System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Grzegorz Tadra
Wydział: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 20 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 25 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 5 (5)    CZASOP: 5 (5)    KONF: 15 (7,5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

6,25 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
11,67 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 5 (5)    CZASOP: 1,67 (1,67)    KONF: 5 (2,5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

2,92 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] System monitoringu i zarządzania zużyciem energii elektrycznej / Grzegorz Tadra, Radosław Grech
// W: Zdalne odczyty : kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane / red. M. Węgrzyn, J. Jabłoński, M. Nowakowski .- Legionowo : Wydaw. BTC, 2015 - s. 123--131 .- ISBN: 9788364702051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17201] [data modyf: 05-10-2015 12:30]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Model predictive control circuit of the current source matrix converter / Grzegorz Tadra, Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak // Journal of Power and Energy Engineering .- 2015, Vol. 3, no. 4, s. 136--145, ISSN: 2327-588X, , eISSN: 2327-5901, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: AC/AC frequency converters, current source matrix converter, predictive control strategy
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.4236/jpee.2015.34020
[AWCZ-19049] [data modyf: 21-02-2017 15:30]
[2] Implementation of the Cascade Matrix Reactance Frequency Converter using Space Vector Modulation method / Grzegorz Tadra // Przegląd Elektrotechniczny .- 2012, nr 4b, s. 241--245, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: AC/AC frequency converters, matrix converter, modulacja wektorowa, przekształtniki AC/AC, przekształtniki matrycowe, space vector modulation method
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-16437] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[3] Three-phase AC systems interfaced by current source matrix converter with Space Vector Modulation / Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Tadra, Paweł Szcześniak // Przegląd Elektrotechniczny .- 2011, nr 1, s. 40--44, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: AC frequency converter, AC/AC transmission systems, current source matrix converter, przekształtnik matrycowy prądu, przemienniki częstotliwości, system przesyłowy AC/AC
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-15377] [data modyf: 01-02-2011 12:19]
[4] Implementacja przekształtnika matrycowego o modulacji wektorowej oraz czterostopniowej prądowej strategii komutacji / Grzegorz Tadra, Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak // Przegląd Elektrotechniczny .- 2010, nr 2, s. 95--100, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: AC/AC converters, Matrix Converter, modulacja wektorowa, przekształtnik matrycowy, przekształtniki AC/AC, vector modulation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-14537] [data modyf: 01-02-2011 12:03]
[5] Implementacja trójfazowych przemienników częstotliwości bazujących na topologii matrycowo-reaktancyjnego sterownika prądu przemiennego typu buck-boost / Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Grzegorz Tadra // Przegląd Elektrotechniczny .- 2010, nr 2, s. 148--153, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: AC/AC converter, matrix-converter, matrix-reactance frequency converter, matrycowo-reaktancyjny przemiennik częstotliwości, przekształtnik matrycowy, przekształtnik typu AC/AC
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-14538] [data modyf: 01-02-2011 12:03]
[6] Układ sterowania do przekształtnika matrycowego prądu o modulacji wektorowej oraz czterostopniowej strategii komutacji / Grzegorz Tadra // Przegląd Elektrotechniczny .- 2010, nr 6, s. 159--162, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-14866] [data modyf: 01-02-2011 12:02]
[7] Przestarzałe systemy sterowania poważnym zagrożeniem dla ciągłości produkcji / Grzegorz Tadra // Urządzenia dla Energetyki .- 2009, nr 1, s. 30--32 : rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13829] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[8] Koncepcja układu sterowania do przekształtnika matrycowego o bezpośrednim sterowaniu wektorowym / Grzegorz Tadra, Zbigniew Fedyczak // Wiadomości Elektrotechniczne .- 2008, nr 10, s. 18--21 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13358] [data modyf: 06-03-2009 12:12]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Study of the Current Source Matrix Converter Using Model Predictive Control in AC Drive System / Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Tadra, Paweł Szcześniak // W: International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion - SPEEDAM 2016 : proceedings. Capri, Włochy, 2016 .- - : IEEE Conference Publications, 2016, s. 913--918 .- ISBN: 9781509041817
Słowa kluczowe: AC drive system, current source matrix converter, model predictive control

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [20-05-2019]
[KONF-22236] [data modyf: 16-01-2017 10:34]
[2] System monitoringu i zarządzania zużyciem energii elektrycznej / Grzegorz Tadra, Radosław Grech // W: Kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane : zdalne odczyty : II konferencja naukowo-przemysłowa. Zielona Góra - Nowy Kisielin, Polska, 2015 .- [b. m.], 2015, s. 1--22 .- [postery]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21896] [data modyf: 07-10-2015 12:50]
[3] A comparison of basic properties of the integrated and cascade matrix-reactance fraquency converters / Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Grzegorz Tadra, Marius Klytta // W: 15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition - EPE-PEMC 2012. Novi Sad, Serbia, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9781467319713
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20556] [data modyf: 15-09-2014 14:43]
[4] Implementation of the current source matrix converter with space vector modulation / Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Tadra, Marius Klytta // W: 14th International Power Electronics and Motion Control Conference - EPE-PEMC 2010. Ohrid, Republika Macedonii, 2010 .- Skopje : [brak wydawcy], 2010, s. 97--102 [CD-ROM] .- ISBN: 9781424478545
Słowa kluczowe: AC/AC frequency converter, current source matrix converter

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 15 [20-05-2019]
[KONF-19783] [data modyf: 15-09-2014 14:55]
[5] Three-phase AC systems interfaced by current source matrix converter with space vector modulation / Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Tadra, Paweł Szcześniak // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC : proceedings of the 2010 10th conference-seminar. Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Institute of Electrical and Electronics Engineering University of Zielona Góra, 2010, s. 43--48 .- ISBN: 9781424478941 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: AC frequency converter, AC/AC transmission systems, current source matrix converter

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19642] [data modyf: 06-07-2010 13:27]
[6] Układ sterowania do przekształtnika matrycowego prądu o modulacji wektorowej oraz czterostopniowej strategii komutacji / Grzegorz Tadra // W: Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice - i-MITEL 2010 : VI lubuska konferencja naukowo-techniczna. Przyłęsko k. Gorzowa Wlkp., Polska, 2010 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2010, s. 417--424 .- ISBN: 9788374813273 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: AC/AC, AC/AC converters, control circuits for matrix converters, current source matrix converter, przekształtnik matrycowy prądu, układy sterowania przekształtników matrycowych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19572] [data modyf: 12-05-2010 14:24]
[7] Implementacja przekształtnika matrycowego o modulacji wektorowej oraz czterostopniowej prądowej strategii komutacji / Grzegorz Tadra, Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2009 : IX krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska, 2009 .- Łódź : Politechnika Łódzka, 2009, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9788372833198
Słowa kluczowe: AC/AC converters, Matrix Converter, modulacja wektorowa, przekształtnik matrycowy, przekształtniki AC/AC, vector modulation

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19391] [data modyf: 25-11-2009 09:59]
[8] Implementacja trójfazowych przemienników częstotliwości bazujących na topologii matrycowo-reaktancyjnego sterownika prądu przemiennego typu buck-boost / Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Grzegorz Tadra // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2009 : IX krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska, 2009 .- Łódź : Politechnika Łódzka, 2009, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9788372833198
Słowa kluczowe: AC/AC converter, matrix converter, matrix-reactance frequency converter, matrycowo-reaktancyjny przemiennik częstotliwości, przekształtnik matrycowy, przekształtnik typu AC/AC

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19393] [data modyf: 25-11-2009 10:06]
[9] Implementation of matrix converter control circuit with direct space vector modulation and four step commutation strategy / Grzegorz Tadra // W: XI International PHD Workshop - OWD 2009. Wisła, Polska, 2009 .- [Gliwice] : [brak wydawcy], 2009 .- Conference Archives PTETiS ; Vol. 26, s. 321--326 .- ISBN: 8392224256
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19372] [data modyf: 05-11-2009 10:08]
[10] Implementation of three-phase frequency converters based on PWM AC matrix-reactance chopper with buck-boost topology / Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Jacek Kaniewski, Grzegorz Tadra // W: 13th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2009. Barcelona, Hiszpania, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. [10] CD-ROM .- ISBN: 97889075815009
Słowa kluczowe: AC/AC converter, converter circuit, converter control, matrix converter, three-phase system

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[KONF-19304] [data modyf: 22-07-2014 10:16]
[11] Conception of the control circuit for matrix converter with space vector modulation / Grzegorz Tadra, Zbigniew Fedyczak // W: Materiały i Technologie w Elektrotechnice - MITEL - 2008 : V Lubuska konferencja naukowo-techniczna. Gorzów Wlkp., Polska, 2008 .- Gorzów Wlkp. : Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski, 2008, s. 269--275 .- ISBN: 8392218213 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18767] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski