System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Justyna Jasik
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Collegium Medicum Justyna Jasik
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 3 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Humanitaryzm i profesjonalizm a zaufanie w relacji pielęgniarka - pacjent / Justyna Jasik
// W: Zawirowania wokół zaufania** : wyobrażenia i rzeczywistość / red. nauk. Paweł Prüfer, Janusz Mariański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 451--458 .- ISBN: 9788374814430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14450] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Społeczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju fizycznego oraz zachowań zdrowotnych studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego / Justyna Jasik
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego / red. nauk. Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 377--388 .- ISBN: 9788374814171
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14378] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Pielęgniarka wobec problemów psychologicznych dziecka i jego rodziny wynikających z choroby nowotworowej / Justyna Jasik
// W: Cierpienie / red. nauk. Edyta Bartkowiak, Paweł Prüfer .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - (Dylematy egzystencjalne ; Tom 1) - s. 83--88 .- ISBN: 9788374812986
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15886] [data modyf: 04-03-2014 08:50]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski