System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Olena Hebda (dawniej: Szapował)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału WIEA
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 26 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] The classical principles of organization and design of central processing unit / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2012 .- 290 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788378420088
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11027] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Synthesis of Moore FSM with expanded coding space / Olena Hebda, Larysa Titarenko // International Journal of Computer and Information Technology .- 2014, Vol. 3, no. 1, s. 31--36, ISSN: 2279-0764, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Moore FSM, PLA, graph-scheme of algorithm, logic circuit, pseudoequivalent states
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17928] [data modyf: 18-03-2017 11:20]
[2] Optymalizacja układu logicznego mikroprogramowanego automatu Moore'a przy użyciu nano-PLA / Larysa Titarenko, Olena Hebda, Oleksandr Barkalov // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2013, Vol. 59, nr 11, s. 1186--1190, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: logic circuit, microprogrammable Moore automaton, mikroprogramowany automat Moore'a, nano-PLA, pseudoequivalent states, stany pseudoekwiwalentne, układ logiczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17884] [data modyf: 20-08-2015 12:18]
[3] Redukcja układu logicznego mikroprogramowanego automatu Moore'a przy kodowaniu zbiorów wyjściowych zmiennych / Larysa Titarenko, Olena Hebda, Oleksandr Barkalov // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2013, Vol. 59, nr 8, s. 772--775, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: logic circuit, micropgrammable Moore automaton, mikroprogramowany automat Moore'a, nano-PLA, pseudoequivalent states, stany pseudoekwiwalentne, układ logiczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17527] [data modyf: 20-08-2015 09:42]
[4] Synthesis of Moore FSM with encoding of collections of microoperations implemented with ASIC / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 6, s. 514--518, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Moore FSM, customized matrix, graph-scheme of algorithm, pseudoequivalent states
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16683] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Optimization of Moore finite-state-machine matrix circuit / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 8, s. 939--941, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Moore FSM, automat typu Moore'a, customized matrices, graph-scheme of algorithm, logic circuit, pseudoequivalent states, sieć działań, stany pseudorównoważne, układ logiczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15919] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] Synthesis of Moore finite state machine with transformation of extended state codes / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 6, s. 652--655, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, Moore FSM, PAL macrocells, automat typu Moore'a, classes, hardware reduction, makrokomórka PAL, pseudoequivalent states, stany pseudorównoważne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15875] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[7] Synthesis of Moore FSM with expanded of coding space for telecommunication systems / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // Telecommunications Problems [online] .- 2011, No 2 (4), s. 162--167 : bibliogr.rys.tab.summ. .- http://pt.journal.kh.ua/ [dostęp 25.11.2011]
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16024] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] Matrix implementation of Moore FSM with expansion of coding space / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 7, s. 694--696, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15018] [data modyf: 17-09-2010 10:04]
[9] Synthesis of Moore finite state machine with nonstandard presentation of state codes / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // Przegląd Elektrotechniczny .- 2010, nr 9, s. 134--136, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)        Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-15011] [data modyf: 01-02-2011 12:18]
[10] Matrix implementation of Moore FSM with encoding of collections of microoperations / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda, K. A. Soldatov // Radioelectronics and Informatics .- 2009, no 4, s. 4--8 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Moore FSM, customized matrices, graph-scheme of algorithm, logic circuit, pseudoequivalent states
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15384] [data modyf: 01-02-2011 09:42]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sintez avtomata Mura s preobrazovaniem rasširennyh kodov sostoânij / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda, K. A. Soldatov // W: Avtomatizirovannye sistemy upravleniâ i pribory avtomatiki .- 2010, Vyp. 153, s. 12--18 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8926] [data modyf: 23-05-2011 12:31]
[2] Synthesis of Moore finite state mashine with an extension of state codes / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // W: Radiotehnika - (Problemy Telekommunikacij) .- 2009, nr 159, s. 262--267 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8667] [data modyf: 25-06-2010 13:09]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Design of Moore finite state machine with coding space stretching / Larysa Titarenko, Olena Hebda, Oleksandr Barkalov // W: 7th International Conference on Human System Interactions - HSI 2014 : USB proceedings. Lisbon, Portugalia, 2014 .- New York : IEEE, 2014, s. 238--242 .- ISBN: 9781479947140
Słowa kluczowe: Moore finite state machine, PLA, graph-scheme of algorithm, logic circuit, pseudoequivalent states

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/HSI.2014.6860482   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-21369] [data modyf: 06-03-2017 11:29]
[2] Design of Moore finite state machine with extended coding space / Larysa Titarenko, Olena Hebda, Oleksandr Barkalov // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2014. Athens, Grecja, 2014 .- [B. m.] : AIP Publishing, 2014 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1618, s. 138--141 .- ISBN: 9780735412552
Słowa kluczowe: Moore FSM, PLA, graph-scheme of algorithm, logic circuit, pseudoequivalent states

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4897699   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-21508] [data modyf: 25-08-2015 12:39]
[3] Design of Moore finite stete machine with extended state codes / Larysa Titarenko, Olena Hebda, Oleksandr Barkalov // W: Proceedings of the ITI 2013 : 35th International Conference on Information Technology Interfaces. Cavtat - Dubrovnik, Chorwacja, 2013 .- Zagreb : [brak wydawcy], 2013, s. 347--352 .- ISBN: 9789537138301
Słowa kluczowe: Moore FSM, PLA, area reduction, pseudoequivalent states

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.2498/iti.2013.0504   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-20916] [data modyf: 29-07-2015 11:21]
[4] Optymalizacja układu logicznego mikroprogramowanego automatu Moore'a przy użyciu nano-PLA / Larysa Titarenko, Olena Hebda, Oleksandr Barkalov // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: mikroprogramowany automat Moore'a, nano-PLA, stany pseudoekwiwalentne, układ logiczny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20918] [data modyf: 07-09-2015 15:21]
[5] Synthesis of PLA-based moore FSM with unconventional presentation of state codes / Larysa Titarenko, Olena Hebda, Oleksandr Barkalov // W: 12th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2013. Velké Karlovice, Czechy, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 250--255 .- ISBN: 9783902823533
Słowa kluczowe: embedded systems, field programmable logic and high end design means, microprocessors and microcontrollers

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.3182/20130925-3-CZ-3023.00025   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-21043] [data modyf: 25-08-2015 10:17]
[6] Design of Moore FSM with decomposition of block of input memory functions / Larysa Titarenko, Oleksandr Barkalov, Olena Hebda // W: Boolean problems : 10th international workshop. Freiberg, Niemcy, 2012 .- Freiberg : Technische Universität Bergakademie, 2012, s. 79--86 .- ISBN: 9783860124383
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20483] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Matrix implementation of Moore FSM with nonstandard presentation of state codes / Larysa Titarenko, Olena Hebda // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS 2012. Kharkov, Ukraina, 2012 .- Kharkov : [brak wydawcy], 2012, s. 233--236
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-20495] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Synthesis of Moore FSM with encoding of collections of microoperations implemented with ASIC / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska, 2012 .- [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: Moore FSM, automat typu Moore'a, customized matrices, graph-scheme of algorithm, logic circuit, pseudoequivalent states, sieć działań, stany pseudorównoważne, układ logiczny

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20381] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Hardware reduction for matrix circuit of control Moore automaton / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS 2011. Sevastopol, Ukraina, 2011 .- Kharkov : [brak wydawcy], 2011, s. 94--97
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-20139] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Synthesis of Moore finite state machine with transformation of extended state codes / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 27--30
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20015] [data modyf: 20-06-2011 12:14]
[11] Matrix implementation of Moore FSM with encoding of collections of microoperations / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda, K. A. Soldatov // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS '10. St. Petersburg, Rosja, 2010 .- St. Petersburg : [brak wydawcy], 2010, s. 25--29 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19765] [data modyf: 22-10-2010 11:17]
[12] Optimizaciâ matričnoj shemy mikroprogramnogo avtomata mura / Olena Hebda, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Radioelektronika i molodež v XXI veke : materialy 14-go meždunarodnogo molodežnogo foruma. Har'kov, Ukraina, 2010 .- Har'kov : Harkivskij Nacional'nij Universitet Radioelektroniki, 2010 .- T. 2, s. 101 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19604] [data modyf: 25-06-2010 13:11]
[13] Synthesis of moore finite state machine with nonstandard presentation of state codes / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 11--14
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19661] [data modyf: 19-07-2010 11:00]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski