System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików Ľródłowych   |   Kategorie osi±gnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Dmytro Iakushenko
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Botaniki i Ekologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 55 pozycji bibliograficznych
23 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inn± niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowi±zywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej li¶cie czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajduj± się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Nacional'nij katalog biotopiv Ukraini / L. M. Borsukevič, Â. P. Diduh, A. A. Kuzemko, I. I. Mojsienko, V. A. Oniscenko, S. S. Sadogurs'ka, I. I Čornej, R. Â. Kią, N. A. Paąkevič, O. E. Hodosovcev, Dmytro Iakushenko, D. S. Vinokurov, T. P. Dzuba, S. M. Emel'ânova, T. V. Ficajlo, A. T. V. Baąta, V. V. Budľak, U. A. Vaąenâk, M. Â. Zaharova, A. I. Kovtoniuk, V. P. Kolomijčuk, O. F. Sadova, V. M. Ralo, A. I. Tokariuk, P. M. Carenko, V. V. ©apoval .- Kijv : FOP Klymenko YU.YA, 2018 .- 244 s. : bibliogr.fot.rys.tab. .- ISBN: 9789667775636
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14840] [data modyf: 06-06-2019 15:57]
[2] Nacional'nij prirodnij park "Sinevir". Roslinnij svit / V. A. Solomaha, E. O. Vorobjov, M. U. Derbak, U. U. Tjuh, I. V. Solomaha, O. O. Senčilo, V. L. ©evčik, Dmytro Iakushenko .- Kiiv : Fitosociocentr, 2016 .- 332 s. - (Prirodno-Zapovidni Teritorii Ukraini ; Vip. 10) .- ISBN: 9789663061917
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13619] [data modyf: 24-02-2017 13:15]
[3] Prirodno-zapovidnij fond ®itomirskoi oblasti. Dobidnik / O. O. Orlov, S. P. Siren'kij, Dmytro Iakushenko, M. P. ®iľin, M. A. Stepanenko, O. V. Tarasevič .- ®itomir : Vidav. "NOVOgrad", 2015 .- 405 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9668080603
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12945] [data modyf: 02-02-2016 18:26]
[4] Biotopi lisovoi ta lisostepovoi zon Ukraini / Â. P. Diduh, T. V. Ficajlo, I. A. Korotčenko, Dmytro Iakushenko, N. A. Paąkevič .- Kiiv : TOV "Makros", 2011 .- 288 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9789661715157
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10935] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Ridkisni ta znikauči vidi sudinnih roslin ®itomirs'koi oblasti. Oficijnij peredik. Fotodobidnik / O. O. Orlov, A. O. Vergelec, Dmytro Iakushenko, S. P. Siren'kij, M. P. ®iľin, T. A. Kručins'kij .- ®itomir : Vidav. "NOVOgrad", 2011 .- 207 s. : fot.tab. .- ISBN: 9789662463002
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10514] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Ekoflora Ukraini / Â. P. Diduh, I. A. Korotčenko, T. V. Ficajlo, R. I. Burda, I. I. Mojsienko, N. A. Paąkevič, Dmytro Iakushenko, M. V. ©evera . T. 6 .- Kiiv : Institut Botaniki im. Holodnogo NAN Ukraini, 2010 .- 422 s. .- ISBN: 9789663061551
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10141] [data modyf: 12-05-2011 10:15]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach ksi±żkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Rododendron ľovtij / O. O. Orlov, Dmytro Iakushenko
// W: Sudinni roslini smaragdovoi mereľi Ukraini pid ohronoju Berns'koi Konvencii / red. V. A. Solomaha .- ®itomir : Vid. O.O. Evenok, 2017 - s. 96--97 .- ISBN: 9786177483204
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19248] [data modyf: 05-06-2019 12:27]
[2] EuroVegChecklist: a post mortem / Ladislav Mucina, Helga Bültmann, Klaus Dierßen, -- [...], Dmytro Iakushenko, -- [et. al.]
// W: Biodiversity and vegetation: patterns, processes, conservation / ed. by L. Mucina, J. N. Price, J. M. Kalwij .- Perth : Kwongan Foundation, 2014 - s. 156--157 .- ISBN: 9780958476652
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16802] [data modyf: 27-08-2015 12:03]
[3] Sintaksonomična shema roslinnosti NPP "Gugul'scina" / Dmytro Iakushenko, V. A. Solomaha, M. V. Tomič, S. V. Iusun, V. V. Budľak, I. I Čornej, L. M. Derľinil'skij, L. M. Borsukevič, I. M. Danilik, B. V. Senčina
// W: Nacional'nij Prirodnij Park "Gugul'scina" : monografiâ / red. V. V. Proročuk et. al. .- L'viv : NVF "Karti i Atlasi", 2013 - s. 363--364 .- ISBN: 9789662325171
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18450] [data modyf: 02-12-2016 12:07]
[4] NPP Gucul'scina / L. M. Derľipil's'kij, M. V. Tomič, Dmytro Iakushenko
// W: Fitoriznomanittâ zapovidnikiv i nacional'nih prirodnih parkiv Ukraini : č. 2. nacional'ni prirodni parki / red. V. A. Oniscenko, T. L. Andrienko .- Kiiv : Fitosociocentr, 2012 - s. 176--190 .- ISBN: 9789663061653
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15072] [data modyf: 06-02-2013 09:00]
[5] Fitosozologična ocinka roslinnogo pokrivu NPP "Gucul'scina" / S. V. Jusip, Dmytro Iakushenko
// W: Nacional'nij prirodnij park "Gucul'scina" : roslinnij svit . T. 9 .- Kiiv : Fitosociocentr, 2011 - s. 299--315 .- ISBN: 9789663061602
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14517] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Konspekt flori NPP "Gucul'scina" / M. V. Tomič, L. M. Derľipil's'kij, I. M. Danilik, B. V. Senčina, G. V. Savčuk, L. M. Borsukevič, I. I Čornej, A. I. Tokariuk, V. V. Budľak, Dmytro Iakushenko, T. D. Solomaha
// W: Nacional'nij prirodnij park "Gucul'scina" : roslinnij svit . T. 9 .- Kiiv : Fitosociocentr, 2011 - s. 81--141 .- ISBN: 9789663061602
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14515] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Roslinnist' NPP "Gucul'scina" / Dmytro Iakushenko, S. V. Jusip, T. D. Solomaha, I. I Čornej, A. I. Tokariuk, V. V. Budľak, I. M. Danilik, M. V. Tomič, T. D. Solomaha, L. M. Derľipil's'kij, B. V. Senčina
// W: Nacional'nij prirodnij park "Gucul'scina" : roslinnij svit . T. 9 .- Kiiv : Fitosociocentr, 2011 - s. 194--298 .- ISBN: 9789663061602
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14516] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Okrajki kserotermiczne zwi±zku Geranion sanguinei R. Tx. in Th. Müller 1962 w Medoborach (Podole Zachodnie, Ukraina) / Dmytro Iakushenko, Halyna Oliyar
// W: Ciepłolubne murawy w Polsce : stan zachowania i perspektywy ochrony / red. H. Ratyńska, B. Waldon .- Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010 - s. 469--481 .- ISBN: 9788370967499
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12292] [data modyf: 18-10-2010 15:26]
[9] Vodânij ľovtec'. Batrachuim fluitans (Lam.) Wimm. (Ranunculus fluitans Lam.) / Dmytro Iakushenko
// W: Červona kniga Ukraini : roslinnij svit .- Kiiv : Vidav. "Globalkonsalting", 2009 - s. 557 .- ISBN: 9789669705907
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-13635] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczaj± całkowit± warto¶ć punktow± danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymuj± tylko pewn± czę¶ć tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowi±zuj±cymi na UZ.
[1] Classification of European and Mediterranean coastal dune vegetation / Corrado Marceno, Riccardo Guarino, Javier Loidi, Mercedes Herrera, Maike Isermann, Ilona Knollová, Lubomír Tichý, Rossen T. Tzonev, Alicia Teresa Rosario Acosta, Úna Fitzpatrick, Dmytro Iakushenko, John A. M. Janssen, Borja Jiménez-Alfaro, Zygmunt K±cki, Iva Keizer-Sedláková, Vitaliy Kolomiychuk, John S. Rodwell, Joop H. J. Schaminée, Urban ©ilc, Milan Chytrý // Applied Vegetation Science .- 2018, s. 1--72, ISSN: 1402-2001, , eISSN: 1654-109X, : rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Atlantic and Baltic coasts of Europe, Mediterranean Basin and the Black Sea Region
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1111/avsc.12379         Cytowania wg Scopus: 7 [14-10-2019]
[AWCZ-22634] [data modyf: 13-04-2018 10:24]
[2] Syntaxonomy of Thermophilous Forest Fringes (Geranion Sanguinei Tx. in T. Müller 1962) in Northern Bulgaria / Dmytro Iakushenko, Rossen Tzonev, Kalina Pachedjieva // Botanica Serbica .- 2018, Vol. 42, suppl. 1, s. 96--97, ISSN: 1821-2158, , eISSN: 1821-2638,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23552] [data modyf: 18-01-2019 12:09]
[3] Contributions to the thermophilous fringe communities (Trifolio-Geranietea sanguinei) in Belarus / Dmytro Iakushenko // Biodiversity Research and Conservation .- 2017, Vol. 45, s. 35--48, ISSN: 1897-2810, , eISSN: 2080-945X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Belarus, Trifolio-Geranietea sanguinei, edges, forest fringes, syntaxonomy, vegetation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.1515/biorc-2017-0005
[AWCZ-21467] [data modyf: 12-06-2017 14:58]
[4] Horologiâ ta ohorona pidkisnih vidiv paporotej skel'nih biotopiv polis'koi častini ®itomirs'koi oblasti / O. O. Orlov, O. O. Bezsmertna, Dmytro Iakushenko // Ukrains'kij Botaničnij ®urnal = Ukrainian Botanical Journal .- 2016, T. 73, no. 4, s. 343--354, ISSN: 0372-4123, , eISSN: 2415-8860, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Zhytomyr Polissya, chorology, conservation, ferns, rocky biotopes
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15407/ukrbotj73.04.343
[AWCZ-20397] [data modyf: 22-02-2017 10:22]
[5] The First Finding of Chara rudis (A. Braun) Leonh. (Charales, Charophyta) in Ukraine / E. V. Borisova, Dmytro Iakushenko // International Journal on Algae .- 2016, Vol. 18, iss. 1, s. 33--38, ISSN: 1521-9429, , eISSN: 1940-4328,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1615/InterJAlgae.v18.i1.30         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-20150] [data modyf: 23-02-2017 11:59]
[6] Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities / Ladislav Mucina, Helga Bültmann, -- [...], Dmytro Iakushenko, -- [et. al.] // Applied Vegetation Science .- 2016, Vol. 19, s. 3--264, ISSN: 1402-2001, , eISSN: 1654-109X, : rys.summ.
Słowa kluczowe: Algal communities, Azonal vegetation, Bryophyte communities, Class, EuroVegBrowser, European Vegetation Survey, International Code of Phytosociological Nomenclature, Lichen communities, Order, Synonym, Syntaxonomy, Vascular plant communities, Vegetation classification, Zonal vegetation, alliance
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1111/avsc.12257         Cytowania wg Scopus: 209 [14-10-2019]
[AWCZ-18951] [data modyf: 19-04-2018 15:39]
[7] New records of Utricularia australis (Lentibulariaceae) in Ukraine / Dmytro Iakushenko, O. O. Orlov // Ukrains'kij Botaničnij ®urnal = Ukrainian Botanical Journal .- 2015, T. 72, no. 5, s. 468--473, ISSN: 0372-4123, , eISSN: 2415-8860, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.15407/ukrbotj72.05.468
[AWCZ-19811] [data modyf: 11-02-2016 12:46]
[8] Synanthropization of the thermophilous fringe communities (Trifolio-Geranietea sangunei) in Ukrainian Polissia / Dmytro Iakushenko // Biodiversity Research and Conservation .- 2014, Suppl. 1, s. 21--22, ISSN: 1897-2810, , eISSN: 2080-945X, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18952] [data modyf: 28-08-2018 12:22]
[9] Lemna turionifera Landolt (Araceae) - novyj vid flori Ukraini / O. O. Orlov, Dmytro Iakushenko // Ukrains'kij Botaničnij ®urnal = Ukrainian Botanical Journal .- 2013, T. 70, no. 2, s. 224--231, ISSN: 0372-4123, , eISSN: 2415-8860, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Lemma turionifera, Ukraine, aquatic vegetation, flora
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17798] [data modyf: 20-08-2015 11:56]
[10] Plant communities of the class Charetea Fukarek ex Krausch 1964 in Ukraine: an overview / Dmytro Iakushenko, Olena Borysova // Biodiversity Research and Conservation .- 2012, Vol. 25, s. 75--82, ISSN: 1897-2810, , eISSN: 2080-945X, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Charetea, Ukraine, charophytes, syntaxonomy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.2478/v10119-012-0014-5
[AWCZ-16744] [data modyf: 23-10-2013 14:04]
[11] Synantropic flora and vegetation of the national nature park "Hutsulshchyna" (Ukrainian Carpathians) / Volodymyr Solomakha, Tetyana Solomakha, Dmytro Iakushenko // Thaiszia Journal of Botany .- 2012, Vol. 22, no. 2, s. 211--216 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: alien plants, flora, national nature park "Hutsulshchyna", syntaxonomy, vegetation
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17797] [data modyf: 09-01-2014 17:53]
[12] Syntaxonomy of subalpine tall-grass communities (Calamagrostietalia villosae) in the Ukrainian districts of the Eastern Carpathians / Dmytro Iakushenko, M. Burlaka, I. Chornei, I. Kvakovska, V. Solomakha, A. Tokaryuk // Annali di Botanica .- 2012, no 2, s. 67--78 : bibliogr.rys.tab.summ. .- [online preprint]
Słowa kluczowe: Calamagrostietalia villosae, Carpathians, Ukraine, mulgedio-aconitetea, subalpine, tall-grass
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.4462/annbotrm-9962         Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-16552] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Nomenclatural notes on saline vegetation of Ukraine, southern Russia and Kazakhstan / Tatiana Lysenko, Ladislav Mucina, Dmytro Iakushenko // LAZAROA .- 2011, Vol. 32, s. 187--189 : bibliogr.
Słowa kluczowe: Asia, Europe, Festuco-Puccinellietea, Kazakhstan, Russian Federation, Ukraine, alliance, halophytic vegetation, nomen inversum, nomenclature, phytosociology, saline habitats
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.5209/rev_LAZA.2011.v32.37260
[AWCZ-16489] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[14] Poąirennâ ta ekologo-cenotični osoblivosti Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex DC (Ateraceae) v Ukraini / O. O. Orlov, Dmytro Iakushenko // Ukrains'kij Botaničnij ®urnal = Ukrainian Botanical Journal .- 2011, T. 68, no 6, s. 795--804, ISSN: 0372-4123, , eISSN: 2415-8860, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Erechitites hieracifolia, Polissia, Ukraine, forest clearings
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16490] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[15] Tree-like pines on the Mshana peat bog in the Gorgany Mountains: a trace of Pinus uliginosa migration in the East Carpathians? / Krystyna Boratyńska, Anna Sulikowska, Dmytro Iakushenko, Anna K. Jasińska, Karolina Sobierajska // Acta Societatis Botanicorum Poloniae .- 2010, Vol. 79, no 2, s. 129--137, ISSN: 0001-6977, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-14943] [data modyf: 26-07-2010 12:15]
[16] Pinus Uliginosa G. E. Neumann ex Wimm., a new taxon for the Ukrainian Flora / Anna K. Jasińska, Dmytro Iakushenko, Karolina Sobierajska, P. R. Tretiak, Grzegorz Iszkuło // Ukrains'kij Botaničnij ®urnal = Ukrainian Botanical Journal .- 2009, T. 66, no 5, s. 640--646, ISSN: 0372-4123, , eISSN: 2415-8860, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14787] [data modyf: 31-05-2010 12:46]
[17] Asociaciâ Geranio-Trifolietum Alpestris Th. Muller 1962 na shidnomu polissi / O. V. Lukaą, Dmytro Iakushenko // Ukrains'kij Botaničnij ®urnal = Ukrainian Botanical Journal .- 2008, T. 65, no 3, s. 336--350, ISSN: 0372-4123, , eISSN: 2415-8860, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14785] [data modyf: 31-05-2010 11:44]
[18] Sovremennoe raznoobrazie Charales ozera Svitâz (©ackij Nacional'nyj Prirodnyj Park, Volynskoe Poles'e, Ukraina) / E. V. Borisova, P. M. Carenko, Dmytro Iakushenko // Algologia .- 2008, Vol. 18, no 4, s. 449--456 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14781] [data modyf: 31-05-2010 14:12]
[19] Ugrupovannâ harovih vodorostej pivdenno-zahidnogo sektora ozera Svitâz' (Volins'ke Polissâ) / E. V. Borisova, Dmytro Iakushenko // Ukrains'kij Botaničnij ®urnal = Ukrainian Botanical Journal .- 2008, T. 65, no 2, s. 226--233, ISSN: 0372-4123, , eISSN: 2415-8860, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14786] [data modyf: 31-05-2010 12:12]
[20] Dopovnennâ do klasifikacii visokotravnoi roslinnosti Ukrains'kih Karpat / Dmytro Iakushenko // Ukrains'kij Botaničnij ®urnal = Ukrainian Botanical Journal .- 2007, T. 64, no 3, s. 426--437, ISSN: 0372-4123, , eISSN: 2415-8860, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14784] [data modyf: 31-05-2010 11:28]
[21] Roboča narada MAB UNESCO "Rol' ekomereľi Polissâ v zabezpečenni stalogo rozvitku regiony" / P. M. Čerin'ko, T. V. Ficajlo, Dmytro Iakushenko // Ukrains'kij Botaničnij ®urnal = Ukrainian Botanical Journal .- 2006, T. 63, no 6, s. 853--855, ISSN: 0372-4123, , eISSN: 2415-8860,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14782] [data modyf: 27-05-2010 12:53]
[22] Nova asociaciâ psamofil'noi roslinnosti zi shodu ®itomirskogo Polissa / Dmytro Iakushenko // Visnik L'vivskogo Universitetu (Seria: Seriâ Biologična) .- 2004, Vip. 35, s. 95--101 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14789] [data modyf: 31-05-2010 14:10]
[23] Uzlisni ugrupovannâ klasu Trifolio-Geranietea Sanguinei TH. Müller 1962 pivdnâ ®itomirs'kogo Polissâ / Dmytro Iakushenko // Ukrains'kij Botaničnij ®urnal = Ukrainian Botanical Journal .- 2004, T. 61, no 4, s. 30--37, ISSN: 0372-4123, , eISSN: 2415-8860, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14788] [data modyf: 31-05-2010 13:58]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ci±głych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczaj± całkowit± warto¶ć punktow± danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymuj± tylko pewn± czę¶ć tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowi±zuj±cymi na UZ.
[1] Utricularia x Australis R. Br. (Lentibulariaceae) vo flore Belarusi i Ukrainy / D. V. Dubovik, A. A. Orlov, Dmytro Iakushenko, A. N. Skuratovič // W: Botanika (issledovaniâ) - (Sbornik Naucnych Trudov) .- 2016, Vyp. 45, s. 55--63 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10522] [data modyf: 07-06-2017 12:01]
[2] Erechtites hierachfolius (L.) Raf. ex DC. (Asteraceae) v Poles'e Belarusi i Ukrainy / D. I. Tret'âkov, D. V. Dubovik, A. A. Orlov, Dmytro Iakushenko // W: Botanika (issledovaniâ) - (Sbornik Naucnych Trudov) .- 2011, Vyp. 40, s. 138--147 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9325] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Klasifikaciâ ekosistem ®itomirs'kogo Polissâ / Dmytro Iakushenko // W: Ukrainian Phytosociological Collection .- 2005, No 1, s. 15--35 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8619] [data modyf: 27-05-2010 12:32]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Zbiorowiska klasy Elyno-Seslerietea Br.-Bl. 1948 w Górach Czywczyńskich (Ukraina) / Dmytro Iakushenko, Illia Chornei, Vasyl Budzhak, Alla Tokaryuk // W: Botanika bez granic : 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Kraków, Polska, 2019 .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Botaniczne, 2019, s. 93 .- ISBN: 9788395412301 .- [Tytuł i tre¶ć również w jęz. ang.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23484] [data modyf: 09-08-2019 11:35]
[2] Rhododendron luteum Sweet in Eastern Europe: current knowledge on ecology and distribution / Dmytro Iakushenko, O. Orlov // W: Relict woody plants: linking the past, present and future : the international scientific conference : book of abstracts. Kórnik, Polska, 2018 .- Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2018, s. 56 .- ISBN: 9788379861941
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23060] [data modyf: 26-06-2018 12:51]
[3] Syntaxonomy of the tall-herb vegetation in Ukrainian Carpathians / Dmytro Iakushenko, Illia Chornei, Alla Tokaryuk, Vasyl Budzhak, Volodymyr Solomakha // W: The third international Nature Conference of the Polish-Czech-Slovak Borderland. Zakopane, Polska, 2018 .- [B. m.] : --, 2018, s. 8 .- ISBN: 9788394443429
Słowa kluczowe: Eastern Carpathians, Mulgedio-Aconitetea, syntaxonomy

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23344] [data modyf: 18-01-2019 12:33]
[4] Biotoli z dodatku 1 Direktivi 92/43EEC na teritorii Nacional'nogo Prirodnogo Parku "Dermans'ko-Ostroz'kij" / Oksana Viktorivna Golovko, Dmytro Iakushenko // W: Mereľa NATURA 2000 âk innovacijna sistema ohoroni ridkisnih vidiv ta oselisc v Ukraini : materiali naukovo-praktičnogo seminaru. Kiiv, Ukraina, 2017 .- Kiiv : --, 2017 .- Seria : Conservation Biology in Ukraine, s. 25--29 .- ISBN: 9786177061440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22661] [data modyf: 05-07-2017 12:10]
[5] Calcicolous subalpine vegetation of the Chyvchyny Mountains (Ukraine) / Dmytro Iakushenko, Illia Chornei, Alla Tokaryuk, Vasyl Budzhak, Volodymyr Solomakha // W: Biogeography of the Carpatians : Ecological and evolutionary facets of biodiversity : the second interdisciplinary symposium. Cluj-Napoca, Rumunia, 2017 .- Cluj-Napoca : Babeş Bolyai University, 2017 .- Studia Universitatis Babeş Bolyai, Vol. 62, s. 125--126
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22733] [data modyf: 03-10-2017 11:01]
[6] In vitro propagation of Pinguicula vulgaris with conservation purpose in Ukraine / Anastasiia Golubenko, Dmytro Iakushenko, Oksana Holovko, Nataliia Nuzhyna // W: 8th Planta Europa Conference "Save Plants for Earth's Future". Kyiv, Ukraina, 2017 .- Kyiv : Taras Shevchenko National University, 2017, s. 19 .- ISBN: 9789664374979
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22620] [data modyf: 07-06-2017 12:18]
[7] Notatki o ro¶linno¶ci wodnej i szuwarowej Gór Czywczyńskich (Ukraina) / Dmytro Iakushenko, Illia Chornei, Alla Tokaryuk, Vasyl Budzhak // W: The 2nd International Nature Conference of the Polish-Czech-Slovak Borderland. Górki Wielkie, Polska, 2017 .- [B. m.] : [B. w.], 2017, s. 8 .- ISBN: 9788394443412
Słowa kluczowe: Eastern Carpathians, Karpaty Wschodnie, aquatic vegetation, ro¶linno¶ć wodna, syntaksonomia, syntaxonomy

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22662] [data modyf: 05-07-2017 13:00]
[8] Thermophilous forest fringe communities in Bulgaria / Dmytro Iakushenko, R. Tzonev, K. Pachedjieva, Ch. Gussev, M. Dimitrov // W: Diversity patterns across communities in the frame of global change: conservation challenges : 26th Congress of the European Vegetation Survey. Bilbao, Hiszpania, 2017 .- Bilbao : University of the Basque Country, 2017, s. 62 .- ISBN: 9788490827017
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22734] [data modyf: 03-10-2017 11:44]
[9] Vivčennâ roslinnosti uzlis': navipredki z časom / Dmytro Iakushenko // W: Materiali XIV Z'izdyu Ukrains'kogo Botaničnogo Tovaristva. Kiiv, Ukraina, 2017 .- Kiiv : Ukrain'skie Botanične Tovaristvo, 2017, s. 80 .- ISBN: 9789660283428
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22822] [data modyf: 16-11-2017 16:01]
[10] Invasive Beach Vitex (Vitex Rotundifolia) on coastal dunes of Kolkheti Lowland (Georgia) / Dmytro Iakushenko, Alla Tokaryuk, Izolda Matchutadze // W: 2nd Croatian Symposium on Invasive Species : book of abstracts. Zagreb, Chorwacja, 2016 .- Zagreb : Croatian Ecologiacl Society, 2016, s. 72
Słowa kluczowe: Black Sea coast, Vitex rotundifolia, alien plant, invasion

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22352] [data modyf: 05-12-2016 10:16]
[11] Riparian tall herb fringe communities in the Opawskie Mountains Landscape Park / Dmytro Iakushenko // W: 1st International Nature Conference of the Polish-Czech-Slovak Borderland. Górki Wielkie, Polska, 2016 .- [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 39 .- ISBN: 9788394443405
Słowa kluczowe: fringe, alien species, synanthropization, tall herb vegetation

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22148] [data modyf: 16-05-2016 11:19]
[12] Salvinia natans na teritorii zahidnogo ta ľitomirskogo polissâ (Ukraina) / Olesâ Oleksiivna Bezsmertna, Katerina Mikolaivna Daniliuk, Liubov Mironivna Borsukevič, Oleksandr Oleksandrovič Orlov, Dmytro Iakushenko // W: Ridkisni roslini i gribi Ukraini ta prileglih teritorij: realizaciâ prirodoohronih strategii : materialy IV miľnarodnoi konferencii. Kyiv, Ukraina, 2016 .- Kyiv : Palivoda A. V., 2016, s. 51--54 .- ISBN: 9789664374672
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22353] [data modyf: 05-12-2016 12:25]
[13] Notes on thermophilous fringe vegetation (Trifolio-Geranietea) in the Crimean Mountains (Ukraine) / Dmytro Iakushenko, J. Mala, O. Kuzmanenko, O. Panchuk // W: 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey : book of abstracts. Ljubljana, Słowenia, 2014 .- Ljubljana : ZRC Publishing House, 2014, s. 186 .- ISBN: 9789612546939
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21701] [data modyf: 07-09-2015 17:01]
[14] Sub-halophytic vegetation of the West-Pontic forest-steppe (Prut river basin) / Dmytro Iakushenko, T. Lysenko, O. Volutsa, A. Tokaryuk, I. Chornei // W: 22nd EVS International Workshop. Rome, Włochy, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 53 .- ISBN: 9788890839108
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21702] [data modyf: 07-09-2015 15:14]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski