System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Wiesław Leoński
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 118 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Witnesses of Quantum Chaos and Nonlinear Kerr-Like Oscillator Model / Joanna Kalaga, Marcin W. Jarosik, Wiesław Leoński, Radosław Szczęśniak
// W: Chaos Theory / ed. Kais A. M. Al Naimee .- London : IntechOpen Limited, 2018 - s. 119--137 .- ISBN: 9789535139454
Kod: MOR-INNE    BibTeX    DOI: 10.5772/intechopen.70747   (pkt: 5)
[WZCZ-20028] [data modyf: 06-06-2019 15:55]
[2] Cellular automata - a tool for disorder, noise and dissipation investigations / Wiesław Leoński, A. Kowalewska-Kudłaszyk
// W: Cellular automata - simplicity behind complexity / ed. A. Salcido .- Rijeka : InTech, 2011 - s. 419--438 .- ISBN: 9789533072302
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12885] [data modyf: 20-05-2011 11:50]
[3] Dynamics of collapse of optical pulses in Kerr medium / Van Cao Long, Wiesław Leoński, H. Nguyen Viet
// W: Atomic and molecular nonlinear optics: theory, experiment and computation : a homage to the pioneering work of Stanisław Kielich (1925-1993) / ed. by G. Maroulis, T. Bancewicz, B. Champagne, A. D. Buckingham .- Amsterdam : IOS Press BV, 2011 - s. 347--354 .- ISBN: 9781607507413
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.3233/978-1-60750-742-0-347   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[WZCZ-13883] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Exciting field phase effect on the entanglement death and birth phenomena for nonlinear coupler system / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński
// W: Atomic and molecular nonlinear optics: theory, experiment and computation : a homage to the pioneering work of Stanisław Kielich (1925-1993) / ed. by G. Maroulis, T. Bancewicz, B. Champagne, A. D. Buckingham .- Amsterdam : IOS Press BV, 2011 - s. 323--329 .- ISBN: 9781607507413
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.3233/978-1-60750-742-0-323   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[WZCZ-13882] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Quantum-optical states in finite-dimensional Hilbert space. I. General formalism / Adam Miranowicz, Wiesław Leoński, Nobuyuki Imoto
// W: Modern nonlinear optics / ed. by M. W. Evans .- New York : John Wiley & Sons, 2001 - (Advances in Chemical Physics ; Vol. 119) - s. 155--193 .- ISBN: 0471389307
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11582] [data modyf: 30-12-2009 11:58]
[6] Quantum-optical states in finite-dimensional Hilbert space. II. State generation / Wiesław Leoński, Adam Miranowicz
// W: Modern nonlinear optics / ed. by M. W. Evans .- New York : John Wiley & Sons, 2001 - (Advances in Chemical Physics ; Vol. 119) - s. 195--213 .- ISBN: 0471389307
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11583] [data modyf: 04-01-2010 12:23]
[7] One-photon state generation in a kicked cavity with nonlinear Kerr medium / Wiesław Leoński, S. Dyrting, R. Tanaś
// W: Coherence and quantum optics VII .- New York : Plenum Press, 1996 - s. 425--426
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11581] [data modyf: 29-12-2009 12:06]
[8] Population trapping effect for system with double autoionizing levels / Wiesław Leoński, R. Tanaś
// W: Coherence and quantum optics VI : proceedings of the Sixth Rochester Conference / ed. by J. H. Eberly, L. Mandel, E. Wolf .- New York : Plenum Press, 1990 - s. 669--673 .- ISBN: 9780306434853
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11580] [data modyf: 28-12-2009 12:58]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Enhancement of the entanglement generation via randomly perturbed series of external pulses in a nonlinear Bose-Hubbard dimer / Joanna Kalaga, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Marcin W. Jarosik, R. Szczęśniak, Wiesław Leoński // Nonlinear Dynamics .- 2019, Vol. 97, iss. 2, s. 1619--1633, ISSN: 0924-090X, , eISSN: 1573-269X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Bell states, Bose-Hubbard system, Kerr-like nonlinearity, Nonlinear oscillator, Quantum entanglement
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1007/s11071-019-05084-5         Cytowania wg Scopus: 2 [21-10-2019]
[AWCZ-24221] [data modyf: 04-10-2019 17:41]
[2] Generation of Squeezed States in a System of Nonlinear Quantum Oscillator as an Indicator of the Quantum-Chaotic Dynamics / Joanna Kalaga, M. W. Jarosik, R. Szczęśniak, Wiesław Leoński // Acta Physica Polonica A .- 2019, Vol. 135, no. 2, s. 270--272, ISSN: 0587-4246, , eISSN: 1898-794X, : bibliogr.rys.wykr.summ. .- (Proceedings of XIX International Scientific Conference "New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering, Production Engineering and Physics", Czestochowa, Poland, June 7-8, 2018).
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.12693/APhysPolA.135.270         Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[AWCZ-24050] [data modyf: 29-04-2019 13:04]
[3] Pulsed Nonlinear Coupler as an Effective Tool for the Bell-Like States Generation / Joanna Kalaga, M. W. Jarosik, R. Szczęśniak, Thi Dung Nguyen, Wiesław Leoński // Acta Physica Polonica A .- 2019, Vol. 135, no. 2, s. 273--275, ISSN: 0587-4246, , eISSN: 1898-794X, : bibliogr.wykr.summ. .- (Proceedings of XIX International Scientific Conference "New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering, Production Engineering and Physics", Czestochowa, Poland, June 7-8, 2018).
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.12693/APhysPolA.135.273         Cytowania wg Scopus: 1 [21-10-2019]
[AWCZ-24049] [data modyf: 29-04-2019 13:03]
[4] Broadband laser-driven electromagnetically induced transparency in three-level systems with a double Fano continuum / Khoa Doan Quoc, Duc Nguyen Ba, Thanh Thai Doan, Quy Ho Quang, Van Cao Long, Wiesław Leoński // Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics .- 2018, Vol. 35, no. 7, s. 1536--1544, ISSN: 0740-3224, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1364/JOSAB.35.001536         Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[AWCZ-22969] [data modyf: 02-08-2018 14:42]
[5] Einstein-Podolsky-Rosen steering and coherence in the family of entangled three-qubit states / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // Physical Review A .- 2018, Vol. 97, s. 1--12, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.97.042110         Cytowania wg Scopus: 8 [21-10-2019]
[AWCZ-22709] [data modyf: 27-04-2018 12:48]
[6] Influence of external extrusion on stability of hydrogen molecule and its chaotic behavior / M. W. Jarosik, Radosław Szczęśniak, A. P. Durajski, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // Chaos .- 2018, Vol. 28, s. 1--6, ISSN: 1054-1500, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1063/1.5008986         Cytowania wg Scopus: 4 [21-10-2019]
[AWCZ-22310] [data modyf: 07-02-2018 10:26]
[7] Kerr-like behaviour of second harmonic generation in the far-off resonant regime / Vlasta Peřinová, Antonín Lukš, Jaromir Křepelka, Wiesław Leoński, Jan Peřina Jr. // Optics Communications .- 2018, Vol. 414, s. 146--153, ISSN: 0030-4018, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kerr-like behaviour, Quantum nonlinear optics, Second-harmonic generation, Superposition states
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.optcom.2018.01.017         Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[AWCZ-22309] [data modyf: 07-02-2018 10:08]
[8] Quantum steering and entanglement in three-mode triangle Bose-Hubbard system / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, R. Szczęśniak // Quantum Information Processing .- 2017, Vol. 16, s. 1--19, ISSN: 1570-0755, , eISSN: 1573-1332, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Bose-Hubbard model, Concurrence, Nonlinear oscillator, Quantum entanglement, Quantum steering, Three-qubit system
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s11128-017-1717-5         Cytowania wg Scopus: 11 [21-10-2019]
[AWCZ-21760] [data modyf: 05-10-2017 10:36]
[9] Quantum steering borders in three-qubit systems / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // Quantum Information Processing .- 2017, Vol. 16, s. 1--23, ISSN: 1570-0755, , eISSN: 1573-1332, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Concurrence, Negativity, Quantum correlations, Quantum entanglement, Quantum steering, Three-qubit system
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s11128-017-1627-6         Cytowania wg Scopus: 8 [21-10-2019]
[AWCZ-21515] [data modyf: 29-06-2017 12:44]
[10] Quantum steering in an asymmetric chain of nonlinear oscillators / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, Radosław Szczęśniak // Photonics Letters of Poland .- 2017, Vol. 9, no. 3, s. 97--99, ISSN: 2080-2242, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.4302/plp.v9i3.759         Cytowania wg Scopus: 4 [21-10-2019]
[AWCZ-21754] [data modyf: 04-10-2017 13:05]
[11] Symmetry restoring and ancilla-driven entanglement for ultra-cold spin-1 atoms in a three-site ring / Artur Barasiński, Wiesław Leoński // Quantum Information Processing .- 2017, Vol. 16, s. 1--21, ISSN: 1570-0755, , eISSN: 1573-1332, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Heinsenberg model, cold atoms, entanglement, optical lattices
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s11128-016-1465-y         Cytowania wg Scopus: 1 [21-10-2019]
[AWCZ-20780] [data modyf: 29-06-2017 12:45]
[12] Quantum correlations and entanglement in a model comprised of a short chain of nonlinear oscillators / Joanna Kalaga, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński, Artur Barasiński // Physical Review A .- 2016, Vol. 94, s. 1--12, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.94.032304         Cytowania wg Scopus: 19 [21-10-2019]
[AWCZ-20490] [data modyf: 17-10-2016 13:10]
[13] Long-time joint spectra and entanglement of two photoelectrons originating in interacting auto-ionization systems / Jan Peřina Jr., Antonín Lukš, Wiesław Leoński // Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics .- 2015, Vol. 48, no. 11, s. 1--16, ISSN: 0953-4075, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Fano model, auto-ionization, bipartite entanglement, dipole-dipole interaction, quadratic negativity, two-electron ionization spectra
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1088/0953-4075/48/11/115007         Cytowania wg Scopus: 2 [21-10-2019]
[AWCZ-19092] [data modyf: 04-09-2015 10:46]
[14] A straight waveguide with a wire inducing resonances / Sylwia Kondej, Wiesław Leoński // Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical .- 2014, Vol. 47, no. 22, s. 1--12, ISSN: 1751-8113, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Dirichlet waveguide, delta interaction, embedded eigenvalues, resonances
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1088/1751-8113/47/22/225201         Cytowania wg Scopus: 1 [21-10-2019]
[AWCZ-18319] [data modyf: 03-09-2015 11:53]
[15] Electromagnetically induced transparency for a double Fano-profile system / Dinh Thuan BUI, Van Cao Long, Wiesław Leoński, Jan Peřina Jr. // The European Physical Journal D .- 2014, Vol. 68, s. 1--9, ISSN: 1434-6060, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1140/epjd/e2014-50100-1         Cytowania wg Scopus: 5 [21-10-2019]
[AWCZ-18397] [data modyf: 04-09-2015 09:58]
[16] Ground-state entanglement of spin-1 bosons undergoing superexchange interactions in optical superlattices / Artur Barasiński, Wiesław Leoński, Tomasz Sowiński // Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics .- 2014, Vol. 31, no. 8, s. 1845--1852, ISSN: 0740-3224, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1364/JOSAB.31.001845         Cytowania wg Scopus: 8 [21-10-2019]
[AWCZ-18392] [data modyf: 20-08-2015 12:40]
[17] Kicked nonlinear quantum scissors and entanglement generation / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński, Thi Dung Nguyen, Van Cao Long // Physica Scripta .- 2014, Vol. 160, s. 1--4, ISSN: 0031-8949, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Bell states, Kerr-like oscillator, entanglement, nonlinear quantum scissors
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1088/0031-8949/2014/T160/014023         Cytowania wg Scopus: 4 [21-10-2019]
[AWCZ-18096] [data modyf: 03-09-2015 11:01]
[18] Nonlinear coupler operating on Werner-like states-entanglement creation, its enhancement, and preservation / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński // Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics .- 2014, Vol. 31, no. 6, s. 1291--1297, ISSN: 0740-3224, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1364/JOSAB.31.001290         Cytowania wg Scopus: 4 [21-10-2019]
[AWCZ-18145] [data modyf: 21-08-2015 09:19]
[19] A stochastic model of the influence of buffer gas colissions on Mollow spectra / Quoc Khoa DOAN, Dinh Thuan BUI, Van Cao Long, Wiesław Leoński // European Physical Journal-Special Topics .- 2013, Vol. 222, s. 2241--2245, ISSN: 1951-6355, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1140/epjst/e2013-02001-4         Cytowania wg Scopus: 2 [21-10-2019]
[AWCZ-17709] [data modyf: 20-08-2015 09:58]
[20] Cellular automata simulations for the system of two-level atoms placed in two-dimensional cavity / Thanh Vinh Nguyen, Thuan Bui Dinh, Van Cao Long, Wiesław Leoński // Computational Methods in Science and Technology .- 2013, Vol. 19, no 4, s. 189--194, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cellular automata, molasses effect, system of two-level atoms, two-dimensional cavity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.12921/cmst.2013.19.04.189-194
[AWCZ-17557] [data modyf: 20-08-2015 09:43]
[21] Computer simulation of two-mode nonlinear quantum scissors / Thi Dung Nguyen, Wiesław Leoński, Van Cao Long // Computational Methods in Science and Technology .- 2013, Vol. 19, no. 3, s. 175--181, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kerr coupler, nonlinear quantum scissors, quantum state engineering, qubit
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.12921/cmst.2013.19.03.175-181
[AWCZ-17558] [data modyf: 20-08-2015 09:43]
[22] Electromagnetically induced transparency in systems with degenerate autoinizing levels in \lambda-configuration / Dinh Thuan BUI, Wiesław Leoński, Van Cao Long, Jan Peřina Jr. // Optica Applicata .- 2013, Vol. 43, no. 3, s. 471--484, ISSN: 0078-5466, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: autoionizing states, double Fano profile, electromagnetically induced transparency, electromagnetically induced transparency (EIT), lambda configuration
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/oa130307         Cytowania wg Scopus: 5 [21-10-2019]
[AWCZ-17855] [data modyf: 20-08-2015 11:39]
[23] A broad-band laser-driven double Fano system-photoelectron spectra / Quoc Khoa DOAN, Van Cao Long, Wiesław Leoński // Physica Scripta .- 2012, Vol. 86, no 4, s. [6], ISSN: 0031-8949,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1088/0031-8949/86/04/045301         Cytowania wg Scopus: 5 [21-10-2019]
[AWCZ-16723] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[24] Electromagnetically induced transparency for \lambda-like systems with a structured continuum and broad-band coupling laser / Quoc Khoa DOAN, Van Cao Long, Wiesław Leoński // Physica Scripta .- 2012, Vol. 147, s. [5], ISSN: 0031-8949, : bibliogr.rys.wykr.summ. .- [online]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1088/0031-8949/2012/T147/014008         Cytowania wg Scopus: [21-10-2019]
[AWCZ-16434] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[25] Entanglement between an autoionizing system and a neighboring atom / Antonín Lukš, Jan Peřina Jr., Wiesław Leoński, Vlasta Peřinová // Physical Review A .- 2012, Vol. 85, no 1, s. 012321-1--012321-10, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1103/PhysRevA.85.012321         Cytowania wg Scopus: 6 [21-10-2019]
[AWCZ-16255] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[26] Generalized Bell states generation in a parametrically excited nonlinear coupler / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński, Jan Peřina Jr. // Physica Scripta .- 2012, Vol. 147, s. [3], ISSN: 0031-8949, : bibliogr.wykr.summ. .- [online]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1088/0031-8949/2012/T147/014016         Cytowania wg Scopus: 15 [21-10-2019]
[AWCZ-16435] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[27] Kullback-Leibler quantum divergence as an indicator of quantum chaos / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, Van Cao Long // Physics Letters A .- 2012, Vol. 376, no 15, s. 1280--1286, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.physleta.2012.02.049         Cytowania wg Scopus: 11 [21-10-2019]
[AWCZ-16431] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[28] Fano zeros in photoelectron spectra of an autoionization system interacting with a neighboring atom / Jan Peřina Jr., Antonín Lukš, Vlasta Peřinová, Wiesław Leoński // Optics Express .- 2011, Vol. 19, no 18, s. [10], ISSN: 1094-4087, : rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)        Cytowania wg Scopus: 8 [21-10-2019]
[AWCZ-15997] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[29] Photoelectron ionization spectra in a system interacting with a neighbor atom / Jan Peřina Jr., Antonín Lukš, Vlasta Peřinová, Wiesław Leoński // Journal of Russian Laser Research .- 2011, Vol. 32, no 5, s. 454--466, ISSN: 1071-2836, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: autoionization, dipole-dipole interaction, photoelectron spectra
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 4 [21-10-2019]
[AWCZ-16113] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[30] Photoelectron spectra in an autoionization system interacting with a neighboring atom / Jan Peřina Jr., Antonín Lukš, Wiesław Leoński, Vlasta Peřinová // Physical Review A .- 2011, Vol. 83, no 5, s. 053430-1--053430-10, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1103/PhysRevA.83.053430
[AWCZ-15769] [data modyf: 12-07-2011 14:14]
[31] Photoionization electron spectra in a system interacting with a neighboring atom / Jan Peřina Jr., Antonín Lukš, Wiesław Leoński, Vlasta Peřinová // Physical Review A .- 2011, Vol. 83, no 5, s. 053416-1--053416-10, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1103/PhysRevA.83.053416         Cytowania wg Scopus: 16 [21-10-2019]
[AWCZ-15767] [data modyf: 12-07-2011 14:04]
[32] Photon-number entangled states generated in Kerr media with optical parametric pumping / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński, Jan Peřina Jr. // Physical Review A .- 2011, Vol. 83, no 5, s. 052326-1--052326-8, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1103/PhysRevA.83.052326         Cytowania wg Scopus: 42 [21-10-2019]
[AWCZ-15768] [data modyf: 12-07-2011 14:09]
[33] Quantum scissors - finite-dimensional states engineering / Wiesław Leoński, A. Kowalewska-Kudłaszyk // Progress in Optics .- 2011, Vol. 56, s. 131--185, ISSN: 0079-6638, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/B978-0-444-53886-4.00003-4         Cytowania wg Scopus: 45 [21-10-2019]
[AWCZ-16114] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[34] Sudden vanishing and reappearance of nonclassical effects: general occurrence of finite-time decays and periodic vanishings of nonclassicality and entanglement witnesses / Monika Bartkowiak, Adam Miranowicz, Xiaogung Wang, Yu-xi Liu, Wiesław Leoński, Franco Nori // Physical Review A .- 2011, Vol. 83, no 5, s. 053814-1--053814-9, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1103/PhysRevA.83.053814         Cytowania wg Scopus: 33 [21-10-2019]
[AWCZ-15673] [data modyf: 26-05-2011 12:06]
[35] The fidelity evolution for quantum chaotic kicked Kerr-like nonlinear oscillator and distance effect of the initial wave functions / Joanna Kalaga, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński, Van Cao Long // Žurnal Fizičnih Doslidžen = Journal of Physical Studies .- 2011, Vol. 15, no 1, s. [4] : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kerr nonlinear oscillator, entropy, fidelity, quantum chaos
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[AWCZ-15664] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[36] Computer simulations of entanglement dynamics for nonlinear system / Wiesław Leoński, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Adam Miranowicz // Computational Methods in Science and Technology .- 2010, Vol. 16, no 2, s. 169--172, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Bell-like states, computer simulations, nonlinear system, quantum-mechanical simulations
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15338] [data modyf: 24-01-2011 11:16]
[37] Dynamics of collapse of optical pulses in Kerr medium / Van Cao Long, Wiesław Leoński, H. Nguyen Viet // Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering .- 2010, Vol. 10, s. 451--458 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.3233/JCM-2010-0333         Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[AWCZ-15503] [data modyf: 08-03-2011 10:16]
[38] Exciting field phase effect on the entanglement death and birth phenomena for nonlinear coupler system / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński // Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering .- 2010, Vol. 10, s. 425--431 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.3233/JCM-2010-0331         Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[AWCZ-15504] [data modyf: 08-03-2011 10:22]
[39] Photoelectron spectra for an atom with one autoionizing level that interacts with a neighbor / A. Luks, V. Perinova, J. Perina, J. Krepelka, Wiesław Leoński // Proceedings of SPIE .- 2010, Vol. 7746, s. 77460W-1-77460W-12 : bibliogr. .- 17th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics
Słowa kluczowe: Hamilton diagonalization, Jaynes-Cummings atom, autoionization, optical excitation, quantized light field
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1117/12.881772         Cytowania wg Scopus: 2 [21-10-2019]
[AWCZ-15477] [data modyf: 24-02-2011 12:47]
[40] Quantum chaos indicators for Kerr-like oscillators systems / J. K. Kalaga, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński, Van Cao Long // Žurnal Fizičnih Doslidžen = Journal of Physical Studies .- 2010, Vol. 14, no 3, s. 3998-2 : bibliogr. .- [abstract] Workshop on current problems in physics (Lviv, 5-9 july 2010)
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16277] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[41] Squeezed vacuum reservoir effect for entanglement decay in the nonlinear quantum scissor system / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński // Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics .- 2010, Vol. 43, s. [9], ISSN: 0953-4075, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1088/0953-4075/43/20/205503         Cytowania wg Scopus: 21 [21-10-2019]
[AWCZ-15055] [data modyf: 07-10-2010 15:17]
[42] Sudden death of entanglement and its rebirth in a system of two nonlinear oscillators / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński // Physica Scripta .- 2010, T. 140, s. [4], ISSN: 0031-8949, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1088/0031-8949/2010/T140/014051         Cytowania wg Scopus: 4 [21-10-2019]
[AWCZ-15057] [data modyf: 07-10-2010 15:29]
[43] The phase of the coupling effect on entanglement decay in the nonlinear coupler system / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński // Physica Scripta .- 2010, T. 140, s. [3], ISSN: 0031-8949, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1088/0031-8949/2010/T140/014050         Cytowania wg Scopus: 1 [21-10-2019]
[AWCZ-15056] [data modyf: 07-10-2010 15:26]
[44] Long-time fidelity and chaos for a kicked nonlinear oscillator system / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // Physics Letters A .- 2009, Vol. 373, no 15, s. 1334--1340, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kerr nonlinear oscillator, entropy, fidelity, quantum chaos
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.physleta.2009.02.022         Cytowania wg Scopus: 21 [21-10-2019]
[AWCZ-14300] [data modyf: 23-12-2009 13:55]
[45] Partial potentials of selected cardiac muscle regions and heart activity model based on single fibres / J. S. Janicki, Wiesław Leoński, J. Jagielski // Medical Engineering and Physics .- 2009, Vol. 31, no 10, s. 1276--1282, ISSN: 1350-4533, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ECG, heart model, partial potentials
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1016/j.medengphy.2009.08.007         Cytowania wg Scopus: 1 [21-10-2019]
[AWCZ-14283] [data modyf: 23-12-2009 09:29]
[46] Sudden death and birth of entanglement effects for Kerr-nonlinear coupler / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński // Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics .- 2009, Vol. 26, no 7, s. 1289--1294, ISSN: 0740-3224, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)        Cytowania wg Scopus: 28 [21-10-2019]
[AWCZ-14301] [data modyf: 23-12-2009 14:09]
[47] Cellular automata and two-level systems dynamics - spreading of disorder / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński // Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering .- 2008, Vol. 8, no 1-2, s. 147--157 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 2 [21-10-2019]
[AWCZ-14298] [data modyf: 23-12-2009 13:10]
[48] Wigner-function nonclassicality as indicator of quantm chaos / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // Physical Review E .- 2008, Vol. 78, no 6, s. 066219-1--066219-8, ISSN: 1539-3755, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1103/PhysRevE.78.066219         Cytowania wg Scopus: 16 [21-10-2019]
[AWCZ-14299] [data modyf: 23-12-2009 13:35]
[49] Finite-dimensional states and entaglement generation for a nonlinear coupler / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński // Physical Review A .- 2006, Vol. 73, no 4, s. 042318-1--042318-8, ISSN: 2469-9926, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1103/PhysRevA.73.042318         Cytowania wg Scopus: 32 [21-10-2019]
[AWCZ-14294] [data modyf: 23-12-2009 12:09]
[50] Quantum chaos systems and fidelity / Joanna Kalaga, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński // Acta Physica Hungarica B : Quantum Electronics .- 2006, Vol. 26, no 3-4, s. 237--241 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kerr nonlinear oscillator, fidelity, quantum chaos
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])    DOI: 10.1556/APH.26.2006.3-4.2
[AWCZ-14296] [data modyf: 23-12-2009 12:40]
[51] Quantum nonlinear oscillator, chaos and Wigner function / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // Acta Physica Hungarica B : Quantum Electronics .- 2006, Vol. 26, no 3-4, s. 243--246 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Wigner function, quantum chaos, quantum nonlinear oscillator
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])    DOI: 10.1556/APH.26.2006.3-4.3
[AWCZ-14295] [data modyf: 23-12-2009 12:27]
[52] Two-level systems, their evolution and cellular automata method / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński // Acta Physica Hungarica B : Quantum Electronics .- 2006, Vol. 26, no 3-4, s. 247--252 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cellular automata, chaos, disorder, two-level system
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])    DOI: 10.1556/APH.26.2006.3-4.4
[AWCZ-14297] [data modyf: 23-12-2009 12:53]
[53] Two-mode optical state truncation and generation of maximally entangled states in pumped nonlinear couplers / Adam Miranowicz, Wiesław Leoński // Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics .- 2006, Vol. 39, s. 1683--1700, ISSN: 0953-4075, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1088/0953-4075/39/7/011         Cytowania wg Scopus: 39 [21-10-2019]
[AWCZ-14293] [data modyf: 23-12-2009 12:00]
[54] Nonlinear coupler and Bell-Like states generation / Wiesław Leoński, A. Kowalewska-Kudłaszyk // Acta Physica Hungarica B : Quantum Electronics .- 2005, Vol. 23, no 1-2, s. 55--60 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Bell states, entanglement, nonlinear couplers, quantum computing
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 1 [21-10-2019]
[AWCZ-14291] [data modyf: 23-12-2009 11:49]
[55] Quantum chaos for nonlinear Kerr-like oscillator / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // Acta Physica Hungarica B : Quantum Electronics .- 2005, Vol. 23, no 1-2, s. 61--66 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kerr media, fidelity, nonlinear oscillator, quantum chaos
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[AWCZ-14292] [data modyf: 23-12-2009 11:54]
[56] Dissipation in systems of linear and nonlinear quantum scissors / Adam Miranowicz, Wiesław Leoński // Journal of Optics B : Quantum and Semiclassical Optics .- 2004, Vol. 6, s. S43--S46 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Kerr effect, finite-dimensional coherent states, quantum state engineering, qubit generation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 25 [21-10-2019]
[AWCZ-14290] [data modyf: 23-12-2009 11:38]
[57] Kerr nonlinear coupler and entanglement / Wiesław Leoński, Adam Miranowicz // Journal of Optics B : Quantum and Semiclassical Optics .- 2004, Vol. 6, s. S37--S42 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Bell states, Kerr coupler, Kerr nonlinearity, concurrence, entanglement
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 60 [21-10-2019]
[AWCZ-14289] [data modyf: 23-12-2009 11:35]
[58] A cavity with two-level atoms and cellular automata simulations / M. Walczak, Wiesław Leoński // Fortschritte der Physik .- 2003, Vol. 51, no 2-3, s. 186--189 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1002/prop.200310023
[AWCZ-14284] [data modyf: 23-12-2009 09:39]
[59] A cavity with two-level atoms: simulations and cellular automata method / Wiesław Leoński, M. Walczak, Adam Miranowicz // Proceedings of SPIE .- 2003, Vol. 5259, s. 411--414 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cavity, cellular automata, simulations, two-level atom
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[AWCZ-14288] [data modyf: 23-12-2009 10:08]
[60] Classical information entropy for single and two mode quantum fields / Wiesław Leoński, Adam Miranowicz, K. Piątek // Proceedings of SPIE .- 2003, Vol. 5259, s. 37--41 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Wehrl entropy, intermode correlations, phase space, quantum entropy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [21-10-2019]
[AWCZ-14287] [data modyf: 23-12-2009 10:05]
[61] Maximally entangled spin states in equivalent-neighbor systems of quantum dots in a microcavity / Adam Miranowicz, Şahin K. Özdemir, Yu-xi Liu, Wiesław Leoński, Masato Koashi, Nobuyuki Imoto, Y. Hirayama, J. Bajer // Proceedings of SPIE .- 2003, Vol. 5259, s. 42--46 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: cavity QED, entanglement, quantum dots
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[AWCZ-14285] [data modyf: 23-12-2009 09:54]
[62] Optical qubit generation by linear and nonlinear quantum scissors / Adam Miranowicz, Şahin K. Özdemir, Wiesław Leoński, Masato Koashi, Nobuyuki Imoto // Proceedings of SPIE .- 2003, Vol. 5259, s. 47--51 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Kerr effect, quantum information, quantum state engineering
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [21-10-2019]
[AWCZ-14286] [data modyf: 23-12-2009 10:00]
[63] Finite energy states generation by periodically pulsed nonlinear oscillator / Wiesław Leoński // Journal of Modern Optics .- 2001, Vol. 48, no 5, s. 877--887 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [21-10-2019]
[AWCZ-14328] [data modyf: 04-01-2010 12:27]
[64] Wehrl's entropy and a mesure of intermode correlations in phase space / K. Piątek, Wiesław Leoński // Journal of Physics A : Mathematical and General .- 2001, Vol. 34, s. 4951--4967 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14329] [data modyf: 04-01-2010 12:33]
[65] Pulsed nonlinear oscillator - classical and quantum dynamics / Wiesław Leoński // Acta Physica Slovaca .- 2000, Vol. 50, no 3, s. 325--332 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 2 [21-10-2019]
[AWCZ-14324] [data modyf: 29-12-2009 14:36]
[66] Finite energy states for periodically kicked nonlinear oscillator / Wiesław Leoński, R. Tanaś // Acta Physica Slovaca .- 1999, Vol. 49, no 4, s. 713--718 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 3 [21-10-2019]
[AWCZ-14323] [data modyf: 29-12-2009 14:10]
[67] Periodic behaviour of displaced Kerr states / Wiesław Leoński // Acta Physica Slovaca .- 1998, Vol. 48, no 3, s. 371--378 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 3 [21-10-2019]
[AWCZ-14379] [data modyf: 13-01-2010 12:27]
[68] Validity of the cumulant method for a pulse nonlinear Kerr oscillator / K. Grygiel, Wiesław Leoński, P. Szlachetka // Acta Physica Slovaca .- 1998, Vol. 48, no 3, s. 379--384 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 1 [21-10-2019]
[AWCZ-14321] [data modyf: 29-12-2009 12:40]
[69] Finite-dimensional coherent-state generation and quantum-optical nonlinear oscillator models / Wiesław Leoński // Physical Review A .- 1997, Vol. 55, no 5, s. 3874--3878, ISSN: 2469-9926, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 40 [21-10-2019]
[AWCZ-14318] [data modyf: 29-12-2009 12:27]
[70] Fock states generation in a kicked cavity with a nonlinear medium / Wiesław Leoński, S. Dyrting, R. Tanaś // Journal of Modern Optics .- 1997, Vol. 44, no 11/12, s. 2105--2123 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 30 [21-10-2019]
[AWCZ-14322] [data modyf: 29-12-2009 13:15]
[71] Higher-order displaced Kerr states / Wiesław Leoński, Adam Miranowicz // Acta Physica Slovaca .- 1997, Vol. 47, no 3/4, s. 311--314 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[AWCZ-14319] [data modyf: 29-12-2009 12:31]
[72] Kicked nonlinear Kerr medium and fock states generation / Wiesław Leoński, S. Dyrting, R. Tanaś // Laser Physics .- 1997, Vol. 7, no 1, s. 54--57, ISSN: 1054-660X, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [21-10-2019]
[AWCZ-14316] [data modyf: 29-12-2009 12:14]
[73] Photon antibunching versus phantom antibunching? / Adam Miranowicz, J. Bajer, A. Ekert, Wiesław Leoński // Acta Physica Slovaca .- 1997, Vol. 47, no 3/4, s. 319--322 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-14320] [data modyf: 29-12-2009 12:35]
[74] Quasi-periodic and periodic evolution of cavity field in a nonlinear medium / Wiesław Leoński, Adam Miranowicz, R. Tanaś // Laser Physics .- 1997, Vol. 7, no 1, s. 126--130, ISSN: 1054-660X, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 3 [21-10-2019]
[AWCZ-14317] [data modyf: 29-12-2009 12:16]
[75] Fock states in a Kerr medium with parametric pumping / Wiesław Leoński // Physical Review A .- 1996, Vol. 54, no 4, s. 3369--3372, ISSN: 2469-9926, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 38 [21-10-2019]
[AWCZ-14381] [data modyf: 14-01-2010 10:28]
[76] Quantum and classical dynamics for a pulsed nonlinear oscillator / Wiesław Leoński // Physica A .- 1996, Vol. 233, no 1-2, s. 365--378, ISSN: 0378-4371, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 24 [21-10-2019]
[AWCZ-14315] [data modyf: 29-12-2009 11:53]
[77] Quantum state engineering in finite-dimensional Hilbert space / Adam Miranowicz, Wiesław Leoński, S. Dyrting, R. Tanaś // Acta Physica Slovaca .- 1996, Vol. 46, no 3, s. 451--456 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 23 [21-10-2019]
[AWCZ-14314] [data modyf: 29-12-2009 11:44]
[78] Quasi-periodic and periodic field evolution in finite-dimensional Hilbert space / Wiesław Leoński, Adam Miranowicz // Acta Physica Slovaca .- 1996, Vol. 46, no 3, s. 433--438 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 1 [21-10-2019]
[AWCZ-14313] [data modyf: 29-12-2009 11:39]
[79] Nonlinear media and coherent state in finite dimensional Hilbert space / Wiesław Leoński // Acta Physica Slovaca .- 1995, Vol. 45, no 3, s. 383--386 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-14312] [data modyf: 29-12-2009 11:15]
[80] Possibility of producing the one-photon state in a kicked cavity with a nonlinear Kerr medium / Wiesław Leoński, R. Tanaś // Physical Review A .- 1994, Vol. 49, no 1, s. [4], ISSN: 2469-9926, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 92 [21-10-2019]
[AWCZ-14380] [data modyf: 14-01-2010 09:56]
[81] Squeezed-state effect on bound-continuum transitions / Wiesław Leoński // Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics .- 1993, Vol. 10, no 2, s. 244--252 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 16 [21-10-2019]
[AWCZ-14311] [data modyf: 29-12-2009 11:07]
[82] Above-threshold ionization photoelectron spectrum induced by a train of ultra-short laser pulses / J. Światłowski, Wiesław Leoński // Journal of Modern Optics .- 1992, Vol. 39, no 8, s. 1651--1671 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [21-10-2019]
[AWCZ-14310] [data modyf: 29-12-2009 10:26]
[83] Computer simulation of above-threshold ionization induced by a train of ultra-short laser pulses / J. Światłowski, Wiesław Leoński // Journal of Modern Optics .- 1991, Vol. 38, no 7, s. 1271--1283 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [21-10-2019]
[AWCZ-14308] [data modyf: 29-12-2009 10:16]
[84] Effect of additional dc-field coupling on the long-time photoelectron spectrum from a system with double autoionizing levels / Wiesław Leoński, R. Tanaś // Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics .- 1991, Vol. 8, no 1, s. [11] : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 4 [21-10-2019]
[AWCZ-14306] [data modyf: 28-12-2009 14:01]
[85] Influence of quantum nature of electromagnetic field on the autoionizing photoelectron spectrum - SU (1,1) state vs. coherent state / Wiesław Leoński // Institute of Physics Conference Series .- 1990, No 114, sec. 2, s. 91--94 : wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14307] [data modyf: 29-12-2009 09:53]
[86] Population trapping for above-threshold ionization induced by a train of ultra-short laser pulses - analytical solution / J. Światłowski, Wiesław Leoński // Institute of Physics Conference Series .- 1990, No 114, sec. 2, s. 87--90 : wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14309] [data modyf: 29-12-2009 10:21]
[87] Quantum laser field effect on the photoelectron spectrum for auto-ionizing systems / Wiesław Leoński, V. Bužek // Journal of Modern Optics .- 1990, Vol. 37, no 12, s. 1923--1934 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 16 [21-10-2019]
[AWCZ-14305] [data modyf: 28-12-2009 12:33]
[88] DC-field effects on the photoelectron spectrum from a system with two autoionising levels / Wiesław Leoński, R. Tanaś // Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics .- 1988, Vol. 21, s. 2835--2844, ISSN: 0953-4075, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 15 [21-10-2019]
[AWCZ-14303] [data modyf: 28-12-2009 12:17]
[89] Effect of DC field coupling on the photoelectron spectrum from double auto-ionising levels / Wiesław Leoński, R. Tanaś, S. Kielich // Journal of Physics D : Applied Physics .- 1988, Vol. 21, s. 125--127 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 8 [21-10-2019]
[AWCZ-14304] [data modyf: 28-12-2009 12:23]
[90] Laser-induced autoionization from a double Fano system / Wiesław Leoński, R. Tanaś, S. Kielich // Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics .- 1987, Vol. 4, no 1, s. 72--77 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 29 [21-10-2019]
[AWCZ-14302] [data modyf: 23-12-2009 14:15]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Einstein-Podolsky-Rosen steering and squeezing effect in system two coupled nonlinear oscillators / Joanna Kalaga, J. Peřina, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Lednice, Czechy, 2018 .- Bellingham : SPIE - International Society for Optical Engineering, 2018 .- Proceedings of SPIE, Vol. 10976, s. 1--5
Słowa kluczowe: EPR steering, Kerr-like nonlinear oscillator, squeezed states

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2518265   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-23375] [data modyf: 08-02-2019 09:07]
[2] Kerr-type nonlinear quantum oscillator - quantum correlations, chaotic and regular dynamics / Joanna Kalaga, M. W. Jarosik, A. Szczęśniak, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Lednice, Czechy, 2018 .- Bellingham : SPIE - International Society for Optical Engineering, 2018 .- Proceedings of SPIE, Vol. 10976, s. 1--5
Słowa kluczowe: Kerr-like nonlinear oscillator, quantum chaos, quantum correlations, second-order correlation function

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2516884   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-23376] [data modyf: 08-02-2019 09:26]
[3] Two proposals of quantum chaos indicators related to the mean number of photons - pulsed Kerr-like oscillator case / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference. Jasná, Słowacja, 2016 .- Bellingham : SPIE - International Society for Optical Engineering, 2016 .- Proceedings of SPIE, Vol. 10142, ISSN 0277-786X, s. 1--6 .- ISBN: 9781510607347
Słowa kluczowe: Kerr-like oscillator, bifurcations, quantum chaos

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2264447   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-22543] [data modyf: 10-04-2017 11:24]
[4] High performance computing and quantum trajectory method in CPU and GPU systems / Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain, Wiesław Leoński // W: 3rd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences - IC-MSQUARE 2014. Madrid, Hiszpania, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2015 .- Journal of Physics : Conference Series, Vol. 574, s. 1--4
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/574/1/012127   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [21-10-2019]
[KONF-21655] [data modyf: 07-09-2015 16:06]
[5] Entropic measure of disorder in a system of two-level atoms in 2D cavity - cellular automata approach / Thanh Vinh Nguyen, Van Cao Long, Wiesław Leoński // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 19th Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Wojanów, Polska, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014 .- Proceedings of SPIE, Vol. 9441, s. 1--7
Słowa kluczowe: cellular automata, entropy, system of two-level atoms, two-dimensional cavity

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2176101   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-21652] [data modyf: 07-09-2015 16:55]
[6] System of nonlinear quantum oscillator and quantum correlations - proposal for quantum chaos indicator / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, A. Kowalewska-Kudłaszyk // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 19th Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Wojanów, Polska, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014 .- Proceedings of SPIE, Vol. 9441, s. 1--8
Słowa kluczowe: Kerr-like nonlinear oscillator, Wehrl entropy, quantum chaos, quantum correlations

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2175885   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [21-10-2019]
[KONF-21653] [data modyf: 07-09-2015 16:56]
[7] Three-mode system of nonlinear quantum oscillators and quantum correlations / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, A. Kowalewska-Kudłaszyk // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 19th Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Wojanów, Polska, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014 .- Proceedings of SPIE, Vol. 9441, s. 1--8
Słowa kluczowe: Kerr coupler, nonlinear oscillator, squeezed states

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2084893   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [21-10-2019]
[KONF-21654] [data modyf: 07-09-2015 16:56]
[8] Parametric process based NQS and entanglement evolution / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński // W: 20th Central European Workshop on Quantum Optics. Stockholm, Szwecja, 2013 .- Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2013, s. 116 .- ISBN: 9789175018683
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21065] [data modyf: 04-09-2015 12:06]
[9] Quantum circuits with qutrits for solving systems of linear equations / Marek Sawerwain, Wiesław Leoński // W: 20th Central European Workshop on Quantum Optics. Stockholm, Szwecja, 2013 .- Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2013, s. 120 .- ISBN: 9789175018683
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21066] [data modyf: 04-09-2015 12:06]
[10] Nonlinear quantum scissors and quantum states engineering: numerical simulations / Wiesław Leoński, Van Cao Long // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Ostravice, Czechy, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012 .- Proceedings of SPIE, Vol. 8697, s. [7]
Słowa kluczowe: Bell states, Kerr coupler, entanglement, nonlinear quantum scissors, numerical method

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2006899   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-20661] [data modyf: 19-09-2014 08:51]
[11] Solitary waves in an elastic rod: Analytical solutions / Dinh Thuan BUI, Van Cao Long, Wiesław Leoński // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Ostravice, Czechy, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012 .- Proceedings of SPIE, Vol. 8697, s. [8]
Słowa kluczowe: Double dispersion equation, Elastic rod, Solitary waves

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2006521   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-20660] [data modyf: 19-09-2014 08:51]
[12] Implementation of SFHAM in coronary heart disease diagnosis / J. S. Janicki, Wiesław Leoński, J. Jagielski, M. Sobieszczańska, J. Grelak-Leońska // W: Electrocardiology 2009 : proceedings of the 36th International Congress on Electrocardiology and 50th International Symposium on Vectorcardiography. Wrocław, Polska, 2009 .- Wrocław : JAKS Publishing Company, 2010, s. 197--201 .- ISBN: 9788392820956
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19555] [data modyf: 19-04-2010 14:16]
[13] Photoelectron spectra for an atom with one autoionizing level that interacts with a neighbor : 17th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics / A. Luks, V. Perinova, J. Perina, J. Krepelka, Wiesław Leoński // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Liptovsky Jan, Słowacja, 2010 .- [b. m.] : Czech & Slovak Soc Photon (CSSF), 2010 .- Proceedings of SPIE, Vol. 7746, s. 77460W-1-77460W-12
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21465] [data modyf: 19-09-2014 09:26]
[14] Single fibre based hearth activity model (SFHAM) based QRS-waves synthesis / J. S. Janicki, Wiesław Leoński, J. Jagielski, M. Sobieszczańska, M. Chąpiński, Ł. Janicki // W: Electrocardiology 2009 : proceedings of the 36th International Congress on Electrocardiology and 50th International Symposium on Vectorcardiography. Wrocław, Polska, 2009 .- Wrocław : JAKS Publishing Company, 2010, s. 81--86 .- ISBN: 9788392820956
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19554] [data modyf: 19-04-2010 14:11]
[15] Finite energy states for periodically kicked nonlinear media / Wiesław Leoński, R. Tanaś // W: Sixth International Conference on Squeezed States and Uncertainty Relations. Naples, Włochy, 1999 .- Greenbelt : Goddard Space Flight Center, 2000 .- NASA Conference Publication, no 209899, s. 251--254
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19445] [data modyf: 29-12-2009 14:23]
[16] Finite-dimensional squeezed vacuum and its generation / Adam Miranowicz, Wiesław Leoński, R. Tanaś // W: Fifth International Conference on Squeezed States and Uncertainty Relations. Balatonfüred, Węgry, 1997 .- Greenbelt : Goddard Space Flight Center, 1998 .- NASA Conference Publication, no 206855, s. 91--96
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19444] [data modyf: 29-12-2009 14:00]
[17] Modification of squeezing in the kicked anharmonic oscillator / Wiesław Leoński, R. Tanaś, Adam Miranowicz // W: Fifth International Conference on Squeezed States and Uncertainty Relations. Balatonfüred, Węgry, 1997 .- Greenbelt : Goddard Space Flight Center, 1998 .- NASA Conference Publication, no 206855, s. 233--238
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19443] [data modyf: 29-12-2009 13:55]
[18] Various approaches to photon antibunching in second-harmonic generation / Adam Miranowicz, J. Bajer, Wiesław Leoński, R. Tanaś // W: Fifth International Conference on Squeezed States and Uncertainty Relations. Balatonfüred, Węgry, 1997 .- Greenbelt : Goddard Space Flight Center, 1998 .- NASA Conference Publication, no 206855, s. 427--433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19442] [data modyf: 29-12-2009 13:53]
[19] Fock state generation from the nonlinear Kerr medium / Wiesław Leoński, R. Tanaś // W: Fourth International Conference on Squeezed States and Uncertainty Relations. Taiyuan, Chiny, 1995 .- Greenbelt : Goddard Space Flight Center, 1996 .- NASA Conference Publications, no 3322, s. 607--612
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19441] [data modyf: 29-12-2009 13:53]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Quantum optics : physics and applications / (Red.) Wiesław Leoński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, 238 s. .- ISBN: 9788374814775
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5031] [data modyf: 28-11-2012 12:24]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski