System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Piotr Jachimowicz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 20 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Fission of SHN and its hindrance: odd nuclei and isomers / Piotr Jachimowicz // Acta Physica Polonica B .- 2018, Vol. 49, no. 3, s. 621--630, ISSN: 0587-4254, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5506/APhysPolB.49.621         Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[AWCZ-23135] [data modyf: 27-09-2018 13:12]
[2] Hindered \alfa decays of heaviest high-K isomers / Piotr Jachimowicz, M. Kowal, J. Skalski // Physical Review C .- 2018, Vol. 98, s. 1--6, ISSN: 2469-9985, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1103/PhysRevC.98.014320         Cytowania wg Scopus: 2 [07-10-2019]
[AWCZ-23134] [data modyf: 27-09-2018 13:04]
[3] Adiabatic fission barriers in superheavy nuclei / Piotr Jachimowicz, M. Kowal, J. Skalski // Physical Review C .- 2017, Vol. 95, s. 1--20, ISSN: 2469-9985, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1103/PhysRevC.95.014303         Cytowania wg Scopus: 18 [07-10-2019]
[AWCZ-20939] [data modyf: 28-04-2017 12:57]
[4] Effect of non-axial octupole shapes in heavy and superheavy nuclei / Piotr Jachimowicz, M. Kowal, J. Skalski // Physical Review C .- 2017, Vol. 95, s. 1--7, ISSN: 2469-9985, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1103/PhysRevC.95.034329         Cytowania wg Scopus: 4 [07-10-2019]
[AWCZ-21318] [data modyf: 28-04-2017 12:56]
[5] Candidates for long-lived high-K ground states in superheavy nuclei / Piotr Jachimowicz // Physical Review C .- 2015, Vol. 92, s. 1--5, ISSN: 0556-2813, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1103/PhysRevC.92.044306         Cytowania wg Scopus: 8 [07-10-2019]
[AWCZ-19520] [data modyf: 17-11-2015 10:05]
[6] Q\alfa values in superheavy nuclei from the deformed Woods-Saxon model / Piotr Jachimowicz, M. Kowal, J. Skalski // Physical Review C .- 2014, Vol. 89, s. 1--12, ISSN: 0556-2813, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1103/PhysRevC.89.024304         Cytowania wg Scopus: 19 [07-10-2019]
[AWCZ-17971] [data modyf: 03-09-2015 10:16]
[7] Eight-dimensional calculations of the third barrier in 232Th / Piotr Jachimowicz, M. Kowal, J. Skalski // Physical Review C .- 2013, Vol. 87, s. 044308-1--044308-4, ISSN: 0556-2813, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1103/PhysRevC.87.044308         Cytowania wg Scopus: 29 [07-10-2019]
[AWCZ-17486] [data modyf: 23-11-2016 10:13]
[8] Secondary fission barriers in even-even actinide nuclei / Piotr Jachimowicz, M. Kowal, J. Skalski // Physical Review C .- 2012, Vol. 85, no 5, s. 034305-1--034305-6, ISSN: 0556-2813, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1103/PhysRevC.85.034305         Cytowania wg Scopus: 29 [07-10-2019]
[AWCZ-16348] [data modyf: 23-08-2018 14:32]
[9] Superdeformed oblate superheavy nuclei / Piotr Jachimowicz, M. Kowal, J. Skalski // Physical Review C .- 2011, Vol. 83, no 5, s. 054302-1--054302-6, ISSN: 0556-2813, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1103/PhysRevC.83.054302         Cytowania wg Scopus: 27 [07-10-2019]
[AWCZ-15658] [data modyf: 17-05-2011 13:57]
[10] Test of tetrahedral symmetry for heavy and superheavy nuclei / Piotr Jachimowicz, Piotr Rozmej, M. Kowal, J. Skalski, A. Sobiczewski // International Journal of Modern Physics E .- 2011, Vol. 20, no 2, s. 515--519, ISSN: 0218-3013, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1142/S0218301311017934         Cytowania wg Scopus: 4 [07-10-2019]
[AWCZ-15659] [data modyf: 17-05-2011 14:03]
[11] Competing minima and non-axial saddles in superheavy nuclei / Piotr Jachimowicz, M. Kowal, J. Skalski // International Journal of Modern Physics E .- 2010, Vol. 19, no 4, s. 508--513, ISSN: 0218-3013, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1142/S0218301310014911         Cytowania wg Scopus: 2 [07-10-2019]
[AWCZ-14967] [data modyf: 13-08-2010 09:14]
[12] Effect of non-axial deformations of higher multipolarity on the fission-barrier height of heaviest nuclei / A. Sobiczewski, Piotr Jachimowicz, M. Kowal // International Journal of Modern Physics E .- 2010, Vol. 19, no 4, s. 493--499, ISSN: 0218-3013, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1142/S0218301310014893         Cytowania wg Scopus: 8 [07-10-2019]
[AWCZ-14968] [data modyf: 13-08-2010 09:22]
[13] Fission barriers for even-even superheavy nuclei / M. Kowal, Piotr Jachimowicz, A. Sobiczewski // Physical Review C .- 2010, Vol. 82, s. 014303-1--014303-10, ISSN: 0556-2813, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1103/PhysRevC.82.014303         Cytowania wg Scopus: 105 [07-10-2019]
[AWCZ-14969] [data modyf: 13-08-2010 09:27]
[14] Properties of heaviest nuclei at the saddle-point configuration / A. Sobiczewski, Piotr Jachimowicz, M. Kowal // International Journal of Modern Physics E .- 2010, Vol. 19, no 5-6, s. 1055--1063, ISSN: 0218-3013, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1142/S0218301310015497         Cytowania wg Scopus: 1 [07-10-2019]
[AWCZ-14970] [data modyf: 13-08-2010 09:30]
[15] Role of non-axial shapes in the saddle-point energy of heaviest nuclei / Piotr Jachimowicz, M. Kowal, A. Sobiczewski // Acta Physica Polonica B .- 2010, Vol. 41, no 8, s. 1927--1935, ISSN: 0587-4254, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 3 [07-10-2019]
[AWCZ-14971] [data modyf: 13-08-2010 09:35]
[16] Role of the non-axial octupole deformation in the potential energy of heavy nuclei / Piotr Jachimowicz, M. Kowal, Piotr Rozmej, J. Skalski, A. Sobiczewski // International Journal of Modern Physics E .- 2010, Vol. 19, no 4, s. 768--773, ISSN: 0218-3013, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1142/S0218301310015205         Cytowania wg Scopus: 2 [07-10-2019]
[AWCZ-14966] [data modyf: 13-08-2010 09:18]
[17] Non-axial octupole deformation of a heavy nucleus / Piotr Jachimowicz, M. Kowal, Piotr Rozmej, J. Skalski, A. Sobiczewski // International Journal of Modern Physics E .- 2009, Vol. 18, no 4, s. 1088--1093, ISSN: 0218-3013, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 3 [07-10-2019]
[AWCZ-13864] [data modyf: 15-02-2010 14:34]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Fusion-fission probabilities, cross sections, and structure notes of superheavy nuclei / Michał Kowal, Tomasz Cap, Piotr Jachimowicz, J. Skalski, Krystyna Siwek-Wilczyńska, Janusz Wilczyński // W: Nobel Symposium (NS 160) on Chemistry and Physics of Heavy and Superheavy Elements. Kristianstad, Szwecja, 2016 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2016 .- EPJ Web of Conferences, Vol. 131, s. 1--9 .- ISBN: 9782759890118
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/epjconf/201613104005   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[KONF-22913] [data modyf: 20-03-2018 09:50]
[2] Superheavy nuclei - structure, high-K ground states, limits of stability / W. Brodziński, Piotr Jachimowicz, M. Kowal, J. Skalski // W: Advances in Radioactive Isotope Science - ARIS 2014 : 2nd conference. Tokyo, Japonia, 2014 .- [B. m.] : [B. w.], 2015 .- JPS Conference Proceedings, Vol. 6, s. 1--7
Słowa kluczowe: fission barriers, high-K ground states, superheavy nuclei

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.7566/JPSCP.6.020054   (pkt: 0)
[KONF-21964] [data modyf: 17-11-2015 09:54]
[3] Fission barriers of superheavy nuclei / Piotr Rozmej, Piotr Jachimowicz // W: Proceedings of the 35th National Conference on Theoretical Physics. Ho Chi Minh City, Wietnam, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 86--91
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 87 [07-10-2019]
[KONF-20188] [data modyf: 28-11-2012 12:23]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski