System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Marta Czajkowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Dział Informacji Naukowej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Photography as visualisation of students' leisure time / Eunika Baron-Polańczyk, Marta Czajkowska, Jacek Grotkiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 .- 124 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788378422143
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12873] [data modyf: 16-12-2015 09:49]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Nowe trendy w konstruktywistycznym ujęciu nauczania języków obcych / Marta Czajkowska
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.5 / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, 2018 - s. 135--148 .- ISBN: 9788395061301
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20480] [data modyf: 29-05-2019 13:41]
[2] Zasoby open access jako źródło informacji naukowej / Marta Czajkowska, Beata Mirkiewicz
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.5 / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, 2018 - s. 121--134 .- ISBN: 9788395061301
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20479] [data modyf: 29-05-2019 13:40]
[3] Czas wolny - pojęcie, funkcje, budżet czasu / Marta Czajkowska
// W: Czas wolny i zainteresowania studentów w fotografii / red. nauk. E. Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 15--35 .- ISBN: 9788378420460
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15281] [data modyf: 26-08-2015 13:55]
[4] "Profesor Klaus" a przyswajanie słownictwa języka niemieckiego / Marta Czajkowska
// W: Projektowanie w komputerowym wspomaganiu procesu dydaktycznego / red. nauk. E. Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 93--110 .- ISBN: 9788374814256
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13760] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Multimedia w kształceniu języka niemieckiego na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej / Marta Czajkowska
// W: Dydaktyczna użyteczność komputerów / red. nauk. E. Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 127--147 .- ISBN: 9788374813853
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19308] [data modyf: 18-09-2017 10:35]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Plan S - wspieranie publikowania prac naukowych w otwartym dostępie / Marta Czajkowska // Uniwersytet Zielonogórski .- 2019, nr 7, s. 32--34, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24473] [data modyf: 24-10-2019 08:36]
[2] Otwartość w nauce. Ruch Open Access - idee, inicjatywy, zasoby / Marta Czajkowska, Beata Mirkiewicz // Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej .- 2018, nr 10, s. 30--33, ISSN: 1644-7867, : bibliogr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23214] [data modyf: 18-10-2018 09:06]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski