System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Krzysztof Stanikowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 15 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Technologia i pamięć w środowisku Web 2.0, Krzysztof Stanikowski
// W: Edukacyjne konteksty nowych mediów, 2014. / red. nauk. Krzysztof Stanikowski, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 109--120, ISBN: 9788378421658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16572] [data modyf: 30-01-2015 13:18]
[2] Kultura repetycji w środowisku Web 2.0, Krzysztof Stanikowski
// W: Media w edukacji. Obszary lokalności - różnorodność współczesności = Media in education. Local areas - the diversity of the present time, 2013. / red. nauk. Agnieszka Roguska, Siedlce : Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży "Szansa", s. 177--197, ISBN: 9788393132652
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15449] [data modyf: 16-07-2013 14:02]
[3] Transparencja zachowań seniorów w środowisku Web 2.0, Krzysztof Stanikowski
// W: Problemy konwergencji mediów, 2013. / red. nauk. Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott . Tom 1, Sosnowiec - Praga : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", s. 331--340, ISBN: 9788361991359
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15785] [data modyf: 17-01-2014 12:59]
[4] Meandry komunikacji sieciowej. Internet w życiu społecznym osób starszych, Krzysztof Stanikowski
// W: Człowiek. Media. Edukacja, 2012. / pod red. Janusza Morbitzera i Emilii Musiał, Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, s. 542--558, ISBN: 9788372717368
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14735] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Edukacyjne konteksty internetowych kanałów przekazu, Krzysztof Stanikowski
// W: Technologie informacyjno-komunikacyjne w pocesie kształcenia, 2011. / praca zbiorowa pod red. Jacka Jędryczkowskiego, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 81--90, ISBN: 9788392977308
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12763] [data modyf: 10-03-2011 11:28]
[6] Oprogramowanie wyszukujące informacje wspomagające proces kształcenia, Krzysztof Stanikowski, Natalia Warszawska
// W: Projektowanie w komputerowym wspomaganiu procesu dydaktycznego, 2011. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 127--145, ISBN: 9788374814256
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13761] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Metoda projektowania w dyskursie ponowoczesnym, Krzysztof Stanikowski
// W: Człowiek, media, edukacja, 2010. / pod red. nauk. Janusza Morbitzera, Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, s. 262--267, ISBN: 9788372716156
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12314] [data modyf: 25-10-2010 10:23]
[8] Programy filtrujące treści internetu możliwością na przezwyciężenie zagrożeń medialnych, Natalia Warszawska, Krzysztof Stanikowski
// W: Dydaktyczna użyteczność komputerów, 2010. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 149--164, ISBN: 9788374813853
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12589] [data modyf: 19-05-2011 09:36]
[9] Retoryka reklamy telewizyjnej, Krzysztof Stanikowski
// W: Edukacja w społeczeństwie "ryzyka" : bezpieczeństwo jako wartość, 2007. / red. M. Gwoździcka-Piotrowska, J. Wołejszo, A. Zduniak . T. 3, Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa (Edukacja XXI Wieku 12), s. 478--481, ISBN: 9788392290971
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11772] [data modyf: 25-02-2010 08:42]
[10] Zasoby internetowe jako pomoc naukowa dla studentów pedagogiki, Krzysztof Stanikowski, Wojciech Suszka
// W: Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego, 2004. / red. nauk. Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak . T. 1, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 128--130, ISBN: 8371516150
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11773] [data modyf: 25-02-2010 08:52]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Telewizja jako narzędzie kultury popularnej w perspektywie pedagogiki postmodernistycznej / Krzysztof Stanikowski, 2013. Wychowanie na co Dzień, nr 4-5, 19--25, ISSN: 1230-7785, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18038] [data modyf: 21-07-2015 12:37]
[2] Network Citizen Expression. Człowiek w społeczeństwie sieci / Marek Furmanek, Krzysztof Stanikowski, 2011. Kognitywistyka i Media w Edukacji, 2, 107--115, ISSN: 1643-6938,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16743] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Disproportional access of senior citizens to digital information and technology, 2012. Krzysztof Stanikowski // W: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské Pedagogické Fórum 2012 Pedagogicko-Psychologické Aspekty Výuky. Hradec Králové, Czechy Hradec Králové : Magnanimitas, 2012, ročník II, s. 558--562, ISBN: 9788090524323 .- http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/epf_2012.pdf
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20617] [data modyf: 17-01-2013 17:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Edukacyjne konteksty nowych mediów / (Red.) Krzysztof Stanikowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 132 s. .- ISBN: 9788378421658
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5283] [data modyf: 02-09-2015 16:25]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski