System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Andrzej Szary
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: astronomia (100 %)
Jednostka: Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 15 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Multifrequency behaviour of the anomalous events of PSR J0922+0638 / G. Shaifullah, C. Tiburzi, Stefan Osłowski, J. P. W. Verbiest, Andrzej Szary, J. Künsemöller, A. Horneffer, J. Anderson, M. Kramer, D. J. Schwarz, G. Mann, M. Steinmetz, C. Vocks // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2018, Vol. 477, s. 25--29, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 2018MNRAS.477L..25S
[AWCZ-22667] [data modyf: 18-04-2018 11:43]
[2] On the Origin of the Bi-drifting Subpulse Phenomenon in Pulsars / Andrzej Szary, Joeri van Leeuwen // Astrophysical Journal .- 2017, Vol. 835, no. 2, s. 1--13, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3847/1538-4357/aa803a         Cytowania wg Scopus: 8 [02-12-2019]
[AWCZ-22185] [data modyf: 09-01-2018 18:29]
[3] Simultaneous X-ray and radio observations of the radio-mode-switching pulsar PSR B1822-09 / W. Hermsen, L. Kuiper, J. W. T. Hessels, Dipanjan Mitra, J. M. Rankin, B. W. Stappers, G. A. E. Wright, R. Basu, Andrzej Szary, J. van Leeuven // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2017, Vol. 466, iss. 2, s. 1688--1708, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stw3135
[AWCZ-22184] [data modyf: 09-01-2018 17:39]
[4] XMM-Newton Observation of the Nearby Pulsar B1133+16 / Andrzej Szary, Janusz Gil, Bing Zhang, F. Haberl, Giorgi Melikidze, Ulrich Geppert, Dipanjan Mitra, Ren-Xin Xu // Astrophysical Journal .- 2017, Vol. 835, no. 2, s. 1--10, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3847/1538-4357/835/2/178         Cytowania wg Scopus: 9 [02-12-2019]
[AWCZ-22115] [data modyf: 18-04-2018 08:41]
[5] Meterwavelength Single-Pulse Polarimetric Emission Survey / Dipanjan Mitra, Rahul Basu, Krzysztof Maciesiak, Anna Skrzypczak, Giorgi Melikidze, Andrzej Szary, Krzysztof Krzeszowski // Astrophysical Journal .- 2016, Vol. 833, no. 1, s. 1--18, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.tab.wykr.summ. .- [G. I. Melikidze, A. Szary - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: pulsars: general, radiation mechanisms: non-thermal
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3847/1538-4357/833/1/28         Cytowania wg Scopus: 18 [02-12-2019]
[AWCZ-20696] [data modyf: 28-11-2018 10:03]
[6] Meterwavelength Single-Pulse Polarimetric Emission Survey. II. The Phenomenon of Drifting Subpulses / Rahul Basu, Dipanjan Mitra, Giorgi Melikidze, Krzysztof Maciesiak, Anna Skrzypczak, Andrzej Szary // Astrophysical Journal .- 2016, Vol. 833, no. 1, s. 1--23, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.tab.wykr.summ. .- [G. I. Melikidze, A. Szary - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: pulsars: general
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3847/1538-4357/833/1/29         Cytowania wg Scopus: 12 [02-12-2019]
[AWCZ-20697] [data modyf: 28-11-2018 10:03]
[7] On the origin of radio emission from magnetars / Andrzej Szary, Giorgi Melikidze, Janusz Gil // Astrophysical Journal .- 2015, Vol. 800, no. 1, s. 1--5, ISSN: 0004-637X, .- [G. I. Melikidze - podwójna afiliacja]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)        Cytowania wg Scopus: 8 [02-12-2019]
[AWCZ-18851] [data modyf: 22-02-2017 13:33]
[8] Two modes of partially screened gap / Andrzej Szary, Giorgi Melikidze, Janusz Gil // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2015, Vol. 447, no. 3, s. 2295--2306, ISSN: 0035-8711,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stu2622         Cytowania wg Scopus: 24 [02-12-2019]
[AWCZ-18779] [data modyf: 21-08-2015 10:16]
[9] Radio efficiency of pulsars / Andrzej Szary, Bing Zhang, Giorgi Melikidze, Janusz Gil, Ren-Xin Xu // Astrophysical Journal .- 2014, Vol. 784, no. 1, s. 1--9, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.tab.wykr.summ. .- A. Szary, G. I. Melikidze - podwójna afiliacja
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/0004-637X/784/1/59         Cytowania wg Scopus: 20 [02-12-2019]
[AWCZ-18778] [data modyf: 22-02-2017 14:29]
[10] Modeling of the surface magnetic field in pulsars / Giorgi Melikidze, Janusz Gil, Andrzej Szary // Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica (Seria: Serie de Conferencias) .- 2009, Vol. 36, s. 337--341, ISSN: 0185-1101, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: general - stars, neutron - X-rays, pulsars, stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-14452] [data modyf: 02-09-2014 12:25]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Generacja cząstek w niedipolowym polu magnetycznym gwiazdy neutronowej / Andrzej Szary // W: Częstochowski Kalendarz Astronomiczny .- 2010, R. 6, s. 183--192 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9030] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Observational consequences of the partially screened gap / Andrzej Szary, Giorgi Melikidze, Janusz Gil // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 125--128 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20783] [data modyf: 28-03-2013 09:02]
[2] On the radioemission from Magnetars / Giorgi Melikidze, Janusz Gil, Andrzej Szary // W: Astrophysics of neutron stars 2010 : a conference in honor of M. Ali Alpar. Izmir, Turcja, 2010 .- [New York] : American Institute of Physics, 2011 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1379, s. 144--147 .- ISBN: 9780735409392
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.3629502   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [02-12-2019]
[KONF-20150] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[3] Partially Screened Gap - general approach and observational consequences / Andrzej Szary, Giorgi I. Melikidze, Janusz Gil // W: High Time Resolution Astrophysics (HTRA) IV - The Era of Extremely Large Telescopes. Agios Nikolaos, Grecja, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. [15]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[KONF-20102] [data modyf: 26-03-2013 10:24]
[4] A model for unusual pulsed X-ray emission from PSR J1119 - 6127 / Giorgi Melikidze, Janusz Gil, Andrzej Szary // W: Neutron stars and pulsars. Bad Honnef, Niemcy, 2006 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2006 .- MPE Report 291, s. 157--160 .- http://arxiv.org/abs/astro-ph/0612683/ [dostęp: 12-02-2010]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19490] [data modyf: 26-03-2013 10:24]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski