System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Radosław Domke
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: historia (100 %)
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 141 pozycji bibliograficznych
38 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Demokratyczne ideały a rzeczywistość/ Halford John Mackinder; przekład z j. ang i oprac., 2017. Radosław Domke, Zielona Góra : Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej 212 s. , ISBN: 9788394406349, bibliogr. summ.
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13816] [data modyf: 31-05-2019 11:10]
[20] [1]
[2] Pięćdziesiąt lat zielonogórskiego AZS, 2017. Radosław Domke, Tomasz Grzybowski, Zielona Góra : Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Zielonogórskiego 163 s. , ISBN: 9788394764906,
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-13735] [data modyf: 31-05-2019 10:01]
[71] [0,71]
[3] Pędzące stulecie. Wykłady z historii XX wieku, 2016. Radosław Domke, Zielona Góra : Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej 149 s. , ISBN: 9788394406332,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13446] [data modyf: 15-12-2016 08:47]
[4] Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku, 2016. Radosław Domke, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 430 s. , ISBN: 9788378422327,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13145] [data modyf: 10-06-2016 11:42]
[5] Galopująca epoka : szkice z historii XX wieku, 2011. Radosław Domke, Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego 129 s. , ISBN: 9788392569916,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10541] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945-1948, 2010. Radosław Domke, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 310 s. , ISBN: 9788374813594,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9803] [data modyf: 25-10-2010 09:32]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dzieje Bulina, Cisowa, Czciradza, Podbrzezia Dolnego, Podbrzezia Górnego, Słociny i Sokołowa po 1945 roku, Radosław Domke
// W: Gmina Kożuchów w przeszłości. Część druga, 2019. / red. nauk. Joanna Karczewska, Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, s. 39--55, ISBN: 97883935645
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20928] [data modyf: 05-06-2019 10:31]
[5] [1]
[2] Obraz społeczeństwa polskiego w kinemaografii PRL lat 1971-1976, Radosław Domke
// W: Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej : PRL w latach 1970-1975, 2019. / red. nauk. Marcin Bukała, Dariusz Iwaneczko, Rzeszów-Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, s. 422--438, ISBN: 9788380986510
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21276] [data modyf: 08-01-2020 14:08]
[20] [1]
[3] Rys historiograficzny dekady gierkowskiej. Przyczynek do problematyki polskiego piśmiennictwa historycznego na temat lat 70. XX wieku w Polsce, Radosław Domke
// W: W kręgu wyobrażeń zbiorowych. Polityka, władza, społeczeństwo, 2019. / pod red. nauk. Andrzeja Dubickiego, Magdaleny Rekść, Andrzeja Sepkowskiego, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 129--144, ISBN: 9788380889507
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21049] [data modyf: 13-09-2019 13:15]
[20] [1]
[4] Drwalewice, Bielice, Dziadoszyce i Lasocin po II wojnie światowej, Radosław Domke
// W: Gmina Kożuchów w przeszłości. Część pierwsza, 2018. / red. nauk. Joanna Karczewska, Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciów Ziemi Kożuchowskiej, s. 41--53, ISBN: 9788393564569
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20141] [data modyf: 03-06-2019 11:32]
[5] [1]
[5] Halford John Mackinder (1861-1947), Radosław Domke
// W: Demokratyczne ideały a rzeczywistość/ Halford John Mackinder; przekład z j. ang i oprac., 2017. , Zielona Góra : Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej, s. 7--18, ISBN: 9788394406349
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19117] [data modyf: 06-06-2017 08:49]
[5] [1]
[6] Ludność i infrastruktura miejska w Zielonej Górze w latach 80. XX wieku, Radosław Domke
// W: Zielona Góra przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Część 1, 2017. / pod red. Bogumiły Burdy, Leszka Kani, Aliny Polak i Małgorzaty Szymczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 55--68, ISBN: 9788378422976
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19461] [data modyf: 31-05-2019 13:58]
[20] [1]
[7] Miedzy ideologią a pragmatyzmem. Doktryna marksistowska w PZPR epoki gierkowskiej a rzeczywistość, Radosław Domke
// W: Utopie społeczne i estetyczne w XIX i XX wieku. Zbiór studiów, 2017. / red. nauk. Joanna Farysej, Karol Siemaszko, Kraków : Pracownia Studiów Społecznych i Prawnych, s. 77--86, ISBN: 9788394769000
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19803] [data modyf: 03-06-2019 09:36]
[5] [1]
[8] "Murzyn, Żyd i Arab", czyli ksenofobia, rasizm i inność w kinie późnego PRL, Radosław Domke
// W: O Polsce Ludowej - wybrane zagadnienia, 2017. / red. Beata A. Nowak, Kamil Maciąg, Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., s. 85--97, ISBN: 9788365598738
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19916] [data modyf: 09-03-2018 10:12]
[5] [1]
[9] Przemiany demograficzne w Polsce w latach 70. XX wieku, Radosław Domke
// W: Szanse i wyzwania rozwoju regionalnego w kontekście zmian demograficznych Europy, 2017. . tom V, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Zielonogórskie Spotkania z Demografią), s. 197--209, ISBN: 9788394627904
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19702] [data modyf: 03-06-2019 11:14]
[5] [1]
[10] Przemiany społeczne lat 70. XX wieku w Polsce a zjawisko marginalizacji (nierówności?) robotników, Radosław Domke
// W: Marginalizacja a rozwój społeczny - między teraźniejszością i przeszłością, 2017. / pod red. Zbigniewa Galora, Sławomira Kalinowskiego, Urszuli Kozłowskiej, Bielefeld : Societas Pars Mundi Publishing, s. 200--214, ISBN: 9788393360369
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19560] [data modyf: 03-06-2019 11:05]
[5] [1]
[11] Solniki - dzieje miejscowości po 1945 roku, Radosław Domke
// W: Z dziejów wsi Solniki, 2017. / red. nauk. Joanna Karczewska, Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, s. 97--107, ISBN: 9788393564552
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19096] [data modyf: 31-05-2017 09:06]
[5] [1]
[12] Heartland, Radosław Domke
// W: Mały leksykon geopolityki, 2016. / red. nauk. Leszek Sykulski, Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Grategia, s. 119--121, ISBN: 9788365047113
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17988] [data modyf: 24-06-2016 12:06]
[13] Heartland Południowy, Radosław Domke
// W: Mały leksykon geopolityki, 2016. / red. nauk. Leszek Sykulski, Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Grategia, s. 121--122, ISBN: 9788365047113
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17989] [data modyf: 24-06-2016 12:07]
[14] Inner Crescent, Radosław Domke
// W: Mały leksykon geopolityki, 2016. / red. nauk. Leszek Sykulski, Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Grategia, s. 137, ISBN: 9788365047113
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17990] [data modyf: 24-06-2016 12:08]
[15] Mackinder John Halford, Radosław Domke
// W: Mały leksykon geopolityki, 2016. / red. nauk. Leszek Sykulski, Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Grategia, s. 170--176, ISBN: 9788365047113
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17996] [data modyf: 24-06-2016 12:18]
[16] Midland Ocean, Radosław Domke
// W: Mały leksykon geopolityki, 2016. / red. nauk. Leszek Sykulski, Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Grategia, s. 193, ISBN: 9788365047113
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17997] [data modyf: 24-06-2016 12:19]
[17] Outer Crescent, Radosław Domke
// W: Mały leksykon geopolityki, 2016. / red. nauk. Leszek Sykulski, Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Grategia, s. 226, ISBN: 9788365047113
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17991] [data modyf: 24-06-2016 12:09]
[18] Pivot Area, Radosław Domke
// W: Mały leksykon geopolityki, 2016. / red. nauk. Leszek Sykulski, Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Grategia, s. 227--228, ISBN: 9788365047113
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17992] [data modyf: 24-06-2016 12:10]
[19] Polens Weg zur NATO und die EU. Die Rolle Deutschlands, Radosław Domke
// W: 25 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft aus der Sicht der Woiwodschaft Lebus, 2016. / red. Magdalena Balak-Hryniewicz, Hanna Kurowska, Czesław Osękowski, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 227--253, ISBN: 9788393525812
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19079] [data modyf: 08-06-2017 08:39]
[20] World Island, Radosław Domke
// W: Mały leksykon geopolityki, 2016. / red. nauk. Leszek Sykulski, Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Grategia, s. 306--307, ISBN: 9788365047113
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17993] [data modyf: 24-06-2016 12:11]
[21] Płace nominalne i realne a struktura spożycia w Polsce lat 70. XX w., Radosław Domke
// W: Od II do III Rzeczypospolitej. Zdrowie - historia - kultura, 2015. / red. nauk. Henryk Lisiak, Jolanta Farysej, Karol Siemaszko, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoly Handlu i Usług, s. 67--84, ISBN: 9788361449614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18331] [data modyf: 27-10-2016 09:24]
[22] Propaganda on the Recovered Territories, 1945-1948, Radosław Domke
// W: Between Western and Eastern Europe. Political studies: past and the present, 2015. / eds. Stefan Dudra, Piotr Pochyły, Chicago : print king, inc., s. 41--53, ISBN: 9780692585610
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17605] [data modyf: 17-02-2016 11:31]
[23] Film polski lat 70. a rzeczywistość społeczna, Radosław Domke
// W: Poczucie bezpieczeństwa Polaków w dekadzie gierkowskiej : Bezsilność i zmęczenie. Antropologia codzienności w latach 70., 2014. / red. nauk. Joanna Farysej, Henryk Lisiak, Karol Siemaszko, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 289--309, ISBN: 9788361304661
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16518] [data modyf: 15-01-2015 14:00]
[24] Prasa lokalna w Polsce na przykładzie Gorzowa Wielkopolskiego w latach 1945-1956, Radosław Domke
// W: Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945-2012, 2013. / red. nauk. Andrzej Buck, Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Zielona Góra : Pro Libris - Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, s. 64--75, ISBN: 9788388336959
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15455] [data modyf: 29-07-2013 10:52]
[25] Przemiany społeczne polskiej opozycji w latach 70. XX wieku, Radosław Domke
// W: Współczesne i historyczne konteksty wolności, 2013. / pod red. Leszka Kopciucha, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 35--57, ISBN: 9788377844380
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15863] [data modyf: 21-02-2014 14:23]
[26] Stosunki państwo - Kościół w Polsce w latach 70. XX wieku. Mit normalizacji a rzeczywistość historyczna, Radosław Domke
// W: Mity historyczno-polityczne , wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna : studia i materiały, 2013. / pod red. Eugeniusza Ponczka, Andrzeja Sepkowskiego i Magdaleny Rekść . Tom III, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 190--206, ISBN: 9788377807132
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15804] [data modyf: 24-01-2014 11:22]
[27] "Byt kształtuje świadomość". Wpływ forsownej polityki inwestycyjnej na przemiany społeczne w Polsce w latach 70-tych XX wieku, Radosław Domke
// W: Poczucie bezpieczeństwa obywateli państw Europy Środkowej w latach 1971-1981 : zbiór studiów, 2012. / red. nauk. Joanna Farysej, Henryk Lisiak, Karol Siemaszko, Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 203--220, ISBN: 9788361304449
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14661] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[28] Zielona Góra w latach 80. XX wieku, Radosław Domke
// W: Historia Zielonej Góry : dzieje miasta w XIX i XX wieku, 2012. / pod red. Wojciecha Strzyżewskiego . tom II, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 689--772, ISBN: 9788378420217
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14749] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[29] Otwarcie Polski na Europę w polityce zagranicznej Edwarda Gierka 1970-1980, Radosław Domke
// W: O polityce, która rządzi losami człowieka, 2011. / red. nauk. Maciej Franz, Karol Kościelniak, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 150--180, ISBN: 9788377800218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13605] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[30] Propaganda sukcesu w prasie elementem kształtowania wizerunku Polski lat 70. jako dziesiątej potęgi ekonomicznej świata, Radosław Domke
// W: Bibliologia polityczna, 2011. / praca zbiorowa pod red. Dariusza Kuźminy . 124, Warszawa : Wydaw. SBP, s. 298--309, ISBN: 9788361464884
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12898] [data modyf: 31-05-2011 09:49]
[31] Sytuacja geopolityczna II i III Rzeczypospolitej: analiza porównawcza, Radosław Domke
// W: Druga i Trzecia Niepodległość : dwa polskie dwudziestolecia 1918-1939, 1989-2009, 2011. / red. nauk. Radosław Domke, Jarosław Macała, Tomasz Nodzyński, Robert Potocki, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 25--32, ISBN: 9788374814447
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14485] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[32] Kultura i oświata w Gorzowie Wielkopolskim w czasach stalinowskich (1948-1956), Radosław Domke
// W: W służbie władzy czy społeczeństwa? : wybrane problemy kultury i nauki na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1989, 2010. / red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Zielona Góra : Pro Libris, s. 8--24, ISBN: 9788388336782
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12455] [data modyf: 09-12-2010 09:26]
[33] Polska propaganda filmowa w latach 1945-1948 a problematyka Ziem Odzyskanych, Radosław Domke
// W: Interpretacje polityki : księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin, 2010. / red. nauk. Roman Bäcker, Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Małkiewicz, Robert Potocki, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 753--761, ISBN: 9788376117386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12349] [data modyf: 02-11-2010 13:44]
[34] Procesy manipulacji i sterowania społeczeństwem na przykładzie propagandy Polski Ludowej w pierwszych latach po II wojnie światowej, Radosław Domke
// W: Współczesny człowiek w społeczeństwie informacyjnym: egzystencja - ideologia - moralność, 2010. / pod red. Ryszarda Stefańskiego i Adama Zamojskiego, Toruń - Kielce : Wydaw. Adam Marszałek (The Peculiarity of Man 4), s. 263--279, ISBN: 9788376115207
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12141] [data modyf: 19-07-2010 11:49]
[35] Publicystyka emigracyjna wobec ziem odzyskanych w latach 1945-1948, Radosław Domke
// W: W kręgu polityki*, 2010. / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Ryszard Kessler, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Instytut Politologii UZ .- wyd. II rozszerzone, s. 127--139, ISBN: 9788393159710
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12746] [data modyf: 08-03-2011 10:37]
[36] Język propagandy w Polsce Ludowej w latach 1945-1950. Próba analizy, Radosław Domke
// W: Między historią a geopolityką, 2009. / red. nauk. Radosław Domke, Częstochowa : Instytut Geopolityki, s. 69--83, ISBN: 9788361294207
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11674] [data modyf: 03-02-2010 13:26]
[37] Międzyrzecz w okresie wielkich przemian w Polsce lat 80. XX wieku oraz w czasach najnowszych, Radosław Domke
// W: Międzyrzecz - dzieje miasta, 2009. / red. nauk. Wojciech Strzyżewski, Marceli Tureczek, Międzyrzecz : ARCANUM, s. 337--351, ISBN: 9788392826743
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11676] [data modyf: 08-02-2010 09:18]
[38] Plakat jako atrakcyjny środek realizacji polskiej myśli zachodniej w latach 1944-1948, Radosław Domke
// W: Między historią, literaturą a polityką**, 2009. / red. nauk. Tomasz Nodzyński, Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, s. 33--54, ISBN: 9788392569947
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11680] [data modyf: 10-02-2010 08:27]
[39] Podziemie w stanie wojennym/ Stanisław Żytkowski ; oprac., Radosław Domke
// W: Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej*, 2009. / red. nauk. Czesław Osękowski, Robert Skobelski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Z dziejów Ziemi Lubuskiej po drugiej wojnie światowej tom II), s. 237--246, ISBN: 9788374813013
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11728] [data modyf: 18-02-2010 08:24]
[40] Publicystyka emigracyjna wobec ziem odzyskanych w latach 1945-1948, Radosław Domke
// W: W kręgu polityki, 2009. / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Zielona Góra - Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, s. 138--153, ISBN: 9788392569985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11677] [data modyf: 08-02-2010 09:22]
[41] Stan wojenny zza krat/ oprac. Andrzej Perlak, Radosław Domke
// W: Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej*, 2009. / red. nauk. Czesław Osękowski, Robert Skobelski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Z dziejów Ziemi Lubuskiej po drugiej wojnie światowej tom II), s. 247--264, ISBN: 9788374813013
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11729] [data modyf: 18-02-2010 08:27]
[42] Wspomnienie o stanie wojennym/ Włodzimierz Bogucki ; oprac., Radosław Domke
// W: Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej*, 2009. / red. nauk. Czesław Osękowski, Robert Skobelski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Z dziejów Ziemi Lubuskiej po drugiej wojnie światowej tom II), s. 217--223, ISBN: 9788374813013
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11727] [data modyf: 18-02-2010 08:24]
[43] Wstęp, Radosław Domke
// W: Między historią a geopolityką*, 2009. / red. nauk. Radosław Domke, Częstochowa : Instytut Geopolityki, s. 7--8, ISBN: 9788361294207
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11952] [data modyf: 11-05-2010 09:19]
[44] Idea zorganizowania wystawy "Dziesięć wieków zmagań polsko - niemieckich" w Poznaniu jako element realizacji polskiej myśli zachodniej, Radosław Domke
// W: Dylematy polityczne Polaków w XIX i XX wieku, 2007. / pod red. nauk. prof. dra hab. Tomasza Nodzyńskiego, Warszawa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, s. 31--42, ISBN: 9788392569909
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9638] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Prasa zielonogórska w latach 1945-1956, Radosław Domke
// W: Zielona Góra na przestrzeni dziejów : przemiany społeczno - kulturowe, 2007. / red. Dawid Kotlarek, Przemysław Bartkowiak, Zielona Góra : Pro Libris, s. 125--132, ISBN: 9788388336577
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9491] [data modyf: 03-02-2010 13:44]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kontrowersje wokół ulic / Radosław Domke, 2019. Na winnicy, nr 5, 8--9
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24066] [data modyf: 08-05-2019 11:06]
[0] [0]
[2] Awans cywilizacyjny i społeczny polskiego robotnika w epoce gierkowskiej. Mit a rzeczywistość / Radosław Domke, 2018. Studia Zachodnie t. 20, 245--268, ISSN: 1428-0663, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: Polska Ludowa, awans cywilizacyjny, robotnicy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-23788] [data modyf: 11-03-2019 13:38]
[9] [1]
[3] Czasopismo "Kino" jako popularnonaukowe źródło wiedzy o filmie w Polsce / Radosław Domke, 2018. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, z. 10, 97--107, ISSN: 2299-3363, summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24141] [data modyf: 07-06-2019 09:30]
[5] [1]
[4] Ekologia i ochrona środowiska w Polskiej Rzeczypospoliej Ludowej / Radosław Domke, 2018. Humanities and Social Sciences vol. XXIII, nr 3, 31--50, ISSN: 2300-5327, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: PRL, ekologia, katastrofa w Czarnobylu, ochrona środowiska
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23395] [data modyf: 05-12-2018 08:40]
[14] [1]
[5] Przemiany społeczno-polityczne polskiego społeczeństwa przed Grudniem 70' jako preludium do przyszłych przemian społeczno-politycznych / Radosław Domke, 2018. Forum Historyczno-Społeczne, nr 6, 39--65, ISSN: 1899-7708, bibliogr. il. tab. summ.
Słowa kluczowe: PZPR, Władysław Gomułka, kultura masowa, przemiany społeczne, społeczeństwo lat sześćdziesiątych XX wieku w Polsce
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23770] [data modyf: 07-03-2019 08:47]
[5] [1]
[6] Geostrategiczne zaangażowanie Federacji Rosyjskiej w przestrzeli euroazjatyckiej / Radosław Domke, 2017. Forum Historyczno-Społeczne, nr 5, 127--140, ISSN: 1899-7708, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Federacja Rosyjska, amia rosyjska, geopolityka, geostrategia
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22377] [data modyf: 15-02-2018 10:46]
[5] [1]
[7] Odpoczynek po pracy / Radosław Domke, 2017. Na winnicy, nr 2, 16--17
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21987] [data modyf: 22-11-2017 08:51]
[0] [0]
[8] Pokonany przez tajemnice w nierównej walce / Radosław Domke, 2017. Na winnicy, nr 2, 28
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21989] [data modyf: 22-11-2017 08:56]
[0] [0]
[9] Zapomniany świat studenckich klubów / Radosław Domke, 2017. Na winnicy, nr 1, 13--14
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21487] [data modyf: 19-06-2017 10:37]
[0] [0]
[10] Dzieje Bledzewa w latach 1945-1980. Przyczynek do problematyki / Radosław Domke, 2016. Forum Historyczno-Społeczne, nr 4, 39--65, ISSN: 1899-7708, bibliogr. il. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21154] [data modyf: 06-03-2017 11:25]
[11] Ksztalcenie dzieci i młodzieży w Polsce w latach 70. XX wieku / Radosław Domke, 2015. Studia Zachodnie 17, 239--261, ISSN: 1428-0663, tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20274] [data modyf: 01-08-2016 08:09]
[12] "Nadodrze" czasopismem integrującym Ziemię Lubuską / Radosław Domke, 2015. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, z. 7, 79--93, ISSN: 2299-3363,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20088] [data modyf: 23-05-2016 15:02]
[13] Powiedeński układ geopolityczny w Europie (1815-1830)38 / Radosław Domke, 2015. Forum Historyczno-Społeczne 3, 21--38, ISSN: 1899-7708, rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20354] [data modyf: 14-09-2016 08:47]
[14] Polska emigracja polityczna wobec problemów kraju w latach 70. XX wieku / Radosław Domke, 2014. Przegląd Polsko-Polonijny, nr 7-8, 53--68, ISSN: 2083-3121, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: domestic policy, emigracja, immigration, opinia publiczna, polityka wewnetrzna PRL, public opinion
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19507] [data modyf: 10-11-2015 09:03]
[15] Przemiany modelu społeczno-kulturowego polskiej rodziny wiejskiej / Radosław Domke, 2014. Forum Historyczno-Społeczne: Rocznik Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Gorzowie Wlkp., nr 2, 77--86, ISSN: 1899-7708,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18737] [data modyf: 31-07-2015 10:55]
[16] Heartland [hasło w: Leksykon geopolityki, cz. 2] / Radosław Domke, 2013. Przegląd Geopolityczny, tom 6, 135--136
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17316] [data modyf: 21-07-2015 10:50]
[17] Heartland południowy [hasło w: Leksykon geopolityki, cz. 2] / Radosław Domke, 2013. Przegląd Geopolityczny, tom 6, 136--137
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17317] [data modyf: 21-07-2015 10:50]
[18] Inner Crescent [hasło w: Leksykon geopolityki, cz. 2] / Radosław Domke, 2013. Przegląd Geopolityczny, tom 6, 137
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17318] [data modyf: 21-07-2015 10:50]
[19] Outer Crescent [hasło w: Leksykon geopolityki, cz. 2] / Radosław Domke, 2013. Przegląd Geopolityczny, tom 6, 153--154
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17319] [data modyf: 21-07-2015 10:50]
[20] Pivot Area [hasło w: Leksykon geopolityki, cz. 2] / Radosław Domke, 2013. Przegląd Geopolityczny, tom 6, 154
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17320] [data modyf: 21-07-2015 10:51]
[21] World Island [hasło w: Leksykon geopolityki, cz. 2] / Radosław Domke, 2013. Przegląd Geopolityczny, tom 6, 161--162
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17321] [data modyf: 21-07-2015 10:51]
[22] Geopolityczne znaczenie państw upadłych w Afryce / Radosław Domke, 2012. Forum Historyczno-Społeczne: Rocznik Polskiego Towarzystwa Historycznego - Oddział w Gorzowie Wlkp., nr 1, 69--78, ISSN: 1899-7708,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16964] [data modyf: 22-01-2013 08:04]
[23] Koncepcje Halforda Johna Mackindera w polskim dyskursie naukowym / Radosław Domke, 2012. Wrocławski Przegląd Międzynarodowy = Wrocław International Review, nr 1, 89--104, ISSN: 1898-0317,
Słowa kluczowe: H.J. Mackinder, Heartland, geopolityka, koncepcje geopolityczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17985] [data modyf: 17-03-2014 08:07]
[24] Mackinder John Halford [hasło w Leksykonie geopolityki] / Radosław Domke, 2012. Przegląd Geopolityczny, tom 5, 133--136
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17042] [data modyf: 05-02-2013 15:44]
[25] Midland Ocean [hasło w Leksykonie geopolityki] / Radosław Domke, 2012. Przegląd Geopolityczny, tom 5, 141
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17043] [data modyf: 05-02-2013 15:46]
[26] Demokratyczne ideały a rzeczywistość/ John Halford Mackinder; tłum i oprac. / Radosław Domke, 2011. Studia Geopolitica: Rocznik Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego 2010/2011, 1, 214--226
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16334] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[27] Demokratyczne ideały a rzeczywistość (rozdział V)/ John Halford Mackinder ; tłum. i oprac. / Radosław Domke, 2011. Przegląd Geopolityczny, T. 3, 187--207
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15680] [data modyf: 31-05-2011 10:47]
[28] Demokratyczne ideały a rzeczywistość (rozdział VI)/ John Halford Mackinder ; tłum. i oprac. / Radosław Domke, 2011. Przegląd Geopolityczny, T. 4, wyd. specjalne, 121--141
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15971] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[29] Myśl geopolityczna w Polsce Ludowej / Radosław Domke, 2011. Racja stanu: studia i materiały, nr 1, 93--105 rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15991] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[30] Myśl geopolityczna w Polsce Ludowej / Radosław Domke, 2011. Racja stanu: Studia i materiały, nr 1(9), 93--105
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19715] [data modyf: 18-01-2016 08:34]
[31] Od redakcji / Radosław Domke, 2011. Przegląd Geopolityczny, T. 4, wyd. specjalne, 7--8
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-15970] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[32] Od redakcji (Jubileusz siedemdziesięciopięciolecia urodzin prof. dra hab. Piotra Eberhardta) / Radosław Domke, 2011. Przegląd Geopolityczny, T. 3, 7--8
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15679] [data modyf: 31-05-2011 10:45]
[33] Problemy społeczne Polaków w świetle analiz Biura Listów KC PZPR w latach siedemdziesiątych XX wieku / Radosław Domke, 2011. Pamięć i Sprawiedliwość: pismo Instytutu Pamięci Nrodowej, nr 1, 353--370, ISSN: 1427-7476,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15859] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[34] "Studia Geopolitica" - przesłanie ideowe / Robert Potocki, Radosław Domke, 2011. Studia Geopolitica: Rocznik Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego 2010/2011, 1, 5--9
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16368] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[35] Demokratyczne ideały a rzeczywistość (rozdział IV)/ John Halford Mackinder ; tłum. i oprac. / Radosław Domke, 2010. Przegląd Geopolityczny, T. 2, 211--229
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14740] [data modyf: 21-05-2010 09:44]
[36] Od redakcji (Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin prof. Leszka Moczulskiego) / Radosław Domke, 2010. Przegląd Geopolityczny, T. 2, 7--9
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14742] [data modyf: 21-05-2010 09:53]
[37] Pod znakiem aktywizacji portu szczecińskiego. Propaganda wobec ziem zachodnich i północnych Polski w prasie polskiej 1947 roku / Radosław Domke, 2010. Przegląd Zachodniopomorski, z. 4, 47--65, ISSN: 0552-4245, summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15655] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[38] Położenie geopolityczne Rzeczypospolitej w latach 1918-1939 oraz 1989-2009. Próba porównania / Radosław Domke, 2010. Przegląd Geopolityczny, T. 2, 143--151
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14741] [data modyf: 21-05-2010 09:49]
[39] Azjatycka szachownica w ujęciu Kishore Mahbubaniego / Radosław Domke, 2009. Geopolityka: Biuletyn Naukowo - Analityczny Instytutu Geopolityki, nr 1, 115--121 summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14464] [data modyf: 10-02-2010 10:50]
[40] Demokratyczne ideały a rzeczywistość/ Halford Mackinder ; tłum. i oprac. / Radosław Domke, 2009. Geopolityka: Biuletyn Naukowo - Analityczny Instytutu Geopolityki, nr 2, 187--206
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14438] [data modyf: 03-02-2010 13:42]
[41] Demokratyczne ideały a rzeczywistość (rozdział III)/ John Halford Mackinder ; tłum. i oprac. / Radosław Domke, 2009. Przegląd Geopolityczny, T. 1, 205--227
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14739] [data modyf: 21-05-2010 09:40]
[42] Geografia a polityka: wprowadzenie / Radosław Domke, 2009. Geopolityka: Biuletyn Naukowo - Analityczny Instytutu Geopolityki, nr 1, 5
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14568] [data modyf: 19-03-2010 13:03]
[43] In memoriam: Samuel Huntington (1927-2008) / Radosław Domke, 2009. Geopolityka: Biuletyn Naukowo - Analityczny Instytutu Geopolityki, nr 1, 241--242
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14569] [data modyf: 19-03-2010 13:04]
[44] John Halford Mackinder (1861-1947) : zarys biografii naukowej / Radosław Domke, 2009. Geopolityka: Biuletyn Naukowo - Analityczny Instytutu Geopolityki, nr 2, 33--41
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14437] [data modyf: 03-02-2010 13:35]
[45] Migracje ludności na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1948 / Radosław Domke, 2009. Rocznik Lubuski: Spojrzenia na pogranicza dawniej i dziś. Budowanie tożsamości na pograniczach, T. 35, cz.1, 149--158, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14447] [data modyf: 08-02-2010 09:24]
[46] Podstawy polskiej granicy zachodniej w układach poczdamskich / Sylwia Domke, Radosław Domke, 2008. Geopolityka: Biuletyn Naukowo - Analityczny Instytutu Geopolityki, nr 1, 114--123
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14458] [data modyf: 10-02-2010 08:31]
[47] Początki działalności instytucji użyteczności publicznej w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1948 - 1956 / Radosław Domke, 2007. Rocznik Lubuski: Przegląd życia społeczno - politycznego w województwie lubuskim, T. 33, cz. 2, 121--143, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12754] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Wizerunek Napoleona Wielkiego w twórczości Marszałka Józefa Piłsudskiego / Radosław Domke, 2005. Przegląd Strzelecki : organ III Okręgu Związku Strzeleckiego, nr 4, 3--9
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12030] [data modyf: 03-02-2010 13:42]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Handel, zaopatrzenie oraz rzemiosło i usługi w Zielonej Górze w latach 80. XX wieku / Radosław Domke // W: Studia Zachodnie .- 2013, nr 15, s. 171--184, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9904] [data modyf: 22-07-2015 10:05]
[2] Polska w Układzie Warszawskim 1955-1991: wybrane aspekty geostrategiczne / Radosław Domke // W: Ideopolityka .- 2013, nr 3, s. 70--91 summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9769] [data modyf: 22-07-2015 09:53]
[3] Argumentacja geopolityczna w prasie polskiej 1945-1948 jako element realizacji polskiej myśli zachodniej / Radosław Domke // W: Studia Zachodnie .- 2010, T. 12, s. 27--44, ISSN: 1428-0663, summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8783] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[4] Dziennik Adyny Turno. fragmenty z lat 1849-1850. Próba edycji i tłumaczenie z języka angielskiego / Kamil Banaszewski, Radosław Domke, Katarzyna Grabias-Banaszewska // W: Prace Edytorskie .- 2009, 1, s. 121--142
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8458] [data modyf: 18-02-2010 08:02]
[5] Warunki bytowe mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego w czasach stalinowskich (1948-1956) / Radosław Domke // W: Studia Zachodnie .- 2009, T. 11, s. 101--124, ISSN: 1428-0663, rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8580] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[6] Propaganda dotycząca ziem zachodnich i północnych Polski w prasie krajowej 1945 roku / Radosław Domke // W: Studia Zachodnie .- 2008, T. 10, s. 69--79, ISSN: 1428-0663, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8550] [data modyf: 31-05-2010 14:40]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Życie codzienne, praca i czas wolny w dekadzie lat 70-tych, 2014. Radosław Domke // W: Oblicza utopii, obłudy i zakłamania III. Cisna, Polska Poznań : Wydawnictwo "Eco", 2015, s. 235--259, ISBN: 978838743731X
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21692] [data modyf: 05-08-2015 10:05]
[2] Przemiany wartości i postaw społeczeństwa polskiego w dobie gierkowskiej, 2013. Radosław Domke // W: Oblicza utopii, obłudy i zakłamania II. Łagów, Polska Poznań : Wydawnictwo Eco, 2014, s. 239--258, ISBN: 9788387437301
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21286] [data modyf: 05-08-2015 09:35]
[3] Zmiana stylu funkcjonowania elit politycznych w Polsce w okresie rządów Edwarda Gierka, 2012. Radosław Domke // W: Oblicza utopii, obłudy i zakłamania 1. Łańsk, Polska Poznań : Wydawnictwo "Eco", 2013, s. 323--335, ISBN: 8384737263
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20794] [data modyf: 29-07-2015 08:58]
[4] Propaganda wobec Ziem Odzyskanych w latach 1945-1948. Zarys problematyki, 2008. Radosław Domke // W: Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2008 : referaty. Żabia Wola k. Warszawy, Polska Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009, s. 59--72, ISBN: 9788376290706
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19503] [data modyf: 23-02-2010 09:03]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Ideopolityka : Biuletyn Ośrodka Badań Ideopolitycznych przy Europejskim Centrum Analiz Geopolitycznych / (Red.) Adam Danek, Radosław Domke, Krzysztof Karczewski, Arkadiusz Meller, Kamil Sawczak, Jarosław Tomasiewicz, Tomasz Wiśniewski .- Warszawa : Stowarzyszenie Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2013, nr 2 .- ISSN: 2299-1948
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5072] [data modyf: 02-09-2015 16:16]
[2] Przegląd Geopolityczny / (Red.) Leszek Sykulski, Radosław Domke, Tomasz Haintze .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2011, T. 3, 262 s. .- ISSN: 2080-8836
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4878] [data modyf: 31-05-2011 10:43]
[3] Przegląd Geopolityczny / (Red.) Leszek Sykulski, Radosław Domke, Dawid Madejski .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2011, T. 4 .- ISSN: 2080-8836
Kod: RED-S-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4936] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[4] Druga i Trzecia Niepodległość : dwa polskie dwudziestolecia 1918-1939, 1989-2009 / (Red.) Radosław Domke, Jarosław Macała, Tomasz Nodzyński, Robert Potocki .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 495 s. .- ISBN: 9788374814447
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4986] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[5] Przegląd Geopolityczny / (Red.) Leszek Sykulski, Radosław Domke, Dorota Miłoszewska .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2010, T. 2, 262 s. .- ISSN: 2080-8836
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4731] [data modyf: 21-05-2010 10:00]
[6] Geopolityka : Biuletyn Naukowo - Analityczny Instytutu Geopolityki / (Red.) Robert Potocki, Radosław Domke, Anna Janiak .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2009, Nr 1, 246 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4591] [data modyf: 03-02-2010 13:20]
[7] Geopolityka : Biuletyn Naukowo - Analityczny Instytutu Geopolityki / (Red.) Robert Potocki, Radosław Domke, Kamil Banaszewski, Anna Janiak, Dorota Miłoszewska .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2009, nr 2, 309 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4648] [data modyf: 03-02-2010 13:20]
[8] Przegląd Geopolityczny / (Red.) Leszek Sykulski, Radosław Domke, Dorota Miłoszewska .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2009, t. 1, 254 s. .- ISSN: 2080-8836
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4730] [data modyf: 21-05-2010 09:58]
[9] Institute of Geopolitics in Poland : useful information / (Red.) Radosław Domke, Leszek Sykulski .- Warszawa : Instytut Geopolityki, 2009, [7] s. .- ISBN: 9788361294122
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4883] [data modyf: 09-06-2011 12:08]
[10] Między historią a geopolityką / (Red.) Radosław Domke .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2009, 186 s. .- ISBN: 9788361294207
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4677] [data modyf: 03-02-2010 13:31]
[11] Geopolityka : Biuletyn Naukowo - Analityczny Instytutu Geopolityki / (Red.) Robert Potocki, Radosław Domke, Anna Janiak .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2008, nr 1
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4554] [data modyf: 03-02-2010 13:20]
[12] Instytut Geopolityki : informator / (Red.) Radosław Domke, Leszek Sykulski .- Warszawa : Instytut Geopolityki, 2008, [10] s. .- ISBN: 9788361294009
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4882] [data modyf: 09-06-2011 12:02]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Dolny Śląsk 1936?1956. Szybki rozwój i nieudana odbudowa. Wpływ wiedzy na produkcję przemysłową / / Yaman Kouli .- Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego , 2018 (Rec.) Radosław Domke // Rocznik Ziem Zachodnich .- 2018, 2, s. 676--683
Kod: REC-KSI    BibTeX    DOI: 10.26774/rzz.264   (pkt: 0)
[2] Połączenie miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra we wspólny terytorialny / / Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ , 2016 (Rec.) Radosław Domke // Studia Zachodnie .- 2017, t. 19, s. 255--259
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Sens Europy / / Adam Ruszczyński .- Zielona Góra : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej , 2016 (Rec.) Radosław Domke // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2017, nr 11
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Ziemie Odzyskane 1945?1956 / / Hubert Mordawski .- Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf , 2015 (Rec.) .- Próba syntezy czy rocznicowa publicystyka? Słowo o książce Huberta Mordawskiego, Ziemie Odzyskane 1945?1956, Wydawnictwo Poligraf, Brzezia Łąka 2015, ss. 623 / Radosław Domke // Rocznik Ziem Zachodnich .- 2017, T. 1, s. 772--775
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Atlas ilustrado de la II República espanola / / Mariano Gonzáles Clavero, Carmelo Gonzáles Clavero .- Madrid : Susaeta Ediciones , 2009 (Rec.) Radosław Domke // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2015, nr 9, s. 262--265
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Z prądem i pod prąd. Historia zielonogórskiej elektrociepłowni / / Robert Skobelski, Ireneusz Wojewódzki .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2011 (Rec.) Radosław Domke // Studia Zachodnie .- 2014, t. 16, s. 268--271
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] White King and Red Queen / / Daniel Johnson .- London : Atlantic Books , 2007 (Rec.) Radosław Domke // Studia Zachodnie .- 2013, nr 15, s. 247--249
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w powiecie. Funkcjonowanie powiatowych instancji PZPR na przykładzie Zielonej Góry (1949-1989) / / Bohdan Halczak .- Zielona Góra , 2011 (Rec.) Radosław Domke // Studia Zachodnie .- 2012, nr 14, s. 336--339
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Groza i prześladowanie Polaków i Żydów na Wileńszczyźnie / / Zdzisław Chlewiński .- Płock , 2009 (Rec.) Radosław Domke // Nad Odrą .- 2011, nr 5-6, s. 107
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Kazimierz Sosnkowski podczas II wojny światowej. Książę niezłomny czy Hamlet w mundurze? / / Ireneusz Wojewódzki .- Warszawa , 2009 (Rec.) Radosław Domke // Przegląd Geopolityczny .- 2011, T.4, wyd. specjalne, s. 155--157
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Problematyka geopolityczna ziem polskich / / Piotr Eberhardt (red.) .- Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN , 2008 (Rec.) Radosław Domke // Przegląd Geopolityczny .- 2011, T. 3, s. 241--245
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej / / red. C. Osękowski, R. Skobelski .- Zielona Góra , 2009 (Rec.) Radosław Domke // Studia Zachodnie .- 2011, T. 13, s. 376--378
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Trójpłaszczyznowa szachownica : segmentacja "Wielkiej Polityki" w rozważaniach Joespha Nye'a / / Dorota Miłoszewska. .- Częstochowa , 2010 (Rec.) Radosław Domke // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2011, Tom 5, s. 183--186
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Zbrodnia w Ponarach 1941-1944 / / Monika Tomkiewicz .- Warszawa - Gdańsk : Wydaw. IPN , 2008 (Rec.) Radosław Domke // Nad Odrą .- 2011, nr 5-6, s. 103--104
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[15] Geografia polityczna i geopolityka / / Bartosiewicz Piotr .- Lublin , 2008 (Rec.) Radosław Domke // Geopolityka .- 2009, nr 2, s. 280--282
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[16] Marzec '68 / / Piotr Osęka .- Kraków , 2008 (Rec.) Radosław Domke // Studia Zachodnie .- 2009, 11, s. 232--234
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[17] Trzymamy Straż nad Odrą. Propaganda - fakty - dokumenty / / Radosław Ptaszyński .- Szczecin , 2007 (Rec.) Radosław Domke // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2009, 3, s. 136--137
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[18] Wstęp do geopolityki / / Colin Flint .- Warszawa : Wydaw. PWN , 2008 (Rec.) Radosław Domke // Geopolityka .- 2009, nr 1, s. 217--219
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[19] Geopolityka rurociągów: współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim / / red. Ernest Wyciszkiewicz .- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych , 2008 (Rec.) Radosław Domke // Geopolityka .- 2008, nr 1, s. 147--149
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Ziemie zachodnie i północne Polski w propagandzie lat 1945-1948 / Radosław Domke .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Historii, 2008 / Promotor: Czesław Osękowski
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski