System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików Ľródłowych   |   Kategorie osi±gnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Bohdan Padlyak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 137 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inn± niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowi±zywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej li¶cie czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajduj± się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadaj±ca na pracownika
D - Czę¶ć slotu przypadaj±ca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkow±, po znaku "/" znajduj± się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczaj± całkowit± warto¶ć punktow± danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymuj± tylko pewn± czę¶ć tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowi±zuj±cymi na UZ.
[1] Spectroscopic and luminescent properties of the lithium tetraborate glass co-doped with Tm and Ag / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, R. Lisiecki, V. T. Adamiv, 2020. Journal of Luminescence Vol. 225, 1--10, ISSN: 0022-2313, , eISSN: 1872-7883, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ag+ ions, Borate glasses, Energy transfer, Optical absorption, Photoluminescence, Tm3+ ions
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1016/j.jlumin.2020.117357         Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-25261] [data modyf: 15-05-2020 09:25]
[24,75] [0,35]
[2] Spectroscopic properties and possible application of the Nd-doped borate glasses / Bohdan Padlyak, R. Lisiecki, T. B. Padlyak, V. T. Adamiv, 2020. ®urnal Fizičnih Doslidľen = Journal of Physical Studies Vol. 24, no. 1, 11--12
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-25149] [data modyf: 08-04-2020 09:34]
[0] [0]
[3] Spectroscopic properties of the V-doped borate glasses / Bohdan Padlyak, T. B. Padlyak, 2020. Journal of Non-Crystalline Solids Vol. 528, 1--9, ISSN: 0022-3093, , eISSN: 1873-4812, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- B. Padlyak - podwójna afiliacja
Słowa kluczowe: Borate glasses, Crystal field parameters, Epr, Optical absorption, Spin hamiltonian parameters, Vanadyl (VO2+)
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2019.119741         Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-24554] [data modyf: 12-11-2019 12:02]
[49,5] [0,71]
[4] Effect of silver co-doping on enhancement of the Sm3+ luminescence in lithium tetraborate glass / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, B. Kukliński, Adam Drzewiecki, V. T. Adamiv, 2019. Journal of Luminescence Vol. 213, 290--296, ISSN: 0022-2313, , eISSN: 1872-7883, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ag+ ions, Borate glasses, Luminescence spectra, Quantum yield, Silver nanoparticles, Sm3+ ions
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1016/j.jlumin.2019.05.045         Cytowania wg Scopus: 7 [14-09-2020]
[AWCZ-24098] [data modyf: 24-05-2019 11:25]
[22,14] [0,32]
[5] Optical spectroscopy and luminescence properties of a Tm3+-doped LiKB4O7 glass / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, R. Lisiecki, V. T. Adamiv, 2019. Journal of Non-Crystalline Solids Vol. 521, 1--10, ISSN: 0022-3093, , eISSN: 1873-4812, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- B. Padlyak - podwójna afiliacja
Słowa kluczowe: Borate glasses, Judd-Ofelt analysis, Luminescence kinetics, Luminescence spectra, Optical absorption, Tm3+ ions
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2019.119477         Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[AWCZ-24178] [data modyf: 24-06-2019 11:52]
[24,75] [0,35]
[6] Enhancement of the Er3+ luminescence in Er?Ag co-doped Li2B4O7 glasses / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, R. Lisiecki, V. T. Adamiv, I. M. Teslyuk, 2018. Optical Materials Vol. 85, 238--245, ISSN: 0925-3467, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ag+ ions, Borate glasses, Er3+ ions, Judd-Ofelt analysis, Luminescence spectra, Silver nanoparticles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.optmat.2018.08.052         Cytowania wg Scopus: 15 [14-09-2020]
[AWCZ-23051] [data modyf: 07-09-2018 11:48]
[17,5] [0,5]
[7] Enhancement of the Eu3+ in Li2B4O7 glasses co-doped with Eu and Ag / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, B. Kukliński, Adam Drzewiecki, V. T. Adamiv, 2018. Journal of Luminescence Vol. 204, 122--129, ISSN: 0022-2313, , eISSN: 1872-7883, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Borate glasses, Eu3+ emission, Luminescence spectra, Quantum yield, Silver nanoparticles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jlumin.2018.07.051         Cytowania wg Scopus: 19 [14-09-2020]
[AWCZ-22977] [data modyf: 24-05-2019 11:26]
[17,5] [0,5]
[8] Luminescence properties and quantum efficiency of the Eu-doped borate glasses / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, 2018. Optical Materials Vol. 77, 93--103, ISSN: 0925-3467, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Borate glasses, Eu3+ ions, Judd-Ofelt analysis, Luminescence spectra, Quantum efficiency, Quantum yield
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.optmat.2018.01.019         Cytowania wg Scopus: 24 [14-09-2020]
[AWCZ-22479] [data modyf: 12-03-2018 09:41]
[17,5] [0,5]
[9] Resonant excited UV luminescence of the Gd3+ centres in borate glasses, codoped with Gd and Ag / Bohdan Padlyak, Adam Drzewiecki, T. B. Padlyak, V. T. Adamiv, I. M. Teslyuk, 2018. Optical Materials Vol. 79, 302--309, ISSN: 0925-3467, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ag+ ions, Borate glasses, Decay kinetics, Energy transfer, Gd3+ ions, Luminescence
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.optmat.2018.03.050         Cytowania wg Scopus: 10 [14-09-2020]
[AWCZ-22635] [data modyf: 13-04-2018 12:50]
[35] [1]
[10] Spectroscopy of Nd3+ luminescence centres in Li2B4O7:Nd, LiCaBO3:Nd, and CaB4O7:Nd glasses / Bohdan Padlyak, R. Lisiecki, T. B. Padlyak, V. T. Adamiv, 2018. Journal of Luminescence Vol. 198, 183--192, ISSN: 0022-2313, , eISSN: 1872-7883, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Borate glasses, Decay kinetics, Judd-Ofelt analysis, Luminescence, Nd3+, Optical absorption
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jlumin.2018.02.046         Cytowania wg Scopus: 14 [14-09-2020]
[AWCZ-22430] [data modyf: 23-02-2018 13:06]
[35] [1]
[11] Intrinsic luminescence of un-doped borate glasses / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, Adam Drzewiecki, 2017. Journal of Luminescence Vol. 187, 546--554, ISSN: 0022-2313, , eISSN: 1872-7883, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Borate glasses, Intrinsic luminescence, Luminescence kinetics, Photoexcitation, Recombination mechanism
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jlumin.2017.03.071         Cytowania wg Scopus: 20 [14-09-2020]
[AWCZ-21262] [data modyf: 04-05-2017 10:24]
[17,5] [0,5]
[12] New effective luminescent materials based on the Sm-doped borate glasses / Bohdan Padlyak, Ihor Kindrat, Radosław Lisiecki, Volodymir T. Adamiv, Ihor M. Teslyuk, 2017. Advanced Materials Letters Vol. 8, 723--734, ISSN: 0976-3961, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Judd-Ofelt analysis, Sm3+ ions, borate glasses, luminescence kinetics, luminescence spectra, optical absorption, radiative properties
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.5185/amlett.2017.1436
[AWCZ-21261] [data modyf: 05-05-2017 09:50]
[1] [0,2]
[13] Spectroscopy of new effective materials for UV - Vis converters of the sun radiation based on SM-doped borate glasses / Bohdan Padlyak, Ihor Kindrat, 2017. ®urnal Fizičnih Doslidľen = Journal of Physical Studies Vol. 21, no. 1/2, 9--10
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21576] [data modyf: 31-07-2017 13:16]
[2,5] [0,5]
[14] Evolution of the optical properties of chromium doped calcium tetraborate glass under high pressure / Tadeusz Lesniewski, Justyna Barzowska, Sebastian Mahlik, Mirosław Behrendt, Bohdan Padlyak, Marek Grinberg, 2016. Journal of Luminescence Vol. 177, 111--118, ISSN: 0022-2313, , eISSN: 1872-7883, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Cr3+ions, borate glass, decay kinetics, high pressure spectroscopy, luminescence spectra
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jlumin.2016.04.037         Cytowania wg Scopus: 6 [14-09-2020]
[AWCZ-20016] [data modyf: 02-06-2016 08:17]
[15] Low and high field sites of Cr3+ ions in calcium tetraborate glasses / T. Le¶niewski, Bohdan Padlyak, Justyna Barzowska, Sebastian Mahlik, V. T. Adamiv, Z. Nurgul, Marek Grinberg, 2016. Optical Materials Vol. 59, 120--125, ISSN: 0925-3467, bibliogr. summ. .- [B. Padlyak - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: Cr3+, EPR, borate glass, optical spectroscopy, photoluminescence kinetics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.optmat.2016.01.008         Cytowania wg Scopus: 14 [14-09-2020]
[AWCZ-19851] [data modyf: 23-02-2017 10:20]
[16] Spectroscopic properties of the Ce-doped borate glasses / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, Sebastian Mahlik, Benedykt Kukliński, Y. O. Kulyk, 2016. Optical Materials Vol. 59, 20--27, ISSN: 0925-3467, bibliogr. tab. wykr. summ. .- [B. Padlyak - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: Borate glasses, Ce3+ centres, Decay kinetics, EPR, Luminescence spectra, Optical absorption
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.optmat.2016.03.053         Cytowania wg Scopus: 26 [14-09-2020]
[AWCZ-20143] [data modyf: 23-02-2017 12:56]
[17] Spectroscopy of the Er-doped lithium tetraborate glasses / Bohdan Padlyak, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski, 2016. Optical Materials Vol. 54, 126--133, ISSN: 0925-3467, bibliogr. tab. wykr. summ. .- [B. Padlyak - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: Borate glasses, Decay kinetics, Er3+ ions, Judd-Ofelt analysis, Luminescence spectra, Optical absorption
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.optmat.2016.02.025         Cytowania wg Scopus: 23 [14-09-2020]
[AWCZ-19850] [data modyf: 23-02-2017 10:20]
[18] Judd-Ofelt analysis and radiative properties of the Sm3+ centres in Li2B4O7, CaB4O7, and LiCaBO3 / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, R. Lisiecki, 2015. Optical Materials Vol. 49, 241--248, ISSN: 0925-3467, bibliogr. tab. wykr. summ. .- [B. V. Padlyak - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: Sm3+ ions, borate glasses, decay kinetics, luminescence spectra, optical absorption
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.optmat.2015.09.024         Cytowania wg Scopus: 30 [14-09-2020]
[AWCZ-19381] [data modyf: 22-02-2017 14:43]
[19] Luminescence properties of the Sm-doped borate glasses / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, Adam Drzewiecki, 2015. Journal of Luminescence Vol. 166, 264--275, ISSN: 0022-2313, , eISSN: 1872-7883, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Sm3+ centres, borate glasses, decay kinetics, local structure, optical absorption
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.05.051         Cytowania wg Scopus: 64 [14-09-2020]
[AWCZ-19138] [data modyf: 07-07-2015 11:38]
[20] The MAS NMR study of solid solutions based on the YAG crystal / Bohdan Padlyak, Nikolaj A. Sergeev, Marcin Olszewski, Piotr Stępień, 2015. Nukleonika Vol. 60, no. 3, 417--421, ISSN: 0029-5922, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Al MAS NMR, local structure, solid solutions, yttrium-aluminum garnet (YAG)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/nuka-2015-0074         Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[AWCZ-19220] [data modyf: 23-08-2015 23:23]
[21] B and Li MAS NMR spectroscopy of glassy and crystalline borate compounds / Bohdan Padlyak, N. A. Sergeev, M. Olszewski, V. T. Adamiv, Ya. V. Burak, 2014. Physics and Chemistry of Glasses : European Journal of Glass Science and Technology. Part B Vol. 55, no. 1, 25--33, ISSN: 1753-3562, bibliogr. wykr. .- podwójna afiliacja - B. Padlyak
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-17936] [data modyf: 22-02-2017 14:32]
[22] Electron paramagnetic resonance and optical spectroscopy of the Ce-doped borate glasses / Bohdan Padlyak, Ihor Kindrat, Volodymyr Protsiuk, Benedykt Kukliński, Adam Drzewiecki, V. T. Adamiv, Ya. V. Burak, N. Guskos, G. Żołnierkiewicz, 2014. ®urnal Fizičnih Doslidľen = Journal of Physical Studies Vol. 18, no. 1, 1
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18097] [data modyf: 04-09-2015 09:59]
[23] Excited state characteristics of the Li2B4O7 and KLiB4O7 glasses activated by Cr3+ ions / J. Mikulski, Cz. Koepke, K. Wi¶niewski, Bohdan Padlyak, V. T. Adamiv, Ya. V. Burak, 2014. Optical Materials Vol. 38, 24--27, ISSN: 0925-3467, bibliogr. tab. wykr. summ. .- B. V. Padlyak - podwójna afiliacja
Słowa kluczowe: Borate glasses, Cr3+ ions, Excited state absorption, Optical gain
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.optmat.2014.09.024         Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[AWCZ-18596] [data modyf: 22-02-2017 14:27]
[24] Optical spectroscopy of Li2B4O7 and LiCaBO3 borate glasses doped with europium / Bohdan Padlyak, Ihor Kindrat, Volodymyr Protsiuk, Adam Drzewiecki, 2014. Ukrainian Journal of Physical Optics Vol. 15, no. 3, 103--117, ISSN: 1609-1833, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-18247] [data modyf: 20-08-2015 14:32]
[25] Rare earth dopant (Nd, Gd, Dy, and Er) hybridization in lithium tetraborate / Tony D. Kelly, James C. Petrosky, John W. McClory, Volodymir T. Adamiv, Yaroslav V. Burak, Bohdan Padlyak, Ihor M. Teslyuk, Ning Lu, Lu Wang, Wai-Ning Mei, Peter A. Dowben, 2014. Frontiers in Physics Vol. 2, 1--10, ISSN: 2095-0462, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- B. Padlyak - podwójna afiliacja, na li¶cie pod "Frontiers of Physics"
Słowa kluczowe: hybridization, lithium tetraborate, local structure, rare earth luminescence, x-ray absorption
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.3389/fphy.2014.00031         Cytowania wg Scopus: 13 [14-09-2020]
[AWCZ-18246] [data modyf: 22-02-2017 14:29]
[26] Spectroscopy and local structure of the rare-earth impurity ions in lithium tetraborate glasses / Bohdan Padlyak, Ihor Kindrat, Volodymyr Protsiuk, Adam Drzewiecki, 2014. ®urnal Fizičnih Doslidľen = Journal of Physical Studies Vol. 18, no. 2-3, 1 bibliogr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18634] [data modyf: 03-09-2015 10:22]
[27] 11B and 7Li MAS NMR of glassy and crystalline borate compounds / N. A. Sergeev, Bohdan Padlyak, M. Olszewski, P. Stepien, 2014. Functional Materials Vol. 21, no. 2, 1--5, ISSN: 1023-5495, , eISSN: 2218-2993, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18142] [data modyf: 03-09-2015 10:20]
[28] The EPR and optical spectroscopy of the Sm-doped borate glasses / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, Adam Drzewiecki, 2014. ®urnal Fizičnih Doslidľen = Journal of Physical Studies Vol. 18, no. 2-3, 1 bibliogr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18635] [data modyf: 03-09-2015 10:23]
[29] EPR spectroscopy of Cu2+ and Mn2+ in borate glasses / Adam Drzewiecki, Bohdan Padlyak, Volodymyr Adamiv, Jaroslav Burak, Ihor Teslyuk, 2013. Nukleonika Vol. 58, no 3, 379--385, ISSN: 0029-5922, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Cu2+ paramagnetic centre, Mn2+ paramagnetic centre, borate glasses, electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy, hyperfine structure
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-17388] [data modyf: 20-08-2015 08:44]
[30] Optical harmonic transformations in borate glasses with Li2B4O7, LiKBO7, CaB4O7, and LiCaBO3 compositions / Bohdan Padlyak, V. T. Adamiv, Ya. V. Burak, M. Kolcun, 2013. Physica B Vol. 412, 79--82, ISSN: 0921-4526, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Borate glasses, Luminescence, Nonlinear opticalproperties, Second harmonicgeneration(SHG), Structure
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-16949] [data modyf: 20-08-2015 09:49]
[31] Photoacoustic response of a common starfish tissue / N. Guskos, J. Majszczyk, Janusz Typek, J. Rybicki, Bohdan Padlyak, 2013. Ukrainian Journal of Physical Optics Vol. 14, no. 1, 44--49, ISSN: 1609-1833, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: common starfish, electronic transitions, photoacoustic spectroscopy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[AWCZ-16948] [data modyf: 20-08-2015 10:08]
[32] Photoacoustic spectra of green and red leaves of ficus Benjamina plant / N. Guskos, J. Majszczyk, J. Typek, J. Rybicki, Bohdan Padlyak, 2013. Ukrainian Journal of Physical Optics Vol. 14, no. 2, 96--100, ISSN: 1609-1833, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electronic transitions, ficus Benjamina plant, photoacoustic spectroscopy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-17357] [data modyf: 09-07-2015 14:49]
[33] Spectroscopy of the CaB4O7 and LiCaBO3 glasses, doped with terbium and dysprosium / Bohdan Padlyak, Adam Drzewiecki, 2013. Journal of Non-Crystalline Solids Vol. 367, 58--69, ISSN: 0022-3093, bibliogr. tab. wykr. summ. .- B. Padlyak - podwójna afiliacja
Słowa kluczowe: Borate glasses, Decay kinetics, Local structure, Luminescence spectra, Rare-earth ions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2013.02.018         Cytowania wg Scopus: 15 [14-09-2020]
[AWCZ-17129] [data modyf: 22-02-2017 14:04]
[34] FMR study of the porous silicate glasses with Fe3O4 magnetic nanoparticles fillers / Bartłomiej Zapotoczny, Mirosław Dudek, Nikolaos Guskos, Jacek Juliusz Kozioł, Bohdan Padlyak, Marcin Ko¶mider, E. Rysiakiewicz-Pasek, 2012. Advanced Nanoengineering Materials : Journal of Nanomaterials, [7], ISSN: 1687-4110, , eISSN: 1687-4129, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1155/2012/341073         Cytowania wg Scopus: 6 [14-09-2020]
[AWCZ-16636] [data modyf: 12-12-2012 12:14]
[35] Optical and EPR spectroscopy of the Nd-doped borate glasses / Bohdan Padlyak, W. Ryba-Romanowski, R. Lisiecki, 2012. ®urnal Fizičnih Doslidľen = Journal of Physical Studies Vol. 16, no 3, [1]
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17184] [data modyf: 27-03-2013 11:59]
[36] Spectroscopy of the LiCaBO3 glasses doped with manganese and copper / Bohdan Padlyak, Adam Drzewiecki, 2012. ®urnal Fizičnih Doslidľen = Journal of Physical Studies Vol. 16, no 1-2, [2] bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17185] [data modyf: 27-03-2013 12:02]
[37] Synthesis and optical spectroscopy of the lithium tetraborate glasses, doped with terbium and dysprosium / Bohdan Padlyak, Witold Ryba-Romanowski, Radosław Lisiecki, Bożena Pieprzyk, Adam Drzewiecki, Volodymyr Adamiv, Jaroslav Burak, Ihor Teslyuk, 2012. Optica Applicata Vol. 42, no 2, 365--379, ISSN: 0078-5466, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Dy3+ centre, Tb3+ centre, decay kinetics, electron paramagnetic resonance (EPR), local structure, luminescence, optical absorption, tetraborate glass synthesis and structure
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/oa120214         Cytowania wg Scopus: 16 [14-09-2020]
[AWCZ-16604] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[38] Synthesis and X-ray structural investigation of undoped borate glasses / Bohdan Padlyak, S. Mudry, Y. O. Kulyk, Adam Drzewiecki, V. T. Adamiv, Y. V. Burak, I. M. Teslyuk, 2012. Materials Science-Poland Vol. 30, no 3, 264--273, ISSN: 0137-1339, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: X-ray diffraction, borate glasses, fabrication, intensity curves, pair correlation functions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/s13536-012-0032-1         Cytowania wg Scopus: 32 [14-09-2020]
[AWCZ-16635] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[39] Synthesis, EPR and optical spectroscopy of the Cr-doped tetraborate glasses / Bohdan Padlyak, Witold Ryba-Romanowski, R. Lisiecki, V. T. Adamiv, Ya. V. Burak, I. M. Teslyuk, 2012. Optical Materials Vol. 34, no 12, 2112--2119, ISSN: 0925-3467, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Borate glasses, Cr3+ centers, EPR, Luminescence, Optical absorption
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.optmat.2012.06.014         Cytowania wg Scopus: 40 [14-09-2020]
[AWCZ-16605] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[40] EPR spectroscopy of tetraborate glasses, doped with Mn and Cu / Bohdan Padlyak, Adam Drzewiecki, Oleksandr Smyrnov, 2010. Current Topics in Biophysics Vol. 33, suppl. A, 171--175, ISSN: 2084-1892, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-15217] [data modyf: 19-09-2014 09:41]
[41] EPR spectroscopy of the Mn2+ and Cu2+ centres in lithium and potassium-lithium tetraborate glasses / Bohdan Padlyak, W. Wojtowicz, V. T. Adamiv, Ya. V. Burak, I. M. Teslyuk, 2010. Acta Physica Polonica A Vol. 117, 122--125, ISSN: 0587-4246, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-14479] [data modyf: 10-03-2010 12:23]
[42] EPR spectroscopy of the radiation-induced paramagnetic centers in glasses / Bohdan Padlyak, 2010. Current Topics in Biophysics Vol. 33, suppl. A, 163--170, ISSN: 2084-1892, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-15218] [data modyf: 01-12-2010 10:24]
[43] In situ synthesis, morphology and magnetic properties of poly(ether-ester) multiblock copolymer/carbon-covered nickel nanosystems / Nikolaos Guskos, Janusz Typek, Bohdan Padlyak, Yu. K. Gorelenko, I. Pelech, U. Narkiewicz, E. Piesowicz, A. Guskos, Z. Roslaniec, 2010. Journal of Non-Crystalline Solids Vol. 356, no 37-40, 1893--1901, ISSN: 0022-3093, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: carbon-covered nickle nanoparticles, magnetic properties, poly(ether-ester) multiblock copolymer
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2010.07.014         Cytowania wg Scopus: 7 [14-09-2020]
[AWCZ-15242] [data modyf: 16-12-2010 14:19]
[44] Optical spectra and luminescence kinetics of the Sm3+ and Yb3+ centres in the lithium tetraborate glasses / Bohdan Padlyak, Witold Ryba-Romanowski, R. Lisiecki, V. T. Adamiv, Jaroslav Burak, I. M. Teslyuk, Agnieszka Banaszak-Piechowska, 2010. Optica Applicata Vol. 40, no 2, 427--438, ISSN: 0078-5466, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-14957] [data modyf: 09-08-2010 11:54]
[45] Optical spectroscopy of the Nd3+ luminescence centres in the Sr4B14O25:Nd crystal / Bohdan Padlyak, Witold Ryba-Romanowski, R. Lisiecki, Yu. S. Oseledchik, A. L. Prosvirnin, D. P. Kudryavtcev, N. V. Svitanko, 2010. Acta Physica Polonica A Vol. 117, 104--110, ISSN: 0587-4246, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-14478] [data modyf: 16-02-2010 15:00]
[46] Spectroscopy of the radiation-induced paramagnetic centres in crystals and glasses / Bohdan Padlyak, 2010. ®urnal Fizičnih Doslidľen = Journal of Physical Studies Vol. 14, no 3, 3998-3--4 .- [abstract] Workshop on current problems in physics (Lviv, 5-9 july 2010)
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16279] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[47] Synthesis and optical spectroscopy of the Eu- and Pr-doped glasses with SrO-2B2O3 composition / Bohdan Padlyak, Marek Grinberg, Benedykt Kukliński, Yu. S. Oseledchik, Oleksandr Smyrnov, D. P. Kudryavtcev, A. L. Prosvirnin, 2010. Optica Applicata Vol. 40, no 2, 413--426, ISSN: 0078-5466, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-14956] [data modyf: 08-02-2011 15:00]
[48] Synthesis and spectroscopy of tetraborate glasses doped with copper / Bohdan Padlyak, Witold Ryba-Romanowski, R. Lisiecki, Oleksandr Smyrnov, Adam Drzewiecki, Ya. Burak, V. Adamiv, I. Teslyuk, 2010. Journal of Non-Crystalline Solids Vol. 356, no 37-40, 2033--2037, ISSN: 0022-3093, bibliogr. wykr. summ. .- [Errata to paper: J. Non-Cryst. Solids, Vol. 358 (2012), s. 719]
Słowa kluczowe: Cu+ center, Cu2+ center, EPR, borate glass, decay kinetics, luminescence, optical absorption
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2010.05.027         Cytowania wg Scopus: 36 [14-09-2020]
[AWCZ-15114] [data modyf: 16-05-2014 15:16]
[49] Excited state absorption and up-conversion luminescence of Ho3+ centres in 3CaO?Ga2O3?3GeO2 glass / Bohdan Padlyak, Cz. Koepke, Andrzej Pi±tkowski, K. Wi¶niewski, Benedykt Kukliński, 2009. Journal of Non-Crystalline Solids Vol. 355, iss. 24--27, 1338-1341, ISSN: 0022-3093, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: luminescence
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2009.05.022         Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[AWCZ-14188] [data modyf: 30-11-2009 16:41]
[50] Luminescence properties of Sn2P2Se6 crystals / Bohdan Padlyak, O. Vlokh, O. Grabar, YU. Vysochanskii, I. Dmitriuk, Witold Ryba-Romanowski, R. Lisiecki, 2009. Optical Materials Vol. 31, no 12, 1831--1834, ISSN: 0925-3467,
Słowa kluczowe: Defect levels, Electron-hole recombination, Photoluminescence, Semiconductors, Sn2yPb2(1-y)P2S6xSe6(1-x) crystals
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1016/j.optmat.2008.12.024         Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[AWCZ-14214] [data modyf: 15-03-2018 15:14]
[51] An EXAFS study of the local structure of rare-earth luminescence centres in the 3CaO?Ga2O3?3GeO2 glass / Agnieszka Witkowska, Bohdan Padlyak, Jarosław Rybicki, 2008. Optical Materials Vol. 30, no 5, 699--702, ISSN: 0925-3467, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CGGO glass, Rare-earth metals, Short-range order, XAFS
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1016/j.optmat.2007.02.013         Cytowania wg Scopus: 17 [14-09-2020]
[AWCZ-14215] [data modyf: 02-12-2009 11:22]
[52] Optical spectroscopy and local structure of Er3+ luminescence centres in CaO?Ga2O3?GeO2 glasses / Bohdan Padlyak, Witold Ryba-Romanowski, R. Lisiecki, 2008. Journal of Non-Crystalline Solids: Functional and Nanostructured Materials, 4th Conference on Functional and Nanostructured Materials Vol. 354, iss. 35-39, 4249--4255, ISSN: 0022-3093, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: luminescence, optical spectroscopy, structure
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2008.06.030         Cytowania wg Scopus: 13 [14-09-2020]
[AWCZ-14189] [data modyf: 30-11-2009 16:42]
[53] Optical spectroscopy and local structure of the Nd3+ luminescence centres in glasses of the CaO?Ga2O3?GeO2 system / Bohdan Padlyak, Witold Ryba-Romanowski, R. Lisiecki, 2008. Optica Applicata Vol. 38, no 1, 189--202, ISSN: 0078-5466, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Nd3+ centre, decay kinetics, extended X-ray absorption fine structure (EXAFS), germanate glasses, local structure, luminescence, optical absorption
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-14213] [data modyf: 02-12-2009 10:11]
[54] Raman spectra of glasses of CaO-Ga2O3-GeO2 system / Bohdan Padlyak, 2008. Ukrainian Journal of Physical Optics Vol. 9, no 1, 149--158, ISSN: 1609-1833, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Raman spectroscopy, garnet crystals, germanate glasses, vibrational properties
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])    DOI: 10.3116/16091833/9/1/51/2008         Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[AWCZ-14212] [data modyf: 02-12-2009 09:57]
[55] Luminescence in semiconductor-ferroelectric Sn2P2Se6 crystals / I. Dmitriuk, Bohdan Padlyak, O. Grabar, YU. Vysochanskii, O. Vlokh, 2007. Ukrainian Journal of Physical Optics Vol. 8, no 4, 228--234, ISSN: 1609-1833, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Sn2P2Se6 crystals, electron-hole recombination, photoluminescence, semiconductors
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])    DOI: 10.3116/16091833/8/4/228/2007         Cytowania wg Scopus: 2 [14-09-2020]
[AWCZ-14210] [data modyf: 02-12-2009 09:47]
[56] The nature of intrinsic luminescence in glasses and crystals of CaO-Ga2O3-GeO2 system / Bohdan Padlyak, 2007. Ukrainian Journal of Physical Optics Vol. 8, no 4, 235--248, ISSN: 1609-1833, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ca3Ga2Ge3O12 garnet, electron spin resonance (ESR), germanate glasses, intrinsic luminescence, luminescence kinetics, radiation-induced defects, recombination mechanism, synchrotron radiation
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])    DOI: 10.3116/16091833/8/4/235/2007         Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[AWCZ-14211] [data modyf: 02-12-2009 09:52]
[57] Influence of rare-earth impurities on the Ge and Ga local structure in the Ca3Ga2Ge3O12 glass / Agnieszka Witkowska, Bohdan Padlyak, Jarosław Rybicki, 2006. Journal of Non-Crystalline Solids Vol. 352, iss. 40-41, 4346--4350, ISSN: 0022-3093, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: XAFS, disordered solids
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2006.07.031         Cytowania wg Scopus: 11 [14-09-2020]
[AWCZ-14187] [data modyf: 30-11-2009 16:34]
[58] Optical Spectroscopy of Nd3+ centres in the glass with 3CaO-Ga2O3-3GeO2 composition / Bohdan Padlyak, O. Vlokh, Witold Ryba-Romanowski, R. Lisiecki, 2006. Ukrainian Journal of Physical Optics Vol. 7, no 4, 149--158, ISSN: 1609-1833, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Nd3+ ion, decay kinetics, emission, germanate glasses, optical absorption
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14208] [data modyf: 02-12-2009 09:21]
[59] Optical spectroscopy of the Er-doped glasses with 3CaO-Ga2O3-3GeO2 composition / Bohdan Padlyak, O. Vlokh, K. Fabisiak, K. Sagoo, Benedykt Kukliński, 2006. Optical Materials Vol. 28, no 1-2, 157--161, ISSN: 0925-3467, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: 3CaO-Ga2O3-3GeO2 glasses, Decay time, Er3+ ions, Luminescence, Optical absorption
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1016/j.optmat.2004.10.038         Cytowania wg Scopus: 16 [14-09-2020]
[AWCZ-14216] [data modyf: 22-02-2016 12:00]
[60] Radiation-induced defects in glasses and ceramics of the CaO-Ga2O3-GeO2 system / Bohdan Padlyak, H. Jungner, K. Fabisiak, S. P. Dubelt, 2006. Reviews on Advanced Materials Science [online] Vol. 12, no 2, 97--105, ISSN: 1606-5131, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-14202] [data modyf: 01-12-2009 14:47]
[61] Refractive indices of glasses of CaO-Ga2O3-GeO2 system / Bohdan Padlyak, O. Vlokh, M. M. Romanyuk, G. M. Romanyuk, 2006. Ukrainian Journal of Physical Optics Vol. 7, no 3, 142--146, ISSN: 1609-1833, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dispersion, germanate glasses, optical properties, refractive index
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14209] [data modyf: 02-12-2009 09:39]
[62] Spectroscopy of mn-doped glasses of CaO-Ga2O3-GeO2 system / Bohdan Padlyak, O. Vlokh, Benedykt Kukliński, K. Sagoo, 2006. Ukrainian Journal of Physical Optics Vol. 7, no 1, 1--10, ISSN: 1609-1833, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electron paramagnetic resonance, germanate glasses, luminescence decay, manganese ions, optical absorption, photoluminescence
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14207] [data modyf: 02-12-2009 09:15]
[63] EPR study of chromium centres in CrAPO-5 molecular sieves / Bohdan Padlyak, Jan Kornatowski, Gabriela Zadrożna, K. Fabisiak, A. Gutsze, 2005. Materials Science-Poland Vol. 23, no 4, 1035--1046, ISSN: 2083-1331, bibliogr.
Słowa kluczowe: CrAPO-5, EPR, chromium centres, redox properties
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[AWCZ-14198] [data modyf: 01-12-2009 12:50]
[64] Spectroscopy and luminescence kinetics of Eu3+, Ho3+ and Er3+ centres in the glass with 3CaO-Ga2O3-3GeO2 composition / Bohdan Padlyak, O. Vlokh, K. Sagoo, 2005. Ukrainian Journal of Physical Optics Vol. 6, no 1, 33--43, ISSN: 1609-1833, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Eu3+ ion, Ho3+ ion, decay time, glasses of CaO-Ga2O3-GeO2 system, luminescence, optical absorption
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14205] [data modyf: 02-12-2009 08:52]
[65] Thermally stimulated luminescence of radiation-induced defects in the glasses of CaO-Ga2O3-GeO2 system / Bohdan Padlyak, O. Vlokh, H. Jungner, 2005. Ukrainian Journal of Physical Optics Vol. 6, no 2, 55--62, ISSN: 1609-1833, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CaO-Ga2O3-GeO2 glasses, ESR, E` (Ge) centre, O- centre, TSL, radiation-induced defects
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14206] [data modyf: 02-12-2009 09:10]
[66] EPR spectroscopy of irradiated bioactive glasses / Bohdan Padlyak, Stanisława Szarska, 2004. Functional Materials Vol. 11, no 1, 116--121, ISSN: 1023-5495, , eISSN: 2218-2993, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14218] [data modyf: 02-12-2009 12:04]
[67] Nature ofintrinsic luminescence in the glasses of CaO?Ga2O3?GeO2 system / Bohdan Padlyak, Benedykt Kukliński, 2004. Radiation Measurements Vol. 38, iss. 3-6, 593--597 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CaO?Ga2O3?GeO2 glasses, E'(Ge) center, intrinsic luminescence, recombination mechanism
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1016/j.radmeas.2004.02.013         Cytowania wg Scopus: 16 [14-09-2020]
[AWCZ-14196] [data modyf: 01-12-2009 11:31]
[68] EPR spectroscopy of the Cr centers in LLGG:Cr single crystals / Bohdan Padlyak, Marek Grinberg, T. Łukasiewicz, J. Kisielewski, M. ¦wirkowicz, 2003. Journal of Alloys and Compounds Vol. 361, iss. 1-2, 6--12, ISSN: 0925-8388, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electron paramagnetic resonance, oxide materials, rare earth alloys
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-14190] [data modyf: 30-11-2009 17:15]
[69] EXAFS study of glasses of the CaO-Ga2O3-GeO2 system / D. Chełstowski, Agnieszka Witkowska, Jarosław Rybicki, Bohdan Padlyak, A. Trapananti, E. Principi, 2003. Optica Applicata Vol. 33, no 1, 125--132, ISSN: 0078-5466, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: exafs, oxide glasses, structural analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 17 [14-09-2020]
[AWCZ-14200] [data modyf: 01-12-2009 12:11]
[70] Influence of external ß-irradiation in oxide glasses / N. Ollier, B. Champagnon, B. Boizot, Y. Guyot, Witold Ryba-Romanowski, Bohdan Padlyak, 2003. Journal of Non-Crystalline Solids Vol. 323, iss. 1-3, 200--206, ISSN: 0022-3093, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1016/S0022-3093(03)00307-7         Cytowania wg Scopus: 33 [14-09-2020]
[AWCZ-14186] [data modyf: 30-11-2009 16:36]
[71] Optical and EPR study of Cr-doped ß-Ga2-xInxO3 solid solutions / Ya. Zakharko, Bohdan Padlyak, O. Tsvetkova, Benedykt Kukliński, Marek Grinberg, K. Fabisiak, 2003. Functional Materials Vol. 10, no 1, 140--144, ISSN: 1023-5495, , eISSN: 2218-2993,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14217] [data modyf: 02-12-2009 11:56]
[72] Optical spectroscopy of the Ho-doped glasses with 3CaO?Ga2O3?3GeO2 composition / Bohdan Padlyak, Benedykt Kukliński, P. P. Buchynskii, 2003. Optica Applicata Vol. 33, no 1, 175--181, ISSN: 0078-5466, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-14199] [data modyf: 01-12-2009 11:58]
[73] Radiation-induced paramagnetic centers in the glasses of CaO-Ga2O3-GeO2 system / Bohdan Padlyak, 2003. Radiation Effects and Defects in Solids Vol. 158, no 1-6, 411--418
Słowa kluczowe: CaO-Ga2O3-GeO2 glass, ESR, radiation defect
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1080/1042015021000052953         Cytowania wg Scopus: 11 [14-09-2020]
[AWCZ-14184] [data modyf: 30-11-2009 13:41]
[74] High pressure luminescence of Cr-related centers in (3CaO-Ga2O3-3GeO2) glasses / Justyna Barzowska, Marek Grinberg, Y. R. Shen, K. L. Bray, Benedykt Kukliński, P. P. Buchynskii, Bohdan Padlyak, 2002. High Pressure Research Vol. 22, no 1, 47--52
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14192] [data modyf: 01-12-2009 09:59]
[75] High-pressure luminescence of Cr3+-doped CaO-Ga2O3-GeO2 glasses / Marek Grinberg, Justyna Barzowska, Y. R. Shen, K. L. Bray, Bohdan Padlyak, P. P. Buchynskii, 2002. Physical Review B Vol. 65, 064203-1--064203-9, ISSN: 1098-0121, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1103/PhysRevB.65.064203         Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-14191] [data modyf: 01-12-2009 09:47]
[76] Magnetic properties of ternary W5Si3-type compounds / A. V. Tkachuk, Yu. K. Gorelenko, Bohdan Padlyak, A. Jankowska-Frydel, Yu. V. Stadnyk, 2002. Journal of Magnetism and Magnetic Materials Vol. 242-245, 901--903, ISSN: 0304-8853, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: crystal structure, electron paramagnetic resonance, susceptibility-magnetic
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-14194] [data modyf: 01-12-2009 11:09]
[77] Neutron-induced defects in the lithium tetraborate single crystals / Ya. V. Burak, Bohdan Padlyak, V. M. Shevel, 2002. Radiation Effects and Defects in Solids Vol. 157, no 6, 1101--1109
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1080/10420150215791         Cytowania wg Scopus: 33 [14-09-2020]
[AWCZ-14197] [data modyf: 01-12-2009 11:40]
[78] Peculiarities of structure of the Cr - doped compounds of CaO-Ga2O3-GeO2 system: an EPR and X-ray studies / Bohdan Padlyak, Stepan Mudry, Volodymyr Halchak, Andrij Korolyshyn, Yu. Kulyk, P. P. Buchynskii, 2002. Molecular Physics Reports Vol. 36, 79--84 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14195] [data modyf: 01-12-2009 11:28]
[79] Radiation-induced centers in the Li2B4O7 single crystals / Ya. V. Burak, Bohdan Padlyak, V. M. Shevel, 2002. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B Vol. 191, no 1-4, 633--637 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electron spin resonance, lithium tetraborate, neutron irradiation, paramagnetic center
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14193] [data modyf: 01-12-2009 10:13]
[80] Spectroscopic study of nature of the parasitic coloration in the ZnWO4 scitillator crystals / A. Kornylo, Bohdan Padlyak, Z. Moroz, M. Pashkovsky, A. Jankowska-Frydel, 2002. Molecular Physics Reports Vol. 36, 44--47 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14378] [data modyf: 13-01-2010 10:17]
[81] Synthesis, structure and spectroscopic properties of CaO-Ga2O3-GeO2 glasses / Bohdan Padlyak, Benedykt Kukliński, Marek Grinberg, 2002. Physics and Chemistry of Glasses Vol. 43C, 392--397 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14343] [data modyf: 05-01-2010 12:30]
[82] Chromium recharging processes in the Y3Al5O12:Mg, Cr single crystal under the reducing and oxidizing annealing influence / Sergii B. Ubizskii, Sergii S. Melnyk, Bohdan Padlyak, Andrej O. Matkovskii, A. Jankowska-Frydel, Zygmunt Frukacz, 2001. Proceedings of SPIE Vol. 4412, 63--68
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1117/12.435801         Cytowania wg Scopus: 3 [14-09-2020]
[AWCZ-14183] [data modyf: 30-11-2009 13:39]
[83] Growth, structure, and spectroscopic characterization of the Mn-doped GaN thin films / Vyacheslav D. Bodnar, Igor Kukharsky, Bohdan Padlyak, Volodymyr Davydov, Bohdan O. Simkiv, Marek Grinberg, Benedykt Kukliński, 2001. Proceedings of SPIE Vol. 4413, 50--54
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1117/12.425402         Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-14185] [data modyf: 30-11-2009 13:54]
[84] Interaction between components in the Ti?Mn?Sb system at 870 K and the physical properties of Ti5Mn0.45Sb2.55 / A. V. Tkachuk, Yu. K. Gorelenko, Yu. V. Stadnyk, Bohdan Padlyak, A. Jankowska-Frydel, O. I. Bodak, V. Sechovsky, 2001. Journal of Alloys and Compounds Vol. 319, 74--79, ISSN: 0925-8388, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EPR, Ti-Mn-Sb alloys, Ti5Mn0.45Sb2.45, crystal structure, electrical resistivity, magnetic susceptibility, phase diagram, thermopower
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-14181] [data modyf: 30-11-2009 12:28]
[85] Magnetic ordering in the ZrNi1-xCrxSn compound / Bohdan Padlyak, A. Jankowska-Frydel, Marek Grinberg, Yu. K. Gorelenko, L. P. Romaka, Yu. V. Stadnyk, 2001. Materials Science Forum Vol. 373--376, 697--700 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Chromium Concentration, Electron Paramagnetic Resonance (EPR), Exchange Interactions, Ferromagnetic Ordering, Magnetic Dipolar Interaction, Magnetic Susceptibility, ZrNi1-xCrxSn Alloys
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14182] [data modyf: 30-11-2009 13:07]
[86] Synthesis, crystal structure and physical properties of ZrNiSn semiconductor doped with Mn / O. I. Bodak, Bohdan Padlyak, Yu. V. Stadnyk, J. Pierre, A. V. Tkachuk, L. P. Romaka, Yu. K. Gorelenko, 2001. Journal of Alloys and Compounds Vol. 317--318, 357--362, ISSN: 0925-8388, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electron paramagnetic resonance, electronic transport, impurities in semiconductors, intermetallics, magnetisation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 13 [14-09-2020]
[AWCZ-14180] [data modyf: 30-11-2009 12:15]
[87] Anomalous magnetism and electron paramagnetic resonance spectroscopy of the ZrNi1-xCrxSn solid solution / Yu. V. Stadnyk, R. V. Skolozdra, Bohdan Padlyak, Yu. K. Gorelenko, L. P. Romaka, A. Jankowska-Frydel, Marek Grinberg, 2000. Journal of Alloys and Compounds Vol. 296, no 1-2, 253--257, ISSN: 0925-8388, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Zr-Ni-Sn alloys, magnetic resonance, magnetisation, resistivity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-14175] [data modyf: 30-11-2009 10:26]
[88] Electron paramagnetic resonance spectroscopy of chromium in CrAPO-5 molecular sieves / Bohdan Padlyak, Jan Kornatowski, Gabriela Zadrożna, Michał Rozwadowski, A. Gutsze, 2000. Journal of Physical Chemistry A Vol. 104, no 51, 11837--11843 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 30 [14-09-2020]
[AWCZ-14176] [data modyf: 30-11-2009 11:19]
[89] Radiation-induced paramagnetic centers in Bioglass(R) / Bohdan Padlyak, Stanisława Szarska, H. Jungner, 2000. Optica Applicata Vol. 30, no 4, 709--717, ISSN: 0078-5466, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-14178] [data modyf: 30-11-2009 11:49]
[90] Spectroscopy and high pressure spectroscopy of the Cr-doped glass materials / Marek Grinberg, J. Borzowska, Bohdan Padlyak, T. Nowosielski, Benedykt Kukliński, P. Buchynski, 2000. Optica Applicata Vol. 30, no 4, 509--515, ISSN: 0078-5466, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[AWCZ-14179] [data modyf: 30-11-2009 11:54]
[91] Structure of CaO-Ga2O3-GeO2 glasses: X-ray and molecular dynamics simulation studies / Bohdan Padlyak, Stepan Mudry, Volodymyr Halchak, Andrij Korolyshyn, Jarosław Rybicki, Agnieszka Witkowska, 2000. Optica Applicata Vol. 30, no 4, 691-699, ISSN: 0078-5466, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 19 [14-09-2020]
[AWCZ-14177] [data modyf: 30-11-2009 11:36]
[92] Intrinsic luminescence of the undoped glasses of (CaO-Ga2O3-GeO2) system / Bohdan Padlyak, O. M. Bordun, P. P. Buchynskii, 1999. Acta Physica Polonica A Vol. 95, no 6, 921--929, ISSN: 0587-4246, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-14174] [data modyf: 30-11-2009 09:59]
[93] EPR study of the impurity paramagnetic centres in (CaO-Ga2O3-GeO2) glasses / Bohdan Padlyak, A. Gutsze, 1998. Applied Magnetic Resonance Vol. 14, no 1, 59--68 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-14172] [data modyf: 27-11-2009 14:54]
[94] Spectroscopic evaluation of the CGG (CaO-Ga2O3-GeO2) glass doped with chromium / Bohdan Padlyak, Cz. Koepke, K. Wi¶niewski, Marek Grinberg, A. Gutsze, P. P. Buchynskii, 1998. Journal of Luminescence Vol. 79, no 1, 1--8, ISSN: 0022-2313, , eISSN: 1872-7883, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Cr3+, excited-state absorption, inorganic glasses, solid-state spectroscopy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14173] [data modyf: 07-07-2015 11:27]
[95] Spectroscopic properties of porous silicon / L. S. Monastyrskii, P. V. Galiy, Bohdan Padlyak, T. M. Nenchuk, I. B. Olenych, 1998. Ceramics (Seria: Polish Ceramic Bulletin) Vol. 57 (19), 65--72 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Auger electron spectroscopy, electron spin resonance, photo and electroluminescence, porous silicon, surface composition, thermostimulated exoelectron
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14347] [data modyf: 05-01-2010 14:02]
[96] Doslidľennâ lokal'noi simetrii ta prirodi navedenih Uf- i rentgenivs'kim oprominennâm centriv u monokristalah Ca3Ga2Ge4O14 metodom EPR-spektroskopii / A. E. Nosenko, A. A. Sel'skii, Bohdan Padlyak, 1997. Visnik L'vivskogo Universitetu (Seria: Seriâ Fizična) Vip. 29, 23--29 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14346] [data modyf: 05-01-2010 13:21]
[97] Radiation-induced paramagnetic centers in Ca3Ga2Ge4O14 crystals / A. E. Nosenko, R. Ye. Leshchuk, Bohdan Padlyak, A. A. Sel'skii, 1997. Physics of the Solid State Vol. 39, no 6, 938--942
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1134/1.1130148         Cytowania wg Scopus: 6 [14-09-2020]
[AWCZ-14171] [data modyf: 27-11-2009 14:23]
[98] The study of annealed epitaxial ferrite-garnet thin films by means of ferromagnetic resonance / Bohdan Padlyak, 1997. Journal de Physique IV France Vol. 7, 503--504 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-14348] [data modyf: 05-01-2010 14:10]
[99] High-temperature annealing effect on FMR spectra and domain structure of epitaxial Ferrite-Garnet films / Bohdan Padlyak, L. G. Volľenskaâ, 1996. Functional Materials Vol. 3, no 1, 62--66, ISSN: 1023-5495, , eISSN: 2218-2993,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14376] [data modyf: 13-01-2010 09:39]
[100] Optical and EPR spectroscopy of impurity manganese ions in disordered Ca3Ga2Ge4O14 single crystals / A. E. Nosenko, R. Ye. Leshchuk, Bohdan Padlyak, 1995. Radiation Effects and Defects in Solids Vol. 135, no 1-4, 55--60
Słowa kluczowe: Ca-gallogermanate single crystals, disordered structure, electron paramagnetic resonance spectroscopy, heat treatment effect, impurity ions, luminescence spectra, optical absorption
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1080/10420159508229805         Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[AWCZ-14170] [data modyf: 27-11-2009 13:43]
[101] EPR of chromium ions in Ca3Ga2Ge3O12 single crystals / A. E. Nosenko, Bohdan Padlyak, 1994. Molecular Physics Reports Vol. 8, 79--87 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14201] [data modyf: 01-12-2009 12:33]
[102] O valentnom sostoânii primesnyh ionov marganca v kristallah Ca3Ga2Ge4O14 : Mn / A. E. Nosenko, R. E. Leshchuk, Bohdan Padlyak, 1993. ®urnal Prikladnoj Spektroskopii = Journal of Applied Spectroscopy T. 59, no 1-2, 146--151 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14349] [data modyf: 10-02-2016 11:34]
[103] Spektroskopiâ EPR ionov Cr5+ v monokristallah Ca3Ga2Ge3O12:Cr / Bohdan Padlyak, A. E. Nosenko, V. M. Maksimenko, V. V. Kravčiąin, 1993. Fizika Tverdogo Tela T. 35, no 9, 2393--2402 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14350] [data modyf: 05-01-2010 14:48]
[104] Spektr EPR ionov Fe3+ v monokristallah Ca3Ga2Ge3O12 / Bohdan Padlyak, 1991. Fizika Tverdogo Tela T. 33, no 6, 1851--1854 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14351] [data modyf: 05-01-2010 15:02]
[105] Nizkotemperaturnye radiacionnye paramagnitnye centry v kristallah Ca3Ga2Ge3O12 / A. E. Nosenko, Bohdan Padlyak, 1989. Fizika Tverdogo Tela T. 31, no 2, 245--248 bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14352] [data modyf: 05-01-2010 15:06]
[106] Rozrahunok parametriv Spin-Gamil'toniana i kytovyh zaleľnostej spektriv EPR 3d3 - ioniv v monokristalah Ca3Ga2Ge3O12 / Bohdan Padlyak, 1989. Visnik L'vivskogo Universitetu (Seria: Seriâ Fizična) Vip. 22, 17--23 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14344] [data modyf: 05-01-2010 12:54]
[107] Osobennosti izomorfizma marganca v kristallah Ca3Ga2Ge3O12 : Mn / Bohdan Padlyak, A. E. Nosenko, 1988. Fizika Tverdogo Tela T. 30, no 6, 1788--1792 bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14353] [data modyf: 05-01-2010 15:08]
[108] Issledovanie soverąenstva struktury monokristallov Ca3Ga2Ge3O12 : Cr3+ metodom EPR / A. E. Nosenko, Bohdan Padlyak, V. V. Kravčiąin, 1986. Fizičeskaâ Elektronika Vip. 33, 73--77 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14345] [data modyf: 05-01-2010 13:07]
[109] Electron spin resonance of Mn4+ ions in Ca3Ga2Ge3O12 single crystals / A. E. Nosenko, Bohdan Padlyak, V. V. Kravčiąin, 1985. Soviet Physics : Solid State Vol. 27, no 11, 2083--2085 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14354] [data modyf: 06-01-2010 09:33]
[110] Centry okraski v kristallah kal'cij - gallij-germanievogo granata / A. E. Nosenko, B. V. Kostyk, Bohdan Padlyak, 1984. Ukrainskij Fizičeskij ®urnal T. 29, no 9, 1425--1427 bibliogr. wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14355] [data modyf: 06-01-2010 09:50]
[111] Issledovanie defektnosti struktury epitaksial'nyh plenok ®IG s Ca - Ge-zamesceniem metodom FMR / A. E. Nosenko, L. G. Volľenskaâ, Bohdan Padlyak, U. Zorenko, 1983. Ukrainskij Fizičeskij ®urnal T. 28, no 12, 1850--1853 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14356] [data modyf: 06-01-2010 10:20]
[112] Spektr EPR iona Cr3+ v kal'cij-gallij-germanievom granate / A. E. Nosenko, Bohdan Padlyak, G. G. Krajniuk, V. V. Kravčiąin, 1983. Fizika Tverdogo Tela T. 25, no 9, 2866--2868 bibliogr. wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14357] [data modyf: 06-01-2010 11:05]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Luminescence Properties of the Tm3+-doped LiKB4O7 Glass, 2019. Bohdan Padlyak, Volodymyr Adamiv, Ihor Kindrat, Ihor Teslyuk // W: Electronics and Information Technologies - ELIT 2019 : 11th International Scientific and Practical Conference. Lviv, Ukraina Lviv : Ivan Franko National University, 2019, s. 280--284, ISBN: 9781728135618
Słowa kluczowe: Judd-Ofelt analysis, Tm3+ ions, borate glasses, luminescence kinetics, luminescence spectra, optical absorption

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23579] [data modyf: 06-11-2019 08:01]
[0] [0]
[2] Investigations of the mechanical stresses distribution in some borate glasses by optical imaging polarimetry, 2015. Volodymyr Protsiuk, Bohdan Padlyak, O. Krupych, V. T. Adamiv, Ya. V. Burak, I. M. Teslyuk // W: Laser technologies. Lasers and their application : materials of international scientific and technical conference. Truskavets, Ukraina Drohobych : [brak wydawcy], 2015, s. 45--47, ISBN: 9789663843452
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21775] [data modyf: 07-07-2015 12:13]
[3] Radiative properties of trivalent samarium ions in borate glasses for efficient visible lasers, 2015. Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, R. Lisiecki // W: Laser technologies. Lasers and their application : materials of international scientific and technical conference. Truskavets, Ukraina Drohobych : [brak wydawcy], 2015, s. 29--31, ISBN: 9789663843452
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21774] [data modyf: 07-07-2015 12:09]
[4] Spectroscopic properties of the Ce-doped borate glasses and glass-ceramics, 2015. Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, Sebastian Mahlik, B. Kukliński, Y. O. Kulyk // W: The Fifth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials - IWASOM : book of abstracts. Gdańsk, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 135
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22094] [data modyf: 16-03-2016 12:24]
[5] Spectroscopic properties of trivalent samarium ions in borate glasses, 2015. Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak // W: The 4th International Conference on the Physics of Optical Materials and Devices - ICOM 2015 : book of abstracts. Budva, Czarnogóra Beograd : Institut za Nuklearne Nauke "Vinča", 2015, s. 284, ISBN: 9788673061344
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22095] [data modyf: 16-03-2016 12:34]
[6] Spectroscopy of Ce-doped borate glasses, 2015. Bohdan Padlyak, Ihor Kindrat, Sebastian Mahlik, Marek Grinberg, B. Kukliński, N. Guskos, G. Żołnierkiewicz, Y. O. Kulyk, S. I. Mudry // W: Joint Conferences on Advanced Materials and Technologies : abstract book. Zakynthos, Grecja Gdańsk : Task Publishing, 2015, s. 49--51, ISBN: 9788393797950
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22097] [data modyf: 16-03-2016 12:46]
[7] Spectroscopy of new laser materials based on the Er-doped borate glasses, 2015. Bohdan Padlyak, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski // W: Laser technologies. Lasers and their application : materials of international scientific and technical conference. Truskavets, Ukraina Drohobych : [brak wydawcy], 2015, s. 26--28, ISBN: 9789663843452
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21773] [data modyf: 07-07-2015 12:07]
[8] EPR and optical spectroscopy of the V-doped borate glasses, 2014. Bohdan Padlyak, Volodymyr Protsiuk, Ihor Kindrat, Adam Drzewiecki, V. T. Adamiv, Ya. V. Burak, I. M. Teslyuk // W: Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and applications - OMEE-2014 : international conference. Lviv, Ukraina Lviv : [brak wydawcy], 2014, s. 127--128, ISBN: 9786176075929
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-09-2020]
[KONF-21355] [data modyf: 25-08-2015 12:25]
[9] EPR spectroscopy and optical absorption of the V-doped borate glasses, 2014. Bohdan Padlyak, Volodymyr Protsiuk, Ihor Kindrat, Adam Drzewiecki // W: III Forum Polskiej Grupy EMR/EPR. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. "ATTYKA", 2014, s. 58--62, ISBN: 9788362139583
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21342] [data modyf: 25-08-2015 12:11]
[10] Luminescence spectroscopy of Eu-doped borate glasses, 2014. Bohdan Padlyak, Ihor Kindrat, Adam Drzewiecki, Volodymyr Protsiuk // W: 17th International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Matter : book of abstracts. Wrocław, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 160
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21568] [data modyf: 07-09-2015 16:56]
[11] Optical spectroscopy of borate glasses, doped with europium, 2014. Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, Volodymyr Protsiuk, Adam Drzewiecki, V. T. Adamiv, Ya. V. Burak, I. M. Teslyuk // W: Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and applications - OMEE-2014 : international conference. Lviv, Ukraina Lviv : [brak wydawcy], 2014, s. 141--142, ISBN: 9786176075929
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[KONF-21356] [data modyf: 25-08-2015 12:25]
[12] Optical spectroscopy of the Sm-doped borate glasses, 2014. Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, Adam Drzewiecki, Volodymyr Protsiuk, V. T. Adamiv, Ya. V. Burak, I. M. Teslyuk // W: Workshop on parametrical optics dedicated to 80-th anniversary of Professor O. G. Vlokh : abstracts. Lviv, Ukraina Lviv : [brak wydawcy], 2014, s. 32
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21683] [data modyf: 16-03-2017 17:20]
[13] Spectroscopic properties of the un-doped and doped borate glasses and their possible applications, 2014. Bohdan Padlyak // W: Workshop on parametrical optics dedicated to 80-th anniversary of Professor O. G. Vlokh : abstracts. Lviv, Ukraina Lviv : [brak wydawcy], 2014, s. 13
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21682] [data modyf: 07-09-2015 17:01]
[14] Spectroscopy of the Nd-doped borate glasses, 2014. Bohdan Padlyak, W. Ryba-Romanowski, R. Lisiecki // W: 17th International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Matter : book of abstracts. Wrocław, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 223
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21569] [data modyf: 07-09-2015 16:56]
[15] The 27Al mas NMR study of the Y3Al5O12 and Y3Al5O12: Cr garnets, 2014. Bohdan Padlyak, N. A. Sergeev, M. Olszewski // W: III Forum Polskiej Grupy EMR/EPR. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. "ATTYKA", 2014, s. 145--148, ISBN: 9788362139583 .- [Poster]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21344] [data modyf: 25-08-2015 12:11]
[16] Ferromagnetic resonance of the Ni/C and Fe3O4 magnetic nanoparticles in the porous silicate glasses, 2012. Bohdan Padlyak, Mirosław Dudek, Nikos Guskos, Bartłomiej Zapotoczny, Jacek Juliusz Kozioł, E. Rysiakiewicz-Pasek, S. I. Mudry, Yu. O. Kulyk // W: Porous materials, theory and experiment - INTERPOR '12 : VIII international conference. Lviv - Briukhovychi, Ukraina Lviv : [brak wydawcy], 2012, s. 89--90
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20489] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Optical spectroscopy of Nd-doped borate glasses, 2012. Bohdan Padlyak, W. Ryba-Romanowski, R. Lisiecki, V. T. Adamiv, Ya. V. Burak, I. M. Teslyuk // W: Oxide Materials for Electronic Engineering - OMEE 2012 : IEEE International Conference. Lviv, Ukraina [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 200--201
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[KONF-20769] [data modyf: 27-03-2013 12:14]
[18] Synthesis and optical spectroscopy of borate glasses, doped with terbium and dysprosium, 2012. Bohdan Padlyak, B. Pieprzyk, Adam Drzewiecki, V. T. Adamiv, Ya. V. Burak // W: Oxide Materials for Electronic Engineering - OMEE 2012 : IEEE International Conference. Lviv, Ukraina [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 207--208
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[KONF-20768] [data modyf: 27-03-2013 12:10]
[19] The local structure of un-doped and rare-earth doped glasses of the CaO-Ga2O3-GeO2 system: an exafs study, 2009. Bohdan Padlyak // W: Workshop on theoretical physics. Lviv, Ukraina Lviv : [brak wydawcy], 2009, s. 3998-2--3998-3 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19541] [data modyf: 15-04-2010 12:43]
[20] Peculiarities of structure of the Cr-doped compounds of CaO-Ga2O3-GeO2 system: an EPR and X-ray studies, 2001. Bohdan Padlyak, S. Mudry, Volodymyr Halchak, Andrij Korolyshyn, Yu. Kulyk, P. Buchynski // W: 6th International Conference on Intermolecular Interactions in Matter. Gdańsk-Jelitkowo, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2001, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19515] [data modyf: 11-03-2010 11:35]
[21] Spectroscopic study of nature of the parasitic coloration in the ZnWO4 scintillator crystals, 2001. A. Kornylo, Bohdan Padlyak, Z. Moroz, M. Pashkovsky, A. Jankowska-Frydel // W: 6th International Conference on Intermolecular Interactions in Matter. Gdańsk-Jelitkowo, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2001, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19517] [data modyf: 11-03-2010 11:49]
[22] Synthesis, structure and spectroscopic properties of the CaO-Ga2O3-GeO2 glasses, 2001. Bohdan Padlyak, Benedykt Kukliński, Marek Grinberg // W: XIX International Congress on Glass - ICG. Edinburgh, - [B. m.] : [brak wydawcy], 2001, s. 773--774
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19516] [data modyf: 11-03-2010 11:41]
[23] Spektroskopiâ EPR radiacionnyh paramagnitnyh centrov v kristallah kal'cij - gallij - germanievogo granata, 1988. Bohdan Padlyak // W: Materialy III konferencii molodyh učenyh fizičeskogo fakul'teta L'vovskogo Universiteta. L'vov, Ukraina L'vov : [brak wydawcy], 1988, s. 92--94
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19446] [data modyf: 05-01-2010 15:20]
[24] Primesnye paramagnitnye centry i osobennosti mikroizomorfizma v kristallah Ca3Ga2Ge3O12, 1986. Bohdan Padlyak // W: Materialy II konferencii molodyh učenyh fizičeskogo fakul'teta L'vovskogo Universiteta. L'vov, Ukraina L'vov : [brak wydawcy], 1986, s. 52--53
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19447] [data modyf: 06-01-2010 09:17]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Optične sklo, prozore v infračervonij oblasti spektra / Bohdan Padlyak, P. P. Bučins'kij .- Numer : 25235 A .- Data zgłoszenia : 06-08-1997 .- Data udzielenia : 30-10-1998
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski