System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Katarzyna Grunt-Mejer
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Psychologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Człowiek wobec wyzwań i zagrożeń współczesności. Rozwój - rodzina - edukacja / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Jerzy Herberger, Iwona Grzegorzewska, Anna Mróz, Katarzyna Grunt-Mejer, Dorota Niewiedział, Marzanna Farnicka, Urszula Gembara .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 .- 223 s. .- ISBN: 9788378421795
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12804] [data modyf: 09-11-2015 09:41]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Nowe formy i rozwiązania w MOOC / Katarzyna Grunt-Mejer
// W: Edukacja w praktyce - wyzwania i bariery / pod red. nauk. Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając .- Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2014 - s. 211--220 .- ISBN: 9788363127152
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16635] [data modyf: 26-02-2015 08:57]
[2] Coursera, Udacity, EdX - czyli jak uczyć tysiące studentow w spersonalizowany sposób / Katarzyna Grunt-Mejer, Jacek Grunt-Mejer
// W: Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego / red. nauk. Marcin Dąbrowski, Maria Zając .- Warszawa : Fundacja Promocji i akredytacji Kierunkow Ekonomicznych, 2013 - s. 19--31 .- ISBN: 9788363127114
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16368] [data modyf: 14-11-2014 10:51]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Around Consensual Nonmonogamies: Assessing Attitudes Toward Nonexclusive Relationships / Katarzyna Grunt-Mejer, Christine Campbell // The Journal of Sex Research .- 2015, vol. 53, nr 1, s. 45-53, ISSN: 0022-4499, , eISSN: 1559-8519, : bibliogr.tab.wykr.summ. .- [online]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1080/00224499.2015.1010193         Cytowania wg Scopus: 28 [14-10-2019]
[AWCZ-19264] [data modyf: 14-03-2017 11:04]
[2] Od monogamii do poliamorii: społeczny odbiór związków niemononormatywnych / Katarzyna Grunt-Mejer // Studia Socjologiczne .- 2014, 4 (215), s. 159--181, ISSN: 0039-3371,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18558] [data modyf: 31-07-2015 11:54]
[3] Assessment of the attitudes towards non-exclusive relationships in 3 countries [abstract] / Katarzyna Peichert, Katarzyna Grunt-Mejer, Anton Castellanos Usigli // Journal of Sexual Medicine .- 2013, 10 (suppl 5), s. 306, ISSN: 1743-6095, , eISSN: 1743-6109,
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18571] [data modyf: 07-09-2015 12:16]
[4] Skuteczność treningów zarządzania czasem - przegląd badań / Katarzyna Grunt-Mejer // Zarządzanie i Edukacja .- 2012, nr 83, s. 21--38, ISSN: 1428-474X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18564] [data modyf: 14-11-2014 09:25]
[5] Wypalenie zawodowe - czynnik obniżający poziom bezpieczeństwa w pracy / Katarzyna Grunt-Mejer(*) // Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka .- 2012, nr 4, s. 12--14, ISSN: 0137-7043,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18568] [data modyf: 14-11-2014 10:27]
[6] Agresja drogowa - lekceważone niebezpieczeństwo / Katarzyna Grunt-Mejer(*), Jacek Grunt-Mejer // Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka .- 2011, nr 7-8, s. 17--19, ISSN: 0137-7043,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18569] [data modyf: 14-11-2014 10:30]
[7] Agresja drogowa: jej uwarunkowania i metody pomiaru / Katarzyna Grunt-Mejer(*), Jacek Grunt-Mejer // Psychologia Społeczna .- 2011, tom 6 2 (17), s. 159--168, ISSN: 1896-1800,
Słowa kluczowe: agresja drogowa, furia drogowa, gniew za kierownicą, psychologia transportu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18557] [data modyf: 13-11-2014 09:31]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski