System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Ulrich Geppert
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: astronomia (100 %)
Jednostka: Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 17 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] H2 blister formation on metallic surfaces - a candidate for degradation processes in space, Maciej Sznajder(*), Ulrich Geppert
// W: Advances in solar sailing, 2014. / ed. Malcolm Mcdonald, Berlin : Springer (Springer Praxis Books), s. 559--571, ISBN: 9783642349065
Kod: MOR-NANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-34907-2_35   (pkt: 5)
[WZCZ-18981] [data modyf: 27-04-2017 12:00]
[2] The Complex Irradiation Facility at DLR-Bremen, Thomas Renger, Maciej Sznajder(*), Andreas Witzke, Ulrich Geppert
// W: Advances in solar sailing, 2014. / ed. Malcolm Mcdonald, Berlin : Springer (Springer Praxis Books), s. 541--557, ISBN: 9783642349065
Kod: MOR-NANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-34907-2_34   (pkt: 5)
[WZCZ-18980] [data modyf: 27-04-2017 11:55]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Hydrogen blistering under extreme radiation conditions / Maciej Sznajder, Ulrich Geppert, Mirosław Dudek, 2018. npj Materials Degradation Vol. 2, 1--8, eISSN: 2397-2106, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1038/s41529-017-0024-z
[AWCZ-22501] [data modyf: 15-03-2018 16:35]
[1,67] [0,33]
[2] Magneto-Thermal Evolution of Neutron Stars with Emphasis to Radio Pulsars / Ulrich Geppert, 2017. Journal of Astrophysics and Astronomy Vol. 38, 1--12, ISSN: 0250-6335, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s12036-017-9460-y         Cytowania wg Scopus: 5 [24-02-2020]
[AWCZ-22114] [data modyf: 15-12-2017 13:01]
[15] [1]
[3] The First Detection of a Pulsar with ALMA / Roberto Mignani, R. Paladino, B. Rudak, A. Zajczyk, A. Corongiu, A. de Luca, W. Hummel, A. Possenti, Ulrich Geppert, M. Burgay, 2017. Astrophysical Journal Letters Vol. 851, no. 1, 1--6, ISSN: 2041-8205, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3847/2041-8213/aa9c3e         Cytowania wg Scopus: 6 [24-02-2020]
[AWCZ-22113] [data modyf: 15-01-2019 13:10]
[20] [0,5]
[4] XMM-Newton Observation of the Nearby Pulsar B1133+16 / Andrzej Szary, Janusz Gil, Bing Zhang, F. Haberl, Giorgi Melikidze, Ulrich Geppert, Dipanjan Mitra, Ren-Xin Xu, 2017. Astrophysical Journal Vol. 835, no. 2, 1--10, ISSN: 0004-637X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3847/1538-4357/835/2/178         Cytowania wg Scopus: 9 [24-02-2020]
[AWCZ-22115] [data modyf: 18-04-2018 08:41]
[10] [0,25]
[5] Gravitational radiation from neutron stars deformed by crustal Hall drift / A. G. Suvorov, A. Mastrano, Ulrich Geppert, 2016. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 459, no. 3, 3407--3418, ISSN: 0035-8711, .- [U. Geppert - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: gravitational waves, pulsars: general, stars: magnetic field, stars: neutron
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stw909
[AWCZ-20699] [data modyf: 23-02-2017 10:27]
[6] Degradation of metallic surfaces under space conditions, with particular emphasis on Hydrogen recombination processes / Maciej Sznajder(*), Ulrich Geppert, Mirosław Dudek, 2015. Advances in Space Research Vol. 56, no. 1, 71--84, ISSN: 0273-1177, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [U. Geppert - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: blistering, hydrogen embrittlement, recombination, space environmental effects
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.asr.2015.03.032         Cytowania wg Scopus: 13 [24-02-2020]
[AWCZ-19090] [data modyf: 27-04-2017 13:22]
[7] Creation of magnetic spots at the neutron star surface / Ulrich Geppert, D. Vigano, 2014. Monthly Notices Letters of the Royal Astronomical Society Vol. 444, no. 4, 3198--3208, ISSN: 0035-8711, , eISSN: 1745-3933, bibliogr. summ. .- podwójna afiliacja
Słowa kluczowe: general - stars, magnetic field, pulsars, stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stu1675         Cytowania wg Scopus: 24 [24-02-2020]
[AWCZ-21033] [data modyf: 14-02-2017 10:36]
[8] Design and performance of a vacuum-UV simulator for material testing under space conditions / Maciej Sznajder(*), T. Renger, A. Witzke, Ulrich Geppert, R. Thornagel, 2013. Advances in Space Research Vol. 52, iss. 11, 1993--2005, ISSN: 0273-1177, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: UV degradation, VUV, material testung
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 1016/j.asr.2013.08.010
[AWCZ-21031] [data modyf: 26-04-2017 13:54]
[9] Radio pulsar activity and the crustal Hall drift / Ulrich Geppert, Janusz Gil, Giorgi Melikidze, 2013. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 435, no. 4, 3262--3271, ISSN: 0035-8711, bibliogr. wykr. summ. .- G. Melikidze - podwójna afiliacja
Słowa kluczowe: stars: pulsars: general - stars: magnetic field
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)        Cytowania wg Scopus: 20 [24-02-2020]
[AWCZ-17922] [data modyf: 22-02-2017 14:13]
[10] The 3-step DLR-ESA Gossamer road to solar sailing / Ulrich Geppert, B. Biering, F. Lura, J. Block, M. Straubel, R. Reinhard, 2011. Advances in Space Research Vol. 48, no 11, 1695--1701, ISSN: 0273-1177, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Complex irradiation facility, Light pressure measurement, Solar sailing
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.asr.2010.09.016         Cytowania wg Scopus: 38 [24-02-2020]
[AWCZ-16006] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Degradation of thin solar-sail membrane films under interplanetary medium, 2017. Maciej Sznajder, Ulrich Geppert, Maciej Marć // W: The Fourth International Symposium on Solar Sailing. Kyoto, Japonia -- : --, 2017, s. 1--6
Słowa kluczowe: molecular hydrogen bubbles, solar sailing

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22583] [data modyf: 28-04-2017 14:12]
[0] [0]
[2] The first detection of a pulsar with the Atacama Large Millimetre Array, 2017. Roberto Mignani, R. Paladino, B. Rudak, A. Zajczyk, A. Corongiu, A. de Luca, W. Hummel, A. Possenti, Ulrich Geppert, M. Burgay, G. Marconi // W: 7th International Fermi Symposium. Berlin, Niemcy [B. m.] : --, 2017, s. 1--13
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22859] [data modyf: 15-12-2017 14:33]
[0] [0]
[3] Metallic surfaces under interplanetary medium - degradation mechanisms and protection possibilities, 2016. Maciej Sznajder(*), Ulrich Geppert // W: 14th European Conference on Spacecraft Structures, Materials and Environmental Testing. Toulouse, Francja -- : --, 2016, s. 1--8
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22582] [data modyf: 28-04-2017 14:12]
[4] Experimental studies of low energy proton irradiation of thin vacuum deposited Aluminium layers, 2014. Thomas Renger, Maciej Sznajder(*), Ulrich Geppert // W: Proceedings of the 13th European Conference on Spacecraft Structures, Materials & Environmental Testing. Braunschweig, Niemcy -- : --, 2014, s. 1--8, ISBN: 9789292212919
Słowa kluczowe: Aluminium layer, blistering, complex irradiation facility, proton irradiation, space environmental effects

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22579] [data modyf: 28-04-2017 14:11]
[5] Molecular Hydrogen bubbles formation on thin vacuum deposited Aluminum layers after proton irradiation, 2014. Maciej Sznajder(*), Ulrich Geppert // W: Proceedings of the 13th European Conference on Spacecraft Structures, Materials & Environmental Testing. Braunschweig, Niemcy -- : --, 2014, s. 1--7, ISBN: 9789292212919
Słowa kluczowe: Hydrogen embrittlement, blistering, space environmental effects

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22580] [data modyf: 28-04-2017 14:12]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski