System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Maria Przybylska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 72 pozycji bibliograficznych
17 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Promieniowanie elektromagnetyczne a zdrowie / Maria Przybylska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 .- 500 s. : bibliogr. .- ISBN: 9788378421221
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12368] [data modyf: 02-09-2015 11:29]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Constrained n-body problems / Wojciech Szumiński, Maria Przybylska
// W: Applied non-linear dynamical systems / ed. J. Awrejcewicz .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2014 - (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics ; Vol. 93) - s. 305--317 .- ISBN: 9783319082653    DOI: 10.1007/978-3-319-08266-0
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[WZCZ-16382] [data modyf: 17-08-2015 14:27]
[2] The Poisson equations in the nonholonomic Suslov problem: integrability, meromorphic and hypergeometric solutions / Yuri N. Fedorov, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska
// W: Geometric methods in physics : proceedings of the XXVIII workshop / ed. P. Kielanowski, S. Twareque Ali, A. Odzijewicz, M. Schlichenmaier, T. Voronov .- New York : American Institute of Physics, 2009 - (AIP Conference Proceedings ; 1191) - s. 85--90 .- ISBN: 9780735407282
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[WZCZ-12790] [data modyf: 22-03-2011 11:31]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Non-integrability of generalised Charlier and Saint-Germain problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Applied Mathematics and Computation .- 2020, Vol. 365, s. 1--8, ISSN: 0096-3003, , eISSN: 1873-5649, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Celestial mechanics, Differential Galois group, Generalised Kepler problem, Non-integrability, Variational equations
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.amc.2019.124720         Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-24432] [data modyf: 14-10-2019 14:11]
[2] Dynamics of a dipole in a stationary electromagnetic field / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Yurij Yaremko // Proceedings of the Royal Society A .- 2019, Vol. 475, s. 1--20, ISSN: 1364-5021, , eISSN: 1471-2946, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Poisson structures in electrodynamics, dipole dynamics, hidden symmetries, integrability
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1098/rspa.2019.0230         Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-24433] [data modyf: 14-10-2019 14:31]
[3] Dynamics of constrained many body problems in constant curvature two-dimensional manifolds / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Philosophical Transactions of the Royal Sociaty. A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences .- 2018, Vol. 376, iss. 2131, s. 1--17, ISSN: 1364-503X, , eISSN: 1471-2962, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Poincare-Chetaev equations, rigid body, space of constant curvature, systems with constrains
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1098/rsta.2017.0425         Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[AWCZ-23256] [data modyf: 02-11-2018 16:12]
[4] Anisotropic Kepler and anisotropic two fixed centres problems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Wojciech Szumiński // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy .- 2017, Vol. 127, iss. 2, s. 163--184, ISSN: 0923-2958, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Anisotropic Kepler problem, Anisotropic two fixed centres problem, Differential Galois theory, Morales-Ramis theory, Non-integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s10569-016-9722-z         Cytowania wg Scopus: 2 [02-12-2019]
[AWCZ-20449] [data modyf: 23-02-2017 12:33]
[5] Global properties of Kovalevskaya exponents / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Regular and Chaotic Dynamics .- 2017, Vol. 22, no. 7, s. 840--850, ISSN: 1560-3547, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Kolavevskaya-Painleve analysis, integrability, quasi-homogeneus systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1134/S1560354717070061         Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[AWCZ-23223] [data modyf: 19-10-2018 15:50]
[6] Note on integrability of certain homogeneous Hamiltonian systems in 2D constant curvature spaces / Andrzej Maciejewski, Wojciech Szumiński, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2017, Vol. 381, iss. 7, s. 725--732, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Constant curvature spaces, Differential Galois theory, Integrability obstructions, Liouville integrability, Morales-Ramis theory
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2016.12.030         Cytowania wg Scopus: 3 [02-12-2019]
[AWCZ-20940] [data modyf: 24-01-2017 11:57]
[7] Preface / Vladimir S. Matveev, Eva Miranda, Vladimir Rubtsov, Maria Przybylska, Sergei Tabachnikov // Journal of Geometry and Physics .- 2017, Vol. 115, no. 1, s. 1
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1016/j.geomphys.2016.12.016         Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-21653] [data modyf: 18-09-2017 12:14]
[8] Probing the Eigenstates Thermalization Hypothesis with Many-Particle Quantum Walks on Lattices / Dibwe Pierrot Musumbu, Maria Przybylska, Andrzej Maciejewski // Open Systems & Information Dynamics .- 2017, Vol. 24, no. 2, s. 1-25, ISSN: 1230-1612, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: eigenstate thermalization hypothesis (ETH), many-particle systems, quantum walks
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1142/S123016121750007X         Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-21654] [data modyf: 08-09-2017 12:47]
[9] Relativistic quantum mechanics of a spin-1/2 charge in a Penning trap / Yurij Yaremko, Maria Przybylska, Andrzej Maciejewski // International Journal of Mass Spectrometry .- 2017, Vol. 422, s. 13--26, ISSN: 1387-3806, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Anharmonic perturbations, Birkhoff transformation, Quantum Penning trap, Relativistic effects, Resonances
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.ijms.2017.07.018         Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-22281] [data modyf: 31-01-2018 11:21]
[10] Understanding Reversals of a Rattleback / Stefan Rauch-Wojciechowski, Maria Przybylska // Regular and Chaotic Dynamics .- 2017, Vol. 22, no. 4, s. 368--385, ISSN: 1560-3547, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: nonholonomic mechanics, numerical solutions, rattleback, rigid body dynamics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1134/s1560354717040037         Cytowania wg Scopus: 4 [02-12-2019]
[AWCZ-21661] [data modyf: 29-10-2018 11:15]
[11] Dynamics of a rolling and sliding disk in a plane. Asymptotic solutions, stability and numerical simulations / Maria Przybylska, Stefan Rauch-Wojciechowski // Regular and Chaotic Dynamics .- 2016, Vol. 21, no. 2, s. 204--231, ISSN: 1560-3547, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: nonholonomic mechanics, rigid body, rolling disk, sliding disk
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1134/S1560354716020052         Cytowania wg Scopus: 2 [02-12-2019]
[AWCZ-20129] [data modyf: 29-10-2018 12:08]
[12] Dynamics of multibody chains in circular orbit: non-integrability of equations of motion / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy .- 2016, Vol. 126, s. 297--311, ISSN: 0923-2958, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Morales-Ramis theory, integrability, multibody systems, planar 2-chain problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s10569-016-9696-x         Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[AWCZ-20662] [data modyf: 05-12-2016 15:26]
[13] Integrability of Hamiltonian systems with algebraic potentials / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2016, Vol. 380, s. 76--82, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, algebraic potentials, differential Galois theory, integrability, non-integrability criteria
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2016.08.035         Cytowania wg Scopus: 2 [02-12-2019]
[AWCZ-19641] [data modyf: 17-12-2015 14:19]
[14] Penning trap with an inclined magnetic field / Yurij Yaremko, Maria Przybylska, Andrzej Maciejewski // Chaos: An Interdyscyplinary Journal of Nonlinear Science .- 2016, Vol. 26, no. 8, s. 3118-1--3118-12, ISSN: 1054-1500, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1063/1.4961068         Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[AWCZ-20350] [data modyf: 14-09-2016 08:44]
[15] Thermalization in many-particle quantum walks / Dibwe Pierrot Musumbu, Maria Przybylska, Andrzej Maciejewski // Open Systems & Information Dynamics .- 2016, Vol. 23, no. 1, s. 1--19, ISSN: 1230-1612, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bosons, many-particle, quantum walks, thermalization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1142/S1230161216500025         Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[AWCZ-19977] [data modyf: 12-04-2016 10:33]
[16] An exactly solvable system from quantum optics / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Tomasz Stachowiak // Physics Letters A .- 2015, Vol. 379, no. 24-25, s. 1503--1509, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Bargmann representation, quantum optics, spectrum determination
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2015.03.033         Cytowania wg Scopus: 7 [02-12-2019]
[AWCZ-18983] [data modyf: 24-08-2015 13:17]
[17] Comment on "Solvability of the two-photon Rabi Hamiltonian" / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Tomasz Stachowiak // Physical Review A .- 2015, Vol. 91, s. 1--2, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.91.037801         Cytowania wg Scopus: 9 [02-12-2019]
[AWCZ-18984] [data modyf: 22-11-2017 11:10]
[18] Dynamics of a relativistic charge in the Penning trap / Yurij Yaremko, Maria Przybylska, Andrzej Maciejewski // Chaos .- 2015, Vol. 25, no. 5, s. 1--16, ISSN: 1054-1500, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1063/1.4919243         Cytowania wg Scopus: 3 [02-12-2019]
[AWCZ-19093] [data modyf: 04-09-2015 10:49]
[19] Note on integrability of certain homogeneous Hamiltonian systems / Wojciech Szumiński, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2015, Vol. 379, no. 45-46, s. 2970--2976, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Liouville integrability, differential Galois theory, integrability obstructions, systems in curved spaces, systems in polar coordinates
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2015.08.032         Cytowania wg Scopus: 11 [02-12-2019]
[AWCZ-19488] [data modyf: 04-11-2015 14:03]
[20] Analytical method of spectra calculations in the Bargmann representation / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Tomasz Stachowiak // Physics Letters A .- 2014, Vol. 378, no. 46, s. 3445--3451, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Bargmann representation, Quantum optics, Rabi model
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2014.10.001         Cytowania wg Scopus: 22 [02-12-2019]
[AWCZ-18597] [data modyf: 20-08-2015 14:38]
[21] Full spectrum of the Rabi model / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Tomasz Stachowiak // Physics Letters A .- 2014, Vol. 378, s. 16--20, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Bargmann-Fock representation, Rabi model, quantum optics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2013.10.032         Cytowania wg Scopus: 28 [02-12-2019]
[AWCZ-17696] [data modyf: 20-08-2015 12:26]
[22] The inhomogeneous Suslov problem / Luis C. García-Naranjo, Andrzej Maciejewski, Juan C. Marrero, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2014, Vol. 378, no. 32-33, s. 2389--2394, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Suslov problem, integrability, invariant volume forms, nonholonomic mechanical systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2014.06.026         Cytowania wg Scopus: 10 [02-12-2019]
[AWCZ-18398] [data modyf: 21-08-2015 09:47]
[23] Darboux points and integrability analysis of Hamiltonian systems with homogeneous rational potentials / Michał Studziński, Maria Przybylska // Physica D .- 2013, Vol. 249, s. 1--15, ISSN: 0167-2789, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Application of residue calculus, Differential Galois theory, Hamiltonian systems, Integrability, Non-integrability criteria
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.physd.2012.12.012         Cytowania wg Scopus: 3 [02-12-2019]
[AWCZ-17214] [data modyf: 20-08-2015 11:34]
[24] Nonexistence of the final first integral in the Zipoy-Voorhees space-time / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Tomasz Stachowiak // Physical Review D .- 2013, Vol. 88, s. 0640031--0640037, ISSN: 1550-7998, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/physRevD.88.064003         Cytowania wg Scopus: 5 [02-12-2019]
[AWCZ-17549] [data modyf: 07-09-2015 12:49]
[25] Non-integrability of flail triple pendulum / Maria Przybylska, Wojciech Szumiński // Chaos, Solitions & Fractals .- 2013, Vol. 53, s. 60--74, ISSN: 0960-0779, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.chaos.2013.04.008         Cytowania wg Scopus: 8 [02-12-2019]
[AWCZ-17456] [data modyf: 20-08-2015 09:41]
[26] Non-integrability of the dumbbel and point mass problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Leon Simpson, Wojciech Szumiński // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy .- 2013, Vol. 117, s. 315--330, ISSN: 0923-2958, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s10569-013-9514-7         Cytowania wg Scopus: 7 [02-12-2019]
[AWCZ-17833] [data modyf: 20-08-2015 11:59]
[27] On integrable rational potentials of the Dirac equation / Tomasz Stachowiak, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2013, Vol. 377, no. 12, s. 833--841, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2013.02.010         Cytowania wg Scopus: 2 [02-12-2019]
[AWCZ-17215] [data modyf: 20-08-2015 11:34]
[28] The generalized Euler-Poinsot rigid body equations: explicit elliptic solutions / Yuri N. Fedorov, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical .- 2013, Vol. 46, no. 41, s. 1--26, ISSN: 1751-8113, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1088/1751-8113/46/41/415201         Cytowania wg Scopus: 3 [02-12-2019]
[AWCZ-17552] [data modyf: 02-09-2015 11:53]
[29] Integrable variational equations of non-integrable systems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Regular and Chaotic Dynamics .- 2012, Vol. 17, no 3-4, s. 337--358, ISSN: 1560-3547, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Euler-Poisson equations, differential Galois group, rigid body, solvability in special functions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1134/S1560354712030094         Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[AWCZ-16729] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[30] Necessary conditions for the existence of additional first integrals for Hamiltonian systems with homogeneous potential / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Haruo Yoshida // Nonlinearity .- 2012, Vol. 25, no 2, s. 255--277, ISSN: 0951-7715, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1088/0951-7715/25/2/255         Cytowania wg Scopus: 5 [02-12-2019]
[AWCZ-16256] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[31] Integrable deformations of integrable Hamiltonian systems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2011, Vol. 376, s. 80--93, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Hamilton systems, differential Galois integrability obstructions, differential Galois theory, integrability, non-integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.physleta.2011.10.033         Cytowania wg Scopus: 3 [02-12-2019]
[AWCZ-16043] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[32] Non-integrability of the three-body problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy .- 2011, Vol. 110, no 1, s. 17--30, ISSN: 0923-2958, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian equations, differential Galois group, hypergeometric equation, monodromy group, non-integrability criteria, three-body problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s10569-010-9333-z         Cytowania wg Scopus: 10 [02-12-2019]
[AWCZ-15663] [data modyf: 18-08-2011 13:52]
[33] On algebraic construction of certain integrable and super-integrable systems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, A. V. Tsiganov // Physica D .- 2011, Vol. 240, no 18, s. 1426--1448, ISSN: 0167-2789, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Bi-Hamiltonian systems, Hypergeometric function, Poisson manifold, Separation of variables, Super-integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.physd.2011.05.020         Cytowania wg Scopus: 12 [02-12-2019]
[AWCZ-15807] [data modyf: 18-08-2011 14:19]
[34] Integrability of Hamiltonian systems with homogeneous potentials of degree zero / Guy Casale, Guillaume Duval, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2010, Vol. 374, no 3, s. 448--452, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1016/j.physleta.2009.11.018         Cytowania wg Scopus: 8 [02-12-2019]
[AWCZ-15402] [data modyf: 22-03-2011 11:07]
[35] Necessary conditions for classical super-integrability of a certain family of potentials in constant curvature spaces / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Haruo Yoshida // Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical .- 2010, Vol. 43, no 38, s. [15], ISSN: 1751-8113, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1088/1751-8113/43/38/382001         Cytowania wg Scopus: 31 [02-12-2019]
[AWCZ-15344] [data modyf: 08-02-2011 12:34]
[36] Partial integrability of Hamiltonian systems with homogenous potential / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Regular and Chaotic Dynamics .- 2010, Vol. 15, no 4-5, s. 551--563, ISSN: 1560-3547, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian equations, differential Galois group, hypergeometric equation, integrability, monodromy group, non-integrability criteria
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1134/S1560354710040106         Cytowania wg Scopus: 4 [02-12-2019]
[AWCZ-15343] [data modyf: 24-01-2011 12:16]
[37] Darboux points and integrability of homogeneous Hamiltonian systems with three and more degrees of freedom / Maria Przybylska // Regular and Chaotic Dynamics .- 2009, Vol. 14, no 2, s. 263--311, ISSN: 1560-3547, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, differential Galois group, homogeneous potentials, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1134/S1560354709020063         Cytowania wg Scopus: 8 [02-12-2019]
[AWCZ-15530] [data modyf: 22-03-2011 11:51]
[38] Darboux points and integrability of homogeneous Hamiltonian systems with three and more degrees of freedom nongeneric cases / Maria Przybylska // Regular and Chaotic Dynamics .- 2009, Vol. 14, no 3, s. 349--388, ISSN: 1560-3547, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, differential Galois group, homogeneous potentials, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1134/S1560354709030022         Cytowania wg Scopus: 6 [02-12-2019]
[AWCZ-15531] [data modyf: 22-03-2011 11:56]
[39] Differential Galois theory and integrability / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // International Journal of Geometric Methods in Modern Physics .- 2009, Vol. 6, no 8, s. 1357--1390, ISSN: 0219-8878, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, differential Galois theory, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 8 [02-12-2019]
[AWCZ-15527] [data modyf: 22-03-2011 11:14]
[40] The Poisson equations in the nonholonomic Suslov problem: integrability, meromorphic and hypergeometric solutions / Yuri N. Fedorov, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Nonlinearity .- 2009, Vol. 22, no 9, s. 2231--2259, ISSN: 0951-7715, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1088/0951-7715/22/9/009         Cytowania wg Scopus: 17 [02-12-2019]
[AWCZ-14453] [data modyf: 22-03-2011 11:18]
[41] Differential Galois obstructions for integrability of homogeneous Newton equations / Maria Przybylska // Journal of Mathematical Physics .- 2008, Vol. 49, s. 022701-1--022701-40, ISSN: 0022-2488, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 7 [02-12-2019]
[AWCZ-15532] [data modyf: 22-03-2011 12:03]
[42] Differential Galois obstructions for non-commutative integrability / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2008, Vol. 372, no 33, s. 5431--5435, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1016/j.physleta.2008.06.050         Cytowania wg Scopus: 3 [02-12-2019]
[AWCZ-15534] [data modyf: 22-03-2011 13:02]
[43] Global integrability of cosmological scalar fields / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Tomasz Stachowiak, Marek Szydłowski // Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical .- 2008, Vol. 41, nr 46, s. [26], ISSN: 1751-8113, : summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1088/1751-8113/41/46/465101         Cytowania wg Scopus: 18 [02-12-2019]
[AWCZ-13573] [data modyf: 22-03-2011 14:13]
[44] Necessary conditions for super-integrability of Hamiltonian systems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Haruo Yoshida // Physics Letters A .- 2008, Vol. 372, no 34, s. 5581--5587, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian equation, hypergeometric equation, integrability, monodromy group, non-integrability criteria
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1016/j.physleta.2008.06.065         Cytowania wg Scopus: 11 [02-12-2019]
[AWCZ-15533] [data modyf: 22-03-2011 13:06]
[45] Finiteness of integrable n-dimensional homogeneous polynimial potentials / Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2007, Vol. 369, no 3, s. 180--187, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, Kovalevskaya exponents, hypergeometric equation, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1016/j.physleta.2007.04.077         Cytowania wg Scopus: 5 [02-12-2019]
[AWCZ-15535] [data modyf: 22-03-2011 12:57]
[46] Darboux points and integrability of Hamiltonian systems with homogenous polynomial potential / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Journal of Mathematical Physics .- 2005, Vol. 46, no 6, s. 062901-1--062901-33, ISSN: 0022-2488, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-10710] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Differential Galois approach to the non-integrability of the heavy top problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Annales de la Faculte des Sciences de Toulouse .- 2005, Vol. 14, no 1, s. 123--160 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10711] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[48] Integrability of generalized Jacobi problem / Boris S. Bardin, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Regular and Chaotic Dynamics .- 2005, Vol. 10, no 4, s. 437--461, ISSN: 1560-3547, : bibliogr.wykr.
Słowa kluczowe: Jacobi problem, differential Galois group, integrability, monodromy group
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-10709] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[49] New integrable Hamiltonian system with first integral quartic in momenta / Katsuya Nakagawa, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2005, Vol. 343, s. 171--173, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 10 [02-12-2019]
[AWCZ-10707] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Non-integrability of Gross-Neveu systems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Tomasz Stachowiak // Physica D .- 2005, Vol. 201, s. 249--267, ISSN: 0167-2789, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Gross-Neveu models, Morales-Ramis theory, differential Galois group, non-integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 7 [02-12-2019]
[AWCZ-10237] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] All meromorphically integrable 2D Hamiltonian systems with homogenous potential of degree 3 / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2004, no 327, s. 461--473, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10069] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Darboux polynomials and first integrals of natural polynomial Hamiltonian systems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2004, no 326, s. 219--226, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Darboux polynomials, Hamiltonian systems, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 17 [02-12-2019]
[AWCZ-10068] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Non-integrability of the generalized spring-pendulum problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Jacques-Arthur Weil // Journal of Physics A : Mathematical and General .- 2004, Vol. 37, no 7, s. 2579--2597 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 16 [02-12-2019]
[AWCZ-10089] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Non-integrability of the generalized two fixed centres problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy .- 2004, no 89, s. 145--164, ISSN: 0923-2958, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: integrability, two fixed centrs problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 16 [02-12-2019]
[AWCZ-10067] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Nonintegrability of the Suslov problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Journal of Mathematical Physics .- 2004, Vol. 45, no 3, s. 1065--1078, ISSN: 0022-2488, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 11 [02-12-2019]
[AWCZ-15536] [data modyf: 22-03-2011 14:31]
[56] Isospectral-like flows and eigenvalue problem / Maria Przybylska // Future Generation Computer Systems .- 2003, Vol. 19, no 7, s. 1165--1175 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: eigenvalue algorithms, isospectral flows, lax equation, matrix decompositions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1016/S0167-739X(03)00042-6         Cytowania wg Scopus: 4 [02-12-2019]
[AWCZ-15537] [data modyf: 23-03-2011 11:04]
[57] Non-integrability of restricted two body problems in constant curvature spaces / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Regular and Chaotic Dynamics .- 2003, Vol. 8, no 4, s. 413--430, ISSN: 1560-3547, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 14 [02-12-2019]
[AWCZ-9412] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Non-integrability of the problem of a rigid satellite in gravitational and magnetic fields / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy .- 2003, Vol. 87, no 4, s. 317--351, ISSN: 0923-2958, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kovacic algorithm, differential Galois, integrability, symmetric satellite, theory
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 14 [02-12-2019]
[AWCZ-9417] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Living in a non-integrable universe / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Marek Szydłowski // Gravitation and Cosmology .- 2002, Vol. 8, suppl. 2, s. 93--99 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8762] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[60] Non-integrability of ABC flow / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2002, no 303, s. 265--272, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ABC flow, Ziglin theory, differential Galois group, differential Galois theory, monodromy group
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 25 [02-12-2019]
[AWCZ-8764] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[61] Non-integrability of the Suslov problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Regular and Chaotic Dynamics .- 2002, Vol. 7, no 1, s. 73--80, ISSN: 1560-3547, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 11 [02-12-2019]
[AWCZ-8761] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[62] On matrix differential equations and abstract FG algorithm / Maria Przybylska // Linear Algebra and its Applications .- 2002, Vol. 346, no 1-3, s. 155--175, ISSN: 0024-3795, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Matrix factorization, eigenvalue algorithms, isospectral flows, matrix differential equations, self-similar flows
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 3 [02-12-2019]
[AWCZ-15538] [data modyf: 23-03-2011 11:43]
[63] A generalization of the Lax equation / Maria Przybylska // Journal of Geometry and Physics .- 2001, Vol. 38, no 3-4, s. 217--252 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, Lax equation, R matrices, Skylyanin bracket, integrability, tensor invariants
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-15541] [data modyf: 23-03-2011 12:27]
[64] Additive generalizations of the Lax equation / Maria Przybylska // Reports on Mathematical Physics .- 2001, Vol. 48, no 3, s. 425--440, ISSN: 0034-4877, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Lax equation, dynamical systems, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-15539] [data modyf: 23-03-2011 11:49]
[65] Controllability of matrix differential equations related to Lie algebra actions / Maria Przybylska // Open Systems & Information Dynamics .- 2001, Vol. 8, s. 115--123, ISSN: 1230-1612, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-15540] [data modyf: 23-03-2011 11:55]
[66] Studies of the Hoyer system / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Reports on Mathematical Physics .- 2001, Vol. 48, no 1/2, s. 131--138, ISSN: 0034-4877, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Euler top, Hoyer system, Poisson structures, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 2 [02-12-2019]
[AWCZ-8110] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] A generalization of the Lax equation defined by an arbitrary anti-automorphism / Maria Przybylska // Journal of Physics A : Mathematical and General .- 1999, Vol. 32, s. 3155--3167 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 4 [02-12-2019]
[AWCZ-15542] [data modyf: 23-03-2011 12:57]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Overview of the differential Galois integrability conditions for non-homogeneous potentials / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // W: Banach Center Publication .- 2011, Vol. 94, s. 221--232 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Hamilton systems, differential Galois integrability obstructions, differential Galois theory, integrability, non-integrability,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.4064/bc94-0-15
[AWI-9162] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Integrability of homogenous systems. Results and problems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // W: Global integrability of field theories : proceedings of GIFT 2006. Daresbury, Wielka Brytania, 2006 .- Karlsruhe : Universitätsverlag, 2006, s. 267--288 .- ISBN: 3866440359
Słowa kluczowe: Hamiltonian equations, Newton equations, differential Galois group, hypergeometric equation, integrability, non-integrability criteria

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18177] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski