System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Katarzyna Grabias-Banaszewska (dawniej: Grabias)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 37 pozycji bibliograficznych
22 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] "Pan Sędzia Deluty. Powieść Adama Jerzego Czartoryskiego / Katarzyna Grabias-Banaszewska .- Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 .- 192 s. .- ISBN: 9788394227791
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14439] [data modyf: 28-05-2019 12:42]
[2] Dom / Katarzyna Grabias-Banaszewska .- Zielona Góra : Instytut Sztuk Wizualnych UZ, 2016 .- 14 s. .- ISBN: 9788394227739
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13058] [data modyf: 15-03-2017 07:36]
[3] Rok 1789 na łamach "Gazety Warszawskiej" księdza Stefana Łuskiny / Katarzyna Grabias-Banaszewska .- Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogorskiego, 2016 .- 154 s. .- ISBN: 9788394227777
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13291] [data modyf: 15-03-2017 07:36]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] DOM. Wernisaż wystawy: 28 kwietnia 2016 roku Galeria Instytutu Sztuk Wizualnych, PWW / Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Studia Kresowe. Literatura - język - kulturologia / red. nauk. Katarzyna Węgorowska, Katarzyna Grabias-Banaszewska .- Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 305--310 .- ISBN: 9788395119705
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20123] [data modyf: 23-05-2018 14:54]
[2] Ludowa fantastyka Kresów Wschodnich. Rzecz o demonologii wodnej w zbiorze "Pieśni ludu nadniemeńskiego z okolic Aleksoty" / Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Studia Kresowe. Literatura - język - kulturologia / red. nauk. Katarzyna Węgorowska, Katarzyna Grabias-Banaszewska .- Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 23--34 .- ISBN: 9788395119705
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20113] [data modyf: 29-05-2019 11:44]
[3] Ogłoszenie prasowe źródłem wiedzy o kondycji etycznej człowieka. Wyimek z bibliografii tematycznej "Gazety Warszawskiej" r. 1789 / Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989 / red. nauk. Joanna Gorzelana, Monika Kaczor, Anastazja Seul .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - (Prace aksjologiczne. Język - literatura - kultura ; t. 1) - s. 69--89 .- ISBN: 9788378423201
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20369] [data modyf: 29-05-2019 12:27]
[4] Pieśni dziadowskie w zbiorach Oskara Kolberga. Przyczynek bibliograficzny / Rafał Bartos, Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Studia Kresowe. Literatura - język - kulturologia / red. nauk. Katarzyna Węgorowska, Katarzyna Grabias-Banaszewska .- Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 107--117 .- ISBN: 9788395119705
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20118] [data modyf: 29-05-2019 11:44]
[5] Sytuacja narracyjna w opowiadaniu Józefa Ignacego Kraszewskiego "Życie po śmierci. Powieść pijaka" / Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Jozef Kraševs'kij v kul'turnij spadščini Ukraini. Zbirnik naukovyh prac / red. O. P. Poliščuk, Bogdan Trocha, V. O. Eršov, M. A. Kozlovec', N. A. Sejko .- Žitomir : Žitomirs'kij deržavnij universitet imeni Ivana Franka, 2017 - s. 41--46
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20128] [data modyf: 28-05-2018 10:54]
[6] Folklor słowiański w polskiej najnowszej powieści fantastycznej na podstawie powieści Michała Studniarka i Jakuba Żulczyka / Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Slov'âns'ka fantastika [3] : zbirnik naukovih prac' . t. 3 .- Kiiv : Kiivs'kij nacional'nij universitet imeni Tarasa Ševčenka, 2016 - s. 38--49 .- ISBN: 9786177480128
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18538] [data modyf: 21-12-2016 08:31]
[7] Walory artystyczne szyfrowanej korespondencji na przykładzie listu Wincentego Turno do Heleny z Kwileckich Turno / Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Teksty epistolarne w polskiej i europejskiej edukacji szkolnej / red. Beata Kędzia-Klebeko, Leszek Jazownik .- Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2016 - s. 59--67 .- ISBN: 9788360218464
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19089] [data modyf: 31-05-2017 08:49]
[8] Wpływ autorskiej fascynacji historiografią na kreację głównego bohatera powieści pod tytułem "Pan Sędzia Deluty. Sceny z pierwszych lat panowania Stanisława Augusta" / Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, 2016 - s. 303--314 .- ISBN: 9788394050610
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18629] [data modyf: 25-01-2017 13:01]
[9] Mityzacja przestrzeni domowej w powieści Adama Jerzego Czartoryskiego "Pan Sędzia Deluty. Sceny z pierwszych lat Panowania Stanisława Augusta / Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, 2015 - s. 213--223 .- ISBN: 9788394050689
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17155] [data modyf: 01-10-2015 11:39]
[10] Słów kilka na temat zakresu autoryzacji, dokonanej przez Adama Jerzego Czartoryskiego na kopii powieści "Pan Sędzia Deluty" / Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Studia bibliologiczno-edytorskie : Edycje. Prasa. Czytelnictwo (analizy - materiały - przeglądy) / red. nauk. Katarzyna Grabias-Banaszewska, Radoslaw Sztyber .- Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej, 2015 - s. 27--35 .- ISBN: 9788394227708
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17468] [data modyf: 11-01-2016 11:34]
[11] Przyczynek do analizy wierszy żałobnych Adama Jerzego Czartoryskiego / Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730-1830. W kręgu spraw prywatnych i środowiskowych / pod red. Marka Nalepy, Grzegorza Trzcińskiego, Romana Magrysia .- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014 - s. 177--182 .- ISBN: 9788373389694
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16142] [data modyf: 02-07-2014 14:09]
[12] Dwór w Celejowie i jego mieszkanki (przyczynek do semantycznej analizy powieści Adama Jerzego Czartoryskiego pod tytyłem "Pan Sędzia Deluty. Sceny z pierwszych lat panowania Stanislawa Augusta") / Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: W stronę literatury i języka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - (Filologia Polska ; 5) - s. 311--319 .- ISBN: 9788378421160
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16218] [data modyf: 27-08-2014 09:59]
[13] "Judge Deluty" by Adam Jerzy Czartoryski as a Source of Historical Research - the Peasant Matter / Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Images of/from Enlightenment / eds. Dariusz Dolański, Anna Janczys .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 117--136 .- ISBN: 9788378420484
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15340] [data modyf: 21-05-2013 13:40]
[14] Powieść "Pan Sędzia Deluty" Adama Jerzego Czartoryskiego jako przykład wykorzystania dzieła literackiego w rekonstrukcji myśli politycznej - sprawa włościańska / Katarzyna Grabias-Banaszewska, Kamil Banaszewski
// W: Między historią, literaturą a polityką / red. nauk. Tomasz Nodzyński .- Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, 2009 - s. 101--124 .- ISBN: 9788392569947
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11717] [data modyf: 16-02-2010 08:05]
[15] Wybrane problemy edycji powieści A.J. Czartoryskiego "Pan Sędzia Deluty" / Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Z warsztatu edytora dzieł romantyków / pod red. Magdaleny Bizior - Dombrowskiej, Marcina Lutomierskiego .- Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008 - (Problemy tekstologii i edytorstwa dzieł literackich) - s. 215--227 .- ISBN: 9788323122562
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10882] [data modyf: 05-02-2010 09:19]
[16] Nekrologi prasowe w "Gazecie Warszawskiej" (roczniki 1789 i 1793) / Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Między słowem a obrazem / red. nauk. Karol Smużniak .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007 - (Filologia Polska ; 3) - s. 135--148 .- ISBN: 9788374810937
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9628] [data modyf: 11-02-2010 09:57]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zielonogórskie spotkania polonistyczne w roku 2017 / Katarzyna Grabias-Banaszewska // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2018, nr 4, s. 553--557, ISSN: 2450-3584, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24120] [data modyf: 28-05-2019 12:28]
[2] Zielonogorskie Spotkania Polonistyczne w roku 2016 / Katarzyna Grabias-Banaszewska // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2017, 3, s. 507--511, ISSN: 2450-3584,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22413] [data modyf: 21-02-2018 11:12]
[3] Na zachód / Katarzyna Grabias-Banaszewska // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2016, nr 2, s. 393--396, ISSN: 2450-3584, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21146] [data modyf: 06-03-2017 10:21]
[4] Spadkobiercy Pana Podstolego - rzecz o wspólnej genezie "Pana Tadeusza" i "Pana sędziego Delutego". : Przyczynek do analizy zagadnienia / Katarzyna Grabias-Banaszewska // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2016, nr 2, s. 99--107, ISSN: 2450-3584, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21130] [data modyf: 06-03-2017 09:03]
[5] Zielonogórskie Spotkania Polonistyczne (2010-2014) / Katarzyna Grabias-Banaszewska // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2016, nr 2, s. 467--490, ISSN: 2450-3584, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21153] [data modyf: 06-03-2017 10:36]
[6] Zielonogórskie Spotkania Polonistyczne w roku 2015 / Katarzyna Grabias-Banaszewska // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2016, nr 2, s. 451--457, ISSN: 2450-3584, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21152] [data modyf: 06-03-2017 10:35]
[7] Urywki. Rzecz o tekście zarzuconym powiesci Adama Jerzego Czartoryskiego "Pan Sędzia Deluty. Sceny z pierwszych lat panowania Stanisława Augusta" (edycja nieznanego rękopisu) / Katarzyna Grabias-Banaszewska // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2015, 1, s. 77--85, ISSN: 2450-3584,
Słowa kluczowe: Adam Jerzy Czartoryski, autograf, autograph, editorship, edytorstwo, manuscript, novel, powieść, rękopis
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19662] [data modyf: 05-01-2016 12:06]
[8] Wpływ monografii "Puławy" Ludwika Dębickiego na recepcję twórczości literackiej Adama Jerzego Czartoryskiego / Katarzyna Grabias-Banaszewska // Sztuka Edycji .- 2011, Nr 1, s. 51--56
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16484] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dziennik Adyny Turno. fragmenty z lat 1849-1850. Próba edycji i tłumaczenie z języka angielskiego / Kamil Banaszewski, Radosław Domke, Katarzyna Grabias-Banaszewska // W: Prace Edytorskie .- 2009, 1, s. 121--142
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8458] [data modyf: 18-02-2010 08:02]
[2] Pamiętnik Adama Turno z lat 1775-1851. Fragmenty: grudzień 1849 - kwiecień 1850 (próba edycji) / Katarzyna Grabias-Banaszewska // W: Prace Edytorskie .- 2009, 1, s. 143--181
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8459] [data modyf: 20-10-2009 09:18]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Studia Kresowe. Literatura - język - kulturologia / (Red.) Katarzyna Węgorowska, Katarzyna Grabias-Banaszewska .- Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 311 s. .- ISBN: 9788395119705
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5721] [data modyf: 29-05-2019 13:32]
[2] Studia bibliologiczno-edytorskie : Edycje. Prasa. Czytelnictwo (analizy - materiały - przeglądy) / (Red.) Katarzyna Grabias-Banaszewska, Radosław Sztyber .- Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej, 2015, 118 s. .- ISBN: 9788394227708
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5397] [data modyf: 11-01-2016 11:46]
[3] Prace Edytorskie / (Red.) Sławomir Kufel, Katarzyna Grabias-Banaszewska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 1
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4642] [data modyf: 20-10-2009 09:28]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Dzieje Nowej Soli. Wybór źródeł i materiałów / / Tomasz Andrzejewski, Małgorzta Gącarzewicz, Ryszard Sobkowicz .- Nowa Sól , 2006 (Rec.) Katarzyna Grabias-Banaszewska // Pro Libris .- 2006, nr 2, s. 121--122
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Wymiary szkolnej edukacji polonistycznej / / pod red. Doroty Amborskiej - Głowackiej i Romualda Marka Jabłońskiego .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2005 (Rec.) .- O współczesnej dydaktyce słów kilka / Katarzyna Grabias-Banaszewska // Pro Libris .- 2006, nr 1, s. 148--149
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski