System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. arch. Marzena Gidaszewska-Materna
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 2 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Lokalny plan rewitalizacji jako systemowe narzędzie rozwiązywania problemów terenów zdegradowanych / Marzena Gidaszewska-Materna, Brygida Cupiał
// W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2010 / red. nauk. J. Skowronek .- Katowice : CBiDGP, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 2011 - s. 289--296 .- ISBN: 978839303190
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13750] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Program rewitalizacji jako dokument określający elementy działań rewitalizacyjnych w województwie lubuskim / Marzena Gidaszewska-Materna, Alicja Sapeńko // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 4, s. 79--83, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15557] [data modyf: 25-03-2011 13:03]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski