System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Artur Barasiński
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 26 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Non-uniform quantum spin chains: simulations of static and dynamic properties / Artur Barasiński, Bartosz Brzostowski, Ryszard Matysiak, Paweł Sobczak, Dariusz Woźniak
// W: Parallel processing and applied mathematics : 10th international conference, PPAM 2013 / eds. R. Wyrzykowski et al. .- Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2014 - (Lecture Notes in Computer Science ; 8385) - s. 448--457 .- ISBN: 9783642551949    DOI: 10.1007/978-3-642-55195-6
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [07-10-2019]
[WZCZ-16263] [data modyf: 27-08-2015 11:31]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Controlled teleportation of qubit states: relation between teleportation faithfulness, controller's authority and tripartite entanglement / Artur Barasiński, Jiří Svozilík // Physical Review A .- 2019, Vol. 99, s. 1--9, ISSN: 2469-9926, , eISSN: 2469-9934, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1103/PhysRevA.99.012306         Cytowania wg Scopus: 1 [07-10-2019]
[AWCZ-23657] [data modyf: 07-10-2019 14:23]
[2] Demonstration of Controlled Quantum Teleportation for Discrete Variables on Linear Optical Devices / Artur Barasiński, Antonin Černoch, Karel Lemr // Physical Review Letters .- 2019, Vol. 122, iss. 17, s. 170501-1--170501-6, ISSN: 0031-9007, , eISSN: 1079-7114, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.170501         Cytowania wg Scopus: 1 [07-10-2019]
[AWCZ-24065] [data modyf: 08-05-2019 09:23]
[3] Localizable entanglement as a necessary resource of controlled quantum teleportation / Artur Barasiński, Ievgen I. Arkhipov, Jiří Svozilík // Scientific Reports .- 2018, Vol. 8, s. 1--11, eISSN: 2045-2322, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1038/s41598-018-33185-5         Cytowania wg Scopus: 2 [07-10-2019]
[AWCZ-23332] [data modyf: 21-11-2018 12:40]
[4] Negativity volume of the generalized Wigner function as an entanglement witness for hybrid bipartite states / Ievgen I. Arkhipov, Artur Barasiński, Jiří Svozilík // Scientific Reports .- 2018, Vol. 8, s. 1--11, eISSN: 2045-2322, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1038/s41598-018-35330-6         Cytowania wg Scopus: 1 [07-10-2019]
[AWCZ-23545] [data modyf: 17-01-2019 16:49]
[5] Restriction on the local realism violation in three-qubit states and its relation with tripartite entanglement / Artur Barasiński // Scientific Reports .- 2018, Vol. 8, s. 1--10, eISSN: 2045-2322, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1038/s41598-018-30022-7         Cytowania wg Scopus: 2 [07-10-2019]
[AWCZ-23025] [data modyf: 28-08-2018 11:50]
[6] Volume of violation of Bell-type inequalities as a measure of nonlocality / Artur Barasiński, Mateusz Nowotarski // Physical Review A .- 2018, Vol. 98, s. 1--9, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.98.022132         Cytowania wg Scopus: 2 [07-10-2019]
[AWCZ-23023] [data modyf: 28-08-2018 11:30]
[7] Quantifying entanglement properties of qudit mixed states with incomplete permutation symmetry / Artur Barasiński, Mateusz Nowotarski // Physical Review A .- 2017, Vol. 95, s. 1--6, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.95.042333         Cytowania wg Scopus: 2 [07-10-2019]
[AWCZ-21344] [data modyf: 09-05-2017 12:16]
[8] Symmetry restoring and ancilla-driven entanglement for ultra-cold spin-1 atoms in a three-site ring / Artur Barasiński, Wiesław Leoński // Quantum Information Processing .- 2017, Vol. 16, s. 1--21, ISSN: 1570-0755, , eISSN: 1573-1332, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Heinsenberg model, cold atoms, entanglement, optical lattices
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s11128-016-1465-y         Cytowania wg Scopus: 1 [07-10-2019]
[AWCZ-20780] [data modyf: 29-06-2017 12:45]
[9] Certifying separability and entanglement classes of not-completely-permutation-symmetric qudit states / Artur Barasiński, Mateusz Nowotarski // Physical Review A .- 2016, Vol. 94, s. 1--7, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.94.062319         Cytowania wg Scopus: 3 [07-10-2019]
[AWCZ-20960] [data modyf: 01-02-2017 14:06]
[10] Quantum correlations and entanglement in a model comprised of a short chain of nonlinear oscillators / Joanna Kalaga, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński, Artur Barasiński // Physical Review A .- 2016, Vol. 94, s. 1--12, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.94.032304         Cytowania wg Scopus: 19 [07-10-2019]
[AWCZ-20490] [data modyf: 17-10-2016 13:10]
[11] Ground-state entanglement of spin-1 bosons undergoing superexchange interactions in optical superlattices / Artur Barasiński, Wiesław Leoński, Tomasz Sowiński // Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics .- 2014, Vol. 31, no. 8, s. 1845--1852, ISSN: 0740-3224, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1364/JOSAB.31.001845         Cytowania wg Scopus: 8 [07-10-2019]
[AWCZ-18392] [data modyf: 20-08-2015 12:40]
[12] Anisotropy, geometric structure and frustration effects in molecule-based nanomagnets / G. Kamieniarz, P. Kozłowski, M. Antkowiak, P. Sobczak, T. Ślusarski, D. M. Tomecka, Artur Barasiński, Bartosz Brzostowski, Andrzej Drzewiński, A. Bieńko, J. Mroziński // Acta Physica Polonica A .- 2012, Vol. 121, no 5-6, s. 992--998, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 13 [07-10-2019]
[AWCZ-16501] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Magnetization-based assessment of correlation energy in canted single-chain magnets / Artur Barasiński, Grzegorz Kamieniarz, Andrzej Drzewiński // Physical Review B .- 2012, Vol. 86, iss. 21, s. 214412-1--214412-6, ISSN: 1098-0121, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevB.86.214412         Cytowania wg Scopus: 4 [07-10-2019]
[AWCZ-16853] [data modyf: 04-01-2013 12:02]
[14] Anisotropic planar Heisenberg model of the quantum heterobimetallic zigzag chains with bridged ReIV - CuII magnetic complexes / Paweł Sobczak, Artur Barasiński, Grzegorz Kamieniarz, Andrzej Drzewiński // Physical Review B .- 2011, Vol. 84, s. 224431-1--224431-10, ISSN: 1098-0121, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevB.84.224431         Cytowania wg Scopus: 4 [07-10-2019]
[AWCZ-16090] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[15] Quantum effects and Haldane gap in magnetic chains with alternating anisotropy axes / Artur Barasiński, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz // Computer Physics Communications .- 2011, Vol. 182, no 9, s. 2013--2016, ISSN: 0010-4655, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Anisotropic quantum Heisenberg Hamiltonian, Density-matrix renormalization-group approach, Haldane gap for noncollinear anisotropy term, Non-hermitian eigenvalue problems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.cpc.2010.12.015         Cytowania wg Scopus: 5 [07-10-2019]
[AWCZ-15722] [data modyf: 14-06-2011 11:33]
[16] Solvation forces in Ising films with long-range boundary fields: density-matrix renormalization-group study / Andrzej Drzewiński, A. Maciołek, Artur Barasiński // Molecular Physics .- 2011, Vol. 109, no 7-10, s. 1133--1141, ISSN: 0026-8976, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Casimir effect, Ising systems, capillary condensation, finite-size scaling, solvation force
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/00268976.2010.549092         Cytowania wg Scopus: 2 [07-10-2019]
[AWCZ-15653] [data modyf: 12-05-2011 14:40]
[17] Anisotropy and magnetic properties of the bimetallic thiocyanate-bridged chains: Density-matrix renormalization approach / Artur Barasiński, Paweł Sobczak, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, Alina Bieńko, Jerzy Mroziński, Dante Gatteschi // Polyhedron .- 2010, Vol. 29, s. 1485--1491, ISSN: 0277-5387, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DMRG technique, crystal structure, heterobimetallic chain, ions, magnetism, single-ion anisotropy of Co(II), Mn(II), Ni(II), thiocyanate bridge
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1016/j.poly.2010.01.002         Cytowania wg Scopus: 17 [07-10-2019]
[AWCZ-14550] [data modyf: 11-03-2010 11:12]
[18] DMRG approach to a molecular-based bimetallic chain containing Re(IV) and Cu(II) ions / Paweł Sobczak, Artur Barasiński, Ryszard Matysiak, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, Alina Bieńko, Jerzy Mroziński // Acta Physica Polonica A .- 2010, Vol. 118, no 5, s. 975--977, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15302] [data modyf: 07-01-2011 11:45]
[19] Critical wetting transitions in two-dimensional systems subject to long-ranged boundary fields / Andrzej Drzewiński, A. Maciołek, Artur Barasiński, S. Dietrich // Physical Review E .- 2009, Vol. 79, s. 041144-1--041144-6, ISSN: 1539-3755, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1103/PhysRevE.79.041144         Cytowania wg Scopus: 4 [07-10-2019]
[AWCZ-13837] [data modyf: 19-05-2009 14:00]
[20] Erratum: critical wetting transitions in two-dimensional systems subject to long-ranged boundary fields [Phys. Rev. E 79, 041144 (2009)] / Andrzej Drzewiński, A. Maciołek, Artur Barasiński, S. Dietrich // Physical Review E .- 2009, Vol. 80, s. 019901-1, ISSN: 1539-3755, : wykr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13979] [data modyf: 01-09-2009 14:47]
[21] Interplay of complete wetting critical adsorption, and capillary condensation / Andrzej Drzewiński, A. Maciołek, Artur Barasiński, S. Dietrich // Physical Review E .- 2009, Vol. 79, s. 041145-1--041145-16, ISSN: 1539-3755, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1103/PhysRevE.79.041145         Cytowania wg Scopus: 18 [07-10-2019]
[AWCZ-13836] [data modyf: 19-05-2009 14:02]
[22] Magnetic properties and DMRG modeling of the 1D bimetallic thiocyanate bridged compound {(CuL1)[Co(NCS)} (L1 = N-rac-5, 12-Me2-[14]-4,11-dieneN4) / Paweł Sobczak, Artur Barasiński, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, Julia Kłak, Alina Bieńko, Jerzy Mroziński // Polyhedron .- 2009, Vol. 28, no 9-10, s. 1838--1841, ISSN: 0277-5387, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DMRG technique, anisotropy constant D of Co(II) ion, crystal structure, heterobimetallic chain, magnetism, thiocyanate bridge
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1016/j.poly.2009.01.031         Cytowania wg Scopus: 9 [07-10-2019]
[AWCZ-13922] [data modyf: 25-06-2009 14:38]
[23] Thermodynamic properties of the superconducting state in the K3C60 fulleride / R. Szczęśniak, Artur Barasiński // Acta Physica Polonica A .- 2009, Vol. 116, no 6, s. 1053--1058, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-14398] [data modyf: 19-01-2010 11:36]
[24] CsLiSO4/NH4LiSO4 system investigated by EPR / W. Zapart, M. B. Zapart, P. Czaja, Artur Barasiński // Phase Transitions .- 2006, Vol. 79, no 6-7, s. 557--568, ISSN: 0141-1594, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: double sulphates, electron paramagnetic resonance, ferroics, phase transitions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1080/01411590600892492         Cytowania wg Scopus: 3 [07-10-2019]
[AWCZ-13838] [data modyf: 19-05-2009 13:58]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The wetting layers for long-range wall-particle potentials / Artur Barasiński, Andrzej Drzewiński // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2007, nr 1(6), s. 9--14 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8103] [data modyf: 01-12-2008 09:41]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski