System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Jolanta Skierska
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Humanistyczny Jolanta Skierska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: historia (100 %)
Jednostka: --
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 23 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Diagnoza działalności kulturalnej w województwie lubuskim, 2018. Piotr Kułyk, Leszek Belzyt, Hanna Bortnowska, Mariola Michałowska, Bartosz Seiler, Jolanta Skierska, Leszek Kaźmierczak-Piwko, Paweł Szudra, - [oprac.], Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury 164 s. , ISBN: 9788365359063, bibliogr. rys. .- [Raport]
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-14827] [data modyf: 11-01-2019 12:10]
[2,22] [0,11]
[2] Ludność Zielonej Góry w latach 1652-1766 w świetle ksiąg metrykalnych, 2015. Jolanta Skierska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 295 s. , ISBN: 9788378421993,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12994] [data modyf: 08-03-2016 11:38]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Działania władz lokalnych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego w Zielonej Górze w pierwszych latach powojennych (1945-1950), Jolanta Skierska
// W: Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych, 2018. / red. nauk. Katarzyna Bock-Matuszyk, Wojciech Kucharski, Piotr Zubowski, Wrocław : Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", s. 423--443, ISBN: 9788394981662
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20756] [data modyf: 04-06-2019 11:35]
[5] [1]
[2] Epoka przemysłowa i poprzemysłowa w Zielonej Górze, Jolanta Skierska
// W: Epoka przemysłowa w miastach południowej części województwa lubuskiego, 2017. / red. nauk. Leszek C. Belzyt, Joanna Skierska, Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum, s. 18--54, ISBN: 9788365716040
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19343] [data modyf: 03-06-2019 10:41]
[5] [1]
[3] Szprotawa w epoce przemysłowej i poprzemysłowej, Jolanta Skierska
// W: Epoka przemysłowa w miastach południowej części województwa lubuskiego, 2017. / red. nauk. Leszek C. Belzyt, Joanna Skierska, Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum, s. 199--216, ISBN: 9788365716040
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19347] [data modyf: 03-06-2019 10:41]
[5] [1]
[4] W oczekiwaniu na mieszkanie. Polityka lokalowa w Zielonej Górze w latach 1975-1989 jako element zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego mieszkańcom. Przyczynek do badań, Jolanta Skierska
// W: Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa w aspekcie współczesnych zagrożeń, 2017. / red. nauk. G. Nakielski, K. Graczyk, T. Tabaczniuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 81--102, ISBN: 9788378423096
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20017] [data modyf: 23-05-2019 15:54]
[20] [1]
[5] Wprowadzenie, Jolanta Skierska, Leszek Belzyt
// W: Epoka przemysłowa w miastach południowej części województwa lubuskiego, 2017. / red. nauk. Leszek C. Belzyt, Joanna Skierska, Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum, s. 7--17, ISBN: 9788365716040
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19400] [data modyf: 17-10-2017 10:30]
[2,5] [0,5]
[6] Industrialisierung und Kulturlandschaft in der südlichen Lubuskie, Leszek Belzyt, Tomasz Jędraszak, Tomasz Nodzyński, Jolanta Skierska
// W: Handbuch zur Geschichte der Kulturlandschaft der Niederlausitz und südlichen Lubuskie, 2016. / Hg. Günter Bayerl, Leszek Belzyt, Axel Zutz, Cottbus, Zielona Góra : Brandenburgische Technische Universität, Uniwersytet Zielonogorski, s. 485--533, ISBN: -
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18385] [data modyf: 10-07-2017 09:48]
[7] Industrialisierung und Kulturlandschaft in der südlichen Lubuskie. Grünberg. Der Industrialisierungsprozess der Stadt und ihrer Umgebung, Jolanta Skierska
// W: Handbuch zur Geschichte der Kulturlandschaft der Niederlausitz und südlichen Lubuskie, 2016. / Hg. Günter Bayerl, Leszek Belzyt, Axel Zutz, Cottbus, Zielona Góra : Brandenburgische Technische Universität, Uniwersytet Zielonogorski, s. 516--527, ISBN: -
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19227] [data modyf: 10-07-2017 10:01]
[8] Kobiety lekkich obyczajów i matki dzieci nieślubnych w Zielonej Górze na przełomie XVII i XVIII wieku ( w świetle ksiąg metrykalnych, Jolanta Skierska
// W: Conjux. mater, filia, soror propoinqua, civis... Kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, 2016. / pod red. Marty Małkus i Kamili Szymańskiej, Wschowa - Leszno : Stowarzyszenie Czas A.R.T., s. 379--393, ISBN: 9788363363284
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19144] [data modyf: 09-06-2017 11:12]
[9] Proces uprzemysłowienia a krajobraz kulturowy w południowej części Lubuskiego. Zielona Góra i jej okolice, Jolanta Skierska
// W: Historia krajobrazu kulturowego Dolnych Łużyc i południowej części województwa lubuskiego, 2016. / red. G. Bayerl, L. C. Belzyt, A. Zutz, Cottbus, Zielona Góra : Brandenburgische Technische Universität, Uniwersytet Zielonogorski, s. 514--526, ISBN: - .- [Przypisy s. 526-532]
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18740] [data modyf: 10-02-2017 14:43]
[10] Grünberg (Zielona Góra) und sein Umland. Touristische Route durch Grünberg, Jolanta Skierska
// W: Kultur-Landschaft im Zentrum Europas : Deutsch-polnische Touren in Geschichte und Gegenwart der Niederlausitz und südlichen Lubuskie, 2015. / Hg. Günter Bayerl, Leszek C. Belzyt, Cottbus, Zielona Góra : Brandenburgische Technische Universität, Uniwersytet Zielonogorski, s. 241--247, ISBN: -
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16772] [data modyf: 30-11-2016 09:49]
[11] Krajobraz przemyslowy i poprzemysłowy po 1945 roku na terenie dzisiejszego tzw. lubuskiego trójmiasta, Tomasz Jędraszak, Tomasz Nodzyński, Jolanta Skierska
// W: Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia, 2015. / red. nauk. Tomasz Nodzyński, Marceli Tureczek, Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski : Polskie Towarzystwo Historyczne, s. 89--104, ISBN: 9788394090715
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17326] [data modyf: 13-11-2015 09:10]
[12] Opieka zdrowotna w Polsce w latach 2004-2014 w opinii społecznej, Jolanta Skierska
// W: Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej, 2015. / red. Dorota Szaban, Hanna Kurowska, Robert Wróbel, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Zielonogórskie Spotkania z Demografią IV), s. 47--53, ISBN: 9788393525843
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17361] [data modyf: 26-11-2015 09:36]
[13] Zielona Góra i okolice. Propozycja trasy turystycznej, Jolanta Skierska
// W: Krajobraz Kultury w centrum Europy : Polsko-niemieckie podróże po historii i teraźniejszości Dolnych Łużyc oraz południowej części województwa lubuskiego, 2015. / red. nauk. Günter Bayerl, Leszek Belzyt, Cottbus, Zielona Góra : Brandenburgische Technische Universität, Uniwersytet Zielonogorski, s. 241--247, ISBN: -
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16824] [data modyf: 08-05-2015 12:04]
[14] Uprzemysłowienie a zmiany w krajobrazie kulturowym w Czerwieńsku i Otyniu na przełomie XIX i XX wieku, Jolanta Skierska
// W: Zielona Góra - Chociebuż. Społeczeństwo, rozwój przemysłowy, kultura = Grünberg - Cottbus. Gesellschaft, Industrielle, Kultur, 2013. / red. Günter Bayerl, Leszek C. Belzyt . Tom 2, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 187--199, ISBN: 9788378420668
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15444] [data modyf: 07-08-2015 12:00]
[15] Postrzeganie miejsca w Zielonej Górze, Jolanta Skierska
// W: Nowa przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych, 2008. / pod red. Zbigniewa Rykla, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 122--132, ISBN: 9788373384064
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11907] [data modyf: 16-04-2010 08:45]
[16] Rodzina małego miasta końca XIX wieku na przykładzie Otynia, Jolanta Skierska
// W: Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku, 2008. / red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Zielona Góra : Pro Libris, s. 174--181, ISBN: 9788388336652
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11905] [data modyf: 16-04-2010 08:38]
[17] Śluby w parafii Zielona Góra w latach 1702-1730, Jolanta Skierska
// W: Zielona Góra na przestrzeni dziejów : przemiany społeczno - kulturowe, 2007. / red. Dawid Kotlarek, Przemysław Bartkowiak, Zielona Góra : Pro Libris, s. 171--182, ISBN: 9788388336577
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11906] [data modyf: 16-04-2010 08:41]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Źródła i rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa w społeczeństwach miejskich okresu wczesnonowożytnych (XVI-XVIII)na przykładzie Zielonej Góry / Jolanta Skierska, 2016. Studia Zachodnie t. 18, 57--69, ISSN: 1428-0663, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, bezpieczeństwo, historia społeczna, miasta
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21416] [data modyf: 30-05-2017 10:10]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] 15-lecie Wydziału Ekonomii i Zarządzania / (Red.) Anetta Barska, Patrycja Łychmus, Jolanta Skierska, Tomasz Łagutko .- Zielona Góra : Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 101 s.
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5767] [data modyf: 14-11-2018 10:03]
[2] Epoka przemysłowa w miastach południowej części województwa lubuskiego / (Red.) Leszek Belzyt, Jolanta Skierska .- Zielona Góra : Wydaw. Eternum, 2017, 334 s. .- ISBN: 9788365716040
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5621] [data modyf: 29-09-2017 13:10]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski