System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Magdalena Jarczyk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Dział Zbiorów Specjalnych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Książę złodziei wychowawcą młodzieży. Hermes w IV hymnie homeryckim, Magdalena Jarczyk
// W: Formy organizacji życia społecznego w starożytności, 2006. / red. Adam Gendźwiłł, Adam Izdebski, Damian Jasiński, Rafał Toczko ; Koło Starożytnicze przy MISH UW, Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, s. 21--32, ISBN: 8371774028
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12363] [data modyf: 05-11-2010 09:40]
[2] Dusza na straży czy dusza pod strażą? Próba wyjaśnienia dwuznaczności w Cyceronowym "Śnie Scypiona", Magdalena Jarczyk
// W: Przemiany mentalności w kulturach starożytnych, 2005. / red. Adam Gendźwiłł, Adam Izdebski, Elżbieta Sroczyńska, Warszawa - Poznań : Wydaw. Poznańskie, s. 85--90, ISBN: 8371773803
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12396] [data modyf: 18-11-2010 13:25]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] EOS C 2013: Fasciculus extra ordinem editus electronicus / tłum. / Magdalena Jarczyk, Margarita Palczyński, 2013. EOS: Commentarii Societatis Philologiae Polonorumi Vol. C, 1--418
Kod: CZR-ERIH-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18876] [data modyf: 07-09-2015 12:12]
[2] Beyond Myth: in Search of Archaic Greek Theology / Magdalena Jarczyk, 2009. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae XIX, 17--25, ISSN: 0302-7384,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15186] [data modyf: 18-11-2010 13:32]
[3] "O naturze" Parmenidesa. Pozaracjonalne źródła tradycji filozoficznej / Magdalena Jarczyk, 2008. Podteksty: czasopismo kulturalno - naukowe, 13, -
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15187] [data modyf: 18-11-2010 13:39]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski