System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Karolina Godzisz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 12 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] The development of the sharing economy in urban transport in Poland, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć
// W: Społeczne problemy ekologii pogranicza : monografia, 2020. / red. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp., Poznań : PAN, IBEN, Politechnika Poznańska, s. 30--42, ISBN: 9788366249188
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21699] [data modyf: 05-10-2020 14:38]
[2] The policy of sustainable development in the strategic documents of Poland and the European Union, Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć
// W: Epifenomenalizam pogranicza : monografia, 2019. / red. R. Woźniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. - Poznań : PAN, IBEN. Politechnika Poznańska, s. 145--156, ISBN: 9788366249065
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21023] [data modyf: 05-09-2019 15:10]
[3] The problem of low emission in ecological safety strategies, Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo antropogeniczne, 2019. / red. nauk. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski, Poznań : Polska Akademia Nauk, s. 66--77, ISBN: 9788366246058
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20911] [data modyf: 24-05-2019 11:01]
[4] The analysis of the possibilities of reducing low emissions in the towns of the Lubuskie Voivodeship, Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć
// W: Behawioralne bezpieczeństwo społeczne : monografia, 2018. / red. nauk. R. Woźniak, T. Zaborowski, Poznań, Poznań : Institute for Scientific Research and Expertises, Poznan University of Technology, s. 91--101, ISBN: 9788364249839
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20125] [data modyf: 06-06-2019 15:20]
[5] The support rating of energy efficiency in the Middle Odra, Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć
// W: Behawioralne bezpieczeństwo społeczne : monografia, 2018. / red. nauk. R. Woźniak, T. Zaborowski, Poznań, Poznań : Institute for Scientific Research and Expertises, Poznan University of Technology, s. 115--126, ISBN: 9788364249839
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20124] [data modyf: 06-06-2019 15:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Selected Aspects of Combustion Optimization of Coal in Power Plants / Maciej Dzikuć, Piotr Kuryło, Rafał Dudziak, Szymon Szufa, Maria Dzikuć, Karolina Godzisz, 2020. Energies Vol. 13, iss. 9, 1--15, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Poland, coal, combustion, economy, optimization, power plant
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en13092208         Cytowania wg Scopus: 3 [11-01-2021]
[AWCZ-25197] [data modyf: 11-05-2020 12:13]
[2] Współpraca w obszarze nowych rozwiązań oraz źródła aktywności innowacyjnej a instytucje wsparcia biznesu - przypadek województwa wielkopolskiego / Jadwiga Gorączkowska, Karolina Godzisz, 2018. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 19, z. 12, cz. 2, 39--54, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: business angels, sources of innovation activity, support of innovation, technology parks, technology transfer offices
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23978] [data modyf: 09-05-2019 08:24]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Low-emission economy - revolution or necessity / Karolina Godzisz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 155--165, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: gospodarka niskoemisyjna, low carbon economy, plans for low-emission economy, plany gospodarki niskoemisyjnej,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0043
[AWI-10725] [data modyf: 03-01-2019 11:52]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The policy of sustainable development in the strategic documents of Poland and the European Union, 2019. Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 19 : XVII międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska [B. m.] : --, 2019, s. 1--11
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23487] [data modyf: 20-08-2019 11:33]
[2] The problem of low emission in ecological safety strategies, 2019. Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 19 : XII międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : --, 2019, s. 1--12
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23446] [data modyf: 16-05-2019 16:25]
[3] The analysis of the possibilities of reducing low emissions in the towns of the Lubuskie Voivodeship, 2018. Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 18 : X międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : --, 2018, s. 1--11
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23017] [data modyf: 17-05-2018 12:14]
[4] The support rating of energy efficiency in the Middle Odra, 2018. Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 18 : X międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : --, 2018, s. 1--12
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23016] [data modyf: 17-05-2018 12:13]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski