System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Eulalia Skawińska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: ekonomia i finanse (100 %)
Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 91 pozycji bibliograficznych
17 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XXI - poszukiwanie równowagi, 2018. Eulalia Skawińska, Piotr Kułyk, Anna Niewiadomska, Warszawa : CeDeWu sp. z o.o. 264 s. , ISBN: 9788381020435, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14564] [data modyf: 30-05-2019 14:30]
[41] [0,41]
[2] Towaroznawstwo w zrównoważonym rozwoju, 2016. Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, Beata Lubos, Poznań : Komisja Nauk Towaroznawczych, PAN Oddział Poznań 136 s. , ISBN: 8392254066, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13402] [data modyf: 25-11-2016 14:15]
[3] Konkurencyjność przedsiębiorstw XXI wieku. Czynniki wzrostu, 2015. Eliza Frejtag-Mika, Jarosław Gołębiewski, Wiesław Matwiejczuk, Bartosz Mickiewicz, Magdalena Rzemieniak, Joanna Samul, Eulalia Skawińska, Katarzyna Sieradzka, Izabela Wojewoda, Romuald I. Zalewski, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 158 s. , ISBN: 9788320822151, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12933] [data modyf: 26-01-2016 14:19]
[4] Konkurencyjność przedsiębiorstw, 2011. Eulalia Skawińska, Edward Cyrson, Romuald I. Zalewski, Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej 136 s.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11628] [data modyf: 27-02-2015 16:14]
[5] Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, 2011. Eulalia Skawińska, Katarzyna G. Sobiech-Grabka, Katarzyna A. Nawrot Wyd. 2 zmien., Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne 315 s.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11630] [data modyf: 27-02-2015 16:10]
[6] Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów: świat - Europa - Polska, 2009. Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne 307 s.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11639] [data modyf: 27-02-2015 16:03]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Determinanty rozwoju startupów w Polsce - refleksja teoretyczna, Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski
// W: Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości, 2019. / red. nauk. A. Cholewa-Wójcik, A. Kawecka, Radom : Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, s. 31--40, ISBN: 9788377895962
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21218] [data modyf: 15-11-2019 13:11]
[14,2] [0,71]
[2] Gospodarka cyrkularna w procesie dostosowania do zrównoważonego rozwoju, Romuald Zalewski, Eulalia Skawińska
// W: Rola towaroznawstwa w strategii odpowiedzialnego rozwoju, 2019. / red. nauk. R. I. Zalewski, Poznań : Komisja Nauk Towaroznawczych, Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, s. 31--46, ISBN: 8392254082
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20781] [data modyf: 30-05-2019 18:05]
[14,2] [0,71]
[3] Perspektywa dostosowania gospodarki linearnej w paradygmacie zrównoważonego rozwoju, Eulalia Skawińska, Romuald Zalewski
// W: Rola towaroznawstwa w strategii odpowiedzialnego rozwoju, 2019. / red. nauk. R. I. Zalewski, Poznań : Komisja Nauk Towaroznawczych, Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, s. 13--30, ISBN: 8392254082
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20780] [data modyf: 30-05-2019 18:05]
[14,2] [0,71]
[4] Przydatność metody MAKS w diagnozowaniu i kształtowaniu wztrostu kapitału niematerialnego, Eulalia Skawińska, Romuald Zalewski
// W: Stosunki międzynarodowe w procesie zmian = International relations in the process of changes : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi W. Plusieckiemu, 2018. / red. nauk. A. Stelmach, T. R. Szymczyński, M. Walkowiak, Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s. 519--536, ISBN: 9788365817389
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20625] [data modyf: 23-10-2019 12:09]
[14,2] [0,71]
[5] The role of foreign direct investment in the regional sustainable development of Lubuskie Voivodeship, Eulalia Skawińska, Joanna Wyrwa
// W: Foreign Direct Investment in the XXI Century in Less-Developed Regions, 2018. / ed. E. Bojar, M. Bojar, Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej (Monografie - Politechnika Lubelska), s. 39--54, ISBN: 9788379473557
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20887] [data modyf: 30-05-2019 17:31]
[10] [0,5]
[6] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w kontekście ich wpływu na zrównoważony rozwój, Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski
// W: Towaroznawstwo w badaniach i praktyce. Ekologiczne, ekonomiczno-prawne i marketingowe aspekty jakości produktów, 2017. / red. nauk. R. Salerno-Kochan, M. Wojnarowska, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 7--20, ISBN: 9788394923617
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19583] [data modyf: 03-06-2019 15:10]
[2,5] [0,5]
[7] Światowy handel prawami własności intelektualnej, Romuald I. Zalewski, Eulalia Skawińska
// W: Towaroznawstwo w badaniach i praktyce. Ekologiczne, ekonomiczno-prawne i marketingowe aspekty jakości produktów, 2017. / red. nauk. R. Salerno-Kochan, M. Wojnarowska, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 65--78, ISBN: 9788394923617
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19584] [data modyf: 03-06-2019 15:10]
[2,5] [0,5]
[8] Podstawowe determinanty sukcesu Polski w przystąpieniu do Unii Gospodarczej i Walutowej, Eulalia Skawińska, Romuald Zalewski
// W: Polska w strefie euro, 2015. / red. nauk. Z. Binek, P. Szudra, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 79--97, ISBN: 9788378421955
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17437] [data modyf: 09-12-2015 18:34]
[9] Tradycyjna struktura gospodarcza Polski - pułapką dla konwergencji w okresie kryzysu finansowo-gospodarczego, Eulalia Skawińska
// W: Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy : istota, przebieg i konsekwencje, 2015. / red. J. Jędrzejczak-Gas, B. Ślusarz, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2), s. 18--35, ISBN: 9788387193911
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17132] [data modyf: 29-09-2015 13:20]
[10] Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w Wielkopolsce, Romuald I. Zalewski, Eulalia Skawińska
// W: Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, 2014. / red. nauk. Jan Stachowicz, Lublin - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 467--485, ISBN: 9788372857576
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16173] [data modyf: 04-08-2015 09:31]
[11] Innowacje społeczne w kontekście inteligentnego rozwoju regionów, Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski
// W: Innowacje społeczne w teorii i praktyce, 2014. / red. nauk. J. Wyrwa, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne S.A., s. 159--184, ISBN: 9788320821963
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16644] [data modyf: 27-08-2015 09:47]
[12] Innowacyjność przedsiębiorstw - bariery i sposoby ich ograniczania (na przykładzie Wielkopolski), Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski
// W: Współczesne problemy rozwoju regionalnego, 2014. / red. B. Ślusarz, J. Wyrwa, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze), s. 6--16, ISBN: 9788387193959
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16405] [data modyf: 12-11-2015 18:06]
[13] Determinanty generowania i komercjalizacji innowacji w świetle ocen pracowników sfery nauki, Eulalia Skawińska
// W: Nowe otwarcie na innowacje, 2013. / red. R. I. Zalewski, Poznań : Komisja Nauk Towaroznawczych, Polska Akademia Nauk Oddział Poznań, s. 77--96, ISBN: 97883092254027
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15308] [data modyf: 26-08-2015 13:56]
[14] Determinanty i model wzrostu konkurencyjności mleczarstwa polskiego (na przykładzie Wielkopolski), Eulalia Skawińska
// W: Naukowcy w wielkopolskich firmach - staże badawcze szansą podniesienia innowacyjności i konkurencyjności kluczowych branż dla rozwoju regionu : zbiór publikacji, 2013. / red. A. Nowak, Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, s. 421--432, ISBN: 9788372053237
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15590] [data modyf: 27-08-2015 09:31]
[15] Metal cluster of the Lubuskie Region - interaction in the triple helix, Eulalia Skawińska, Izabela Wojewoda, Iwona Lubimow-Burzyńska, Anetta Barska
// W: Innovative regional development : instruments supporting development of regional institutional links, 2013. / ed. by M. Bojar, Lublin : Politechnika Lubelska (Monografie), s. 110--138, ISBN: 9788363569693
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15584] [data modyf: 27-08-2015 09:07]
[16] Badanie kapitału społecznego - propozycja metodyczna, Eulalia Skawińska, Tomasz Brzęczek
// W: Kapitał społeczny w rozwoju regionu, 2012. / red. nauk. E. Skawińska, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. 64--89
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15319] [data modyf: 08-05-2013 11:07]
[17] Dyskusja wyników badań, Romuald I. Zalewski, Eulalia Skawińska, Tomasz Brzęczek
// W: Kapitał społeczny w rozwoju regionu, 2012. / red. nauk. E. Skawińska, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. 138--163
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15320] [data modyf: 08-05-2013 11:44]
[18] Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarki i zarządzania publicznego, Eulalia Skawińska, Arkadiusz Borowiec
// W: Kapitał społeczny w rozwoju regionu, 2012. / red. nauk. E. Skawińska, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. 41--63
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15321] [data modyf: 08-05-2013 11:45]
[19] Kapitał społeczny w rozwoju regionu : wstęp, Eulalia Skawińska
// W: Kapitał społeczny w rozwoju regionu, 2012. / red. nauk. E. Skawińska, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. 9--12
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15450] [data modyf: 19-07-2013 12:10]
[20] Rozwój i wykorzystanie kapitału społecznego w regionie, Izabela Skawińska-Luther, Agata Budzyńska, Eulalia Skawińska
// W: Kapitał społeczny w rozwoju regionu, 2012. / red. nauk. E. Skawińska, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. 164--193
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15451] [data modyf: 19-07-2013 12:12]
[21] Badanie i rozwój kapitału społecznego w ujęciu modelowym i profili porównawczych, Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski
// W: Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce : diagnoza stanu i perspektywy wzrostu, 2011. / red. E. Skawińska, Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, s. 179--193, ISBN: 9788372053039
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15314] [data modyf: 06-05-2013 11:18]
[22] Charakterystyka procesu badawczego, Eulalia Skawińska, Tomasz Brzęczek
// W: Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce : diagnoza stanu i perspektywy wzrostu, 2011. / red. E. Skawińska, Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, s. 33--61, ISBN: 9788372053039
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15309] [data modyf: 06-05-2013 10:12]
[23] Charakterystyka uwarunkowań wzrostu kapitału społecznego, Eulalia Skawińska, Tomasz Brzęczek, Agata Budzyńska, Izabela Skawińska-Luther
// W: Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce : diagnoza stanu i perspektywy wzrostu, 2011. / red. E. Skawińska, Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, s. 215--236, ISBN: 9788372053039
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15315] [data modyf: 06-05-2013 11:23]
[24] Determinants of growth and development of a knowledge-based economy, Eulalia Skawińska
// W: Economy of growth : knowledge based on economy, 2011. / ed. E. Frejtag-Mika, Radom : Technical University of Radom. Publishing Office (Monograph no. 162), s. 7--17
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15452] [data modyf: 19-07-2013 12:34]
[25] Działalność międzynarodowych organizacji gospodarczych w procesie globalizacji, Eulalia Skawińska
// W: Ekonomia międzynarodowa : wybrane problemy, 2011. / ed. E. Skawińska, P. Bartkiewicz, Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, s. 37--63
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15453] [data modyf: 29-07-2013 12:20]
[26] Kapitał społeczny bezrobotnych w ocenie ich przedstawicieli, Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, Tomasz Brzęczek
// W: Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce : diagnoza stanu i perspektywy wzrostu, 2011. / red. E. Skawińska, Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, s. 157--177, ISBN: 9788372053039
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15313] [data modyf: 06-05-2013 10:32]
[27] Kapitał społeczny przedsiębiorstw w ocenie ich przedstawicieli, Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, Tomasz Brzęczek, Andżelika Libertowska
// W: Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce : diagnoza stanu i perspektywy wzrostu, 2011. / red. E. Skawińska, Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, s. 125--155, ISBN: 9788372053039
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15312] [data modyf: 06-05-2013 10:29]
[28] Kapitał społeczny szkolnictwa w ocenie jego reprezentantów, Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, Tomasz Brzęczek
// W: Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce : diagnoza stanu i perspektywy wzrostu, 2011. / red. E. Skawińska, Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, s. 97--123, ISBN: 9788372053039
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15311] [data modyf: 06-05-2013 10:25]
[29] Kapitał społeczny w ocenie przedstawicieli samorządu terytorialnego - stan i prognoza, Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, Tomasz Brzęczek, Andżelika Libertowska
// W: Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce : diagnoza stanu i perspektywy wzrostu, 2011. / red. E. Skawińska, Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, s. 63--95, ISBN: 9788372053039
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15310] [data modyf: 06-05-2013 10:21]
[30] Międzynarodowa integracja gospodarcza, Eulalia Skawińska
// W: Ekonomia międzynarodowa : wybrane problemy, 2011. / ed. E. Skawińska, P. Bartkiewicz, Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, s. 65--80
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15462] [data modyf: 29-07-2013 12:21]
[31] Sposoby rozwoju i wykorzystania kapitału społecznego w polityce społecznej Wielkopolski, Eulalia Skawińska
// W: Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce : diagnoza stanu i perspektywy wzrostu, 2011. / red. E. Skawińska, Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, s. 237--245, ISBN: 9788372053039
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15316] [data modyf: 06-05-2013 11:26]
[32] Teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego, Eulalia Skawińska
// W: Ekonomia międzynarodowa : wybrane problemy, 2011. / ed. E. Skawińska, P. Bartkiewicz, Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, s. 9--19
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15465] [data modyf: 29-07-2013 13:00]
[33] The increase of innovativeness in Poland by better formation of social capital resources, Eulalia Skawińska
// W: The world economy : contemporary challenges, 2011. / eds. I. K. Hejduk, W. M. Grudzewski, Singapore : Difin, s. 194--213
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15466] [data modyf: 29-07-2013 13:21]
[34] Wzrost gospodarczy w świecie, Eulalia Skawińska
// W: Ekonomia międzynarodowa : wybrane problemy, 2011. / ed. E. Skawińska, P. Bartkiewicz, Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, s. 21--36
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15467] [data modyf: 29-07-2013 13:24]
[35] Bezrobocie i polityka państwa na rynku pracy, Eulalia Skawińska
// W: Wstęp do makroekonomii, 2010. / E. Skawińska, K. G. Sobiech, Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, s. 117--132
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15470] [data modyf: 29-07-2013 13:48]
[36] Conditions for growth of partnership between science and industry in Poland, Eulalia Skawińska
// W: Source of competitive advantage for enterprises, 2010. , Poznań : Poznań University of Technology, s. 7--22
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15471] [data modyf: 29-07-2013 13:57]
[37] Ekonomia jako nauka, Eulalia Skawińska
// W: Wstęp do makroekonomii, 2010. / E. Skawińska, K. G. Sobiech, Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, s. 9--14
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15472] [data modyf: 31-07-2013 10:05]
[38] Handel międzynarodowy, Eulalia Skawińska
// W: Wstęp do makroekonomii, 2010. / E. Skawińska, K. G. Sobiech, Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, s. 161--173
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15474] [data modyf: 31-07-2013 10:09]
[39] Pomiar działalności gospodarczej, Eulalia Skawińska
// W: Wstęp do makroekonomii, 2010. / E. Skawińska, K. G. Sobiech, Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, s. 51--66
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15482] [data modyf: 31-07-2013 12:44]
[40] Równowaga gospodarcza i nierównowaga na rynku, Eulalia Skawińska
// W: Wstęp do makroekonomii, 2010. / E. Skawińska, K. G. Sobiech, Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, s. 41--50
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15483] [data modyf: 31-07-2013 12:45]
[41] Impact of clusters on sustainable development of regions, Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski
// W: Borderland economy in the face of civilization challenges, 2009. / eds. M. Laszuk, A. Piekutowska, Białystok : Bialystok University of Technology, s. 21--35
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15485] [data modyf: 02-08-2013 10:53]
[42] Impact of Innovative Activity of Nations on Economic Growth, Romuald I. Zalewski, Eulalia Skawińska
// W: The perspectives of polish economy management in globalization environment, 2009. / ed. E. Skawińska, Poznań : Poznań University of Technology, s. 27--40
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15486] [data modyf: 02-08-2013 11:01]
[43] Labor market management in Poland. Conditions and opportunities, Eulalia Skawińska
// W: The perspectives of polish economy management in globalization environment, 2009. / ed. E. Skawińska, Poznań : Poznań University of Technology, s. 57--70
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15490] [data modyf: 02-08-2013 11:11]
[44] The role of R&D Institutions in positioning Wielkopolska's clusters: good practice, Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski
// W: Clusters: politics, management: good clustering practices in the world, 2009. / ed. by E. Bajor, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 221--240
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15496] [data modyf: 02-08-2013 11:29]
[45] Identyfikacja strategicznych obszarów działalności klastrów i sieci kooperacyjnych w Wielkopolsce, Eulalia Skawińska, Romuald Zalewski
// W: Zarządzanie przedsiębiorstwem, 2007. / red. E. Skawińska, Poznań : Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, s. 215--231, ISBN: 9788360906057
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15317] [data modyf: 06-05-2013 13:33]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Innovative and socially responsible consumer baheviour in paradigm of circular economy - a research model / Eulalia Skawińska, 2019. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, no. 18 (3), 83--90, ISSN: 1644-0757, , eISSN: 2450-047X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: CnSR, platform, platforma, poczwórna helisa, quadruple helix, tacit knowledge, wiedza niejawna
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.22630/ASPE.2019.18.3.35
[AWCZ-24758] [data modyf: 03-01-2020 14:03]
[20] [1]
[2] Circular Economy as a Management Model in the Paradigm of Sustainable Development / Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, 2018. Management Vol. 22, no. 2, 217--233, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Sustainable development, Zrównoważony rozwój, circular economy, gospodarka cyrkularna, management models, modele
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.2478/manment-2018-0034
[AWCZ-23489] [data modyf: 07-01-2019 10:17]
[6] [0,5]
[3] Patent activity of the agrarian sector in the context of its development in global economy / Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, 2018. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, no. 17 (2), 89--96, ISSN: 1644-0757, , eISSN: 2450-4602, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: agrarian sector, innovation, innowacje, intellectual property, patents, patenty, sektor agrarny, własność intelektualna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.22630/ASPE.2018.17.2.24
[AWCZ-23073] [data modyf: 14-09-2018 14:37]
[7,5] [0,5]
[4] Specyfika i znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu rozwoju województwa lubuskiego / Eulalia Skawińska, Joanna Wyrwa, 2018. Intercathedra T. 37, nr 4, 379--388, ISSN: 1640-3622, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FDI influx, Lubuskie voivodeship, bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), economic development, rozwój ekonomiczny, województwo lubuskie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.17306/J.INTERCATHEDRA.2018.00039
[AWCZ-23937] [data modyf: 18-03-2019 13:07]
[5] [0,5]
[5] The role of international organizations in international economic relations in the context of sustainable development / Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, 2017. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, no. 16(4), 141--149, ISSN: 1644-0757, , eISSN: 2450-4602, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: IER, global organizations, globalne organizacje, jakość produktów, product quality, sustainable development, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.22630/ASPE.2017.16.4.53
[AWCZ-22454] [data modyf: 02-03-2018 11:53]
[7,5] [0,5]
[6] Konkurencyjność - kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw XXI w. / Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, 2016. Przegląd Organizacji, nr 3, 16--25, ISSN: 0137-7221, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: CSF methods of measurement, competitiveness of enterprises, critical success factors
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-20252] [data modyf: 14-07-2016 11:30]
[7] Towards sustainable food system / Romuald I. Zalewski, Eulalia Skawińska, 2016. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia Vol. 15, no. 2, 187--198, ISSN: 1644-0757, , eISSN: 2450-4602, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: food security, food system, quality, sustainable food system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-20248] [data modyf: 08-07-2016 13:45]
[8] Barriers to the innovative activity of enterprises in greater Poland and the expected ways to overcome them / Eulalia Skawińska, Romuald Zalewski, 2014. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, no. 13 (3), 105--116, ISSN: 1644-0757, , eISSN: 2450-4602, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bariery aktywności innowacyjnej, barriers to innovative activity, budowa przewag konkurencyjnych, building competitive advantages, innovativeness growth model, innovativeness in business, innowacyjność przetwórstwa przemysłowego, model wzrostu innowacyjności
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18580] [data modyf: 20-08-2015 12:38]
[9] Identification of future activities of enterprises regarding the growth of innovaveness / Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, 2014. Management Vol. 18, no. 1, 370--384, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: competitive advantage of companies, future markets, innovativeness, innowacyjność, przewaga konkurencyjna przedsiebiorstw, rynki przyszłościowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18124] [data modyf: 20-08-2015 14:09]
[10] Koncepcja Smart Growth wyzwaniem dla regionów słabo rozwiniętych Polski [Dokument elektroniczny] / Eulalia Skawińska, 2014. Marketing i Rynek, nr 2, 141--148, ISSN: 1231-7853, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18022] [data modyf: 03-09-2015 10:23]
[11] Znaczenie innowacji społecznych w kształtowaniu wizerunku regionu jako źródła przewagi konkurencyjnej / Eulalia Skawińska, Ewa Sobolewska-Poniedziałek, Romuald I. Zalewski, 2014. Przegląd Organizacji, nr 6, 6--13, ISSN: 0137-7221, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: image of region, social innovation, source of competitive advantage
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18622] [data modyf: 20-08-2015 13:43]
[12] Aktywność jednostek infrastruktury transferu technologii w rozwoju innowacyjności regionu na przykładzie Wielkopolski / Eulalia Skawińska, 2013. Towaroznawcze Problemy Jakości, nr 4, 13--21, ISSN: 1733-747X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bariery rozwojowe, development barriers, development challenges, innowacyjność regionu, jednostki transferu technologii (JTT), region's innovativeness, technology transfer units (TTU), typologia JTT, typology of TTU, wyzwania rozwojowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18021] [data modyf: 20-08-2015 12:20]
[13] Developing and launching the INNOPENA Internet platform to unblock the flow of innovative solutions between R&D and industry in Poland / Romuald I. Zalewski, Eulalia Skawińska, 2013. Management Vol. 17, no. 1, 32--46, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: INNOPENA?, innovation, innovative platform, innowacje, innowacje otwarte, open innovation, platforma innowacyjna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.2478/manment-2013-0003
[AWCZ-17411] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[14] Social capital as a determinant of business innovativeness / Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, 2013. Management Vol. 17, no. 1, 120--136, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: bariery innowacyjności, barriers to innovation, business innovation, innovation potential of employees, innowacyjność biznesu, kapitał społeczny, potencjał innowacyjny pracowników, social capital
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.2478/manment-2013-0009
[AWCZ-17414] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[15] Wsparcie finansowe działalności innowacyjnej / Eulalia Skawińska, 2013. Przedsiębiorstwo Przyszłości, nr 2, 20--31, ISSN: 2080-8461, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17401] [data modyf: 20-08-2015 08:44]
[16] Determinanty rozwoju innowacyjnej gospodarki - kapitał społeczny i klastry biznesowe / Eulalia Skawińska, 2012. Przegląd Mleczarski, nr 5, 46--51 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17268] [data modyf: 12-09-2014 12:22]
[17] Kapitał społeczny a logistyka / Eulalia Skawińska, 2012. Logistyka, nr 5, 2--4, ISSN: 1231-5478, wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17269] [data modyf: 08-05-2013 11:42]
[18] Methodology of social capital research and its empirical testing / Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, Tomasz Brzęczek, 2012. Ekonomista, nr 6, 793--823, ISSN: 0013-3205,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-17428] [data modyf: 19-07-2013 12:06]
[19] Pomiar kapitału społecznego - weryfikacja założeń metodycznych przez badania empiryczne w Wielkopolsce / Eulalia Skawińska, Tomasz Brzęczek, 2011. Polityka Społeczna, nr 7, 23--28, ISSN: 0137-4729,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-17429] [data modyf: 29-07-2013 12:47]
[20] Użyteczność modeli w diagnozowaniu kapitału społecznego / Eulalia Skawińska, 2011. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 5, 14--27, ISSN: 0860-6846,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-17430] [data modyf: 29-07-2013 13:23]
[21] Druga Międzynarodowa Multi Conference on Engineering and Technological Innovation / Eulalia Skawińska, Romuald Zalewski, 2010. Problems of Agricultural Economics = Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 185--187, ISSN: 0044-1600, , eISSN: 2392-3458,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17431] [data modyf: 29-07-2013 14:05]
[22] Instytucjonalne warunki współpracy między nauką i przemysłem dla wzrostu innowacyjności w Polsce / Eulalia Skawińska, 2010. Marketing i Rynek, nr 12, 56--60, ISSN: 1231-7853,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-17432] [data modyf: 31-07-2013 10:12]
[23] Ekonomiczne aspekty mleczarstwa w RPA / Eulalia Skawińska, Romuald Zalewski, 2009. Przegląd Mleczarski, nr 2, 24--28
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17433] [data modyf: 16-09-2014 16:33]
[24] Wpływ warunków demograficznych na marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości / Eulalia Skawińska, 2009. Marketing i Rynek, nr 5, 24--29, ISSN: 1231-7853,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17434] [data modyf: 02-08-2013 11:32]
[25] Współpraca transgraniczna / Eulalia Skawińska, 2009. Przegląd Mleczarski, nr 12, 36--37
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17435] [data modyf: 16-09-2014 16:33]
[26] Znaczenie konkurencji we swpółczesnych procesach gospodarowania w Polsce / Eulalia Skawińska, 2009. Przegląd Mleczarski, nr 9, 44--47
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17436] [data modyf: 16-09-2014 16:31]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Crowdsourcing jako metoda generowania i eksploracji innowacji społecznych w Polsce / Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, Ewa Sobolewska-Poniedziałek // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2014, T. 15, z. 8, cz. 1, s. 1--10, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-10042] [data modyf: 04-09-2015 11:54]
[2] Czy polscy naukowcy mają obecnie coś do zaoferowania praktyce w zakresie innowacji, a jeśli tak, to co? / Eulalia Skawińska // W: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego .- 2014, nr 1 (64), s. 30, ISSN: 1507-1383,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9890] [data modyf: 24-08-2015 15:22]
[3] Klastry w rozwoju trwałym i zrównoważonym podmiotów w kontekście teorii społecznej gospodarki rynkowej / Eulalia Skawińska, Jan Tkocz // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu .- 2012, Nr 12, s. 149--163, ISSN: 1642-9605, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: business cluster, environmental policy, klaster, network structure, polityka ekologiczna, rozwój trwały i zrównoważony, struktura sieciowa, sustainable development, teoria społecznej gospodarki rynkowej, theory of social market economy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-9790] [data modyf: 05-02-2014 17:12]
[4] Ocena kapitału społecznego szkolnictwa przez jego reprezentantów w Wielkopolsce / Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, Tomasz Brzęczek // W: Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego .- 2011, nr 9, s. 239--270, ISSN: 1644-8979,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-9648] [data modyf: 29-07-2013 12:43]
[5] Determinanty współpracy regionów pogranicza / Eulalia Skawińska // W: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego .- 2009, nr 44, s. 20--21, ISSN: 1507-1383,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9652] [data modyf: 07-01-2016 13:58]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Impact of economy and commodity science on sustainable food system, 2016. Romuald I. Zalewski, Eulalia Skawińska // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium. Varna, Bułgaria Varna : Publishing House "Science and Economics" University of Economics, 2016, s. 810--817, ISBN: 9789542109044
Słowa kluczowe: food safety, food security, food system, sustainable food system

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-22289] [data modyf: 14-10-2016 09:34]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją / (Red.) Wojciech Popławski, Eulalia Skawińska .- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, 361 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5094] [data modyf: 08-05-2013 10:52]
[2] Kapitał społeczny w rozwoju regionu / (Red.) Eulalia Skawińska .- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2012, 223 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5095] [data modyf: 08-05-2013 11:05]
[3] Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce : diagnoza stanu i perspektywy wzrostu / (Red.) Eulalia Skawińska .- Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, 2011, 266 s. .- ISBN: 9788372053039
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5092] [data modyf: 06-05-2013 09:47]
[4] Ekonomia międzynarodowa : wybrane problemy / (Red.) Eulalia Skawińska, Przemysław Bartkiewicz .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2011, 152 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5119] [data modyf: 19-07-2013 12:41]
[5] Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane zagadnienia / (Red.) Eulalia Skawińska .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2010, 158 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5125] [data modyf: 31-07-2013 12:36]
[6] Wstęp do makroekonomii / (Red.) Eulalia Skawińska, Katarzyna G. Sobiech .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2010, 201 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5124] [data modyf: 29-07-2013 13:46]
[7] The perspectives of polish economy management in globalization environment / (Red.) Eulalia Skawińska .- Poznań : Poznań University of Technology, 2009, 113 s.
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5126] [data modyf: 02-08-2013 10:59]
[8] Zarządzanie przedsiębiorstwem / (Red.) Eulalia Skawińska .- Poznań : Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2007, 406 s. .- ISBN: 9788360906057
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5093] [data modyf: 06-05-2013 13:26]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski