System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Marta Gortych (dawniej: Gawron)
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 13 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Geośrodowiskowe uwarunkowania Polderu Milsko, 2019. Urszula Kołodziejczyk, Czesław Karczmar, Marta Gortych, Jakub Kostecki, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego 147 s. , ISBN: 9788395003608,
Kod: MON-W1    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-15157] [data modyf: 22-10-2019 12:55]
[23,2] [0,29]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] An experimental and theoretical study of the solidification process of phase change materials in a horizontal annular enclosure / Marta Gortych, Zygmunt Lipnicki, Bernhard Weigand, 2019. Applied Thermal Engineering Vol. 161, 1--15, ISSN: 1359-4311, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2019.114140         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-24291] [data modyf: 07-08-2019 11:36]
[70] [0,5]
[2] Analytical and Experimental Investigation of the Solar Chimney System / Zygmunt Lipnicki, Marta Gortych, Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński, Piotr Grabas, 2019. Energies Vol. 12, 1--13, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: air flow, analytical and experimental solutions, method of calculation, solar chimney
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en12112060         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-24128] [data modyf: 04-06-2019 11:14]
[46,67] [0,33]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Directions of polderization in the middle basin of the Odra River / Dawid Golik, Marta Gortych, Urszula Kołodziejczyk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 103--110, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: flood, polder, powódź, retencja, retention,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0038
[AWI-10721] [data modyf: 02-01-2019 14:05]
[2] The theoretical analysis of mass and energy flow through solar collector - chimney system / Zygmunt Lipnicki, Marta Gortych, Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 117--131, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: air flow, analiza teoretyczna, przepływ powietrza, solar collector - chimney system, układ kolektor słoneczny - komin,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0008
[AWI-10516] [data modyf: 19-06-2017 12:22]
[3] Agresywność chemiczna wód powierzchniowych w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym / Urszula Kołodziejczyk, Marta Gortych, Magda Hudak, David Komarnicki, Aleksandra Szumańska, Agnieszka Śliwińska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 155 (35), s. 15--24, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Międzyrzecki Rejon Umocniony, agresywność wód powierzchniowych,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10086] [data modyf: 29-07-2015 11:09]
[4] Projekt stanowiska eksperymentalnego do badania krzepnięcia w przestrzeni walcowej / Marta Gortych, Arkadiusz Gortych // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 154 (34), s. 22--29, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: konwekcja swobodna, powierzchnia walcowa, proces krzepnięcia, solidification process,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9996] [data modyf: 29-07-2015 11:11]
[5] Wpływ turystyki wodnej na stan ekologiczny wód rzeki Paklicy / Magda Hudak, Marta Gortych, Urszula Kołodziejczyk, Karolina Łankowska, Ilona Osysko, Agnieszka Śliwińska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska(nr 36) .- 2014, nr 156, s. 5--14, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. tab.
Słowa kluczowe: stan ekologiczny, turystyka wodna, wody powierzchniowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10145] [data modyf: 07-09-2015 13:47]
[6] Charakterystyka ekofizjograficzna rejonu Nowogrodu Bobrzańskiego / Anna Asani, Marta Gawron, Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 152 (32), s. 5--16, ISSN: 1895-7323, bibliogr. mapy. rys.
Słowa kluczowe: Bóbr River, eco-physiography, ekofizjografia, eksploatacja kruszywa naturalnego, exploitation of natural aggregate, rzeka Bóbr,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9846] [data modyf: 28-07-2015 13:16]
[7] Uwarunkowania eksploatacji kruszywa naturalnego z rzeki Bóbr w obszarze chronionego krajobrazu ?25 - Dolina Bobru? / Anna Asani, Marta Gawron, Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 152 (32), s. 17--28, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. mapy. rys.
Słowa kluczowe: eksploatacja kruszywa naturalnego, obszary chronionego krajobrazu, rzeka Bóbr,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9847] [data modyf: 28-07-2015 13:17]
[8] Metody symulacji statycznej sieci gazowej / Marta Gawron // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 144 (24), s. 40--47, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: gas networks, metody symulacji, sieci gazowe, simulation methods,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9334] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[9] Warunki przepływu spalin w kominie a kwasowy punkt rosy / Marta Gortych, Katarzyna Przybyła, Zygmunt Lipnicki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 144 (24), s. 48--59, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: exhaust gas flow, kwasowy punkt rosy, przepływ spalin, rozkład temperatury, temperature distribution, the acid dew point,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9335] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The theoretical analysis of mass and energy flow through solar collector - chimney system, 2016. Zygmunt Lipnicki, Marta Gortych, Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2016 : proceedings of the 4th international conference. Gliwice - Katowice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2016, s. 775--787, ISBN: 9788361506362
Słowa kluczowe: air flow, analytical solution, solar collector - chimney system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22363] [data modyf: 08-12-2016 13:47]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski