System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Ulrich Geppert
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: astronomia (100 %)
Jednostka: Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 17 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] H2 blister formation on metallic surfaces - a candidate for degradation processes in space / Maciej Sznajder(*), Ulrich Geppert
// W: Advances in solar sailing / ed. Malcolm Mcdonald .- Berlin : Springer, 2014 - (Springer Praxis Books) - s. 559--571 .- ISBN: 9783642349065
Kod: MOR-NANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-34907-2_35   (pkt: 5)
[WZCZ-18981] [data modyf: 27-04-2017 12:00]
[2] The Complex Irradiation Facility at DLR-Bremen / Thomas Renger, Maciej Sznajder(*), Andreas Witzke, Ulrich Geppert
// W: Advances in solar sailing / ed. Malcolm Mcdonald .- Berlin : Springer, 2014 - (Springer Praxis Books) - s. 541--557 .- ISBN: 9783642349065
Kod: MOR-NANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-34907-2_34   (pkt: 5)
[WZCZ-18980] [data modyf: 27-04-2017 11:55]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Hydrogen blistering under extreme radiation conditions / Maciej Sznajder, Ulrich Geppert, Mirosław Dudek // npj Materials Degradation .- 2018, Vol. 2, s. 1--8, eISSN: 2397-2106, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1038/s41529-017-0024-z
[AWCZ-22501] [data modyf: 15-03-2018 16:35]
[2] Magneto-Thermal Evolution of Neutron Stars with Emphasis to Radio Pulsars / Ulrich Geppert // Journal of Astrophysics and Astronomy .- 2017, Vol. 38, s. 1--12, ISSN: 0250-6335, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s12036-017-9460-y         Cytowania wg Scopus: 5 [02-12-2019]
[AWCZ-22114] [data modyf: 15-12-2017 13:01]
[3] The First Detection of a Pulsar with ALMA / Roberto Mignani, R. Paladino, B. Rudak, A. Zajczyk, A. Corongiu, A. de Luca, W. Hummel, A. Possenti, Ulrich Geppert, M. Burgay // Astrophysical Journal Letters .- 2017, Vol. 851, no. 1, s. 1--6, ISSN: 2041-8205, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3847/2041-8213/aa9c3e         Cytowania wg Scopus: 6 [02-12-2019]
[AWCZ-22113] [data modyf: 15-01-2019 13:10]
[4] XMM-Newton Observation of the Nearby Pulsar B1133+16 / Andrzej Szary, Janusz Gil, Bing Zhang, F. Haberl, Giorgi Melikidze, Ulrich Geppert, Dipanjan Mitra, Ren-Xin Xu // Astrophysical Journal .- 2017, Vol. 835, no. 2, s. 1--10, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3847/1538-4357/835/2/178         Cytowania wg Scopus: 9 [02-12-2019]
[AWCZ-22115] [data modyf: 18-04-2018 08:41]
[5] Gravitational radiation from neutron stars deformed by crustal Hall drift / A. G. Suvorov, A. Mastrano, Ulrich Geppert // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2016, Vol. 459, no. 3, s. 3407--3418, ISSN: 0035-8711, .- [U. Geppert - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: gravitational waves, pulsars: general, stars: magnetic field, stars: neutron
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stw909
[AWCZ-20699] [data modyf: 23-02-2017 10:27]
[6] Degradation of metallic surfaces under space conditions, with particular emphasis on Hydrogen recombination processes / Maciej Sznajder(*), Ulrich Geppert, Mirosław Dudek // Advances in Space Research .- 2015, Vol. 56, no. 1, s. 71--84, ISSN: 0273-1177, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- [U. Geppert - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: blistering, hydrogen embrittlement, recombination, space environmental effects
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.asr.2015.03.032         Cytowania wg Scopus: 13 [02-12-2019]
[AWCZ-19090] [data modyf: 27-04-2017 13:22]
[7] Creation of magnetic spots at the neutron star surface / Ulrich Geppert, D. Vigano // Monthly Notices Letters of the Royal Astronomical Society .- 2014, Vol. 444, no. 4, s. 3198--3208, ISSN: 0035-8711, , eISSN: 1745-3933, : bibliogr.summ. .- podwójna afiliacja
Słowa kluczowe: general - stars, magnetic field, pulsars, stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stu1675         Cytowania wg Scopus: 24 [02-12-2019]
[AWCZ-21033] [data modyf: 14-02-2017 10:36]
[8] Design and performance of a vacuum-UV simulator for material testing under space conditions / Maciej Sznajder(*), T. Renger, A. Witzke, Ulrich Geppert, R. Thornagel // Advances in Space Research .- 2013, Vol. 52, iss. 11, s. 1993--2005, ISSN: 0273-1177, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: UV degradation, VUV, material testung
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 1016/j.asr.2013.08.010
[AWCZ-21031] [data modyf: 26-04-2017 13:54]
[9] Radio pulsar activity and the crustal Hall drift / Ulrich Geppert, Janusz Gil, Giorgi Melikidze // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2013, Vol. 435, no. 4, s. 3262--3271, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.wykr.summ. .- G. Melikidze - podwójna afiliacja
Słowa kluczowe: stars: pulsars: general - stars: magnetic field
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)        Cytowania wg Scopus: 20 [02-12-2019]
[AWCZ-17922] [data modyf: 22-02-2017 14:13]
[10] The 3-step DLR-ESA Gossamer road to solar sailing / Ulrich Geppert, B. Biering, F. Lura, J. Block, M. Straubel, R. Reinhard // Advances in Space Research .- 2011, Vol. 48, no 11, s. 1695--1701, ISSN: 0273-1177, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Complex irradiation facility, Light pressure measurement, Solar sailing
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.asr.2010.09.016         Cytowania wg Scopus: 37 [02-12-2019]
[AWCZ-16006] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Degradation of thin solar-sail membrane films under interplanetary medium / Maciej Sznajder, Ulrich Geppert, Maciej Marć // W: The Fourth International Symposium on Solar Sailing. Kyoto, Japonia, 2017 .- -- : --, 2017, s. 1--6
Słowa kluczowe: molecular hydrogen bubbles, solar sailing

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22583] [data modyf: 28-04-2017 14:12]
[2] The first detection of a pulsar with the Atacama Large Millimetre Array / Roberto Mignani, R. Paladino, B. Rudak, A. Zajczyk, A. Corongiu, A. de Luca, W. Hummel, A. Possenti, Ulrich Geppert, M. Burgay, G. Marconi // W: 7th International Fermi Symposium. Berlin, Niemcy, 2017 .- [B. m.] : --, 2017, s. 1--13
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22859] [data modyf: 15-12-2017 14:33]
[3] Metallic surfaces under interplanetary medium - degradation mechanisms and protection possibilities / Maciej Sznajder(*), Ulrich Geppert // W: 14th European Conference on Spacecraft Structures, Materials and Environmental Testing. Toulouse, Francja, 2016 .- -- : --, 2016, s. 1--8
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22582] [data modyf: 28-04-2017 14:12]
[4] Experimental studies of low energy proton irradiation of thin vacuum deposited Aluminium layers / Thomas Renger, Maciej Sznajder(*), Ulrich Geppert // W: Proceedings of the 13th European Conference on Spacecraft Structures, Materials & Environmental Testing. Braunschweig, Niemcy, 2014 .- -- : --, 2014, s. 1--8 .- ISBN: 9789292212919
Słowa kluczowe: Aluminium layer, blistering, complex irradiation facility, proton irradiation, space environmental effects

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22579] [data modyf: 28-04-2017 14:11]
[5] Molecular Hydrogen bubbles formation on thin vacuum deposited Aluminum layers after proton irradiation / Maciej Sznajder(*), Ulrich Geppert // W: Proceedings of the 13th European Conference on Spacecraft Structures, Materials & Environmental Testing. Braunschweig, Niemcy, 2014 .- -- : --, 2014, s. 1--7 .- ISBN: 9789292212919
Słowa kluczowe: Hydrogen embrittlement, blistering, space environmental effects

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22580] [data modyf: 28-04-2017 14:12]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski