System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Andriej Kotin
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 23 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 47,2 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 39,2 (4,36)    INNE-REC: 8 (8)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

3,93 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
47,2 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 39,2 (4,36)    INNE-REC: 8 (8)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

3,93 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Literarischer Außenseiter in der deutschen und russischen Prosa : narratologische Studien / Andriej Kotin .- Saarbrücken : Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2012 .- 306 s. .- ISBN: 9783838134246
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11133] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Motyle w motelu : wiersze i piosenki / Andriej Kotin .- Zielona Góra : Pro Libris, 2011 .- 77 s. .- ISBN: 9788388336874
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10708] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Umwege der Lust - Liebe und Sexualität im Friedrich Schlegels "Lucinde" / Andriej Kotin
// W: Eros und Logos : Literarische Formen des sinnlichen Begehrens in der (deutschsprachigen) Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart / Hrsg. Albrecht Classen, Wolfgang Brylla, Andrey Kotin .- Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2018 - s. 113--127 .- ISBN: 9783823381235
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19954] [data modyf: 30-03-2018 09:46]
[2] Alred Kubins "Die andere Seite" als deutsche Antiutopie der Jahrhundertwende / Andriej Kotin
// W: Der (neue) Mensch und seine Welten. Deutschsprachige fantastische Literatur und Sciece-Fiction / Hrsg. Paweł Wałowski . Band 67 .- Berlin : Frank&Timme, 2017 - s. 173--182 .- ISBN: 9783732902378
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19204] [data modyf: 03-07-2017 10:50]
[3] Człowiek rozdwojony. O "ciemnej" stronie potretu bohatera w wybranych tekstach Ludwiga Tiecka i E.T.A. Hoffmana / Andriej Kotin
// W: Ciemna strona człowieka w literaturze XIX wieku / pod red. Danuty Dąbrowskiej, Marty Zofii Bukały i Dominiki Gruntkowskiej .- Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017 - s. 137--156 .- ISBN: 9788379721450
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19642] [data modyf: 18-12-2017 08:56]
[4] Der Fall 'Lolita' - Vladimir Nabokov vs. Heinz von Lichberg / Andriej Kotin
// W: Prace germanistyczne. Germanistische Werkstatt / pod red. Gabrieli Jelitto-Piechulik i Felicji Księżyk . 7 .- Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017 - (Germanistische Herausforderungen und Forschungsperspektiven) - s. 181--190 .- ISBN: 9788373957329
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19588] [data modyf: 30-11-2017 14:33]
[5] Przezroczyste ciała, nieprzejrzyste dusze - światy i zaświaty Vladimira Nabokova / Andriej Kotin
// W: Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej : Świat oczyma duszy / pod red. Magdaleny Kapełuś, Ewy Masłowskiej i Doroy Pazio-Wlazłowskiej . t. 2 .- Warszawa : Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 - s. 101--113 .- ISBN: 9788364031496
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19262] [data modyf: 01-09-2017 11:12]
[6] Am Rande des Romantischen - Lebenskreis und Liebeskrise in Hermann Hesses "Roßhalde" / Andriej Kotin
// W: Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją / red. Katarzyna Grzywka-Kolago, Lech Kolago, Maciej Jędrzejewski, Robert Małecki . tom 1 .- Warszawa : Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015 - s. 283--293 .- ISBN: 9788389919977
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16888] [data modyf: 06-08-2015 11:58]
[7] Das Böse der Banalität: Vladimir Nabokovs "König, Dame, Bube" als künstlerischer Antikrimi / Andriej Kotin
// W: Facetten des Kriminalromans : Ein Genre zwischen Tradition und Innovation / Hrsg. Eva Parra-Menbrives, Wolfgang Brylla .- Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2015 - (Popular Fiction Studies ; Band 3) - s. 161--171 .- ISBN: 9783823369462
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17430] [data modyf: 07-12-2015 13:33]
[8] Dusza na wygnaniu - metamorfozy samotności w powieści Gajto Gazdanowa "Nocne drogi" / Andriej Kotin
// W: "Obcy świat" w dyskursie europejskim* / red. nauk. Nel Bielniak, Dorota Kulczycka . tom 4 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.) - s. 137--150 .- ISBN: 9788378421771
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17038] [data modyf: 16-07-2015 10:10]
[9] Świat na kołach - przestrzeń pociągu jako makieta rzeczywistości artystycznej / Andriej Kotin
// W: Kolej na kolej : Pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej / red. Kamila Gieba, Janusz Łastowiecki, Mirosława Szott .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 223--232 .- ISBN: 9788378422082
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17742] [data modyf: 07-04-2016 11:12]
[10] "Zmyślona prawda": rzeczywistość a fikcja w koncepcji sztuki literackiej Władimira Nabokova / Andriej Kotin
// W: Oblicza prawdy w filozofii, kulturze, języku* / red. nauk. Aleksander Kiklewicz, Ewa Starzyńska-Kościuszko .- Olsztyn : Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014 - (Język poza granicami języka ; III) - s. 311--321 .- ISBN: 9788360636329
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16040] [data modyf: 14-05-2014 12:02]
[11] Der literarische Außenseiter als Grenzübergänger: Michail Lermontows "Ein Held unserer Zeit" und Hermann Hesses"Der Steppenwolf" / Andriej Kotin
// W: Wschód -Zachód. Dialog kultur. Studien zur Sprache und Literatur / pod red. Marioli Smolińskiej i Barbary Widawskiej .- Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, 2010 - s. 139--145 .- ISBN: 9788374671446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12550] [data modyf: 12-01-2011 11:25]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Ich stand als Augenzeuge neben dem Häftling": Das Schicksalsmotiv in Ernst Weiß' "Der Augenzeuge" / Andriej Kotin // Thalloris .- 2016, nr 1, s. 91--103, ISSN: 2543-8689, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Fate, First-Person-Narator, Individual, Time & Space
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21272] [data modyf: 20-04-2017 11:14]
[2] Wiersze / Andriej Kotin // Piosenka. Rocznik kulturalny .- 2016, 4, s. 260--265, ISSN: 2353-4761,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21231] [data modyf: 04-04-2017 09:38]
[3] Zur Rezeption der Werke von Hermann Hesse in der UdSSR und in Russland / Andriej Kotin // Przegląd Wschodnioeuropejski .- 2010, nr 1, s. 361--381, ISSN: 2081-1128,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14583] [data modyf: 12-09-2014 13:58]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Die vertauschten Geschwister - Christenheit und Heidentum in Friedrich de la Motte Foques "Undine" / Andriej Kotin // W: Studia Germanica Gedanensia(Nr. 34) .- 2016, s. 71--82, ISSN: 1230-6045, : bibliogr.summ. .- Religion und Philosophie in neuerer deutschsprachiger Literatur und Kunst. Erkundungen auf Haupt- und Nebenwegen
Słowa kluczowe: Heidentum, Mittelalter, Nymphenmotiv in der Literatur, Romantik,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-10460] [data modyf: 06-02-2017 10:06]
[2] "Ich habe [...] keine Sonate schreiben wollen, sondern einen Roman" - zu autoreferenziellen Aspekten von Thomas Manns "Doktor Faustus" / Andriej Kotin // W: Studia Germanica Posnaniensia .- 2013, XXXIV, s. 27--39, ISSN: 0137-2467, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9991] [data modyf: 22-07-2015 09:41]
[3] Der Autor ist tot ? es lebe der Autor! Zum metaphysischen Aspekt der Narrationskrise / Andriej Kotin // W: Linguae Mundi .- 2012, 6/2011/2012, s. 39--53, ISSN: 1734-3879, .- [wyd. elektroniczne]
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9826] [data modyf: 10-03-2014 07:41]
[4] J.W. Goethes "Die Leiden des jungen Werther" - ein Adoleszenzroman? / Andriej Kotin // W: Orbis Linguarum .- 2011, Vol. 37, s. 153--166, ISSN: 1426-7241, : bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9303] [data modyf: 05-02-2013 12:05]
[5] Der literarische Raum zwischen Epik und Lyrik. Maximilian Voloschins Gedicht Rus' Gluhonemaa (Das taubstumme Russland) / Andriej Kotin // W: Orbis Linguarum .- 2009, Vol. 34, s. 185--193, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8450] [data modyf: 05-02-2013 12:04]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Eros und Logos : Literarische Formen des sinnlichen Begehrens in der (deutschsprachigen) Literatur vom Mittelaler bis zur Gegenwart / (Red.) Albrecht Classen, Wolfgang Brylla, Andriej Kotin .- Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2018, 342 s. .- ISBN: 9783823381235
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5704] [data modyf: 30-03-2018 09:35]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski