System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Grzegorz Rutkowski
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Humanistyczny Grzegorz Rutkowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 15 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Detection of Epileptic Seizures via Deep Long Short-Term Memory, Krzysztof Patan, Grzegorz Rutkowski
// W: Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis : proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBEE 2019, 2020. / eds. J. Korbicz, R. Maniewski, K. Patan, M. Kowal, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 1033), s. 166--178, ISBN: 9783030298845
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-29885-2_15   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[WZCZ-21004] [data modyf: 30-08-2019 11:48]
[2] Analysis of EEG signals for the purpose of clinical diagnosis based on epileptic seizures, Grzegorz Rutkowski
// W: Technical notes on engineering applications and challenges, 2017. / ed. Paweł Majdzik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 83--92, ISBN: 9788394759803
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19046] [data modyf: 17-07-2019 13:52]
[3] Analiza sygnałów EEG za pomocą sztucznych sieci neuronowych, Krzysztof Patan, Grzegorz Rutkowski
// W: Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, 2013. / red. R. Tadeusiewicz, J. Korbicz, L. Rutkowski, W. Duch . T. 9, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT (Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania), s. 281--303, ISBN: 9788378370246
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15543] [data modyf: 26-08-2015 14:07]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wyznaczanie atrybutów sygnału EEG w oparciu o transformację Stockwella / Grzegorz Rutkowski, Krzysztof Patan, 2013. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 59, nr 3, 208--211, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: EEG, S transform, classification, klasyfikacja, pattern recognition, reprezentacja czasowo-częstotliwościowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17373] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[2] Porównanie i ocena metod klasyfikacji sygnałów EEG / Grzegorz Rutkowski, Krzysztof Patan, 2012. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 58, nr 4, 97--100, ISSN: 0032-4140, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EEG, klasyfikacja, rozpoznawanie obrazów, sztuczne sieci neuronowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16557] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[3] Sztuczne sieci neuronowe w interpretacji i analizie sygnałów biomedycznych EEG. Przegląd metod / Grzegorz Rutkowski, Krzysztof Patan, 2011. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, nr 2, 28--33, ISSN: 2083-0157, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: EEG, artificial neural networks, classification, klasyfikacja, pattern recognition, rozpoznawanie obrazów, sztuczne sieci neuronowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-15805] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Computer aided on-line seizure detection using stockwell transform, 2013. Grzegorz Rutkowski, Krzysztof Patan, Paweł Leśniak // W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013. Łagów Lubuski, Polska Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2014, s. 279--289, ISBN: 9783642398803
Słowa kluczowe: EEG signal, classification, computer-aided system, medical diagnosis, time-frequency analysis

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21181] [data modyf: 25-08-2015 11:21]
[2] Computer-aided off-line diagnosis of epileptic seizures, 2014. Grzegorz Rutkowski, Krzysztof Patan // W: 13th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2014. Zakopane, Polska Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2014, Vol. 2, s. 187--194
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-07176-3   (pkt: 15)
[KONF-21474] [data modyf: 25-08-2015 12:38]
[3] Comparison of Time-Frequency Feature Extraction Methods for EEG Signals Classification, 2013. Grzegorz Rutkowski, Krzysztof Patan, Paweł Leśniak // W: Artifical intelligence and soft computing : part 2 : 12th international conference : ICAISC 2013. Zakopane, Polska Berlin : Springer - Verlag, 2013, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7895, s. 320--329, ISBN: 9783642386091
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [24-02-2020]
[KONF-21337] [data modyf: 02-09-2015 11:39]
[4] Selected methods of biomedical signal analysis based on EEG records for cases of epileptic seizures, 2013. Grzegorz Rutkowski // W: XV International PHD Workshop - OWD 2013. Wisła, Polska [Gliwice] : Organising Committee of the Symposium PPEE & Seminar BSE, 2013, Conference Archives PTETIS; Vol. 33, 2013, s. 452--455, ISBN: 9788393542727
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21035] [data modyf: 25-08-2015 10:30]
[5] Wyznaczanie atrybutów sygnału EEG w oparciu o transformacją Stockwella, 2013. Grzegorz Rutkowski, Krzysztof Patan // W: Modelowanie i pomiary w medycynie - MPM 2013 : XII sympozjum : streszczenia referatów. Krynica-Zdrój, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2013, s. 45--46, ISBN: 9788361528364
Słowa kluczowe: EEG, klasyfikacja, reprezentacja czasowo-częstotliwościowa

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20872] [data modyf: 29-07-2015 11:19]
[6] Analysis and classification of EEG data : an evaluation of methods, 2012. Krzysztof Patan, Grzegorz Rutkowski // W: 11th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC. Zakopane, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 7268, s. 310--317
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [24-02-2020]
[KONF-20899] [data modyf: 15-07-2013 11:36]
[7] Porównanie i ocena metod klasyfikacji sygnałów EEG, 2012. Grzegorz Rutkowski, Krzysztof Patan // W: Modelowanie i pomiary w medycynie - MPM 2012 : XI sympozjum : streszczenia referatów. Krynica-Zdrój, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2012, s. 69--70, ISBN: 9788361528326
Słowa kluczowe: EEG, aftifical neural networks, klasyfikacja, pattern recognition, rozpoznawanie obrazów, sztuczne sieci neuronowe

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20871] [data modyf: 27-06-2013 17:13]
[8] Artificial neural networks in the classification of EEG signals, 2011. Grzegorz Rutkowski // W: XIII International PHD Workshop - OWD 2011. Wisła, Polska [Gliwice] : [brak wydawcy], 2011, Conference Archives PTETIS; Vol. 29, 2011, s. 291--294, ISBN: 8392224280
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20153] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Sztuczne sieci neuronowe w interpretacji i analizie sygnałów biomedycznych EEG. Przegląd metod, 2011. Grzegorz Rutkowski, Krzysztof Patan // W: Modelowanie i Pomiary w Medycynie - MPM 2011 : materiały X jubileuszowego sympozjum. Krynica, Polska Kraków : Wydaw. Katedry Metrologii AGH, 2011, s. 121--127, ISBN: 978836152824241
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20010] [data modyf: 16-06-2011 14:24]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski