System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Maria Przybylska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 75 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Promieniowanie elektromagnetyczne a zdrowie, 2014. Maria Przybylska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 500 s. , ISBN: 9788378421221, bibliogr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12368] [data modyf: 02-09-2015 11:29]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Constrained n-body problems, Wojciech Szumiński, Maria Przybylska
// W: Applied non-linear dynamical systems, 2014. / ed. J. Awrejcewicz, Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics Vol. 93), s. 305--317, ISBN: 9783319082653    DOI: 10.1007/978-3-319-08266-0
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [30-03-2020]
[WZCZ-16382] [data modyf: 17-08-2015 14:27]
[2] The Poisson equations in the nonholonomic Suslov problem: integrability, meromorphic and hypergeometric solutions, Yuri N. Fedorov, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska
// W: Geometric methods in physics : proceedings of the XXVIII workshop, 2009. / ed. P. Kielanowski, S. Twareque Ali, A. Odzijewicz, M. Schlichenmaier, T. Voronov, New York : American Institute of Physics (AIP Conference Proceedings 1191), s. 85--90, ISBN: 9780735407282
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [30-03-2020]
[WZCZ-12790] [data modyf: 22-03-2011 11:31]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Bi-homogeneity and integrability of rational potentials / Thierry Combot, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2020. Journal of Differential Equations, 1--17, ISSN: 0022-0396, , eISSN: 1090-2732, bibliogr. wykr. summ. .- [in press]
Słowa kluczowe: differential Galois theory, homogeneous potentials, integrability, special functions
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.jde.2019.11.074
[AWCZ-24934] [data modyf: 12-02-2020 11:58]
[140] [1]
[2] Differential Galois integrability obstructions for nonlinear three-dimensional differential systems / Wojciech Szumiński, Maria Przybylska, 2020. Chaos Vol. 30, 1--12, ISSN: 1054-1500, , eISSN: 1089-7682, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1063/1.5128587
[AWCZ-24936] [data modyf: 12-02-2020 12:37]
[70] [0,5]
[3] Non-integrability of generalised Charlier and Saint-Germain problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2020. Applied Mathematics and Computation Vol. 365, 1--8, ISSN: 0096-3003, , eISSN: 1873-5649, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Celestial mechanics, Differential Galois group, Generalised Kepler problem, Non-integrability, Variational equations
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.amc.2019.124720         Cytowania wg Scopus: 0 [30-03-2020]
[AWCZ-24432] [data modyf: 14-10-2019 14:11]
[100] [1]
[4] On Dynamics of Jellet's Egg. Asymptotic Solutions Revisited / Stefan Rauch-Wojciechowski, Maria Przybylska, 2020. Regular and Chaotic Dynamics Vol. 25, no. 1, 40--58, ISSN: 1560-3547, , eISSN: 1468-4845, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Jellet egg., nonholonomic mechanics, rigid body, tippe top
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1134/S1560354720010062
[AWCZ-24933] [data modyf: 12-02-2020 11:50]
[49,5] [0,71]
[5] Dynamics of a dipole in a stationary electromagnetic field / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Yurij Yaremko, 2019. Proceedings of the Royal Society A Vol. 475, 1--20, ISSN: 1364-5021, , eISSN: 1471-2946, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Poisson structures in electrodynamics, dipole dynamics, hidden symmetries, integrability
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1098/rspa.2019.0230         Cytowania wg Scopus: 0 [30-03-2020]
[AWCZ-24433] [data modyf: 14-10-2019 14:31]
[100] [1]
[6] Dynamics of constrained many body problems in constant curvature two-dimensional manifolds / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2018. Philosophical Transactions of the Royal Sociaty. A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences Vol. 376, iss. 2131, 1--17, ISSN: 1364-503X, , eISSN: 1471-2962, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Poincare-Chetaev equations, rigid body, space of constant curvature, systems with constrains
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1098/rsta.2017.0425         Cytowania wg Scopus: 1 [30-03-2020]
[AWCZ-23256] [data modyf: 02-11-2018 16:12]
[40] [1]
[7] Anisotropic Kepler and anisotropic two fixed centres problems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Wojciech Szumiński, 2017. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy Vol. 127, iss. 2, 163--184, ISSN: 0923-2958, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Anisotropic Kepler problem, Anisotropic two fixed centres problem, Differential Galois theory, Morales-Ramis theory, Non-integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s10569-016-9722-z         Cytowania wg Scopus: 2 [30-03-2020]
[AWCZ-20449] [data modyf: 23-02-2017 12:33]
[15] [0,5]
[8] Global properties of Kovalevskaya exponents / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2017. Regular and Chaotic Dynamics Vol. 22, no. 7, 840--850, ISSN: 1560-3547, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Kolavevskaya-Painleve analysis, integrability, quasi-homogeneus systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1134/S1560354717070061         Cytowania wg Scopus: 1 [30-03-2020]
[AWCZ-23223] [data modyf: 19-10-2018 15:50]
[2,5] [0,5]
[9] Note on integrability of certain homogeneous Hamiltonian systems in 2D constant curvature spaces / Andrzej Maciejewski, Wojciech Szumiński, Maria Przybylska, 2017. Physics Letters A Vol. 381, iss. 7, 725--732, ISSN: 0375-9601, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Constant curvature spaces, Differential Galois theory, Integrability obstructions, Liouville integrability, Morales-Ramis theory
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2016.12.030         Cytowania wg Scopus: 3 [30-03-2020]
[AWCZ-20940] [data modyf: 24-01-2017 11:57]
[15] [0,5]
[10] Preface / Vladimir S. Matveev, Eva Miranda, Vladimir Rubtsov, Maria Przybylska, Sergei Tabachnikov, 2017. Journal of Geometry and Physics Vol. 115, no. 1, 1
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1016/j.geomphys.2016.12.016         Cytowania wg Scopus: 0 [30-03-2020]
[AWCZ-21653] [data modyf: 18-09-2017 12:14]
[0] [0]
[11] Probing the Eigenstates Thermalization Hypothesis with Many-Particle Quantum Walks on Lattices / Dibwe Pierrot Musumbu, Maria Przybylska, Andrzej Maciejewski, 2017. Open Systems & Information Dynamics Vol. 24, no. 2, 1-25, ISSN: 1230-1612, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: eigenstate thermalization hypothesis (ETH), many-particle systems, quantum walks
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1142/S123016121750007X         Cytowania wg Scopus: 0 [30-03-2020]
[AWCZ-21654] [data modyf: 08-09-2017 12:47]
[11,55] [0,58]
[12] Relativistic quantum mechanics of a spin-1/2 charge in a Penning trap / Yurij Yaremko, Maria Przybylska, Andrzej Maciejewski, 2017. International Journal of Mass Spectrometry Vol. 422, 13--26, ISSN: 1387-3806, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Anharmonic perturbations, Birkhoff transformation, Quantum Penning trap, Relativistic effects, Resonances
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.ijms.2017.07.018         Cytowania wg Scopus: 0 [30-03-2020]
[AWCZ-22281] [data modyf: 31-01-2018 11:21]
[30] [1]
[13] Understanding Reversals of a Rattleback / Stefan Rauch-Wojciechowski, Maria Przybylska, 2017. Regular and Chaotic Dynamics Vol. 22, no. 4, 368--385, ISSN: 1560-3547, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: nonholonomic mechanics, numerical solutions, rattleback, rigid body dynamics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1134/s1560354717040037         Cytowania wg Scopus: 5 [30-03-2020]
[AWCZ-21661] [data modyf: 29-10-2018 11:15]
[2,5] [0,5]
[14] Dynamics of a rolling and sliding disk in a plane. Asymptotic solutions, stability and numerical simulations / Maria Przybylska, Stefan Rauch-Wojciechowski, 2016. Regular and Chaotic Dynamics Vol. 21, no. 2, 204--231, ISSN: 1560-3547, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: nonholonomic mechanics, rigid body, rolling disk, sliding disk
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1134/S1560354716020052         Cytowania wg Scopus: 4 [30-03-2020]
[AWCZ-20129] [data modyf: 12-02-2020 11:47]
[15] Dynamics of multibody chains in circular orbit: non-integrability of equations of motion / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2016. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy Vol. 126, 297--311, ISSN: 0923-2958, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Morales-Ramis theory, integrability, multibody systems, planar 2-chain problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s10569-016-9696-x         Cytowania wg Scopus: 1 [30-03-2020]
[AWCZ-20662] [data modyf: 05-12-2016 15:26]
[16] Integrability of Hamiltonian systems with algebraic potentials / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2016. Physics Letters A Vol. 380, 76--82, ISSN: 0375-9601, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, algebraic potentials, differential Galois theory, integrability, non-integrability criteria
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2016.08.035         Cytowania wg Scopus: 3 [30-03-2020]
[AWCZ-19641] [data modyf: 17-12-2015 14:19]
[17] Penning trap with an inclined magnetic field / Yurij Yaremko, Maria Przybylska, Andrzej Maciejewski, 2016. Chaos: An Interdyscyplinary Journal of Nonlinear Science Vol. 26, no. 8, 3118-1--3118-12, ISSN: 1054-1500, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1063/1.4961068         Cytowania wg Scopus: 1 [30-03-2020]
[AWCZ-20350] [data modyf: 14-09-2016 08:44]
[18] Thermalization in many-particle quantum walks / Dibwe Pierrot Musumbu, Maria Przybylska, Andrzej Maciejewski, 2016. Open Systems & Information Dynamics Vol. 23, no. 1, 1--19, ISSN: 1230-1612, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bosons, many-particle, quantum walks, thermalization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1142/S1230161216500025         Cytowania wg Scopus: 1 [30-03-2020]
[AWCZ-19977] [data modyf: 12-04-2016 10:33]
[19] An exactly solvable system from quantum optics / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Tomasz Stachowiak, 2015. Physics Letters A Vol. 379, no. 24-25, 1503--1509, ISSN: 0375-9601, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Bargmann representation, quantum optics, spectrum determination
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2015.03.033         Cytowania wg Scopus: 7 [30-03-2020]
[AWCZ-18983] [data modyf: 24-08-2015 13:17]
[20] Comment on "Solvability of the two-photon Rabi Hamiltonian" / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Tomasz Stachowiak, 2015. Physical Review A Vol. 91, 1--2, ISSN: 1050-2947, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.91.037801         Cytowania wg Scopus: 10 [30-03-2020]
[AWCZ-18984] [data modyf: 22-11-2017 11:10]
[21] Dynamics of a relativistic charge in the Penning trap / Yurij Yaremko, Maria Przybylska, Andrzej Maciejewski, 2015. Chaos Vol. 25, no. 5, 1--16, ISSN: 1054-1500, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1063/1.4919243         Cytowania wg Scopus: 3 [30-03-2020]
[AWCZ-19093] [data modyf: 04-09-2015 10:49]
[22] Note on integrability of certain homogeneous Hamiltonian systems / Wojciech Szumiński, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2015. Physics Letters A Vol. 379, no. 45-46, 2970--2976, ISSN: 0375-9601, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Liouville integrability, differential Galois theory, integrability obstructions, systems in curved spaces, systems in polar coordinates
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2015.08.032         Cytowania wg Scopus: 12 [30-03-2020]
[AWCZ-19488] [data modyf: 04-11-2015 14:03]
[23] Analytical method of spectra calculations in the Bargmann representation / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Tomasz Stachowiak, 2014. Physics Letters A Vol. 378, no. 46, 3445--3451, ISSN: 0375-9601, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bargmann representation, Quantum optics, Rabi model
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2014.10.001         Cytowania wg Scopus: 24 [30-03-2020]
[AWCZ-18597] [data modyf: 20-08-2015 14:38]
[24] Full spectrum of the Rabi model / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Tomasz Stachowiak, 2014. Physics Letters A Vol. 378, 16--20, ISSN: 0375-9601, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Bargmann-Fock representation, Rabi model, quantum optics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2013.10.032         Cytowania wg Scopus: 29 [30-03-2020]
[AWCZ-17696] [data modyf: 20-08-2015 12:26]
[25] The inhomogeneous Suslov problem / Luis C. García-Naranjo, Andrzej Maciejewski, Juan C. Marrero, Maria Przybylska, 2014. Physics Letters A Vol. 378, no. 32-33, 2389--2394, ISSN: 0375-9601, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Suslov problem, integrability, invariant volume forms, nonholonomic mechanical systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2014.06.026         Cytowania wg Scopus: 10 [30-03-2020]
[AWCZ-18398] [data modyf: 21-08-2015 09:47]
[26] Darboux points and integrability analysis of Hamiltonian systems with homogeneous rational potentials / Michał Studziński, Maria Przybylska, 2013. Physica D Vol. 249, 1--15, ISSN: 0167-2789, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Application of residue calculus, Differential Galois theory, Hamiltonian systems, Integrability, Non-integrability criteria
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.physd.2012.12.012         Cytowania wg Scopus: 3 [30-03-2020]
[AWCZ-17214] [data modyf: 20-08-2015 11:34]
[27] Nonexistence of the final first integral in the Zipoy-Voorhees space-time / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Tomasz Stachowiak, 2013. Physical Review D Vol. 88, 0640031--0640037, ISSN: 1550-7998, bibliogr. rys.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/physRevD.88.064003         Cytowania wg Scopus: 6 [30-03-2020]
[AWCZ-17549] [data modyf: 07-09-2015 12:49]
[28] Non-integrability of flail triple pendulum / Maria Przybylska, Wojciech Szumiński, 2013. Chaos, Solitions & Fractals Vol. 53, 60--74, ISSN: 0960-0779, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.chaos.2013.04.008         Cytowania wg Scopus: 9 [30-03-2020]
[AWCZ-17456] [data modyf: 20-08-2015 09:41]
[29] Non-integrability of the dumbbel and point mass problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Leon Simpson, Wojciech Szumiński, 2013. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy Vol. 117, 315--330, ISSN: 0923-2958, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s10569-013-9514-7         Cytowania wg Scopus: 9 [30-03-2020]
[AWCZ-17833] [data modyf: 20-08-2015 11:59]
[30] On integrable rational potentials of the Dirac equation / Tomasz Stachowiak, Maria Przybylska, 2013. Physics Letters A Vol. 377, no. 12, 833--841, ISSN: 0375-9601, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2013.02.010         Cytowania wg Scopus: 2 [30-03-2020]
[AWCZ-17215] [data modyf: 20-08-2015 11:34]
[31] The generalized Euler-Poinsot rigid body equations: explicit elliptic solutions / Yuri N. Fedorov, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2013. Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical Vol. 46, no. 41, 1--26, ISSN: 1751-8113, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1088/1751-8113/46/41/415201         Cytowania wg Scopus: 3 [30-03-2020]
[AWCZ-17552] [data modyf: 02-09-2015 11:53]
[32] Integrable variational equations of non-integrable systems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2012. Regular and Chaotic Dynamics Vol. 17, no 3-4, 337--358, ISSN: 1560-3547, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Euler-Poisson equations, differential Galois group, rigid body, solvability in special functions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1134/S1560354712030094         Cytowania wg Scopus: 1 [30-03-2020]
[AWCZ-16729] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[33] Necessary conditions for the existence of additional first integrals for Hamiltonian systems with homogeneous potential / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Haruo Yoshida, 2012. Nonlinearity Vol. 25, no 2, 255--277, ISSN: 0951-7715, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1088/0951-7715/25/2/255         Cytowania wg Scopus: 5 [30-03-2020]
[AWCZ-16256] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[34] Integrable deformations of integrable Hamiltonian systems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2011. Physics Letters A Vol. 376, 80--93, ISSN: 0375-9601, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Hamilton systems, differential Galois integrability obstructions, differential Galois theory, integrability, non-integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.physleta.2011.10.033         Cytowania wg Scopus: 3 [30-03-2020]
[AWCZ-16043] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[35] Non-integrability of the three-body problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2011. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy Vol. 110, no 1, 17--30, ISSN: 0923-2958, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian equations, differential Galois group, hypergeometric equation, monodromy group, non-integrability criteria, three-body problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s10569-010-9333-z         Cytowania wg Scopus: 12 [30-03-2020]
[AWCZ-15663] [data modyf: 18-08-2011 13:52]
[36] On algebraic construction of certain integrable and super-integrable systems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, A. V. Tsiganov, 2011. Physica D Vol. 240, no 18, 1426--1448, ISSN: 0167-2789, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bi-Hamiltonian systems, Hypergeometric function, Poisson manifold, Separation of variables, Super-integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.physd.2011.05.020         Cytowania wg Scopus: 13 [30-03-2020]
[AWCZ-15807] [data modyf: 18-08-2011 14:19]
[37] Integrability of Hamiltonian systems with homogeneous potentials of degree zero / Guy Casale, Guillaume Duval, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2010. Physics Letters A Vol. 374, no 3, 448--452, ISSN: 0375-9601, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1016/j.physleta.2009.11.018         Cytowania wg Scopus: 8 [30-03-2020]
[AWCZ-15402] [data modyf: 22-03-2011 11:07]
[38] Necessary conditions for classical super-integrability of a certain family of potentials in constant curvature spaces / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Haruo Yoshida, 2010. Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical Vol. 43, no 38, [15], ISSN: 1751-8113, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1088/1751-8113/43/38/382001         Cytowania wg Scopus: 32 [30-03-2020]
[AWCZ-15344] [data modyf: 08-02-2011 12:34]
[39] Partial integrability of Hamiltonian systems with homogenous potential / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2010. Regular and Chaotic Dynamics Vol. 15, no 4-5, 551--563, ISSN: 1560-3547, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian equations, differential Galois group, hypergeometric equation, integrability, monodromy group, non-integrability criteria
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1134/S1560354710040106         Cytowania wg Scopus: 4 [30-03-2020]
[AWCZ-15343] [data modyf: 24-01-2011 12:16]
[40] Darboux points and integrability of homogeneous Hamiltonian systems with three and more degrees of freedom / Maria Przybylska, 2009. Regular and Chaotic Dynamics Vol. 14, no 2, 263--311, ISSN: 1560-3547, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, differential Galois group, homogeneous potentials, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1134/S1560354709020063         Cytowania wg Scopus: 8 [30-03-2020]
[AWCZ-15530] [data modyf: 22-03-2011 11:51]
[41] Darboux points and integrability of homogeneous Hamiltonian systems with three and more degrees of freedom nongeneric cases / Maria Przybylska, 2009. Regular and Chaotic Dynamics Vol. 14, no 3, 349--388, ISSN: 1560-3547, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, differential Galois group, homogeneous potentials, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1134/S1560354709030022         Cytowania wg Scopus: 6 [30-03-2020]
[AWCZ-15531] [data modyf: 22-03-2011 11:56]
[42] Differential Galois theory and integrability / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2009. International Journal of Geometric Methods in Modern Physics Vol. 6, no 8, 1357--1390, ISSN: 0219-8878, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, differential Galois theory, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 9 [30-03-2020]
[AWCZ-15527] [data modyf: 22-03-2011 11:14]
[43] The Poisson equations in the nonholonomic Suslov problem: integrability, meromorphic and hypergeometric solutions / Yuri N. Fedorov, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2009. Nonlinearity Vol. 22, no 9, 2231--2259, ISSN: 0951-7715, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1088/0951-7715/22/9/009         Cytowania wg Scopus: 18 [30-03-2020]
[AWCZ-14453] [data modyf: 22-03-2011 11:18]
[44] Differential Galois obstructions for integrability of homogeneous Newton equations / Maria Przybylska, 2008. Journal of Mathematical Physics Vol. 49, 022701-1--022701-40, ISSN: 0022-2488, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 7 [30-03-2020]
[AWCZ-15532] [data modyf: 22-03-2011 12:03]
[45] Differential Galois obstructions for non-commutative integrability / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2008. Physics Letters A Vol. 372, no 33, 5431--5435, ISSN: 0375-9601, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1016/j.physleta.2008.06.050         Cytowania wg Scopus: 3 [30-03-2020]
[AWCZ-15534] [data modyf: 22-03-2011 13:02]
[46] Global integrability of cosmological scalar fields / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Tomasz Stachowiak, Marek Szydłowski, 2008. Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical Vol. 41, nr 46, [26], ISSN: 1751-8113, summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1088/1751-8113/41/46/465101         Cytowania wg Scopus: 20 [30-03-2020]
[AWCZ-13573] [data modyf: 22-03-2011 14:13]
[47] Necessary conditions for super-integrability of Hamiltonian systems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Haruo Yoshida, 2008. Physics Letters A Vol. 372, no 34, 5581--5587, ISSN: 0375-9601, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian equation, hypergeometric equation, integrability, monodromy group, non-integrability criteria
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1016/j.physleta.2008.06.065         Cytowania wg Scopus: 11 [30-03-2020]
[AWCZ-15533] [data modyf: 22-03-2011 13:06]
[48] Finiteness of integrable n-dimensional homogeneous polynimial potentials / Maria Przybylska, 2007. Physics Letters A Vol. 369, no 3, 180--187, ISSN: 0375-9601, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, Kovalevskaya exponents, hypergeometric equation, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1016/j.physleta.2007.04.077         Cytowania wg Scopus: 5 [30-03-2020]
[AWCZ-15535] [data modyf: 22-03-2011 12:57]
[49] Darboux points and integrability of Hamiltonian systems with homogenous polynomial potential / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2005. Journal of Mathematical Physics Vol. 46, no 6, 062901-1--062901-33, ISSN: 0022-2488, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-10710] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Differential Galois approach to the non-integrability of the heavy top problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2005. Annales de la Faculte des Sciences de Toulouse Vol. 14, no 1, 123--160 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10711] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[51] Integrability of generalized Jacobi problem / Boris S. Bardin, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2005. Regular and Chaotic Dynamics Vol. 10, no 4, 437--461, ISSN: 1560-3547, bibliogr. wykr.
Słowa kluczowe: Jacobi problem, differential Galois group, integrability, monodromy group
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-10709] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[52] New integrable Hamiltonian system with first integral quartic in momenta / Katsuya Nakagawa, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2005. Physics Letters A Vol. 343, 171--173, ISSN: 0375-9601, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 11 [30-03-2020]
[AWCZ-10707] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Non-integrability of Gross-Neveu systems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Tomasz Stachowiak, 2005. Physica D Vol. 201, 249--267, ISSN: 0167-2789, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Gross-Neveu models, Morales-Ramis theory, differential Galois group, non-integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 7 [30-03-2020]
[AWCZ-10237] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] All meromorphically integrable 2D Hamiltonian systems with homogenous potential of degree 3 / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2004. Physics Letters A, no 327, 461--473, ISSN: 0375-9601, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10069] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Darboux polynomials and first integrals of natural polynomial Hamiltonian systems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2004. Physics Letters A, no 326, 219--226, ISSN: 0375-9601, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Darboux polynomials, Hamiltonian systems, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 17 [30-03-2020]
[AWCZ-10068] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Non-integrability of the generalized spring-pendulum problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Jacques-Arthur Weil, 2004. Journal of Physics A : Mathematical and General Vol. 37, no 7, 2579--2597 bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 18 [30-03-2020]
[AWCZ-10089] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Non-integrability of the generalized two fixed centres problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2004. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, no 89, 145--164, ISSN: 0923-2958, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: integrability, two fixed centrs problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 18 [30-03-2020]
[AWCZ-10067] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Nonintegrability of the Suslov problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2004. Journal of Mathematical Physics Vol. 45, no 3, 1065--1078, ISSN: 0022-2488, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 11 [30-03-2020]
[AWCZ-15536] [data modyf: 22-03-2011 14:31]
[59] Isospectral-like flows and eigenvalue problem / Maria Przybylska, 2003. Future Generation Computer Systems Vol. 19, no 7, 1165--1175 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: eigenvalue algorithms, isospectral flows, lax equation, matrix decompositions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1016/S0167-739X(03)00042-6         Cytowania wg Scopus: 4 [30-03-2020]
[AWCZ-15537] [data modyf: 23-03-2011 11:04]
[60] Non-integrability of restricted two body problems in constant curvature spaces / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2003. Regular and Chaotic Dynamics Vol. 8, no 4, 413--430, ISSN: 1560-3547, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 14 [30-03-2020]
[AWCZ-9412] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Non-integrability of the problem of a rigid satellite in gravitational and magnetic fields / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2003. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy Vol. 87, no 4, 317--351, ISSN: 0923-2958, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Kovacic algorithm, differential Galois, integrability, symmetric satellite, theory
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 15 [30-03-2020]
[AWCZ-9417] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Living in a non-integrable universe / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Marek Szydłowski, 2002. Gravitation and Cosmology Vol. 8, suppl. 2, 93--99 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8762] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[63] Non-integrability of ABC flow / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2002. Physics Letters A, no 303, 265--272, ISSN: 0375-9601, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ABC flow, Ziglin theory, differential Galois group, differential Galois theory, monodromy group
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 26 [30-03-2020]
[AWCZ-8764] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[64] Non-integrability of the Suslov problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2002. Regular and Chaotic Dynamics Vol. 7, no 1, 73--80, ISSN: 1560-3547, bibliogr. tab.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 11 [30-03-2020]
[AWCZ-8761] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[65] On matrix differential equations and abstract FG algorithm / Maria Przybylska, 2002. Linear Algebra and its Applications Vol. 346, no 1-3, 155--175, ISSN: 0024-3795, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Matrix factorization, eigenvalue algorithms, isospectral flows, matrix differential equations, self-similar flows
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 3 [30-03-2020]
[AWCZ-15538] [data modyf: 23-03-2011 11:43]
[66] A generalization of the Lax equation / Maria Przybylska, 2001. Journal of Geometry and Physics Vol. 38, no 3-4, 217--252 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, Lax equation, R matrices, Skylyanin bracket, integrability, tensor invariants
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-15541] [data modyf: 23-03-2011 12:27]
[67] Additive generalizations of the Lax equation / Maria Przybylska, 2001. Reports on Mathematical Physics Vol. 48, no 3, 425--440, ISSN: 0034-4877, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Lax equation, dynamical systems, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 0 [30-03-2020]
[AWCZ-15539] [data modyf: 23-03-2011 11:49]
[68] Controllability of matrix differential equations related to Lie algebra actions / Maria Przybylska, 2001. Open Systems & Information Dynamics Vol. 8, 115--123, ISSN: 1230-1612, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [30-03-2020]
[AWCZ-15540] [data modyf: 23-03-2011 11:55]
[69] Studies of the Hoyer system / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2001. Reports on Mathematical Physics Vol. 48, no 1/2, 131--138, ISSN: 0034-4877, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Euler top, Hoyer system, Poisson structures, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 2 [30-03-2020]
[AWCZ-8110] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[70] A generalization of the Lax equation defined by an arbitrary anti-automorphism / Maria Przybylska, 1999. Journal of Physics A : Mathematical and General Vol. 32, 3155--3167 bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 4 [30-03-2020]
[AWCZ-15542] [data modyf: 23-03-2011 12:57]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Overview of the differential Galois integrability conditions for non-homogeneous potentials / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // W: Banach Center Publication .- 2011, Vol. 94, s. 221--232 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Hamilton systems, differential Galois integrability obstructions, differential Galois theory, integrability, non-integrability,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.4064/bc94-0-15
[AWI-9162] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Integrability of homogenous systems. Results and problems, 2006. Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // W: Global integrability of field theories : proceedings of GIFT 2006. Daresbury, Wielka Brytania Karlsruhe : Universitätsverlag, 2006, s. 267--288, ISBN: 3866440359
Słowa kluczowe: Hamiltonian equations, Newton equations, differential Galois group, hypergeometric equation, integrability, non-integrability criteria

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18177] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski