System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Róża Wasylewicz (dawniej: Fruzińska)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 44 pozycji bibliograficznych
19 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wzrost sosny zwyczajnej na rekultywowanych terenach pokopalnianych w rejonie Łuku Mużakowa (woj. lubuskie) / Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz
// W: Problemy leśnictwa w górach i regionach przemysłowych / pod red. S. Orła .- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2015 - s. 55--71 .- ISBN: 9788364758188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17640] [data modyf: 24-02-2016 13:25]
[2] Czynniki ryzyka środowiskowego na terenach przemysłu metalowego / Róża Wasylewicz
// W: Streszczenia najlepszych prac naukowych w ramach projektu "Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" . edycja II .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2014 - s. 165--178 .- ISBN: 9788393525836
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16424] [data modyf: 04-09-2015 15:00]
[3] Post-mining soils in Łęknica region / Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki, Róża Fruzińska
// W: Technogenic soils of Poland / ed. by P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek .- Toruń : Polish Society of Soil Science, 2013 - s. 233--253 .- ISBN: 9788393409617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15562] [data modyf: 26-08-2015 14:08]
[4] Urban soils in Zielona Góra / Andrzej Greinert, Róża Fruzińska, Jakub Kostecki
// W: Technogenic soils of Poland / ed. by P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek .- Toruń : Polish Society of Soil Science, 2013 - s. 31--54 .- ISBN: 9788393409617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15561] [data modyf: 26-08-2015 14:08]
[5] Aluminum, manganese and iron in the soils metal industry area / Róża Fruzińska
// W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2011 / red. nauk. J. Skowronek .- Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 2012 - s. 167--175 .- ISBN: 9788393031917
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14798] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[6] Przekształcenia północnej strefy przemysłowej Zielonej Góry na przestrzeni dziejów wyzwaniem planistycznym dnia dzisiejszego / Andrzej Greinert, Róża Fruzińska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 165--174 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10968] [data modyf: 10-11-2009 14:58]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Parki tematyczne na miejskich terenach pokopalnianych Sosnowca i Zielonej Góry / Monika Drozdek(*), Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Agnieszka Tokarska-Osyczka(*), Róża Wasylewicz // Acta Scientiarum Polonorum. Architectura .- 2017, Vol. 16, nr 1, s. 65--77, ISSN: 1644-0633, : bibliogr.rys.summ. .- afiliacja: Pracownia "Zielony Adres"
Słowa kluczowe: deindustrializacja, rewitalizacja, tereny poprzemysłowe, tereny zieleni
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.22630/ASPA.2017.16.1.07
[AWCZ-21329] [data modyf: 23-03-2018 09:01]
[2] Spatial distribution of heavy metals in the topsoil on roundabouts in Zielona Góra, Poland / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Róża Wasylewicz, Roksana Adam, Bartłomiej Garbera, Przemysław Knap, Maciej Ostapkowicz, Bartosz Stanisławiak // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources .- 2015, Vol. 26, no. 2, s. 1--8, ISSN: 1230-7831,
Słowa kluczowe: geo-accumulation index, heavy metal, indeks geo-akumulacji, metale ciężkie, roadside, ronda, roundabout, tereny przydrożne, traffic pollution, zanieczyszczenia komunikacyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19149] [data modyf: 04-09-2015 10:11]
[3] The content of lead in soils of allotment gardens in Zielona Góra, Poland / Barbara Walczak, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz, Tomasz Lassota, Andrzej Greinert, Michał Drab // Polish Journal of Soil Science .- 2015, Vol. 48, no. 1, s. 41--46, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, : bibliogr.fot.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19809] [data modyf: 16-03-2017 17:12]
[4] The state of soil contaminated with nickel in the former sanitary zone of the Głogów Copper Smelter / Jakub Kostecki, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Barbara Walczak, Dariusz Królik // Polish Journal of Soil Science .- 2015, Vol. 48, no. 1, s. 13--20, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, : bibliogr.fot.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19808] [data modyf: 16-03-2017 17:11]
[5] The total content of nitrogen in leaves and wood of trees growing in the area affected by the Głogów Copper Smelter / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Mariola Szafraniec, Grzegorz Stodulski, Maciej Wypych // Journal of Elementology .- 2015, Vol. 1, s. 137--148, ISSN: 1644-2296,
Słowa kluczowe: copper, copper smelter, industrial pollution, lead, nitrogen
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-18697] [data modyf: 24-08-2015 13:08]
[6] Sorption of nickel in soils of an area affected by the metal industry / Róża Wasylewicz, Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Barbara Walczak, Michał Drab // Polish Journal of Soil Science .- 2014, Vol. 47, no. 2, s. 101--108, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)        Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[AWCZ-18935] [data modyf: 07-09-2015 12:51]
[7] Accumulation of zinc in soil in metal industry area / Róża Wasylewicz, Jakub Kostecki // Ecological Chemistry and Engineering. A .- 2013, Vol. 20, no. 10, s. 1213--1222, ISSN: 1898-6188, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cynk, gleba, metal industry, przemysł metalowy, soil, zinc
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18063] [data modyf: 20-08-2015 11:56]
[8] Possibilities of heavy metals available for plants determination in the soil of an industrial zone / Andrzej Greinert, Róża Fruzińska, Jakub Kostecki, Karolina Bednarz // Ecological Chemistry and Engineering. A .- 2013, Vol. 20, no. 2, s. 251--260, ISSN: 1898-6188, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: available form of heavy metals, heavy metals extraction, industrial soil
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17400] [data modyf: 27-02-2017 18:12]
[9] Mobility and phytoavailability of lead in urban soils / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Róża Fruzińska, K. Bednarz // Proceedings of ECOpole .- 2012, Vol. 6, no. 1, s. 105--111, ISSN: 1898-617X, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2429/proc.2012.6(1)014
[AWCZ-16915] [data modyf: 14-01-2013 17:27]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Chemical soil degradation in the area of the Głogów copper smelter protective forest / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2015, No. 17, s. 61--71, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.tab.summ.
Słowa kluczowe: copper, heavy metal, industrial areas, lead, soil pollution,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2015-0022
[AWI-10226] [data modyf: 26-10-2015 15:39]
[2] Analiza oddziaływania na środowisko planowanej eksploatacji kruszywa w miejscowości Łaz / Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 155 (35), s. 59--69, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: kruszywo, oddziaływanie inwestycji na środowisko, uwarunkowania eksploatacji,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10088] [data modyf: 29-07-2015 11:09]
[3] Analiza lokali mieszkalnych pod względem dostępności do mediów : część I - dostęp do wodociągów w gminie Gubin / Róża Fruzińska, Jakub Kostecki, Kamila Kowalska, Mariusz Kołodziejczyk, Oswald Strycki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 150 (30), s. 43--53, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: infrastruktura przemysłowa, krajobraz miejski, wodociągi,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9598] [data modyf: 28-07-2015 13:13]
[4] Kanalizacja bytowo-gospodarcza na przykładzie miejscowości Jemiołów. Część II Przepompownie ścieków / Róża Fruzińska, Jakub Kostecki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 146 (26), s. 15--24, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9473] [data modyf: 11-01-2013 18:27]
[5] Ochrona gleb w świetle prawa krajowego i europejskiego / Jakub Kostecki, Róża Fruzińska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 146 (26), s. 5--14, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9472] [data modyf: 11-01-2013 18:24]
[6] Accumulation of iron in the soil-plant system in a metal industry area / Róża Fruzińska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 7, s. 59--68, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: bioaccumulation of iron, metal industry, soil contamination,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9246] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[7] Kanalizacja bytowo-gospodarcza na przykładzie miejscowości Jemiołów. Część I. Zasady obliczania sieci / Róża Fruzińska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 144 (24), s. 60--69, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: existentially-economic drains, kanalizacja bytowo-gospodarcza, obliczenia kanalizacji, sewer calculations,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9336] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[8] Właściwości fizyczno-chemiczne gleb terenu przemysłu metalowego / Róża Fruzińska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 138 (18), s. 146--157, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: domieszki antropogeniczne, gleba, przemysł metalowy, zanieczyszczenia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8705] [data modyf: 23-07-2010 11:40]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Organic carbon in soils of the urban parks - review / Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Michał Drab, Barbara Walczak, E. Śmiotała, M. Szewczyk // W: Soil in the environment : 2nd international conference of young scientists. Poznań - Ślesin, Polska, 2016 .- Poznań : Departament of Soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Sciences, 2016, s. 38
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22556] [data modyf: 02-03-2017 13:53]
[2] Soil organic matter of urban park / Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Michał Drab, E. Śmiotała, M. Szewczyk, M. Bylica, M. Kozłowska, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska, 2016 .- Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 212 .- ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22298] [data modyf: 17-10-2016 12:44]
[3] Soil sealing in a context of urban soils properties development / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska, 2016 .- Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 133 .- ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22295] [data modyf: 17-10-2016 12:35]
[4] The selected properties of soils of the former railroads in Zielona Góra / Barbara Walczak, Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz // W: Soil in the environment : 2nd international conference of young scientists. Poznań - Ślesin, Polska, 2016 .- Poznań : Departament of Soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Sciences, 2016, s. 37
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22555] [data modyf: 02-03-2017 13:51]
[5] Urban development and urban soil degradation - case study in Zielona Góra, Poland / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska, 2016 .- Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 134 .- ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22296] [data modyf: 17-10-2016 12:37]
[6] Urban sprawl as a factor of soil degradation / Jakub Kostecki, Michał Drab, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: Soil in the environment : 2nd international conference of young scientists. Poznań - Ślesin, Polska, 2016 .- Poznań : Departament of Soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Sciences, 2016, s. 27
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22554] [data modyf: 02-03-2017 13:49]
[7] Construction debris as the anthropogenic bedrock of Technosols / Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: International Congress on Soil Science in International Year of Soils 2015. Sochi, Rosja, 2015 .- [B. m.] : Soil Science Society of Turkey, 2015, s. 100--104 .- ISBN: 9785446508075
Słowa kluczowe: Technosols, rubble, urban soils, wastes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21956] [data modyf: 05-11-2015 16:36]
[8] Impact of the anthropogenic deposits on properties of the urban soils / Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: International Congress on Soil Science in International Year of Soils 2015. Sochi, Rosja, 2015 .- [B. m.] : Soil Science Society of Turkey, 2015, s. 96--99 .- ISBN: 9785446508075
Słowa kluczowe: anthropogenic additives, anthropogenic soils, urban soils

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21955] [data modyf: 05-11-2015 16:15]
[9] The possibility of the hybrid poplar use in the soil phytoremediation process / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: International Conference Contaminated Sites - Bratislava 2015. Bratislava, Słowacja, 2015 .- Bratislava : [brak wydawcy], 2015, s. 190--191
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21754] [data modyf: 08-09-2015 13:44]
[10] Wpływ odległości od zabudowań na zmianę odczynu gleby / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Dagmara Wiech, Róża Wasylewicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 78 .- ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: domieszki antropogeniczne, materiały budowlane, odczyn gleby, ph

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21793] [data modyf: 17-07-2015 11:18]
[11] Wybrane właściwości gleb terenów komunikacyjnych / Jakub Kostecki, Aleksandra Szczepańska, Anna Szczepaniuk, Lucyna Pilecka, Dawid Golik, Maksymilian Kułycz, Adam Rudczuk, Mateusz Kramski, Roksana Adam, Bartłomiej Garbera, Róża Wasylewicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 77 .- ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: gleba, rondo, sorpcja, tereny miejskie, właściwości fizyko-chemiczne

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21792] [data modyf: 17-07-2015 11:11]
[12] Zawartość miedzi w glebach położonych wzdłuż torów kolejowych w Zielonej Górze / Barbara Walczak, Radosław Gawda, Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 159 .- ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: miedź, tereny kolejowe, zanieczyszczenie gleby

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21808] [data modyf: 17-07-2015 10:34]
[13] Odpady budowlane jako macierzysty materiał technosoli / Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: Ocena gleb użytkowanych rolniczo : konferencja naukowa : organizowana dla uczczenia 120 lat nauk gleboznawczych w Puławach. Puławy, Polska, 2014 .- Puławy : IUNG-PIB, 2014, s. 99 .- ISBN: 9788375621631
Słowa kluczowe: gruz budowlany, skały technogenne, technosole

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21379] [data modyf: 02-09-2015 12:39]
[14] Pedogeneza na rekultywowanych hałdach pokopalnianych w okolicy Łęknicy / Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: Ocena gleb użytkowanych rolniczo : konferencja naukowa : organizowana dla uczczenia 120 lat nauk gleboznawczych w Puławach. Puławy, Polska, 2014 .- Puławy : IUNG-PIB, 2014, s. 91 .- ISBN: 9788375621631
Słowa kluczowe: gleby inicjalne, rekultywacja, technosole, tereny pokopalniane

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21378] [data modyf: 02-09-2015 12:39]
[15] Zawartość wybranych metali ciężkich w drewnie topoli niekłańskiej (Populus x canadensis 'Robusta') narazonej na imisje przemysłowe / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: Forestry in the mountains and industrial regions : 2nd International Scientific Conference : on the 65th anniversary of founding the Faculty of Forestry in Krakow : book of abstracts. Kraków, Polska, 2014 .- Kraków : Uniwersytet Rolniczy, 2014, s. 187--188
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21616] [data modyf: 02-09-2015 12:40]
[16] Zanieczyszczenie terenów przydrożnych na przykładzie rond w Zielonej Górze / Jakub Kostecki, Róża Fruzińska, Andrzej Greinert, Roksana Adam, Bartłomiej Garbera, Przemysław Knap, Maciej Ostapkowicz, Bartosz Stanisławiak // W: Obieg pierwiastków w przyrodzie bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Warszawa, Polska, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20986] [data modyf: 04-09-2015 12:13]
[17] Trees in areas contaminated with copper and lead as a factor of effective erosion protection / Jakub Kostecki, Róża Fruzińska, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: The use of vegetation to improve slope stability : 3rd international conference on soil bio- and eco-engineering. Vancouver, Kanada, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [abstr.] .- [conference poster]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20987] [data modyf: 16-10-2013 13:27]
[18] Accumulation of iron in the metal industry area / Róża Wasylewicz // W: 4th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientist - InterTech 2011. Poznań, Polska, 2011 .- Poznań : [brak wydawcy], 2011, s. [br.] .- [sesja posterowa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19980] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[19] Impact of the metal industry on the zinc content in soil / Róża Wasylewicz // W: Central European Conference ECOpole '11. Zakopane, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [br.] .- [sesja plakatowa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20159] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] Mobility and phytoavailability of lead in urban soils / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz, K. Bednarz // W: Central European Conference ECOpole '11. Zakopane, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [br.] .- [sesja plakatowa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20160] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] Wpływ presji przemysłowej zakładu metalowego na zawartość glinu, manganu i żelaza w glebach / Róża Wasylewicz // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : V międzynarodowa konferencja. Ustroń, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [11] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20163] [data modyf: 28-11-2012 12:23]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski