System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Andrzej Gałecki
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Jednostki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 71 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Rozpoznawanie i klasyfikowanie obiektów powietrznych : opracowanie teoretyczne, 2005. Andrzej Gałecki, Dęblin : Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 115 s. (WSOSP wewn. 54/05) bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8383] [data modyf: 04-03-2008 12:51]
[2] Źródła informacji o sytuacji powietrznej oraz metody jej pozyskiwania : rozprawa habilitacyjna, 2005. Andrzej Gałecki, Warszawa : Akademia Obrony Narodowej 234 s. (Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej) bibliogr. fot. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8373] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Zastosowanie heurystyki w procesie rozpoznania przestrzeni powietrznej : opracowanie teoretyczne, 2004. Andrzej Gałecki, Koszalin : Sekcja Wydaw. Centrum Szkolenia Sił Powietrznych 128 s. bibliogr. rys. tab.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8384] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Wojska radiotechniczne w systemie rozpoznania przestrzeni powietrznej, 2002. Andrzej Gałecki, Jelenia Góra : Centrum Szkolenia Radioelektronicznego 135 s. (CSR wewn. 841/02) bibliogr. rys.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8377] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Obrona i obezwładnianie radioelektroniczne, 2001. Jerzy Myśliwiec, Andrzej Gałecki, Jelenia Góra : Centrum Szkolenia Radioelektronicznego 87 s. (CSR wewn. 828/01) rys. tab.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8378] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Problem skuteczności działania wybranych elementów systemu obrony powietrznej, 2001. Andrzej Gałecki, Jelenia Góra : Centrum Szkolenia Radioelektronicznego 43 s. (CSR wewn. 825/01) bibliogr. rys.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8379] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Wykorzystanie reguł heurystycznych w procesie dowodzenia, 2001. Andrzej Gałecki, Jelenia Góra : Centrum Szkolenia Radioelektronicznego 83 s. (CSR wewn. 826/01) bibliogr. rys.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8375] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Systemy identyfikacyjne, 2000. Andrzej Gałecki, Jelenia Góra : Centrum Szkolenia Radioelektronicznego 61 s. (CSR wewn. 817/00) bibliogr. rys. tab.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8376] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Wykorzystanie bojowe wojsk radiotechnicznych, 1999. Andrzej Gałecki, Jelenia Góra : Centrum Szkolenia Radioelektronicznego 219 s. (CSR wewn. 802/99) bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8374] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Praca bojowa pododziałów radiotechnicznych wyposażonych w RPT-10 i RPT-20, 1998. Andrzej Gałecki, Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna 66 s. (WAT wewn. 2526/98) bibliogr. tab.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8381] [data modyf: 04-03-2008 12:48]
[11] Praca bojowa zestawu radiolokacyjnego JUSTYNA-82 i BOŻENA-32 z wykorzystaniem przystawek UAK-31 i UPW-41, 1998. Andrzej Gałecki, Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna 52 s. (WAT wew. 2525/98) bibliogr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8380] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Podejmowanie działań w odniesieniu do zagrożeń o charakterze naturalnym, Andrzej Gałecki
// W: Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa w aspekcie współczesnych zagrożeń, 2017. / red. nauk. G. Nakielski, K. Graczyk, T. Tabaczniuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 21--36, ISBN: 9788378423096
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20008] [data modyf: 23-05-2019 15:53]
[2] Alternatywne metody pozyskiwania informacji w systemach bezpieczeństwa, Andrzej Gałecki
// W: Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu, 2011. / red. nauk. W. Kieżun, A. Letkiewicz, J. Wołejszo . I, Szczytno : Wydział Wydaw. i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, s. 9--24, ISBN: 9788374623025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13774] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Dylematy współczesności: wolność czy bezpieczeństwo?, Andrzej Gałecki
// W: Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, 2010. / red. nauk. Andrzej Zduniak, Renata Reclik . T. 1, Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa (Edukacja XXI Wieku 22), s. 170--182, ISBN: 9788361304234 .- [Brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12502] [data modyf: 30-12-2010 12:17]
[4] Nowoczesne podejście do zarządzania informacją w systemach obronnych, Andrzej Gałecki
// W: Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych : teoria i praktyka, 2010. / red. nauk. K. Graczyk, M. Piotrowska-Trybull, S. Sirko, Warszawa : Wydaw. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, s. 338--346, ISBN: 9788361021162
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11969] [data modyf: 18-05-2010 13:53]
[5] Problem doboru i przygotowania zespołów zarządzania kryzysowego, Andrzej Gałecki
// W: Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych : Public Management 2010, 2010. / red. W. Kieżun, L. Ciborowski, J. Wołejszo . T. 2, Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, s. 19--25, ISBN: 9788375230963
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12164] [data modyf: 09-08-2010 13:38]
[6] Współczesne zarządzanie informacjami w systemach bezpieczeństwa, Andrzej Gałecki
// W: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, 2009. / red. L. Kowalczyk, F. Mroczko, Wałbrzych : Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, s. 235--244, ISBN: 9788360904084
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11509] [data modyf: 27-11-2009 11:51]
[7] Zagrożenia i bezpieczeństwo w wymiarze powietrznym, Andrzej Gałecki
// W: Współczesne dylematy bezpieczeństwa - teoria i praktyka, 2009. / red. nauk. J. Pięta, B. Purski, Warszawa : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony, s. 287--295
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11643] [data modyf: 20-01-2010 10:50]
[8] Monitorowanie i identyfikacja zagrożeń o charakterze naturalnym, Andrzej Gałecki
// W: Problemy bezpieczeństwa publicznego, 2008. / red. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 122--127, ISBN: 9788392510833
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10336] [data modyf: 29-07-2008 14:38]
[9] Zastosowanie nowych technologii w procesie podejmowania decyzji, Andrzej Gałecki
// W: Kultura organizacyjna w siłach zbrojnych, 2003. / red. M. Cieślarczyk, E. Pomykała, Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, s. 183--190, ISBN: 8389423456
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9819] [data modyf: 03-03-2008 15:03]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Deficyt informacji - i co dalej? / Andrzej Gałecki, 2009. Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny / Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej R. 39, nr 1, 18--37 bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14475] [data modyf: 15-02-2010 15:33]
[2] Zarządzanie informacją w obronie powietrznej / Andrzej Gałecki, 2007. Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny / Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej R. 37, nr 1, 5--21 bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12838] [data modyf: 04-03-2008 13:11]
[3] Pozyskiwanie informacji o sytuacji powietrznej. Cz. III / Andrzej Gałecki, Adam Ziółkowski, 2005. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, nr 1, 55--65 bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12824] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Identyfikowanie cech obiektów powietrznych / Andrzej Gałecki, 2004. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, nr 3, 55--60 rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12823] [data modyf: 03-03-2008 10:11]
[5] Pozyskiwanie informacji o sytuacji powietrznej. Cz. I / Andrzej Gałecki, Adam Ziółkowski, 2004. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, nr 10, 29--34 bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12828] [data modyf: 03-03-2008 12:28]
[6] Pozyskiwanie informacji o sytuacji powietrznej. Cz. II / Andrzej Gałecki, Adam Ziółkowski, 2004. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, nr 11, 24--28 bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12835] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Istota podejmowania decyzji / Andrzej Gałecki, 2003. Myśl Wojskowa R. 85, nr 1, 107--113 rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12829] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Kojarzenie cech informacyjnych w procesie decyzyjnym / Andrzej Gałecki, 2003. Myśl Wojskowa R. 85, nr 6, 130--137 rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12832] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Uwarunkowania terenowe a zasięg rozpoznania radiolokacyjnego / Andrzej Gałecki, 2003. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, nr 1, 70--75 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12833] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Uwarunkowania zasięgu rozpoznania radiolokacyjnego / Andrzej Gałecki, 2003. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, nr 3, 66--69 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12831] [data modyf: 03-03-2008 12:36]
[11] Zastosowanie systemów ekspertowych w obronie powietrznej / Andrzej Gałecki, 2003. Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny / Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej R. 33, nr 3, 106--117 bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12839] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Czynniki determinujące proces dowodzenia / Andrzej Gałecki, Tadeusz Tabaczniuk, 2001. Myśl Wojskowa R. 83, nr 1, 47--54 rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12837] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Problemy komputerowego wspomagania manewru pododziału radiotechnicznego WLOP / Tadeusz Tabaczniuk, Andrzej Gałecki, 2001. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, nr 7, 31--35 rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12830] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Wybrane determinanty systemu dowodzenia obrony powietrznej RP / Andrzej Gałecki, Tadeusz Tabaczniuk, 2001. Myśl Wojskowa R. 83, nr 3, 104--110 rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12836] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Psychiczne uwarunkowania procesu dowodzenia / Andrzej Gałecki, Tadeusz Tabaczniuk, 2000. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, nr 12, 41--46
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12827] [data modyf: 19-11-2012 11:37]
[16] Wpływ czynników ergonomicznych na jakość pracy bojowej zmian dyżurnych SD szczebla taktycznego WLOP / Tadeusz Tabaczniuk, Andrzej Gałecki, 2000. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, nr 7, 61--66 tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12825] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Systemy AWACS. Użycie i możliwości wykorzystania w systemie obrony powietrznej RP / Andrzej Gałecki, Tadeusz Tabaczniuk, 1999. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, nr 6, 60--65 bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12834] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające proces dowodzenia OP RP / Andrzej Gałecki, Tadeusz Tabaczniuk, 1999. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, nr 3, 20--25 rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12826] [data modyf: 19-11-2012 11:44]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rozwiązywanie problemów informacyjno-decyzyjnych w systemach bezpieczeństwa / Andrzej Gałecki // W: Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości .- 2010, Nr 14 (1), s. 42--54 bibliogr. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8878] [data modyf: 24-03-2011 10:10]
[2] Rola Centrum Szkolenia Radioelektronicznego w kształceniu praktycznym podchorążych Wydziału Elektroniki WAT / Andrzej Gałecki, Franciszek Mroczko, Grzegorz Nakielski, Tadeusz Tabaczniuk // W: Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej .- 2000, nr 3, s. 225--239 tab. wykr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-4606] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Zarządzanie klęskami żywiołowymi i ekologicznymi, 2008. Andrzej Gałecki // W: Zarządzanie kryzysowe : VI międzynarodowa konferencja naukowa. Olsztyn, Polska Olsztyn : [brak wydawcy], 2008, s. [7] CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18966] [data modyf: 04-11-2008 13:13]
[2] Wielospektralny system rozpoznania przestrzeni powietrznej, 2006. Andrzej Gałecki // W: Systemy rozpoznania i walki elektronicznej : VI konferencja naukowo-techniczna. Soczewka, Polska Warszawa : Redakcja Wydaw. Wojskowej Akademii Technicznej, 2006, s. [11] CD-ROM, ISBN: 8389399199
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18699] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Zastosowanie systemów ekspertowych w procesie identyfikacji obrazu informacji o sytuacji powietrznej, 2006. Andrzej Gałecki // W: Systemy rozpoznania i walki elektronicznej : VI konferencja naukowo-techniczna. Soczewka, Polska Warszawa : Redakcja Wydaw. Wojskowej Akademii Technicznej, 2006, s. [9] CD-ROM, ISBN: 8389399199
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18700] [data modyf: 03-03-2008 13:30]
[4] Nieokreśloność informacyjna a ryzyko podejmowania decyzji, 2004. Andrzej Gałecki // W: Funkcjonowanie dowódcy w siłach powietrznych - uwarunkowania i wymagania : materiały z sympozjum. Warszawa, Polska Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2004, s. 61--68
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18703] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Alternatywne sposoby identyfikowania obiektów powietrznych, 2003. Andrzej Gałecki // W: Wsparcie informacyjne Obrony Powietrznej : materiały z sympozjum naukowego. Warszawa, Polska Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2003, s. 164--174, ISBN: 8388062948
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18713] [data modyf: 03-03-2008 15:10]
[6] Problem pozyskiwania informacji o sytuacji powietrznej, 2003. Andrzej Gałecki // W: Wsparcie informacyjne Obrony Powietrznej : materiały z sympozjum naukowego. Warszawa, Polska Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2003, s. 156--163, ISBN: 8388062948
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18712] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Problemy racjonalnego podejmowania decyzji, 2002. Andrzej Gałecki // W: Informacje w Obronie Powietrznej - potrzeby, wymagania, zagrożenia : materiały z sympozjum naukowego. Warszawa, Polska Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002, s. 109--114
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18715] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Rozwiązywanie problemów decyzyjnych w okresie deficytu informacyjnego, 2002. Andrzej Gałecki // W: Informacje w Obronie Powietrznej - potrzeby, wymagania, zagrożenia : materiały z sympozjum naukowego. Warszawa, Polska Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002, s. 101--108
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18714] [data modyf: 03-03-2008 15:29]
[9] Komputerowe wspomaganie procesu przygotowania manewrów pododdziałów radiotechnicznych WLOP, 2001. Tadeusz Tabaczniuk, Andrzej Gałecki // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w Siłach Powietrznych : materiały z sympozjum. Warszawa, Polska Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2001, s. 106--115
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18704] [data modyf: 19-11-2012 11:35]
[10] Konstruowanie inteligentnych urządzeń wspomagających podejmowanie decyzji, 2001. Andrzej Gałecki // W: Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności : VIII krajowa konferencja naukowo-dydaktyczna. Gdynia, Polska Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2001, s. 199--204
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18710] [data modyf: 03-03-2008 14:35]
[11] Racjonalne podejmowanie decyzji w obronie powietrznej RP, 2001. Andrzej Gałecki // W: Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających : materiały XII konferencji naukowej. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 2001, Biuletyn nr 2(35); T. 1, s. 35--43
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18727] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Reguły heurystyczne twórczym sposobem rozwiązywania problemów decyzyjnych, 2001. Andrzej Gałecki // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w Siłach Powietrznych : materiały z sympozjum. Warszawa, Polska Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2001, s. 116--129
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18705] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Wykorzystanie komputerów w procesie podejmowania decyzji, 2001. Andrzej Gałecki // W: Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających : materiały XII konferencji naukowej. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 2001, Biuletyn nr 2(35); T. 2, s. 181--188
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18728] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Funkcjonowanie człowieka w procesie dowodzenia, 2000. Andrzej Gałecki // W: Narodowe a koalicyjne procedury dowodzenia SP : materiały z sympozjum. Warszawa, Polska Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2000, s. 80--88
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18702] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Możliwości wykorzystania i użycia samolotów typu AWACS przez system OP RP, 2000. Tadeusz Tabaczniuk, Andrzej Gałecki // W: Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających : materiały XI konferencji naukowej. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 2000, Biuletyn nr 1(33); T. 4, s. 93--97
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18726] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Praca bojowa zmian dyżurnych SD w zależności od czynników ergonomicznych - wybrane problemy, 2000. Tadeusz Tabaczniuk, Andrzej Gałecki // W: Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających : materiały XI konferencji naukowej. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 2000, Biuletyn nr 1(33); T.1, s. 73--80
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18723] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Proces dowodzenia a funkcjonowanie człowieka, 2000. Andrzej Gałecki, Tadeusz Tabaczniuk // W: Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających : materiały XI konferencji naukowej. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 2000, Biuletyn nr 1(33); T.2, s. 45--54
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18724] [data modyf: 20-11-2012 12:55]
[18] Wpływ czynników ergonomicznych na jakość pracy bojowej zmian dyżurnych stanowisk dowodzenia - wybrane problemy, 2000. Tadeusz Tabaczniuk, Andrzej Gałecki // W: Automatyzacja dowodzenia : materiały VIII konferencji naukowej. Jelenia Góra, Polska Warszawa : Wydaw. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 2000, Cz. 2, s. 59--69
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18707] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Zastosowanie metod heurystycznych w procesie doboru kadr systemu dowodzenia OP, 2000. Andrzej Gałecki, Tadeusz Tabaczniuk // W: Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających : materiały XI konferencji naukowej. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 2000, Biuletyn nr 1(33); T. 3, s. 17--24
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18725] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Diagnoza parametrów determinujących efektywność obrony powietrznej RP, 1999. Andrzej Gałecki, Tadeusz Tabaczniuk // W: Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania : materiały VII krajowej konferencji naukowo-dydaktycznej. Gdynia, Polska Gdynia : [brak wydawcy], 1999, s. 276--283
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18717] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Możliwości wykorzystania i użycia systemów typu AWACS w systemie obrony powietrznej RP, 1999. Andrzej Gałecki, Tadeusz Tabaczniuk // W: Sterowanie i regulacja w radiolokacji i obiektach latających : X Konferencja Naukowa. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 1999, Biuletyn 1(31); T. 1, s. 297--306
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18721] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Problemy efektywności obrony powietrznej w nowych uwarunkowaniach militarnych, 1999. Andrzej Gałecki, Tadeusz Tabaczniuk, Grzegorz Nakielski // W: Sterowanie i regulacja w radiolokacji i obiektach latających : X Konferencja Naukowa. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 1999, Biuletyn 1(31); T. 1, s. 373--387
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18722] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Wspomaganie procesów decyzyjnych w systemie dowodzenia OP RP - wybrane problemy, 1999. Grzegorz Nakielski, Tadeusz Tabaczniuk, Andrzej Gałecki // W: Automatyzacja dowodzenia : materiały VII konferencji naukowej. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : Wydaw. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 1999, Cz. 1, s. 97--107
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18708] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Wykorzystanie nowych źródeł informacji przez system obrony powietrznej RP, 1999. Andrzej Gałecki, Tadeusz Tabaczniuk // W: Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania : materiały VII krajowej konferencji naukowo-dydaktycznej. Gdynia, Polska Gdynia : [brak wydawcy], 1999, s. 259--266
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18716] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Zastosowanie systemów informatycznych w procesie dowodzenia OP RP, 1999. Andrzej Gałecki, Tadeusz Gardziejewski // W: Natowski i narodowy system dowodzenia Siłami Powietrznymi : materiały z sympozjum. Warszawa, Polska Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 1999, s. 95--103
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18706] [data modyf: 03-03-2008 14:02]
[26] Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające proces dowodzenia OP RP, 1999. Andrzej Gałecki, Tadeusz Tabaczniuk, Grzegorz Nakielski // W: Automatyzacja dowodzenia : materiały VII konferencji naukowej. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : Wydaw. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 1999, Cz. 1, s. 109--122
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18709] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Człowiek - maszyna w systemie dowodzenia OP RP, 1998. Andrzej Gałecki, Grzegorz Nakielski, Tadeusz Tabaczniuk // W: Sterowanie i regulacja w radiolokacji i obiektach latających : IX Konferencja Naukowa. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 1998, Biuletyn 1(29); T. 2, s. 159--168
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18720] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Informacja o sytuacji powietrznej w procesie kształcenia podchorążych, 1998. Tadeusz Tabaczniuk, Andrzej Gałecki // W: Systemy satelitarne i symulacyjne w lotnictwie : V ogólnopolska konferencja naukowa. Dęblin, Polska Dęblin : [brak wydawcy], 1998, s. 226--232, ISBN: 8390634988
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18711] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Istota wspomagania procesów decyzyjnych w systemia dowodzenia OP RP - wybrane problemy, 1998. Andrzej Gałecki, Grzegorz Nakielski, Tadeusz Tabaczniuk // W: Sterowanie i regulacja w radiolokacji i obiektach latających : IX Konferencja Naukowa. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 1998, Biuletyn 1(29); T. 2, s. 91--98
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18719] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Wpływ terenu równinnego i górzystego na możliwości taktyczne stacji radiolokacyjnych, 1993. Andrzej Gałecki // W: Warunki terenowe a mozliwości taktyczne stacji radiolokacyjnych WLOP i WOPL : konferencja naukowa. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 1993, Biuletyn 4(17), s. 37--44
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18718] [data modyf: 03-03-2008 15:51]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Współczesne problemy bezpieczeństwa = contemporary problems of security / (Red.) Andrzej Gałecki, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Tadeusz Tabaczniuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 557 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4778] [data modyf: 29-09-2010 09:19]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski