System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

inż. Małgorzata Sawicka
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Biblioteka Sztuki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Noty biograficzne / Małgorzata Sawicka
// W: Retrospektywa Zakładu Grafiki Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego / red. nauk. Lidia Głuchowska, Janina Wallis .- - : -, 2015 - s. 9--10 .- ISBN: 9788393629039
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17289] [data modyf: 04-11-2015 15:09]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wystawa plakatów / Małgorzata Sawicka // Uniwersytet Zielonogórski .- 2016, nr 4-5, s. 18, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20125] [data modyf: 01-06-2016 08:59]
[2] Galeria Grafiki Biblioteki Sztuki: Agata Gertchen / Małgorzata Sawicka // Uniwersytet Zielonogórski .- 2014, nr 9/1 (2013/2014), s. 29--30, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17862] [data modyf: 29-07-2015 10:16]
[3] Dr Janina Wallis - pierwszy od 36 lat na UZ bibliotekarz dyplomowany / Małgorzata Sawicka // Uniwersytet Zielonogórski .- 2013, nr 6, s. 69--70, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19489] [data modyf: 04-11-2015 15:11]
[4] Dr Janina Wallis - pierwszy od 36 lat na UZ bibliotekarz dyplomowany / Małgorzata Sawicka // Uniwersytet Zielonogórski .- 2013, nr 6, s. 69--70, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17612] [data modyf: 21-07-2015 10:33]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski