System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Jacek Partyka
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 7 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Analiza zagrożeń i metody zapobiegania skutkom niezgodnych z zasadami prac na wysokości, Jacek Partyka, Dariusz Królik, Remigiusz Aksentowicz
// W: Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy, 2015. / red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 19--32, ISBN: 9788394231309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17938] [data modyf: 07-06-2016 09:16]
[2] Ocena poziomu technicznego bezpieczeństwa pracy w sektorze budownictwa w województwie lubuskim, Dariusz Królik, Grzegorz Dudarski, Remigiusz Aksentowicz, Jacek Partyka
// W: Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy, 2015. / red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 171--179, ISBN: 9788394231309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17944] [data modyf: 07-06-2016 09:41]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Influence of external conditions on the solidification process in saturated porous flat layers / Jacek Partyka, Zygmunt Lipnicki, 2018. International Journal of Heat and Mass Transfer Vol. 127, Part A, 75--83, ISSN: 0017-9310, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ. .- [in press]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.06.123         Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-22963] [data modyf: 26-07-2018 11:16]
[2] Mechanizm powstawania uszkodzeń mrozowych zawilgoconych elementów konstrukcji murowych o kapilarno-porowatej strukturze / Jacek Partyka, 2015. Przegląd Budowlany, nr 3, 37--42, ISSN: 0033-2038, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18898] [data modyf: 24-08-2015 13:09]
[3] Fizyczne podstawy procesu krzepnięcia wody w wilgotnych budowlanych materiałach porowatych / Jacek Partyka, 2014. Przegląd Budowlany, nr 9, 46--50, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18517] [data modyf: 21-08-2015 09:52]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Koncepcja stanowiska do badania procesu krzepnięcia w wilgotnych budowlanych materiałach porowatych / Jacek Partyka, Zygmunt Lipnicki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 153 (33), s. 93--99, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: front krzepnięcia, krzepnięcie, porous building materials, porowaty materiał budowlany, solidification,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9941] [data modyf: 29-07-2015 11:04]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Proces krzepnięcia wody w wilgotnych porowatych materiałach budowlanych - koncepcja badań, 2015. Jacek Partyka // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : materiały konferencyjne. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Młodzi Naukowcy, 2015, Cz. 1, s. 62, ISBN: 978839408301
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21765] [data modyf: 08-09-2015 13:45]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski