System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. arch. Janina Kopietz-Unger
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 37 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej / Janina Kopietz-Unger .- Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydaw., 2006 .- 330 s. .- ISBN: 837378215X
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10076] [data modyf: 25-03-2011 09:42]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Działania na rzecz ochrony klimatu i energii rozproszonej w Niemczech / Janina Kopietz-Unger
// W: Założenia planowania przestrzennego na rzecz ochrony klimatu i oszczędności energii / red. J. Kopietz-Unger .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 133--141 .- ISBN: 9788374813600
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12805] [data modyf: 25-03-2011 11:28]
[2] Rewitalizacja miasta - Londyn - Olimpiada 2012 / Janina Kopietz-Unger
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 6 / red. nauk. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 63--73 .- ISBN: 9788374813624
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12554] [data modyf: 13-01-2011 10:07]
[3] Założenia planowania przestrzennego na rzecz ochrony klimatu oraz oszczędności energii / Janina Kopietz-Unger
// W: Założenia planowania przestrzennego na rzecz ochrony klimatu i oszczędności energii / red. J. Kopietz-Unger .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 2--101 .- ISBN: 9788374813600
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12803] [data modyf: 25-03-2011 11:24]
[4] Odbudowa zabytków w Niemczech a polityka zintegrowanego rozwoju miast. Przykłady strategii odbudowy historycznej zabudowy na tle osiągnięć polskich i kryteriów UNESCO / Janina Kopietz-Unger
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 281--300 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12800] [data modyf: 24-03-2011 13:19]
[5] Aspekte der integralen Entwicklung von Städten und Regionen am Beispiel von Deutschland und Polen / Janina Kopietz-Unger
// W: Ohne grenzen : zur Entwicklung räumlicher Zusammenarbeit Beispiel Deutschland und Polen / Hrsg. J. Kopietz-Unger .- Poznań : Instytut Zarządzania Rozwojem Lokalnym i Regionalnym, 2008 .- Aufl. 2 - s. 139--174 .- ISBN: 9788392737780
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12802] [data modyf: 24-03-2011 14:25]
[6] Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania a rozwój i modernizacja miasta / Janina Kopietz-Unger
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 189--202 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12796] [data modyf: 24-03-2011 12:34]
[7] Europa ohne Grenzen / Janina Kopietz-Unger
// W: Ohne grenzen : zur Entwicklung räumlicher Zusammenarbeit Beispiel Deutschland und Polen / Hrsg. J. Kopietz-Unger .- Poznań : Instytut Zarządzania Rozwojem Lokalnym i Regionalnym, 2008 .- Aufl. 2 - s. 12--56 .- ISBN: 9788392737780
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12801] [data modyf: 24-03-2011 14:16]
[8] Modenizacja zabudowy nośnikiem lokalnych impulsów gospodarczych, również w aspekcie polityki rozwoju miast i regionów Unii Europejskiej / Janina Kopietz-Unger
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 185--206 .- ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12797] [data modyf: 24-03-2011 12:43]
[9] Rewitalizacja centrum i strategia rozwoju miasta Ahlen / Janina Kopietz-Unger
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 235--256 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12798] [data modyf: 24-03-2011 13:01]
[10] Rewitalizacja instrumentem strategii rozwoju miasta / Janina Kopietz-Unger
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 263--279 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12799] [data modyf: 24-03-2011 13:04]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Projekt budynku efektywnego energetycznie. Obowiązek wykonania pełnych obliczeń energetycznych na etapie projektu / Janina Kopietz-Unger // Przegląd Budowlany .- 2014, nr 2, s. 25--29, ISSN: 0033-2038,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18059] [data modyf: 20-08-2015 14:37]
[2] Przepisy prawa niemieckiego, które umożliwiają energooszczędność, rozwój technologii i energię prosumencką / Janina Kopietz-Unger // Przegląd Budowlany .- 2014, nr 2, s. 22--23, ISSN: 0033-2038,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18058] [data modyf: 20-08-2015 14:37]
[3] Energooszczędna urbanistyka i architektura / Janina Kopietz-Unger // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 9, s. 20--22, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17478] [data modyf: 20-08-2015 09:44]
[4] Inteligentne budynki - inspirująca architektura / Janina Kopietz-Unger // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 9, s. 16--19, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17477] [data modyf: 20-08-2015 09:44]
[5] Budownictwo zeroenergetyczne - dobre przykłady / Janina Kopietz-Unger // Przegląd Budowlany .- 2012, nr 3, s. 17--22, ISSN: 0033-2038, : fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16354] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] Poprawa efektywności energetycznej - co może zrobić każde gospodarstwo domowe, a w czym może pomóc mu gmina czy miasto / Janina Kopietz-Unger // Przegląd Budowlany .- 2012, nr 12, s. 52--59, ISSN: 0033-2038,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16833] [data modyf: 21-12-2012 12:09]
[7] Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywności energetycznej budynku i działania prosumenckie / Janina Kopietz-Unger // Przegląd Budowlany .- 2012, nr 12, s. 44--52, ISSN: 0033-2038,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16832] [data modyf: 21-12-2012 12:07]
[8] Duże zapotrzebowanie czyni Polskę ważnym graczem na polu konkurencyjnego i bezpiecznego wewnętrznego rynku energii w UE / Janina Kopietz-Unger // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 5, s. 96--100, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15718] [data modyf: 08-06-2011 12:51]
[9] Działania zmierzające do zmniejszenia zużycia energii i wody bez uszczerbu na komforcie mieszkania / Janina Kopietz-Unger // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 9, s. 37--40, ISSN: 0033-2038, : rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15864] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[10] Efektywność energetyczną można postrzegać jako największe źródło energii / Janina Kopietz-Unger // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 5, s. 16--20, ISSN: 0033-2038, : rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15703] [data modyf: 08-06-2011 11:52]
[11] Energetyczny Audyt Miejski - potrzeby, założenia i schemat / Janina Kopietz-Unger // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 12, s. 32--37, ISSN: 0033-2038,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16134] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[12] Energooszczędne budownictwo to wymóg czasu / Janina Kopietz-Unger // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 12, s. 23--25, ISSN: 0033-2038,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16133] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Jak dochodzić do budownictwa zeroenergetycznego. Koncepcja Hamburga / Janina Kopietz-Unger // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 5, s. 61--67, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15716] [data modyf: 08-06-2011 12:45]
[14] Oszczędność energii w budownictwie oznacza budownictwo plusenergetyczne / Janina Kopietz-Unger // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 3, s. 18--21, ISSN: 0033-2038, : fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15547] [data modyf: 24-03-2011 12:15]
[15] Oszczędność energii w budownictwie w Niemczech / Janina Kopietz-Unger // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 3, s. 44--50, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15549] [data modyf: 24-03-2011 12:19]
[16] Poprawa efektywności energetycznej gospodarstwa domowego to ekonomiczna konieczność / Janina Kopietz-Unger // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 9, s. 18--22, ISSN: 0033-2038, : rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15861] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] Przełom energetyczny w Niemczech. Nowe zasady zaopatrzenia w energię w perspektywie do 2005 r. / Janina Kopietz-Unger // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 9, s. 96--103, ISSN: 0033-2038, : rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15869] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] Renowacje starych i budowa nowych obiektów na drodze ku zerowemu zapotrzebowaniu na energię : jak demonstracyjne projekty w Hamburgu przybliżają opinii społecznej ochronę przed zmianami klimatu / Janina Kopietz-Unger // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 4, s. 123--130, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15559] [data modyf: 25-03-2011 13:08]
[19] Zrównoważone zarządzanie energią w gospodarce komunalnej Niemiec / Janina Kopietz-Unger // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 12, s. 93--95, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16143] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Safe habitats. Zintegrowany rozwój miast. Przedsięwzięcia na rzecz poprawy jakości życia w mieście / Janina Kopietz-Unger // W: Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa .- 2010, Nr 8 (6), s. 80--88 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8880] [data modyf: 25-03-2011 11:49]
[2] Bezpieczeństwo i globalizacja. Zintegrowany rozwój miast / Janina Kopietz-Unger // W: Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa .- 2007, Nr 7 (5), s. 85--104 : summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8879] [data modyf: 25-03-2011 09:57]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Zagospodarowania obszarów fortyfikacji w Niemczech na przykładzie Ahlen i Berlin / Janina Kopietz-Unger // W: Obwarowania miast - problematyka ochrony, konserwacji, adaptacji i ekspozycji : międzynarodowa konferencja naukowa. Kożuchów, Polska, 2010 .- Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, 2010, s. 7--12 .- ISBN: 9788392728467
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19947] [data modyf: 25-03-2011 11:33]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Założenia planowania przestrzennego na rzecz ochrony klimatu i oszczędności energii / (Red.) Janina Kopietz-Unger .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 197 s. .- ISBN: 9788374813600
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4859] [data modyf: 25-03-2011 10:14]
[2] Ohne grenzen : zur Entwicklung räumlicher Zusammenarbeit Beispiel Deutschland und Polen / (Red.) Janina Kopietz-Unger .- Poznań : Instytut Zarządzania Rozwojem Lokalnym i Regionalnym, 2008, 475 s. .- ISBN: 9788392737780
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4858] [data modyf: 24-03-2011 14:13]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Energetyczny audyt miejski. Zadanie badawcze nr 1: analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie / Janina Kopietz-Unger, Tadeusz Kuczyński, Zbigniew Bać, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Ostańska, Piotr Sobierajewicz, Tomasz Wiśniewski, Anna Bazan-Krzywoszańska, Justyna Juchimiuk, Katarzyna Taracha .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inzynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; 123s. Raport: Umowa Nr SP/B/1/91454/10
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Energetyczny audyt miejski. Załącznik / Janina Kopietz-Unger, Tadeusz Kuczyński, Zbigniew Bać, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Ostańska, Piotr Sobierajewicz, Tomasz Wiśniewski, Anna Bazan-Krzywoszańska, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Katarzyna Taracha .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; 133s. Raport: Umowa Nr SP/B/1/91454/10
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski