System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Iwona Grobelna (dawniej: Jóźwiak)
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: informatyka techniczna i telekomunikacja (75 %)
Dyscyplina dodatkowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika (25 %)
Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 66 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Formal verification of logic controller specification by means of model checking, 2013. Iwona Grobelna, Zielona Góra : University of Zielona Góra Press 168 s. (Lecture Notes in Control and Computer Science Vol. 24), ISBN: 9788378420606, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11414] [data modyf: 26-08-2015 09:25]
[2] Weryfikacja modelowa specyfikacji sterowników logicznych, 2012. Iwona Grobelna, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 174 s. , ISBN: 9788378420200, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11284] [data modyf: 07-01-2013 16:21]
[3] Weryfikacja modelowa z NuSMV : wprowadzenie do narzędzia weryfikującego NuSMV w wersji 2.5, 2011. Iwona Grobelna, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 97 s. , ISBN: 9788374814232, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10585] [data modyf: 22-02-2013 12:10]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Model checking of UML activity diagrams using a rule-based logical model, Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Marian Adamski
// W: Design of reconfigurable logic controllers, 2016. / eds. A. Karatkevich, A. Bukowiec, M. Doligalski, J. Tkacz, Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland (Studies in Systems, Decision and Control 45), s. 153--163, ISBN: 9783319267234
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-26725-8_12   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[WZCZ-17579] [data modyf: 08-02-2016 10:48]
[2] Various interpretations of actions of UML activity diagrams in logic controller design, Michał Grobelny, Iwona Grobelna, Marian Adamski
// W: Design of reconfigurable logic controllers, 2016. / eds. A. Karatkevich, A. Bukowiec, M. Doligalski, J. Tkacz, Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland (Studies in Systems, Decision and Control 45), s. 143--151, ISBN: 9783319267234
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-26725-8_11   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[WZCZ-17578] [data modyf: 08-02-2016 10:44]
[3] Control interpreted Petri Nets - model checking and synthesis, Iwona Grobelna
// W: Petri Nets - manufacturing and computetr science, 2012. / ed. by P. Pawlewski, [B.m.] : InTech, s. 177--192, ISBN: 9789535107002 .- [dostęp: 07.09.2012]    DOI: 10.5772/2578
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.5772/47797   (pkt: 5)
[WZCZ-14684] [data modyf: 06-08-2015 13:14]
[4] Formal verification of embedded logic controller specification with computer deduction in temporal logic, Iwona Grobelna
// W: Advanced numerical modelling : International Interdyscyplinary PhD Workshop - IIPhDW, 2011. / Sikora J., Wójcik W., Wójtowicz S., Warszawa : Electrotechnical Institute, s. 59--60, ISBN: 9788361956020
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-13607] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Scratch-based user-friendly requirements definition for formal verification of control systems / Iwona Grobelna, 2020. Informatics in Education Vol. 19, iss. 2, 1, ISSN: 1648-5831, , eISSN: 2335-8971, .- [in press]
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)
[AWCZ-24834] [data modyf: 17-01-2020 08:35]
[100] [1] / [100] [1]
[2] Design and Verification of Cyber-Physical Systems Specified by Petri Nets-A Case Study of a Direct Matrix Converter / Remigiusz Wiśniewski, Grzegorz Bazydło, Paweł Szcześniak, Iwona Grobelna, Marcin Wojnakowski, 2019. Mathematics Vol. 7, 1--24, ISSN: 2227-7390, , eISSN: 2227-7390, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Petri net, SVM, cyber-physical system, design, direct matrix converter, verification
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.3390/math7090812         Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-24314] [data modyf: 06-09-2019 11:35]
[4] [0,2] / [4] [0,2]
[3] Design of multi-context reconfigurable logic controllers implemented in FPGA devices oriented for further partial reconfiguration / Remigiusz Wiśniewski, Iwona Grobelna, 2018. Journal of Circuits, Systems, and Computers Vol. 27, iss. 6, 1--25, ISSN: 0218-1266, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: FPGA, Petri net, decomposition, formal verification, model checking, partial reconfiguration, reconfigurable logic controllers
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1142/S021812661850086X         Cytowania wg Scopus: 7 [24-02-2020]
[AWCZ-21635] [data modyf: 07-11-2017 13:04]
[7,5] [0,5] / [7,5] [0,5]
[4] Model checking of reconfigurable FPGA modules specified by Petri nets / Iwona Grobelna, 2018. Journal of Systems Architecture Vol. 89, 1--9, ISSN: 1383-7621, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: FPGA, concurrent controllers, formal verifiation, model checking, requirements
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.sysarc.2018.06.005         Cytowania wg Scopus: 3 [24-02-2020]
[AWCZ-22891] [data modyf: 19-10-2018 13:02]
[20] [1] / [20] [1]
[5] Człowiek a współczesna technika - kto kim steruje? / Michał Grobelny, Iwona Grobelna, 2017. Relacje. Studia z nauk społecznych, nr 4, 63--71, ISSN: 2543-5124, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Internet, człowiek, maszyna, relacja, sterowanie
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22650] [data modyf: 16-04-2018 11:21]
[2,5] [0,5] / [2,5] [0,5]
[6] Design and verification of real-life processes with application of Petri nets / Iwona Grobelna, Remigiusz Wiśniewski, Michał Grobelny, Monika Wiśniewska, 2017. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems Vol. 47, iss. 11, 2856--2869, ISSN: 2168-2216,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1109/TSMC.2016.2531673         Cytowania wg Scopus: 25 [24-02-2020]
[AWCZ-19847] [data modyf: 09-01-2019 08:29]
[17,5] [0,5] / [35] [1]
[7] Weryfikacja modelowa hierarchicznej specyfikacji sterownika logicznego / Iwona Grobelna, Michał Grobelny, 2013. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 59, nr 8, 796--798, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: UML activity diagrams, diagramy aktywności UML, hierarchia, hierarchy, interpreted Petri nets, interpretowane sieci Petriego, model checking, weryfikacja modelowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17529] [data modyf: 09-12-2015 16:40]
[8] Weryfikowanie specyfikacji wymagań sterownika logicznego za pomocą diagramów aktywności UML, logiki temporalnej LTL i środowiska NuSMV / Iwona Grobelna, Michał Grobelny, 2013. Pomiary, Automatyka, Robotyka Vol. 59, nr 10, 188--192, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: UML activity diagrams, diagramy aktywności UML, logical model, logika temporalna, model checking, model logiczny, specification, specyfikacja, temporal logic, weryfikacja modelowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17681] [data modyf: 14-03-2017 10:58]
[9] Diagramy aktywności UML w projektowaniu rekonfigurowalnych sterowników logicznych / Michał Grobelny, Iwona Grobelna, 2012. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 58, nr 7, 596--598, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: UML, activity diagrams, behavioural specification, diagramy aktywności, reconfigurable logic controller, rekonfigurowalny sterownik logiczny, specyfikacja behawioralna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16674] [data modyf: 09-12-2015 16:40]
[10] Inhibitor and enabling arcs in logic controller design / Iwona Grobelna, Michał Grobelny, 2012. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 58, nr 6, 510--513, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Petri Nets inhibitior and enabling arcs, UML activity diagrams, formal verification, logic controller specification, specyfikacja sterownika logicznego, łuki zakazujące i zezwalające sieci Petriego
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16644] [data modyf: 08-12-2015 11:59]
[11] Projektowanie sterowników logicznych z wykorzystaniem łuków zezwalających i zakazujących sieci Petriego / Iwona Grobelna, Michał Grobelny, 2012. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 58, nr 7, 605--607, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: UML, activity diagrams, behavioural specification, diagramy aktywności, reconfigurable logic controller, rekonfigurowalny sterownik logiczny, specyfikacja behawioralna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16675] [data modyf: 09-12-2015 16:40]
[12] Regułowy model logiczny rekonfigurowalnego sterownika logicznego do weryfikacji i syntezy / Iwona Grobelna, 2012. Studia Informatica Vol. 33, no 1, 59--75, ISSN: 0208-7286, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: formalna weryfikacja, interpretowane sieci Petriego, model logiczny, rekonfigurowalny sterownik logiczny, synteza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16559] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Automatyczna weryfikacja i synteza regułowego modelu sterownika logicznego / Iwona Grobelna, 2011. Metody Informatyki Stosowanej, nr 3, 59--65, ISSN: 1898-5297, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: logic controller, model checking, specification, synthesis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16320] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[14] Formal verification of embedded logic controller specification with computer deduction in temporal logic / Iwona Grobelna, 2011. Przegląd Elektrotechniczny, nr 12a, 40--43, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: formal verification, formalna weryfikacja, logika temporalna, wbudowane sterowniki logiczne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 23 [24-02-2020]
[AWCZ-16227] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[15] Problem hierarchii w transformacji diagramów aktywności UML 2.x do sieci Petriego sterowania / Michał Grobelny, Iwona Grobelna, 2011. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 57, nr 7, 729--732, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: UML activity diagrams, behavioral modelling, control Petri nets, diagramy aktywności UML, formal verification methods, metody formalnej weryfikacji, modelowanie behawioralne, sieci Petriego sterowania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15884] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[16] Regułowa reprezentacja interpretowanych sieci Petriego sterowania dla potrzeb syntezy i weryfikacji / Iwona Grobelna, 2011. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 57, nr 8, 942--944, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Control Interpreted Petri Nets, Interpretowane Sieci Petriego Sterowania, logical synthesis, model checking, synteza logiczna, weryfikacja modelowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15920] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] Weryfikacja modelowa interpretowanych sieci Petriego sterowania / Iwona Grobelna, 2011. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 57, nr 6, 666--670, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Control Interpreted Petri Nets, interpretowane sieci Petriego sterowania, logic controller, logika temporalna, model checking, sterownik logiczny, temporal logic, weryfikacja modelowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15878] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] Wprowadzenie do weryfikacji i symulacji w środowisku NuSMV / Iwona Grobelna, 2011. Metody Informatyki Stosowanej, nr 1, 23--30, ISSN: 1898-5297, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: NuSMV, model checking, simulation, system specification
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16063] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[19] Diagramy aktywności języka UML i sieci Petriego w systemach sterowania binarnego - od transformacji do weryfikacji / Michał Grobelny, Iwona Grobelna, 2010. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 56, nr 10, 1154--1158, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: diagramy aktywności UML, sieci Petriego, weryfikacja modelowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15159] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[20] Gaps in design and tests of dependable embedded systems / Iwona Grobelna, Michał Grobelny, 2010. Metody Informatyki Stosowanej, nr 2, 45--51, ISSN: 1898-5297, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: dependable embedded systems, design, model checking, temporal logic, tests
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15211] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[21] Formalna weryfikacja maszyny stanów z wykorzystaniem logiki temporalnej / Iwona Grobelna, 2009. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7, 457--460, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Model Checking technique, algorithmic state machines ASM, algorytmiczne maszyny stanów ASM, formal verification of specification, formalna weryfikacja specyfikacji, logika temporalna, technika Model Checking, temporal logic
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13898] [data modyf: 17-06-2009 12:13]
[22] Formalna analiza interpretowanych algorytmicznych maszyn stanów ASM z wykorzystaniem narzędzia model checker / Iwona Grobelna, 2008. Metody Informatyki Stosowanej T. 16, nr 3, 107--124, ISSN: 1898-5297, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Model Checking, algorithmic state machines, formal verification, temporal logic
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13802] [data modyf: 06-05-2009 14:41]
[23] Usage of Wireless Sensor Networks in Safety Control Systems / Iwona Grobelna, Agnieszka Węgrzyn, 2008. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6, 787--789 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Wireless Sensor Networks, bezprzewodowe sieci sensorowe, distributed control systems, rozproszone systemy sterowania, safety systems, systemy o podwyższonym bezpieczeństwie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13093] [data modyf: 01-07-2008 13:34]
[24] Kiedy zaczyna się metropolia? / Iwona Jóźwiak, Michał Grobelny, 2006. Computerworld. Polska, nr 8, 4--6 fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12876] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[25] Miasto w komputerze / Iwona Jóźwiak, Michał Grobelny, 2006. Computerworld. Polska, nr 6, 10--11 fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12875] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[26] Mobilna aplikacja CRM jako odpowiedź na wymagania rynku małych i średnich przediębiorstw / Piotr Bubacz, Michał Grobelny, Iwona Jóźwiak, 2006. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 6, wyd. spec., 97--99, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: customer relationship management, mCRM, mobile CRM, mobilna aplikacja CRM, zarządzanie relacjami z klientami
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11009] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[27] Visualization of control process by means of Petri nets and database / Agnieszka Węgrzyn, Iwona Jóźwiak, 2006. Proceedings of SPIE Vol. 6347, [8]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 3 [24-02-2020]
[AWCZ-11310] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[28] Wi-Fi technologia przyszłości czy etap przejściowy? / Iwona Jóźwiak, Michał Grobelny, 2005. Computerworld. Polska, 8--9 rys. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12874] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Petri nets and activity diagrams in logic controller specification - transformation and verification / Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Telekomunikacja i Elektronika .- 2010, Nr 256 (13), s. 79--91, ISSN: 1899-0088, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Petri nets, UML Activity Diagrams, diagramy aktywności UML, formal verification, formalna weryfikacja, logic controller, model checking, sieci Petriego, sterownik logiczny, weryfikacja modelowa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8924] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Specification of Cyber-Physical Systems with the Application of Interpreted Nets, 2019. Iwona Grobelna, Remigiusz Wiśniewski, Marcin Wojnakowski // W: 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society - IECON 2019. Lisbon, Portugalia New York : IEEE Xplore, 2019, s. 5887--5891, ISBN: 9781728148786
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/IECON.2019.8926908   (pkt: 0)
[KONF-23600] [data modyf: 13-12-2019 16:26]
[0] [0] / [0] [0]
[2] User Awareness in IoT Security. A Survey of Polish users, 2018. Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Grzegorz Bazydło // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2018. Thessaloniki, Grecja New York : AIP Publishing, 2018, AIP Conference Proceedings, Vol. 2040, s. 1--5
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.5079136   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[KONF-23307] [data modyf: 03-06-2019 17:43]
[5] [0,33] / [5] [0,33]
[3] C code generation from Petri-net-based logic controller specification, 2017. Michał Grobelny, Iwona Grobelna, Andrei Karatkevich // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and Hight Energy Physics Experiments 2017. Wilga, Polska Bellingham : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. SPIE, 2017, Proceedings of SPIE, Vol. 10445, s. 1--6, ISBN: 9781510613546
Słowa kluczowe: C (programming language), computer programming, computer programming languages, field programmable gate arrays

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2280959   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[KONF-22698] [data modyf: 19-10-2017 12:31]
[5] [0,33] / [5] [0,33]
[4] IoT Security with One-Time Pad Secure Algorithm Based on the Double Memory Technique, 2017. Remigiusz Wiśniewski, Michał Grobelny, Iwona Grobelna, Grzegorz Bazydło // W: Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2017. Thessaloniki, Grecja New York : AIP Publishing, 2017, AIP Conference Proceedings, Vol. 1906, s. 1--5, ISBN: 9780735415966
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.5012401   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [24-02-2020]
[KONF-22855] [data modyf: 12-02-2018 11:39]
[3,75] [0,25] / [3,75] [0,25]
[5] A rule-based approach to model checking of UML state machines, 2016. Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Łukasz Stefanowicz // W: 12th International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2016. Athens, Grecja Melville : American Institute of Physics, 2016, AIP Conference Proceedings, Vol. 1790, s. 1--5, ISBN: 9780735414549
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4968655   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[KONF-22283] [data modyf: 19-01-2017 12:05]
[6] Application of modified Martinez-Silva algorithm in determination of net cover, 2016. Łukasz Stefanowicz, Iwona Grobelna // W: 12th International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2016. Athens, Grecja Melville : American Institute of Physics, 2016, AIP Conference Proceedings, Vol. 1790, s. 1--5, ISBN: 9780735414549
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4968657   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[KONF-22285] [data modyf: 19-01-2017 12:13]
[7] Partial reconfiguration of concurrent logic controllers implemented in FPGA devices, 2016. Remigiusz Wiśniewski, Iwona Grobelna, Łukasz Stefanowicz // W: 12th International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2016. Athens, Grecja Melville : American Institute of Physics, 2016, AIP Conference Proceedings, Vol. 1790, s. 1--5, ISBN: 9780735414549
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4968656   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [24-02-2020]
[KONF-22284] [data modyf: 19-01-2017 12:23]
[8] Preface to the Symposium No. 2 "Logic Synthesis and Control Systems", 2016. Remigiusz Wiśniewski, Iwona Grobelna, Józef Kulisz, Dariusz Kania // W: 12th International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2016. Athens, Grecja Melville : American Institute of Physics, 2016, AIP Conference Proceedings, Vol. 1790, s. 1--3, ISBN: 9780735414549
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[KONF-22461] [data modyf: 29-08-2018 09:40]
[9] Design and verification of distributed logic controllers with application of Petri nets, 2015. Remigiusz Wiśniewski, Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Monika Wiśniewska // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2015. Athens, Grecja [B. m.] : AIP Publishing, 2015, AIP Conference Proceedings, Vol. 1702, s. 1--4, ISBN: 9780735413498
Słowa kluczowe: Petri net, analysis, logic controller, verification

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4938881   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [24-02-2020]
[KONF-22052] [data modyf: 08-04-2016 14:19]
[10] Logic controller design system supporting UML activity diagrams, 2015. Michał Grobelny, Iwona Grobelna // W: 22nd International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits & Systems - MIXDES 2015. Toruń, Polska New York : IEEE, 2015, s. 624--627, ISBN: 9788363578060
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/MIXDES.2015.7208599   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [24-02-2020]
[KONF-21979] [data modyf: 06-03-2017 09:21]
[11] UML activity diagram swimlanes in logic controller design, 2015. Michał Grobelny, Iwona Grobelna // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2015. Athens, Grecja [B. m.] : AIP Publishing, 2015, AIP Conference Proceedings, Vol. 1702, s. 1--4, ISBN: 9780735413498
Słowa kluczowe: UML activity diagram, design, logic controller, specification

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4938886   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [24-02-2020]
[KONF-22051] [data modyf: 08-04-2016 14:28]
[12] UML activity diagrams in requirements specification of logic controllers, 2015. Iwona Grobelna, Michał Grobelny // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2015. Athens, Grecja [B. m.] : AIP Publishing, 2015, AIP Conference Proceedings, Vol. 1702, s. 1--4, ISBN: 9780735413498
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4938882   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [24-02-2020]
[KONF-22087] [data modyf: 08-04-2016 14:30]
[13] Deadlock detection in Petri nets: one trace for one deadlock?, 2014. Andrei Karatkevich, Iwona Grobelna // W: 7th International Conference on Human System Interactions - HSI 2014 : USB proceedings. Lisbon, Portugalia New York : IEEE, 2014, s. 227--231, ISBN: 9781479947140
Słowa kluczowe: Petri nets, deadlock detection, formal verification

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/HSI.2014.6860480   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [24-02-2020]
[KONF-21367] [data modyf: 06-03-2017 10:08]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[14] Decomposition, validation and documentation of control process specification in form of a Petri net, 2014. Iwona Grobelna, Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Michał Grobelny, Piotr Mróz // W: 7th International Conference on Human System Interactions - HSI 2014 : USB proceedings. Lisbon, Portugalia New York : IEEE, 2014, s. 232--237, ISBN: 9781479947140
Słowa kluczowe: UML activity diagram, decomposition, hypergraph, interpreted Petri net, model checking

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/HSI.2014.6860481   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 17 [24-02-2020]
[KONF-21368] [data modyf: 06-03-2017 11:19]
[15] Definiowanie wymagań behawioralnych wbudowanego sterownika logicznego z wykorzystaniem języka UML - koncepcja badań, 2014. Iwona Grobelna // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 14 : materiały 11. konferencji naukowej. Karpacz, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 48
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21420] [data modyf: 02-09-2015 12:54]
[16] Model Checking of UML Activity Diagrams in Logic Controllers Design, 2014. Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Marian Adamski // W: Proceedings of the Ninth International Conference on Dependability and Complex Systems DEPCoS-RELCOMEX. Brunów, Polska Cham-Haidelberg : Springer, 2014, s. 233--242, ISBN: 9783319070131 .- Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 286
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 16 [24-02-2020]
[KONF-21401] [data modyf: 08-12-2015 14:04]
[17] Hardware behavioural modelling, verification and synthesis with UML 2.x activity diagrams, 2012. Michał Grobelny, Iwona Grobelna, Marian Adamski // W: Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2012. Brno, Czechy Brno : [brak wydawcy], 2012, s. 109--114
Słowa kluczowe: UML activity diagrams, control interpreted petri nets, control system design, control system synthesis, formal verification

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [24-02-2020]
[KONF-20351] [data modyf: 09-12-2015 16:43]
[18] Hierarchical UML activity diagrams into control interpreted petri nets transformation, 2012. Michał Grobelny, Iwona Grobelna, Marian Adamski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2012 : proceedings of the 19th international conference. Warsaw, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 523--526, ISBN: 9781457720925
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [24-02-2020]
[KONF-20424] [data modyf: 09-12-2015 16:44]
[19] Inhibitor and enabling arcs in logic controller design, 2012. Iwona Grobelna, Michał Grobelny // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: Petri Nets inhibitor and enabling arcs, UML Activity Diagrams, diagramy aktywności języka UML, formal verification, formalna weryfikacja, logic controller specification, specyfikacja sterownika logicznego, łuki zakazujące i zezwalające sieci Petriego

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20380] [data modyf: 09-12-2015 16:43]
[20] Formal verification method of reconfigurable, 2011. Iwona Grobelna, Michał Grobelny // W: Forum Innowacji Młodych Badaczy 2011. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2011, s. [4] .- http://www.fimb.p.lodz.pl/pl/wydawnictwo
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20324] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[21] Model checking of control interpreted Petri nets, 2011. Iwona Grobelna, Marian Adamski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2011 : proceedings of the 18th international conference. Gliwice, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 2011, s. 621--626, ISBN: 9788393207503 .- + CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [24-02-2020]
[KONF-20089] [data modyf: 25-08-2011 14:17]
[22] Problem hierarchii w transformacji diagramów aktywności UML 2.x do sieci Petriego sterowania, 2011. Michał Grobelny, Iwona Grobelna // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 249--252
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20045] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[23] Weryfikacja modelowa interpretowanych sieci Petriego sterowania, 2011. Iwona Grobelna // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 243--248
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20044] [data modyf: 20-06-2011 14:32]
[24] Wprowadzenie do weryfikacji i symulacji w środowisku NuSMV, 2011. Iwona Grobelna // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 21--25
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20014] [data modyf: 20-06-2011 11:49]
[25] Diagramy aktywności języka UML i sieci Petriego w systemach sterowania binarnego - od transformacji do weryfikacji, 2010. Michał Grobelny, Iwona Grobelna // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 225--230
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19685] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[26] Gaps in design and tests of dependable embedded systems, 2010. Iwona Grobelna, Michał Grobelny // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 15--18
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19662] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[27] Petri nets and activity diagrams in logic controller specification - transformation and verification, 2010. Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Marian Adamski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2010 : 17th International Conference. Wrocław, Polska Łódź : Department of Microelectronics and Computer Science, Technical University of Łódź, 2010, s. 607--612 [CD], ISBN: 9788392875635
Słowa kluczowe: Activity Diagrams, Petri nets, UML, logic controller, model checking, terms-formal verification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 12 [24-02-2020]
[KONF-19810] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[28] Embedded WWW server in Wireless Sensor Networks, 2009. Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Agnieszka Węgrzyn, Marek Węgrzyn // W: Discrete-Event System Design - DESDes '09 : preprints of the 4th IFAC Workshop. Gandia Beach, Hiszpania [B. m.] : [B. w.], 2009, s. 258--263, ISBN: 9783902661692
Słowa kluczowe: FPGA, SoPC, WWW server, Wireless Sensor Networks, embedded systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[KONF-19351] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[29] Formalna weryfikacja maszyny stanów z wykorzystaniem logiki temporalnej, 2009. Iwona Grobelna // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 174--177
Słowa kluczowe: Model Checking technique, algorithmic state machine ASM, algorytmiczne maszyny stanów ASM, formal verification of specification, formalna weryfikacja specyfikacji, logika temporalna, technika Model Checking, temporal logic

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19243] [data modyf: 19-06-2009 14:28]
[30] Formal verification of logic controller specification using NuSMV model checker, 2008. Iwona Grobelna // W: X International PHD Workshop - OWD 2008. Wisła, Polska [Gliwice] : [brak wydawcy], 2008, Conference Archives PTETiS ; Vol. 25, s. 459--464, ISBN: 8392224248
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18981] [data modyf: 05-11-2009 09:56]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski