System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Kamila Gieba
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: literaturoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 58 pozycji bibliograficznych
19 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu, 2018. Kamila Gieba, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 288 s. , ISBN: 9788324231812, bibliogr. summ.
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14274] [data modyf: 28-05-2019 14:39]
[100] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] "Sekrety Twin Peaks" Marka Frosta - literacki uzupełnienia serialowej fabuły, Kamila Gieba
// W: Ze srebrnego ekranu na papier. Ślady sztuki filmowej w literaturze, 2019. / red. nauk. Dorota Kulczycka . tom 13, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego), s. 211--219, ISBN: 9788378423591
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20946] [data modyf: 17-06-2019 09:20]
[20] [1]
[2] Kryminalna topografia prowincji. Łagów Lubuski w 'Cichej Przystani" Marty Mizuro, Kamila Gieba
// W: Kryminał. Okna na świat, 2017. / red. Marta Ruszczyńska, Dorota Kulczycka, Wolfgang Brylla, Elżbieta Gazdecka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. t. IX), s. 293--300, ISBN: 9788378423034
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20014] [data modyf: 03-06-2019 11:45]
[20] [1]
[3] Mit polityczny i archeologia regionu - uwagi na marginesie antologii poezji i prozy Ziemi Lubuskiej "Odzyskane gniazda", Kamila Gieba
// W: Regionalizm literacki - historia i pamięć, 2017. / pod red. Zbigniewa Chojnowskiego i Elżbiety Rybickiej . tom 6, Kraków : UNIVERSITAS, s. 618--628, ISBN: 9788324230952
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18958] [data modyf: 31-05-2019 13:46]
[20] [1]
[4] Powojenna Ziemia Obiecana. Wątki biblijne w literaturze o tzw. Ziemiach Odzyskanych, Kamila Gieba
// W: Między sacrum a profanum. Rozważania i dylematy, 2017. / pod red. Grażyny Różańskiej, Kraków : "Dante", s. 243--252, ISBN: 9788389500472
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19640] [data modyf: 03-06-2019 11:04]
[5] [1]
[5] Przemiany krajobrazu kulturowego regionu w powojennej prozie lubuskiej, Kamila Gieba
// W: Lubuski palimpsest, 2017. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Historia Literatury Pogranicza), s. 186--194, ISBN: 9788378423027
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19742] [data modyf: 03-06-2019 11:02]
[20] [1]
[6] Die kulturelle Landschaft der Region und ihr Wandel in der Lebuser Nachkriegsprosa, Kamila Gieba
// W: An der mittleren Oder : Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum, 2016. / Marta Jadwiga Bąkiewicz (Hg.), Paderborn : Ferdinang Schöningh, s. 158--170, ISBN: 9783506782885
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18020] [data modyf: 04-07-2016 08:25]
[7] Dyslokacja przestrzeni, dysfunkcja tożsamości. Elementy kontrdyskursu w polskiej literaturze migracyjnej (1945-1989), Kamila Gieba
// W: Migracyjna pamięć, wspólnota, tożsamość, 2016. / pod red. Romy Sendyki, Tomasza Sapoty i Ryszarda Nycza . t. XXXI, Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN (Nowa Humanistyka), s. 206--224, ISBN: 9788365573452
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19639] [data modyf: 15-12-2017 09:47]
[8] Transgraniczność i atopia w prozie Zygmunta Trziszki, Kamila Gieba
// W: Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje, 2016. / red. Danuta Zawadzka, Małgorzata Mikołajczak, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, s. 403--413, ISBN: 9788324230532
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18714] [data modyf: 07-02-2017 11:17]
[9] Kilka słów wstępu o torowisku humanistyki, Kamila Gieba
// W: Kolej na kolej : Pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej, 2015. / red. Kamila Gieba, Janusz Łastowiecki, Mirosława Szott, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 5--9, ISBN: 9788378422082
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17735] [data modyf: 07-04-2016 10:38]
[10] Literacka aktualizacja dolnośląskiej mapy - wokół sprawczości literatury regionalnej, Kamila Gieba
// W: Dolnośląskie tematy : Monografia, 2015. / red. nauk. Jolanta Kluba, Wrocław : Instytut Dolnośląski, s. 37--41, ISBN: 9788364885020
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17462] [data modyf: 11-01-2016 09:03]
[11] Podróż na Zachód. Motywy kolejowe w literackich zapisach depatriacji, Kamila Gieba
// W: Kolej na kolej : Pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej, 2015. / red. Kamila Gieba, Janusz Łastowiecki, Mirosława Szott, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 167--179, ISBN: 9788378422082
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17740] [data modyf: 07-04-2016 11:08]
[12] Półperyferie. Życie literackie na Ziemi Lubuskiej w kontekście relacji centro-peryferyjnych, Kamila Gieba
// W: Centra - peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, 2015. / red. Wojciech Browarny, Elżbieta Rybicka, Dobrawa Lisak-Gębala, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, s. 190--204, ISBN: 9788324227303
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17465] [data modyf: 11-01-2016 10:28]
[13] Regionalna geopoetyka poniemieckiego miasta. Przypadek współczesnej prozy Ziemi Lubuskiej, Kamila Gieba
// W: Nowe poetyki miejskie : Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku, 2015. / red. nauk. Magdalena Roszczynialska, Katarzyna Wądolny-Tatar, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 183--190, ISBN: 9788372719478
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17251] [data modyf: 19-10-2015 08:13]
[14] "Wigilijny świerk" Stefana Flukowskiego w kontekście estetyki śmierci symbolicznej, Kamila Gieba
// W: Stefan Flukowski i kult nowoczesności, 2015. / red. Jerzy Madejski i Beata Małgorzata Wolska, Szczecin : Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, s. 176--190, ISBN: 978
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17983] [data modyf: 22-06-2016 09:38]
[15] Dwa obrazy wielokulturowości Mazur. "Muzeum ziemi ojczystej" Siegfrieda Lenza i "Trud ziemi nowej" Eugeniusza Paukszty - szkic porównawczy, Kamila Gieba
// W: Wielokulturowy świat Sigfrieda Lenza : studia, 2014. / red. nauk. Jarosław Ławski i Rafał Żytyniec, Białystok : Wydawnictwo Alter Studio (Colloquia Orientalia Bialostocensia. Literatura / Historia XII), s. 125--136, ISBN: 9788393303069
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17090] [data modyf: 09-09-2015 15:48]
[16] Lubuskie krajobrazy literackie przed 1989 rokiem jako legitymizacja istnienia regionu, Kamila Gieba
// W: Geografia wyobrażona regionu : literackie figury przestrzeni, 2014. / red. D. Kalinowski, M. Mikołajczak, A. Kuik-Kalinowska . T. 2, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, s. 75--87, ISBN: 9788324223176
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16194] [data modyf: 27-08-2015 10:01]
[17] Poniemieckie cmentarze na Ziemiach Odzyskanych jako przestrzeń afektu (na przykladzie polskiej literatury osadniczej), Kamila Gieba
// W: Pamięć i afekty, 2014. / red. Zofia Budrewicz, Roma Sendyka, Ryszard Nycz, Warszawa : Instytut Badań Literackich (Nowa Humanistyka tom XIII), s. 395--409, ISBN: 9788364703041
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16762] [data modyf: 27-03-2015 09:05]
[18] Formy podtrzymywania i konstruowania pamięci zbiorowej (Stalag VIII C Sagan), Kamila Gieba
// W: Obóz - muzeum : Trauma we współczesnym wystawiennictwie, 2013. / pod red. Małgorzaty Fabiszak i Marcina Owsińskiego, Kraków : Universitas, s. 115--128, ISBN: 9788324223619
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15832] [data modyf: 07-02-2014 12:27]
[19] Memento dla prowincji. O "Miedziance. Historii znikania" Filipa Springera, Kamila Gieba
// W: Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, 2013. / red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego (Colloquia Orientalia Bialostocensia : literatura, historia; Wiktor Choriew in memoriam s. II), s. 561--568, ISBN: 9788363470142
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15901] [data modyf: 17-03-2014 09:32]
[20] Realizacje mitu piastowskiego w zbiorze baśni, legend i podań o Ziemi Lubuskiej "Złota dzida Bolesława", Kamila Gieba
// W: Miejsce i tożsamość : Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii, 2013. / pod red. Małgorzaty Mikołajczak, Kamili Gieby i Mariki Sobczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Historia Literatury Pogranicza cz. 2), s. 45--54, ISBN: 9788378420439
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15246] [data modyf: 17-04-2013 08:54]
[21] Od antygermańskiego przedmurza do pomostu ku Europie. O przemianach postaw wobec niemieckiego dziedzictwa kulturowego w dyskursie regionów pogranicza (na wybranych przykładach), Kamila Gieba
// W: Nowy regionalizm w badaniach literackich : Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, 2012. / red. Małgorzata Mikołajczak, Elżbieta Rybicka . T. 1, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, s. 231--244, ISBN: 9788324222186
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15371] [data modyf: 07-06-2013 08:52]
[22] "Czasem niepokoję się tym/ że jestem taki zwyczajny". O paradoksach Różewiczowskiego myślenia na temat poety i poezji (na przykładzie utworu "Normalny poeta"), Kamila Gieba
// W: Ewangelia odrzuconego : szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, 2011. / red. nauk. Józef Maria Ruszar, Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, s. 281--289, ISBN: 9788361587668
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14997] [data modyf: 09-01-2013 15:53]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Karykaturalne pogranicze. "Poniemiecja" w tekstach Ziemowita Szczerka / Kamila Gieba, 2019. Postscriptum Polonistyczne, 1 (23), 105--118, ISSN: 1898-1593, , eISSN: 1898-1593, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Polish literature, Regained Territories, Ziemowit Szczerek, borderlands studies, contemporary literature
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.31261/PS_P.2019.23.08
[AWCZ-24850] [data modyf: 21-01-2020 11:19]
[20] [1]
[2] Postać stalkera - retoryka przywództwa w postkatastroficznym świecie / Kamila Gieba, 2019. Res Rhetorica Vol. 6, No. 2, 47--60, ISSN: 2392-3113, , eISSN: 2392-3113, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cinema, kino, leadership, literatura, literature, przywództwo, stalker
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.29107/rr2019.2.4         Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-24346] [data modyf: 13-09-2019 09:14]
[0] [0]
[3] Rodzaje zaangażowania we współczesnych polskich reportażach (na wybranych przykładach) / Kamila Gieba, 2019. Zagadnienia Rodzajów Literackich t. LXII, z. 1 (129), 67--80, ISSN: 0084-4446, , eISSN: 2451-0335, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: engagement, intervention, memory, politics, reportage
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.26485/ZRL/2019/62.1/5
[AWCZ-24849] [data modyf: 21-01-2020 11:10]
[20] [1]
[4] (Bez)ruch przestrzeni w "Mieście Archipelagu" Filipa Springera / Kamila Gieba, 2018. Anthropos?, nr 27, 192--203, ISSN: 1730-9549, bibliogr.
Słowa kluczowe: Filip Springer, immobility, mobility, place
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23778] [data modyf: 11-03-2019 11:59]
[7] [1]
[5] Język, ciało, natura. Zmagania z reprezentacją katastrofy kysztymskiej w "Plutopii" Kate Brown / Kamila Gieba, 2018. Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej: Zobaczyć antropocen, 22, 1--21, ISSN: 2300-200X, , eISSN: 2300-200X, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-24846] [data modyf: 20-01-2020 12:56]
[11] [1]
[6] Współczesna proza Ziemi Lubuskiej - regionalne małe ojczyzny i muzealizacja pamięci / Kamila Gieba, 2018. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 4, 509--521, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Ziemia Lubuska, literatura XXI wieku, literatura regionalna, małe ojczyzny, przesiedlenia
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24116] [data modyf: 28-05-2019 12:21]
[5] [1]
[7] The lack of memory about multiculturalism in the literature on the settlement to the western lands of Poland : = (Nie)pamięć wielokulturowości w literaturze o przesiedleniach na Ziemie Zachodnie / Kamila Gieba, 2017. Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym 2 (21), 79--89, ISSN: 1733-165X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: literatura osadnicza, migracje, migrations multiculturalism, pamięć, przesiedlenia, resettlements, settlement literature, wielokulturowość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)        Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-23077] [data modyf: 29-01-2019 11:02]
[14] [1]
[8] Literatura dotycząca powojennych przesiedleń na tzw. Ziemie Odzyskane - przegląd koncepcji badawczych i próba definicji / Kamila Gieba, 2016. Zagadnienia Rodzajów Literackich: Debata o otwartości 59/118, 2, 75--89, ISSN: 0084-4446, bibliogr.
Słowa kluczowe: borderland, metanarrative, migration literature, settlement literature
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-21126] [data modyf: 02-03-2017 13:20]
[9] Między oswajaniem a swojskością. Ziemie Zachodnie w opowiadaniach Zygmunta Trziszki. / Kamila Gieba, 2015. Studia Ełckie 17, nr 4, 359--367, ISSN: 1896-6896, summ.
Słowa kluczowe: Zygmunt Trziszka, literature of Polish People's Republic, settlments literature, so-called Regained Lands
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20472] [data modyf: 13-10-2016 10:57]
[10] Próba epopei. O narracjach założycielskich tzw. Ziem Odzyskanych / Kamila Gieba, 2015. Teksty Drugie, nr 5, 321--335, ISSN: 0867-0633,
Słowa kluczowe: cultural politics, epic, founding narratives, settler literature, the so-called Recovered Territories
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19807] [data modyf: 11-02-2016 09:18]
[11] Shifts to space in literary research: An attempt at organizing concepts and making basic distinctions : = Zwroty ku przestrzeni w badaniach literackich - próba uporządkowania pojęć i podstawowe rozróżnienia / Kamila Gieba, 2015. Przestrzenie Teorii, nr 23, 27--38, ISSN: 1644-6763, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 2 [24-02-2020]
[AWCZ-19681] [data modyf: 29-01-2019 11:04]
[12] Sprawozdanie z konferencji "Pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej" / Kamila Gieba, 2015. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 1, 261--264, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19671] [data modyf: 07-01-2016 09:03]
[13] Sprawozdanie z międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji Kulturowo-historyczny krajobraz Środkowego Nadodrza / Kamila Gieba, 2015. Uniwersytet Zielonogórski, nr 2 (222), 47--48, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19259] [data modyf: 09-09-2015 15:48]
[14] "Pociąg wypluł z siebie ludzką zawartość". Rzecz o depatrianckiej podróży traumatycznej na przykładzie polskiej literatury osadniczej / Kamila Gieba, 2014. Świat Tekstów. Rocznik Słupski, nr 12, 35--44, ISSN: 2083-4721,
Słowa kluczowe: dworzec, literatura osadnicza, nie-miejsce, pociąg, podróż, przestrzeń, trauma, tzw. Ziemie Odzyskane
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18606] [data modyf: 31-07-2015 11:03]
[15] Schematy fabularne w polskiej literaturze okcydentalnej (na przykładzie prozy Eugeniusza Paukszty, Henryka Panasa i Józefa Hena) / Kamila Gieba, 2014. Konteksty Kultury 11, z. 3 i 4, 347--361, ISSN: 2083-7658, , eISSN: 2353-1991, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Eugeniusz Paukszta, Henryk Panas, Józef Hen, Occident, Okcydent, fabuła, plot, so-called Recovered Territories, tzw. Ziemie Odzyskane
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18856] [data modyf: 31-07-2015 10:51]
[16] Folk literature as the fabric of ideology, or on the connections between folklorism and the myth of the Regained Lands (on the example of the collection of legends, tales and stories from the Lubuskie Region, Złota dzida Bolesława : Literatura ludowa jako tworzywo ideologii, czyli o związkach folkloryzmu z mitem ziem odzyskanych (na przykładzie zbioru baśni, podań i legend Ziemi Lubuskiej "Złota dzida Bolesława") / Kamila Gieba, 2013. Teksty Drugie: PRL: sondowanie pamięci, nr 3, 256--265, ISSN: 0867-0633, summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17519] [data modyf: 29-01-2019 11:05]
[17] Geopoetyka poniemieckiego miasta : Polonistyczna edukacja regionalna w szkole ponadgimnazjalnej / Kamila Gieba, 2013. Refleksje: Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy, nr 5, 14--18, ISSN: 1425-5383,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17518] [data modyf: 21-07-2015 10:11]
[18] Sprawozdanie z III Transdyscyplinarnej Szkoły Letniej dla Doktorantów "Pamięć i afekty" / Kamila Gieba, 2013. Uniwersytet Zielonogórski, nr 7, 58--59, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17723] [data modyf: 21-07-2015 10:37]
[19] Z bazaru powstałeś, w bazar się obrócisz". O semantyzacji przestrzeni bazaru w "Kieszonkowym atlasie kobiet" Sylwii Chutnik / Kamila Gieba, 2012. Fraza: poezja, proza, esej, nr 3, 193--201 summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16868] [data modyf: 09-01-2013 15:21]
[20] Mitologiczna rekonstrukcja piastowskich korzeni w lubuskiej literaturze ludowej na przykładzie "Złotej dzidy Bolesława" / Kamila Gieba, 2011. Pro Libris, nr 3, 64--67, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16888] [data modyf: 09-01-2013 15:39]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sprawozdanie z konferencji "Nowy regionalizm? Badawczy rekonesans i zarys perspektyw" / Kamila Gieba // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2013, nr 7, s. 235--240, ISSN: 1899-2722, summ.
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9668] [data modyf: 22-07-2015 09:51]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Literatura postkresowa, czyli o wizerunkach Kresów Wschodnich w polskiej powojennej literaturze osadniczej, 2013. Kamila Gieba // W: Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w literaturze i sztuce : Zielona Góra 17-18 X 2013. Zielona Góra, Polska ZIelona Góra : Księgarnia Akademicka, 2014, s. 239--246, ISBN: 9788360218440
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21647] [data modyf: 05-08-2015 09:59]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Kolej na kolej : Pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej / (Red.) Kamila Gieba, Janusz Łastowiecki, Mirosława Szott .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 272 s. .- ISBN: 9788378422082
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5437] [data modyf: 07-04-2016 11:17]
[2] Miejsce i tożsamość : Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii / (Red.) Małgorzata Mikołajczak, Kamila Gieba, Marika Sobczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 422 s. .- ISBN: 9788378420439
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5086] [data modyf: 02-09-2015 16:16]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Baśń we współczesnej kulturze / / Kornelia Ćwiklak (red.) .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza , 2014 (Rec.) .- Renesans baśni / Kamila Gieba // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka .- 2016, 28 (48), s. 281--290
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich / / Elżbieta Rybicka .- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas" , 2014 (Rec.) Kamila Gieba // Pamiętnik Literacki .- 2016, CVII, z. 1, s. 241--245
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Geopoetyka. Związki literatury i środowiska / / Anna Kronenberg .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , 2014 (Rec.) .- Powrót do źródeł geopoetyki / Kamila Gieba // Fraza: poezja, proza, esej .- 2015, nr 1-2 (87--88), s. 322--325
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej / / Magdalena Rabizo-Birek .- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego , 2012 (Rec.) .- Romantyzm a polska literatura XX i XXI wieku / Kamila Gieba // Topos .- 2013, nr 5, s. 171--172
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Sami swoi i obcy. Z kresów na kresy / / M. Maciorowski (red.) .- Warszawa , 2011 (Rec.) Kamila Gieba // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2013, nr 7, s. 224--228
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Zbliżenia. Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej / / Małgorzata Mikołajczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2011 (Rec.) .- Próba nowego regionalizmu / Kamila Gieba // Bibliotekarz Podlaski .- 2013, rocznik XIII nr 1, s. 163--165
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Miedzianka. Historia znikania / / Filip Springer .- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne , 2011 (Rec.) .- Miedzianka - miejsce przeklęte / Kamila Gieba // Odra .- 2012, nr 10, s. 116--118
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Opowieści skolonizowanego/kolonizatora. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską w XX i XXI wieku / / Hanna Gosk .- Kraków : Universitas , 2010 (Rec.) .- Kolonizator i skolonizowany. Literackie oblicza Polski postzależnościowej / Kamila Gieba // Fraza: poezja, proza, esej .- 2012, nr 1-2
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski