System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Maciej Kozaryn
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 7 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Aspekty kwantytatywne controllingu logistycznego w MSP, Paul Dieter Kluge, Sławomir Kłosowski, Maciej Kozaryn
// W: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach : teoria i praktyka, 2019. / red. nauk P. Kużdowicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 173--188, ISBN: 9788378423850
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21310] [data modyf: 27-01-2020 13:52]
[2] Wybrane zagadnienia controllingu logistycznego w przedsiębiorstwie, Wiesław Wasilewski, Krzysztof Witkowski, Maciej Kozaryn
// W: Nowe trendy w logistyce - rozwiązania IT, 2016. / red. nauk. K. Witkowski, S. Saniuk, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 193--201, ISBN: 9788378422662
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18434] [data modyf: 30-11-2016 12:07]
[3] Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w gminie, Krzysztof Witkowski, Wiesław Wasilewski, Maciej Kozaryn
// W: Jednostki, grupy i społeczeństwa, 2015. / red. nauk. M. Kopczewski, A. Kurkiewicz, S. Mikołajczak, Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa (Paradygmaty Badań nad Bezpieczeństwem 3), s. 55--66, ISBN: 9788365096180
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17723] [data modyf: 01-04-2016 12:54]
[4] Kalkulacja cen biletów wydarzeń kulturalnych wg założeń Break Even Point, Wiesław Wasilewski, Maciej Kozaryn, Anna Gąsiorek-Kowalewicz
// W: Funkcjonowanie współczesnych organizacji : szanse i bariery, kierunki zmian, 2014. / red. nauk. J. Stankiewicz, M. Moczulska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 181--195, ISBN: 9788378421320
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16057] [data modyf: 18-10-2016 14:11]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analiza wskaźnikowa jako element controllingu w organizacji publicznej / Maciej Kozaryn, Wiesław Wasilewski, 2018. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 19, z. 12, cz. 2, 281--290, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: controlling, financial indexes, public organization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23983] [data modyf: 02-04-2019 12:33]
[2] Benefits from the implementation of project tasks with the use of virtual team / Beata Barnowska, Maciej Kozaryn, 2018. Management Vol. 22, no. 2, 204--216, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: project management, virtual project team, virtual team, wirtualny zespół projektowy, zarządzanie projektami, zespół wirtualny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.2478/manment-2018-0032
[AWCZ-23484] [data modyf: 07-01-2019 09:27]
[3] Stochastic inclusions driven by two-parameter martingales / Maciej Kozaryn, Mariusz Michta, Kamil Łukasz Świątek, 2016. Dynamic Systems and Applications Vol. 25, 123--152, ISSN: 1056-2176, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Random Field, Set-valued Stochastic Integral Equation, Stochastic Inclusion, Two-parameter martingale
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 2 [24-02-2020]
[AWCZ-20204] [data modyf: 28-06-2016 10:01]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski