System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Karolina Godzisz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] The policy of sustainable development in the strategic documents of Poland and the European Union / Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć
// W: Epifenomenalizam pogranicza : monografia / red. R. Woźniak, T. Zaborowski .- Gorzów Wlkp. - Poznań : PAN, IBEN. Politechnika Poznańska, 2019 - s. 145--156 .- ISBN: 9788366249065
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21023] [data modyf: 05-09-2019 15:10]
[2] The problem of low emission in ecological safety strategies / Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo antropogeniczne / red. nauk. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski .- Poznań : Polska Akademia Nauk, 2019 - s. 66--77 .- ISBN: 9788366246058
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20911] [data modyf: 24-05-2019 11:01]
[3] The analysis of the possibilities of reducing low emissions in the towns of the Lubuskie Voivodeship / Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć
// W: Behawioralne bezpieczeństwo społeczne : monografia / red. nauk. R. Woźniak, T. Zaborowski .- Poznań, Poznań : Institute for Scientific Research and Expertises, Poznan University of Technology, 2018 - s. 91--101 .- ISBN: 9788364249839
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20125] [data modyf: 06-06-2019 15:20]
[4] The support rating of energy efficiency in the Middle Odra / Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć
// W: Behawioralne bezpieczeństwo społeczne : monografia / red. nauk. R. Woźniak, T. Zaborowski .- Poznań, Poznań : Institute for Scientific Research and Expertises, Poznan University of Technology, 2018 - s. 115--126 .- ISBN: 9788364249839
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20124] [data modyf: 06-06-2019 15:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Współpraca w obszarze nowych rozwiązań oraz źródła aktywności innowacyjnej a instytucje wsparcia biznesu - przypadek województwa wielkopolskiego / Jadwiga Gorączkowska, Karolina Godzisz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2018, T. 19, z. 12, cz. 2, s. 39--54, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: business angels, sources of innovation activity, support of innovation, technology parks, technology transfer offices
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23978] [data modyf: 09-05-2019 08:24]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Low-emission economy - revolution or necessity / Karolina Godzisz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 155--165, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: gospodarka niskoemisyjna, low carbon economy, plans for low-emission economy, plany gospodarki niskoemisyjnej,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0043
[AWI-10725] [data modyf: 03-01-2019 11:52]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The policy of sustainable development in the strategic documents of Poland and the European Union / Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 19 : XVII międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska, 2019 .- [B. m.] : --, 2019, s. 1--11
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23487] [data modyf: 20-08-2019 11:33]
[2] The problem of low emission in ecological safety strategies / Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 19 : XII międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska, 2019 .- Poznań : --, 2019, s. 1--12
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23446] [data modyf: 16-05-2019 16:25]
[3] The analysis of the possibilities of reducing low emissions in the towns of the Lubuskie Voivodeship / Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 18 : X międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska, 2018 .- Poznań : --, 2018, s. 1--11
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23017] [data modyf: 17-05-2018 12:14]
[4] The support rating of energy efficiency in the Middle Odra / Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 18 : X międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska, 2018 .- Poznań : --, 2018, s. 1--12
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23016] [data modyf: 17-05-2018 12:13]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski