System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Aleksandra Sieciechowicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 34 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dobre praktyki w gospodarce ściekami w woj. lubuskim - Indywidualne systemy oczyszczania ścieków, Anita Jakubaszek, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Aleksandra Sieciechowicz
// W: Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego, 2017. / red. Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj, Gorzów Wlkp. : Lubuska Sieć Innowacji, s. 85--98, ISBN: 9788394638009
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19113] [data modyf: 05-06-2019 13:47]
[2] Innowacyjne rozwiązania w oczyszczalni ścieków, Dariusz Bocheński, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk
// W: Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego, 2017. / red. Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj, Gorzów Wlkp. : Lubuska Sieć Innowacji, s. 77--83, ISBN: 9788394638009
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19112] [data modyf: 05-06-2019 13:47]
[3] Zagrożenia chorobotwórcze występujące w oczyszczalniach ścieków komunalnych, Aleksandra Sieciechowicz
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : woda, 2015. / red. nauk. J. Nyćkowiak, J. Leśny . T. 1, Poznań : Młodzi Naukowcy (Monografie 2015 (5)), s. 84--90, ISBN: 978839408318
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17150] [data modyf: 01-10-2015 10:06]
[4] Ocena skuteczności oczyszczania ścieków w oczyszczalni w aspekcie odbiornika ścieków oczyszczonych, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz, Barbara Zalewska
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 4, 2010. / pod red. Z. Sadeckiej, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--16, ISBN: 9788374813372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12154] [data modyf: 22-07-2010 14:05]
[5] Osady ściekowe źródłem substancji organicznych i biogennych w glebie i roślinach, Aleksandra Sieciechowicz, Zofia Sadecka
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 3., 2009. / red. Z. Sadecka i in., Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 125--135, ISBN: 9788374812504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11222] [data modyf: 05-11-2009 08:54]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Efektywność energetyczna oczyszczalni ścieków / Dariusz Bocheński, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, 2016. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 11, 403--406, ISSN: 0016-5352, , eISSN: 2449-9404, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: OZE, anaerobic digestion, bilans energetyczny, energy balance, fermentacja metanowa, oczyszczalnia ścieków, renewable energy, sewage treatment plant
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20880] [data modyf: 19-01-2017 10:10]
[2] Impact of selected insecticides on the anaerobic stabilization of municipal sewage sludge / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Maria Włodarczyk-Makuła, 2016. Desalination and Water Treatment Vol. 57, iss. 3, 1213--1222, ISSN: 1944-3994, , eISSN: 1944-3986, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. www.deswater.com
Słowa kluczowe: anaerobic digestion, biodegradation, inhibition, insecticides, toxicity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/19443994.2014.1002284         Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-18743] [data modyf: 22-02-2017 14:41]
[3] Gospodarka osadami na terenach niezurbanizowanych / Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz, Martyna Dera, 2014. Wodociągi - Kanalizacja, nr 5, 78--86, ISSN: 1731-724X, rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18744] [data modyf: 20-08-2015 14:25]
[4] Occurence of heavy metals and PAHs in soil and plants after application of sewage sludge to soil / Aleksandra Sieciechowicz, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Maria Włodarczyk-Makuła, Ewa Wiśniowska, Agnieszka Turek, 2014. Desalination and Water Treatment Vol. 52, 4014--4026, ISSN: 1944-3994, , eISSN: 1944-3986, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: HPLC-DAD, PAHs, Salix viminalis, heavy metals, sewage sludge, soil
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/19443994.2014.922292         Cytowania wg Scopus: 21 [18-01-2021]
[AWCZ-18278] [data modyf: 20-08-2015 12:33]
[5] Fermentacja i kofermentacja odpadów komunalnych / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Aleksandra Sieciechowicz, 2013. Wodociągi - Kanalizacja, nr 6, 38--43, ISSN: 1731-724X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17468] [data modyf: 20-08-2015 09:39]
[6] Charakterystyka ścieków surowych na podstawie frakcji ChZT / Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Aleksandra Sieciechowicz, 2011. Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment T. 14, nr 2, 145--156, ISSN: 1505-3695, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ASM models, COD fractions, frakcje ChZT, modele ASM, organic substances biodegradable and non-biodegradable, raw wastewater, zanieczyszczenia biodegradowalne i niebiodegradowalne, ścieki surowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16340] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[7] Frakcje ChZT ścieków w modelach biokinetycznych / Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Aleksandra Sieciechowicz, 2011. Forum Eksploatatora, nr 3, 72--77, ISSN: 1640-8624, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-15790] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[8] Osady ściekowe na plantacji wierzby energetycznej / Aleksandra Sieciechowicz, 2011. Przegląd Komunalny, nr 7, 40--43, ISSN: 1232-9126, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15826] [data modyf: 14-09-2011 12:12]
[9] Właściwości osadów ściekowych z oczyszczalni miejskich / Aleksandra Sieciechowicz, 2009. Wodociągi - Kanalizacja, nr 7, 30--33, ISSN: 1731-724X, rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14126] [data modyf: 03-11-2009 15:36]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The efficiency of nitrogen compounds removal in wastewater treatment plant / Monika Suchowska-Kisielewicz, Aleksandra Sieciechowicz, Zofia Sadecka // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 5--16, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: nitrogen removal, temperatura ścieków, usuwanie związków azotu, wastewater temperature,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0031
[AWI-10704] [data modyf: 30-10-2018 11:28]
[2] Podatność na rozkład biologiczny i potencjał biogazowy mieszanin odpadów / Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 164 (44), s. 121--130, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AT4, AT4 test, BMP, BMP test, odpady organiczne, organic waste,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10476] [data modyf: 28-02-2017 16:54]
[3] Podatność na rozkład biologiczny i potencjał biogazowy mieszanin odpadów / Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 163 (43), s. 53--62, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: odpady organiczne, organic waste, test tlenowy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10404] [data modyf: 09-09-2016 09:32]
[4] The impact of varied fertilisation on the concentration of cadmium and copper in organs of willow trees (Salix viminalis) / Aleksandra Sieciechowicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2015, No. 16, s. 181--194, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr.
Słowa kluczowe: Salix viminalis, cadmium, copper, heavy metals, kadm, metale ciężkie, miedź, osady ściekowe, sewage sludge,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2015-0014
[AWI-10207] [data modyf: 22-07-2015 09:30]
[5] Wpływ diazynonu (Basudin 25EC) na proces fermentacji metanowej komunalnych osadów ściekowych / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2015, Vol. 17, part 2, s. 931--942, ISSN: 1506-218X, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-10202] [data modyf: 16-02-2016 13:07]
[6] Impact of fertilisation with sewage sludge on the content of lead in salix viminalis biomass / Aleksandra Sieciechowicz, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 12, s. 33--43, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Salix viminalis, heavy metals, lead, metale ciężkie, osady ściekowe, ołów, sewage sludge,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9956] [data modyf: 29-07-2015 11:10]
[7] Substraty do procesu ko-fermentacji / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Aleksandra Sieciechowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 150 (30), s. 23--33, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: biogaz, ko-fermentacja, odpady, osady ściekowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9637] [data modyf: 28-07-2015 13:10]
[8] Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w gminie Łagów Lubuski - pierwsze miesiące eksploatacji / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Janusz Waś, Tomasz Musiałowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 145 (25), s. 84--94, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9471] [data modyf: 11-01-2013 18:16]
[9] Suszarnie solarne osadów ściekowych w Polsce / Katarzyna Trojanowska, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 148 (28), s. 84--96, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9492] [data modyf: 15-01-2013 17:47]
[10] Modele biokinetyczne ASM / Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Aleksandra Sieciechowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 141 (21), s. 113--125, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ASM models, COD fractions, frakcje ChZT, modele ASM,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9145] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Osady ściekowe na plantacji wierzby energetycznej / Aleksandra Sieciechowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 141 (21), s. 42--53, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: energy willow, osady ściekowe, sewage sludge, wierzba energetyczna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9143] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Assessment of efficiency of sewage treatment plants with a Pe of 45000, 2017. Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 105--106, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22765] [data modyf: 11-10-2017 10:21]
[2] Ocena obecności estrogenów ? sterydowych hormonów płciowych - w osadach ściekowych, 2015. Aleksandra Sieciechowicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 135, ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: estrogeny, metody analityczne, osady ściekowe

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21802] [data modyf: 17-07-2015 10:11]
[3] The impact of varied fertilisation on the concentration of nickel and chrome in soil and organs of willow trees (Salix viminalis), 2015. Aleksandra Sieciechowicz, Sylwia Myszograj, Jakub Kostecki // W: International Congress on Soil Science in International Year of Soils 2015. Sochi, Rosja [B. m.] : Soil Science Society of Turkey, 2015, s. 389--392, ISBN: 9785446508075
Słowa kluczowe: Salix viminalis, fertilization, heavy metals, sewage sludge

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21958] [data modyf: 05-11-2015 16:42]
[4] The use of municipal sewage sludge to fertilize the soil technological possibilities and legal regulations in poland, 2015. Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz, Jakub Kostecki // W: International Congress on Soil Science in International Year of Soils 2015. Sochi, Rosja [B. m.] : Soil Science Society of Turkey, 2015, s. 298--301, ISBN: 9785446508075
Słowa kluczowe: compost, environmental, fertilization, legal conditions, management, post-ferment, risks, sewage sludge

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21957] [data modyf: 05-11-2015 16:39]
[5] Wpływ osadów ściekowych na koncentrację metali ciężkich w glebie i biomasie Salix viminalis, 2015. Aleksandra Sieciechowicz // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : materiały konferencyjne. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Młodzi Naukowcy, 2015, Cz. 1, s. 76, ISBN: 978839408301
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21766] [data modyf: 08-09-2015 13:45]
[6] Wpływ osadów ściekowych na koncentrację metali ciężkich w glebie i biomasie Salix viminalis, 2015. Aleksandra Sieciechowicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 136--137, ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: Salix viminalis, metale ciężkie, osady ściekowe

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21803] [data modyf: 17-07-2015 10:21]
[7] Przyrodnicze unieszkodliwianie osadów ściekowych, 2014. Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj // W: Osady ściekowe 2016. Szczyrk, Polska Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 13, ISBN: 9788371936210
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21633] [data modyf: 07-09-2015 16:01]
[8] Wpływ diazynonu (Basudin 25EC) na proces fermentacji metanowej komunalnych osadów ściekowych, 2013. Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Aleksandra Sieciechowicz // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. Częstochowa-Wisła, Polska Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2013, Konferencje; 69, s. 68, ISBN: 9788371936029
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21632] [data modyf: 07-09-2015 15:11]
[9] Sewage sluge on salix viminalis plantation, 2009. Aleksandra Sieciechowicz // W: II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists : InterTech 2009 : proceedings. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2009, s. 301--305, ISBN: 9788392689614
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19369] [data modyf: 04-11-2009 13:01]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski