System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Paweł Wałowski
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 32 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 37,3 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 17,3 (2,88)    INNE-REC: 10 (10)    RED: 10 (5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

3,11 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
27,3 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 14,8 (2,47)    INNE-REC: 5 (5)    RED: 7,5 (3,75)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

2,28 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Fantastik früher und heute. Statt eines Vorworts / Paweł Wałowski
// W: Der (neue) Mensch und seine Welten. Deutschsprachige fantastische Literatur und Sciece-Fiction / Hrsg. Paweł Wałowski . Band 67 .- Berlin : Frank&Timme, 2017 - s. 9--11 .- ISBN: 9783732902378
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19197] [data modyf: 03-07-2017 09:49]
[2] Utopisches Kreieren von Welten in der spekulativen Fiktion / Paweł Wałowski
// W: Der (neue) Mensch und seine Welten. Deutschsprachige fantastische Literatur und Sciece-Fiction / Hrsg. Paweł Wałowski . Band 67 .- Berlin : Frank&Timme, 2017 - s. 115--124 .- ISBN: 9783732902378
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19200] [data modyf: 03-07-2017 10:39]
[3] Die feministische Quelle der Entstehung Roms im Roman "Die Söhne der Wölfin" von Tanja Kinkel / Paweł Wałowski
// W: Die Antike in der populären Kultur und Literatur / Konrad Dominas, Bogdan Trocha, Paweł Wałowski (Hg.) .- Berlin : Frank&Timme, 2016 - s. 31--40 .- ISBN: 9783732902385
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18120] [data modyf: 07-09-2016 09:25]
[4] Metapher im Kontext. Zur Theorie und literarischen Heimat des sprachlichen Phänomens = Metaphor in context. Remarks on the theory and literary homeland / Paweł Wałowski
// W: A dialogic contribution to determinants of glottodidactic space / eds. Marlena Iwona Bielak, Janusz Taborek .- Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2016 - s. 69--82 .- ISBN: 9788362617647
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18060] [data modyf: 21-07-2016 09:04]
[5] Zur Rezeption der Antike heute. Statt eines Vorworts / Konrad Dominas, Bogdan Trocha, Paweł Wałowski
// W: Die Antike in der populären Kultur und Literatur / Konrad Dominas, Bogdan Trocha, Paweł Wałowski (Hg.) .- Berlin : Frank&Timme, 2016 - s. 7--12 .- ISBN: 9783732902385
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18121] [data modyf: 07-09-2016 09:27]
[6] Phantastik als spekulatives "moralisches Labor"? Der literarisch-axiologische Aspekt der Suche nach Identitätsmustern in der postmodern Welt / Bogdan Trocha, Paweł Wałowski
// W: Übergänge und Entgrenzungen in der Fantastic / Hg. Christine Lötscher, Petra Schrackmann, Ingrid Tomkowiak, Aleta-Amirée von Holzen . Band/Volume 1 .- Berlin : LIT Verlag, 2014 - (Fantastikforschung. Research in the Fantastic) - s. 263--290
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16326] [data modyf: 04-11-2014 11:26]
[7] Die mythische Perspective als Interpretationsdominante in der neuesten DDR-Prosa. (Vor)Überlegungen und Beispiel / Paweł Wałowski
// W: Homo mythicus : Mythische Identitätsmuster / Bogdan Trocha, Paweł Wałowski (Hg.) .- Berlin : Frank&Timme, 2013 - (Literaturwissenschaft ; Band 35) - s. 201--216 .- ISBN: 9783865964359
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15582] [data modyf: 07-10-2013 11:12]
[8] Interkulturalität im Kontext der germanistischen Bildung: Universitäre Unterrichtspraxis und fiktionale Prosa versus Herausforderungen der interkulturellen Kompetentz / Paweł Wałowski
// W: The creative potential of the word : From fiction to education / ed. by Anna Szczepaniak-Kozak, Hadrian Aleksander Lankiewicz .- Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2013 - s. 43--54 .- ISBN: 9788362617227
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15265] [data modyf: 22-04-2013 08:30]
[9] Mythische Identität. Statt eines Vorworts / Bogdan Trocha, Paweł Wałowski
// W: Homo mythicus* : Mythische Identitätsmuster / Bogdan Trocha, Paweł Wałowski (Hg.) .- Berlin : Frank&Timme, 2013 - (Literaturwissenschaft ; Band 35) - s. 7--10 .- ISBN: 9783865964359
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15583] [data modyf: 06-08-2015 12:15]
[10] "Weg von der Bundesrepublik in den Osten" als verkehrte Grenzüberschreitung? Zum narratologischen Muster der Flucht in die DDR in der neuesten deutschen Literatur / Paweł Wałowski
// W: Ostdeutsche Erinnerungsdiskurse nach 1989 : Narrative kultureller Identität / Elisa Goudin-Steinmann, Carola Hähnel-Mesnard (Hg.) .- Berlin : Frank&Timme, 2013 - (DDR-Diskurse - Interdisziplinäre Studien zu Sprache, Land und Gesellschaft ; Band 1) - s. 349--357 .- ISBN: 9783865964267
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15585] [data modyf: 09-10-2013 13:51]
[11] Historia alternatywna z kryminałem w tle. Czyli o wzajmenym "podszczypywaniu" się gatunków w powieści Piotra Bojarskiego "Kryptonim Posen" / Paweł Wałowski
// W: Slov'ans'ka fantastika** .- Kiiv : Kiivs'kij Universitet, 2012 - s. 376-383
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15038] [data modyf: 07-08-2015 11:50]
[12] Literatura piękna jako medium socjohistorycznej kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka niemieckiego. Uwagi i propozycje / Paweł Wałowski
// W: Interkulturowość, kreatywność, refleksyjność w dydaktyce języków obcych / red. nauk. Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Anna Szczepaniak-Kozak, Hadrian Lankiewicz .- Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012 - s. 13--22 .- ISBN: 9788362617098
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14511] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] (Ver)Störungen in der anti-utopischen Zwischenwelt von Christian Krachts "Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten" (2008) / Paweł Wałowski
// W: Störungen im Raum - Raum der Störungen / Herausgegeben von Carsten Gansel, Paweł Zimniak .- Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2012 - s. 425--440 .- ISBN: 97838253600283
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14687] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Wie viel "Autor" braucht man? Ein reizvolles Unterfangen oder Zur Möglichkeit der Bestimmung des Autobiographischen in fiktionalen Erzählwerken / Paweł Wałowski
// W: Vernetzte Welt(en) Germanistik zwischen -täten und -ismen / Carmen Elisabeth Puchianu (Hrsg.) .- Passau : Verlag Karl Stutz, 2012 - (Kronstädter Beiträge zur Germanistik Neue Folge ; Heft 1) - s. 21--37 .- ISBN: 9783888491610
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15154] [data modyf: 27-02-2013 16:12]
[15] Die Macht und "stille Subversivität" in Christoph Heins Roman "Horns Ende" / Paweł Wałowski
// W: Habitus und Fremdbild in der deutschen Prosaliteratur des 19. und 20. Jahrhunderts / Ewa Pytel-Bartnik, Maria Wojtczak(Hrsg.) .- Frankfurt am Main : Peter Lang Europäischer Verlag der Wisenschaften, 2006 - (Posener Beiträge zur Germanistik ; Vol. 11) - s. 183--191 .- ISBN: 9783631555781
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11806] [data modyf: 05-03-2010 09:38]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] End- und Umbuchszenarien in der Neuen Deutschen Popliteratur / Paweł Wałowski // Thalloris .- 2016, nr 1, s. 279--288, ISSN: 2543-8689, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: New Pop Literature, disaster, utopia
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21282] [data modyf: 20-04-2017 09:26]
[2] Metaphor forever - Einige (wenn auch nicht bahnbrechende) Bemerkungen zur Geschichte und zum Wesen des (literarischen) Phänomens / Paweł Wałowski // Concordia Discors vs. Discordia Concors .- 2010, 2, s. 17--36 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: hermeneutics, interaction theory, literature, substitution theory
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16336] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[3] Zu einigen Aspekten Christoph Heins Literatur- und Geschichtsverständnisses anhand seines Romanerstlings Horns Ende / Paweł Wałowski // Kwartalnik Neofilologiczny .- 2003, nr 4/2002, s. 353--364, ISSN: 0023-5911,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14528] [data modyf: 11-06-2010 17:25]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Das literarische Bild der Absage an die offizielle Version der jüngsten Geschichte Polens im Schaffen von Marcin Wolski und Jarosław Marek Rymkiewicz / Bogdan Trocha, Paweł Wałowski // W: Orbis Linguarum .- 2015, vol. 43, s. 163--178, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10322] [data modyf: 25-01-2016 10:22]
[2] Einige - wenn auch nicht bahnbrechende - Bemerkungen zum Wesen der Ironie / Paweł Wałowski // W: Orbis Linguarum .- 2013, Vol. 39, s. 225--235, ISSN: 1426-7241,
Słowa kluczowe: R. Musil, Semantics and History of Irony, T. Mann,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-9857] [data modyf: 22-07-2015 09:40]
[3] Schema und Einfall. Zum literarischen Muster in Christoph Simons Romanen / Paweł Wałowski // W: Orbis Linguarum .- 2013, Vol. 39, s. 237--250, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-9858] [data modyf: 22-07-2015 09:40]
[4] Ich-Erzählung als Ich-Werdung: Notizen zu Gegenzauber, Adolf Muschgs Zweitroman / Paweł Wałowski // W: Studia Germanica Posnaniensia .- 2006, 30, s. 171--187, ISSN: 0137-2467,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8567] [data modyf: 05-03-2010 09:55]
[5] Adolf Muschgs Bericht von der Entfremdung. Fallstudie: "Fremdkörper" / Paweł Wałowski // W: Orbis Linguarum .- 2004, Vol. 26, s. 125--134, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8566] [data modyf: 05-03-2010 09:44]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Der (neue) Mensch und seine Welten. Deutschsprachige fantastische Literatur und Sciece-Fiction / (Red.) Paweł Wałowski .- Berlin : Frank & Timme, 2017, 268 s. .- ISBN: 9783732902378
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5601] [data modyf: 03-07-2017 09:40]
[2] Die Antike in der populären Kultur und Literatur / (Red.) Konrad Dominas, Bogdan Trocha, Paweł Wałowski .- Berlin : Frank & Timme, 2016, 210 s. .- ISBN: 9783732902385
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5481] [data modyf: 07-09-2016 09:22]
[3] Homo mythicus : Mythische Identitätsmuster / (Red.) Bogdan Trocha, Paweł Wałowski .- Berlin : Frank & Timme, 2013, 216 s. .- ISBN: 9783865964359
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5135] [data modyf: 02-09-2015 16:19]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Die Haushälterin / / Jens Petersen .- München : Deutsche Verlags-Anstalt , 2005 (Rec.) Paweł Wałowski // Pro Libris .- 2012, s. [1-2]
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten / / Christian Kracht .- Köln : Verlag Kiepenheuer & Witsch , 2008 (Rec.) Paweł Wałowski // Pro Libris .- 2012, s. [1-2]
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski