System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Monika Schönherr
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 25 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 51 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 15 (5)    CZASOP: 24 (4,8)    INNE-REC: 7 (7)    KONF: 5 (5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

4,64 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
51 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 15 (5)    CZASOP: 24 (4,8)    INNE-REC: 7 (7)    KONF: 5 (5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

4,64 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Deutsche Ratgeber für das Fach "Akademisches Schreiben" : Ein bibliographischer Abriss 2000-2016 / Lesław Cirko, Adam Gołębiewski, Monika Schönherr, Tadeusz Zuchewicz ; pod red. Lesława Cirko, Adama Gołębiewskiego, Moniki Schönherr, Tadeusza Zuchewicz. .- Wrocław - Dresden : Neisse Verlag, 2017 .- 93 s. : bibliogr.tab. .- ISBN: 9788362571994
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13719] [data modyf: 28-04-2017 10:07]
[2] Modalität im Diskurs und im Kontext : Studien zur Verwendung von Modalitätsausdrücken im Althochdeutschen / Monika Schönherr .- Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011 .- 155 s. - (Danziger Beiträge zur Germanistik ; Band 38) .- ISBN: 9783631606537
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10539] [data modyf: 04-03-2015 12:41]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Die koverte ist-Prädikation aus diachroner und typologischer Sicht / Monika Schönherr
// W: To be or not to be? The Verbum Substantivum from Synchronic, Diachronic and Typological Perspectives / ed. by Michail L. Kotin in collaboration with Richard J. Whitt .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015 - s. 209--228 .- ISBN: 9781443880701
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17424] [data modyf: 07-12-2015 11:32]
[2] Syntax- und Textfunctionen von Wortbildungsstrukturen / Monika Schönherr
// W: Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs / Mariola Wierzbicka, Joanna Golonka (Hrsg.) . Bd. 5 .- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015 - s. 123--136 .- ISBN: 9788379962334
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18022] [data modyf: 05-07-2016 09:25]
[3] Markierte Wortstellungsmuster aus dischroner und typologischer Sicht / Monika Schönherr
// W: Emotionalität im Text / Hrsg. Lenka Vaňková .- Tübingen : Stauffenburg Verlag, 2014 - (Linguistik ; Band 85) - s. 161--170 .- ISBN: 9783958095069
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16759] [data modyf: 25-03-2015 15:07]
[4] "In anaginne uuas uuort... thaz uuas in anaginne". Anaphorische Referenzmittel im Althochdeutschen / Monika Schönherr
// W: Im Anfang war das Wort II / Hg. Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek .- Wrocław - Dresden : Neisse Verlag, Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2013 - (Linguistische Treffen in Wrocław ; Vol. 9) - s. 241--248 .- ISBN: 9788379770182
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16334] [data modyf: 06-11-2014 12:13]
[5] Gibt es im Althochdeutschen ein Futurum praeteriti? Eine korpusbasierte Studie zur Verwendung einiger Verbformen in althochdeutschen Texten / Monika Schönherr
// W: Geschichte und Typologie der Sprachsysteme = History and Typology of Language Systems / Herausgegeben von Michail L. Kotin, Elizaveta G. Kotorova unter Mitarbeit von Martin Durrell .- Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2011 - s. 205--211 .- ISBN: 9783825358792
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13709] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Linguist: Denker oder Beobachter? Ausgewählte theoretische und empirische Ansätze zur Korpuslinguistik / Monika Schönherr
// W: Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge I / herausgegeben von Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek .- Wrocław - Dresden : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe; Neisse Verlag, 2011 - (Linguistische Treffen in Wrocław ; vol. 6) - s. 79--83 .- ISBN: 9788374326834
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14049] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Korpusgestützte Analyse der nicht-morphologischen Kodierungsformen der epistemischen Modalität in Otfrids Evangelienbuch / Monika Schönherr
// W: Modalität/Temporalität in kontrastiver und typologischer Sicht / Andrzej Kątny, Anna Socka (Hrsg.) .- Frankfurt am Main : PETER LANG, 2010 - (Danziger Beiträge zur Germanistik ; Band 30) - s. 203--209 .- ISBN: 9783631599853
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13710] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Ausdruck der Voluntativität in althochdeutschen Bibeltexten / Monika Schönherr
// W: Das Deutsche von außen betrachtet : die deutsche Gegenwartssprache in der germanistischen Nachwuchsforschung in Polen / red. Beata Mikołajczyk .- Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009 - s. 105--110 .- ISBN: 9788323220190
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13711] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Problemy składniowe w tekstach naukowych studentów filologii germańskiej: Kilka uwag o specyfice pisarstwa naukowego w języku niemieckim jako obcym / Monika Schönherr // Applied Linguistics Papers .- 2018, vol. 25, nr 1, s. 117--126, ISSN: 2080-4814, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: German as foreign language, academic texts, academic writing, scientific language, syntactic problems, syntax
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-22556] [data modyf: 26-03-2018 11:19]
[2] Nominale Satzrealizationen im Deutschen / Monika Schönherr // Germanica Wratislaviensia: Sichten - Belegen - Vermitteln (Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis) .- 2017, s. 301--315, ISSN: 0435-5865, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Nominalsätze, afinite Verbformen, koverte Prädikation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.19195/0435-5865.142.20
[AWCZ-22231] [data modyf: 16-01-2018 13:41]
[3] Między słowem a zdaniem / Monika Schönherr // Forum Akademickie .- 2015, nr 12, s. 13, ISSN: 1233-0930,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20230] [data modyf: 05-07-2016 09:28]
[4] Niech MOC będzie z Tobą! O języku - historycznie, filozoficznie, sentymentalnie / Monika Schönherr // Forum Akademickie .- 2015, nr 7-8, s. 82--84, ISSN: 1233-0930,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19446] [data modyf: 22-10-2015 08:05]
[5] Finitheit ind Infinitheit: Routinen im Bereich der Kodierung verbaler Prädikationen aus diachroner und typologischer Sicht / Monika Schönherr // Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen .- 2014, s. 93--118, ISSN: 2196-8403, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19445] [data modyf: 21-10-2015 12:43]
[6] Zweisprachigkeit im deutschen Frühmittelalter: kulturelle, philologische und linguistische Phänomene / Monika Schönherr // Polilog. Studia Neofilologiczne .- 2014, nr 4, s. 285--294, ISSN: 2083-5485, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Althochdeutsch, Bibelübersetzungen, Evangelienharmonie, Latein, Zweisprachigkeit
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19027] [data modyf: 29-07-2015 11:32]
[7] Nominalisierungs- und Funktionsverbgefüge in althochdeutschen Bibeltexten / Monika Schönherr // Energeia: Arbeitskreis für deutsche Grammatik .- 2013, vol. 38, s. 17--32, ISSN: 0288-3759,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17301] [data modyf: 21-07-2015 09:57]
[8] Redewiedergabe im althochdeutschen Diskurs. Eine textlinguistische Studie / Monika Schönherr // Germanica Wratislaviensia .- 2012, 135, s. 139--153, ISSN: 0435-5865,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-16719] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[9] Zum Verhältnis von Epistemizität und Evidentialität im Deutschen aus diachroner und typologischer Sicht / Mikhail Kotin, Monika Schönherr // Zeitschrift fűr Deutsche Philologie .- 2012, H. 3, s. 393--416, ISSN: 0044-2496, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-16709] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[10] Zur Interdependenz von Wortstellung und Informationsstruktur im Althochdeutschen / Monika Schönherr // Sprachwissenschaft .- 2012, Bd. 37, H. 2, s. 125--155, ISSN: 0344-8169, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-16547] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[11] Der Referatskonjunktiv im Althochdeutschen - Eine sprachhistorische Studie zum Modusgebrauch in Strukturen der indirekten Rede / Monika Schönherr // Energeia: Arbeitskreis für deutsche Grammatik .- 2011, 36, s. 21--38, ISSN: 0288-3759, : bibliogr.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15968] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zur Kondition der modernen Sprachgeschichtsforschung in der polnischen Germanistik: Paradigmen, Ansätze, Herausforderungen / Monika Schönherr // W: Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten = Czasopismo Stowarzyszenia Germanistów Polskich .- 2015, 4, s. 65--75, ISSN: (null), : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: German Historical Research, German language, Humanities Sciences, Poland, language change,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10271] [data modyf: 08-01-2016 12:09]
[2] Die funktional-semantischen Felder als Deskriptionsmodell der Sprache / Monika Schönherr // W: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica .- 2011, Nr 9, s. 85--93
Słowa kluczowe: lexical field, linguistic means, onomasiology, semantic-functional categories,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9214] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Gesprochenes vergeht, Geschriebenes bleibt: Konversion als Wortbildungstyp in der deutschen Gegenwartssprache / Monika Schönherr // W: Gesprochenes, Geschriebenes: (Kon)Texte - Methoden - Didaktik : Akten der 24. internationalen Linguistenkonferenz Karpacz 16.-18.09.2013. Karpacz, Polska, 2013 .- Dresden - Wrocław : Neisse Verlag, Oficyna Wydawnicza Atut, 2014, s. 159--172 .- ISBN: 9788379770694
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21672] [data modyf: 05-08-2015 10:02]
[2] Die Konjunktivformen und ihre kategorialen Funktionen aus diachroner Sicht / Monika Schönherr // W: Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit; Band 17. Warszawa, Polska, 2010 .- Frankfurt am Main : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2013, s. 33--37 .- ISBN: 9783631632178
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20798] [data modyf: 29-07-2015 08:58]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski