System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Jakub Rawski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 42 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Relacje polsko-żydowskie w Warszawie i na Kresach Wschodnich w czasie II wojny światowej w świetle wybranych tekstów kultury, Jakub Rawski
// W: Studia Kresowe. Literatura - język - kulturologia, 2018. / red. nauk. Katarzyna Węgorowska, Katarzyna Grabias-Banaszewska, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 69--86, ISBN: 9788395119705
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20116] [data modyf: 29-05-2019 11:44]
[2] Balladyna w męskim świecie. Próba lektury dramatu Juliusza Słowackiego w perspektywie gender, Jakub Rawski
// W: Słowacki i wiek XIX. W kręgu badań postmodernistycznych, 2016. / red. Marta Ruszczyńska, Jakub Rawski . t. 2, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 71--79, ISBN: 9788378422495
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18531] [data modyf: 20-12-2016 11:16]
[3] Czesław Miłosz i jego poezja wobec dyskursu feministycznego, Jakub Rawski
// W: Miłosz. Dyskursy, 2016. / pod red. Marka Bernackiego i Angeliki Matuszek, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 290--303, ISBN: 9788365182548
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18571] [data modyf: 09-01-2017 11:47]
[4] Kryminalny rozrachunek z romantycznym mesjanizmem w "Julu" Pawła Goźlińskiego, Jakub Rawski
// W: Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem, 2016. / red. nauk. Marta Ruszczyńska, Dorota Kulczycka, Wolfgang Brylla, Elżbieta Gazdecka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. t. 5), s. 189--198, ISBN: 9788378422303
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18218] [data modyf: 11-10-2016 13:08]
[5] Nieheteronormatywne tożsamości w "Zawiszy Czarnym" Juliusza Słowackiego, Jakub Rawski
// W: Ciała obce, 2016. / red. nauk. Marek Jedliński, Krzysztof Witczak, Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Epigram, s. 138--148, ISBN: 9788361231851
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18355] [data modyf: 07-11-2016 10:00]
[6] Wampiryczny kochanek "orientalnej Karusi", czyli "Arab" Juliusza Słowackiego wobec "Romantyczności" Adama Mickiewicza, Jakub Rawski
// W: Słowacki i wiek XIX. W kręgu badań postmodernistycznych, 2016. / red. Marta Ruszczyńska, Jakub Rawski . t. 2, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 83--91, ISBN: 9788378422495
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18532] [data modyf: 22-02-2017 13:18]
[7] Jerzy Andrzejewski - Krzysztof Kamil Baczyński: dzieje relacji. Przyczynek biograficzno-literaturoznawczy, Jakub Rawski
// W: Jerzy Andrzejewski czytany na nowo, 2015. / pod red. Anny Kasperek, Józefa Wróbla, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 9--22, ISBN: 9788323338895
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17072] [data modyf: 06-08-2015 10:34]
[8] Obojętność (i załamanie obojętności) wobec Holocaustu... przy torach kolejowych, Jakub Rawski
// W: Kolej na kolej : Pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej, 2015. / red. Kamila Gieba, Janusz Łastowiecki, Mirosława Szott, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 155--165, ISBN: 9788378422082
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17739] [data modyf: 07-04-2016 11:06]
[9] Wampiryczna noc patriotycznego szaleństwa w "Kordianie" Juliusza Słowackiego, Jakub Rawski
// W: Noce romantyków : Literatura - kultura - obyczaj, 2015. / pod red. Dominiki Skiby, Anny Rej, Mariana Ursela, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, s. 23--33, ISBN: 9788324226672
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16969] [data modyf: 29-06-2015 08:59]
[10] Wiersze po właściwej stronie bytu, Jakub Rawski
// W: Lewa strona bytu, 2015. / Konrad Krakowiak, Zielona Góra : Pro Libris, s. 82--83, ISBN: 9788364393167
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17806] [data modyf: 25-04-2016 10:50]
[11] Pomiędzy "gender" a "queer". Kwestia uświadomienia tożsamości seksualnej na przykładzie filmu "Sala samobójców" Jana Komasy, Jakub Rawski
// W: Tożsamość w komunikowaniu, 2014. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013), s. 147--159, ISBN: 9788378421429
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16359] [data modyf: 12-11-2014 11:05]
[12] Gry intertekstualne w poezji Czesława Markiewicza, Jakub Rawski
// W: Miejsce i tożsamość : Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii, 2013. / pod red. Małgorzaty Mikołajczak, Kamili Gieby i Mariki Sobczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Historia Literatury Pogranicza cz. 2), s. 373--382, ISBN: 9788378420439
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15259] [data modyf: 17-04-2013 12:42]
[13] "Romantyczność" Adama Mickiewicza, czyli o widzeniu w biały dzień... wampira, Jakub Rawski
// W: Starość. Doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury : seria II Zapisy i odczytania, 2013. / red, nauk. Anna Janicka, Elżbieta Wesołowska, Łukasz Zabielski, Białystok : Katadra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód" Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku (Czarny Romantyzm), s. 261--285, ISBN: 9788364081057
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15830] [data modyf: 05-02-2014 11:12]
[14] Tajemnica Innego w "Piątym dziecku" oraz "Podróży Bena" Doris Lessing, Jakub Rawski
// W: Mit - Literatura - Tajemnica, 2013. / red. W. Gruszczyński, T. Ratajczak, B. Trocha, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Fantastyczność i cudowność), s. 267--277, ISBN: 9788378421153
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15986] [data modyf: 04-09-2015 14:56]
[15] Wampiryzm w "Dziadach" Adama Mickiewicza, Jakub Rawski
// W: W stronę literatury i języka, 2013. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska 5), s. 119--141, ISBN: 9788378421160
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16209] [data modyf: 27-08-2014 08:55]
[16] Miłość wampira i miłość do wampira w perspektywie genderowej (na podstawie tetralogii "Zmierzch" Stephenie Meyer), Jakub Rawski
// W: Potwory - hybrydy - mutanty : Pogranicza ludzkiej natury, 2012. / pod red. Ryszarda Koziołka, Mikołaja Marceli, Olgi Knapek, Joanny Soćko, Katowice : Uniwersytet Śląski, s. 308--321, ISBN: 9788360406267
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15186] [data modyf: 24-10-2013 08:30]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Okreacjach bohaterek "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza. Próba lektury feministycznej / Jakub Rawski, 2016. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 2, 233--247, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Adam Mickiewicz, ballady, emancypacja, feminizm
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21135] [data modyf: 06-03-2017 09:21]
[2] Profesor Leszek Libera. Badacz - tłumacz - pisarz / Aneta Narolska, Jakub Rawski, 2016. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 2, 357--365, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21142] [data modyf: 06-03-2017 10:05]
[3] Seksowny faszyzm jako egzemplifikacja relacji płci i władzy / Jakub Rawski, 2015. Teksty Drugie, nr 2, 234--255, ISSN: 0867-0633, summ.
Słowa kluczowe: beauty, fascism, power, the body
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19236] [data modyf: 02-09-2015 16:36]
[4] Czy kres literatury lubuskiej? Kilka refleksji w pełni subiektywnych / Jakub Rawski, 2013. Pro Libris: Polemiki, nr 2, 13--14, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17719] [data modyf: 21-07-2015 10:36]
[5] Czy w Polsce mieliśmy (mamy) "piekło kobiet"? Projekty emancypacyjne Tadeusza Boya-Żeleńskiego a ich dzisiejsze znaczenie / Jakub Rawski, 2013. Literacje, nr 3, 17--21, ISSN: 1730-8623,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17908] [data modyf: 21-07-2015 12:58]
[6] Odeszła gigantka literatury: Doris Lessing in memoriam / Jakub Rawski, 2013. Pro Libris: Tokarska, nr 4(45), 89--91, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17926] [data modyf: 21-07-2015 12:37]
[7] "Szczelina" Doris Lessing - kobieca alternatywna opowieść o początkach. Recepcja i propozycja odczytania / Jakub Rawski, 2013. Świat Tekstów. Rocznik Słupski, nr 11, 119--132, ISSN: 2083-4721,
Słowa kluczowe: "The Cleft" by Doris Lessing (novel), Doris Lessing "Szczelina" (powieść), alternative story, druga fala feminizmu, femininity, gender stereotypes, kobiecość, masculinity, matriarchat, matriarchy, męskość, opowieść alternatywna, patriarchat, patriarchy, recepcja utworu, reception of the literary work, second-wave feminism, stereotypy płciowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17910] [data modyf: 21-07-2015 12:58]
[8] Ślady, motywy i kartografie polskości w prozie obcej XX oraz XXI w. Rekonesans / Jakub Rawski, 2013. Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny t. 9-10, 119--134, ISSN: 1505-280X, summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18196] [data modyf: 21-07-2015 12:39]
[9] Sprawozdanie z uczestnictwa w seminarium doktoranckim Marii Janion / Jakub Rawski, 2010. Uniwersytet Zielonogórski, nr 8, 29, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16889] [data modyf: 10-01-2013 09:59]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Czy jest homoseksualizm w tym tekście? Na tropach nieheteronormatywnej tożsamości bohaterów "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego / Jakub Rawski // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2015, nr 9, s. 211--225, ISSN: 1899-2722, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10262] [data modyf: 13-10-2015 07:54]
[2] Metamorfozy motywu wampira w kulturze popularnej XX oraz XXI wieku. Zarys problematyki / Jakub Rawski // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2014, nr 8, s. 189--201, ISSN: 1899-2722,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9990] [data modyf: 31-07-2015 13:07]
[3] Realizacja podmiotu homoseksualnego w wybranych tekstach współczesnej kultury wampirycznej / Jakub Rawski // W: Prace Literackie - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3633) .- 2014, LIV, s. 59--70, ISSN: 0079-4767, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10200] [data modyf: 31-07-2015 13:03]
[4] Filmowe adaptacje "Draculi" Brama Stokera. Od Murnaua do Coppoli / Jakub Rawski // W: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura .- 2013, V; 135, s. 251--261 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Dracula, blood, evolution of the form, ewolucja postaci, krew, kultura popularna, liminal, liminalność, popular culture, seksualizacja, sexualization, vampire, wampir,

Kod: ANK4_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9747] [data modyf: 21-02-2017 11:35]
[5] Gorsząca inność. Dziecko jako abiekt / Jakub Rawski // W: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura .- 2012, IV; folia 121, s. 95--104, ISSN: 2083-7275, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Inny, abiekt, dziecko, matka, patriarchat,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-9532] [data modyf: 11-02-2013 11:30]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Nostalgia i trauma. Wilno we wspomnieniach Profesor Marii Janion, 2013. Jakub Rawski // W: Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w literaturze i sztuce : Zielona Góra 17-18 X 2013. Zielona Góra, Polska ZIelona Góra : Księgarnia Akademicka, 2014, s. 285--292, ISBN: 9788360218440
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21650] [data modyf: 05-08-2015 10:00]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Słowacki i wiek XIX. W kręgu badań postmodernistycznych / (Red.) Marta Ruszczyńska, Jakub Rawski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, t. 2, 176 s. .- ISBN: 9788378422495
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5523] [data modyf: 20-12-2016 11:28]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Obrazy Rosjan w pamiętnikach z lat 1828-1835 / / Anna Marta Dworak .- Lublin : Wydawnictwo KUL , 2014 (Rec.) Jakub Rawski // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2016, Nr 10, s. 287--291
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Warto / / Konrad Krakowiak .- Zielona Góra : Pro Libris , 2012 (Rec.) .- Tradycja i klasycyzm w wierszach Konrada Krakowiaka / Jakub Rawski // Pro Libris .- 2013, nr 1, s. 127--130
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] 41 bomb; Klan czerwonego sorga; Kraina wódki; Obfite piersi, pełne biodra / / Mo Yan .- -- : -- (Rec.) .- Wokół literackiej nagrody Nobla 2012 / Jakub Rawski // Pro Libris .- 2012, nr 4, s. 152--155
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Nim zapadnie noc / / Michael Cunningham .- Poznań : Rebis , 2011 (Rec.) .- Kameralne mistrzostwo / Jakub Rawski // Pro Libris .- 2012, 1, s. 127--128
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] W dorosłość / / Emilia Grzelak .- Zielona Góra : -- , 2012 (Rec.) .- Debiutancki głos młodości / Jakub Rawski // Pro Libris .- 2012, 3, s. 123--124
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Audiowizualność. Cyberprzestrzeń. Hipertekstualność. Ponowoczesne konteksty edukacji / / Luba Jakubowska-Malicka, Aleksander Kobylarek, Martyna Pryszmont-Ciesielska (red.) .- Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ATUT , 2009 (Rec.) Jakub Rawski // Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2011, t. 8, s. 205--208
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Moja Europa / / Jurij Andruchowycz, Andrzej Stasiuk .- Wołowiec : Wydawnictwo "Czarne" , 2001 (Rec.) .- O zapomnianej Europie / Jakub Rawski // Pro Libris .- 2011, nr 3, s. 135--136
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Nasza klasa. Historia w XIV lekcjach / / Tadeusz Słobodzianek .- Gdańsk : słowo/obraz terytoria , 2009 (Rec.) .- Nasza klasa - umarła klasa. O pamięci według Tadeusza Słobodzianka / Jakub Rawski // Pro Libris .- 2010, nr 4, s. 129--132
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Przyjazne dusze [spektakl teatralny] / / Pam Valentine .- Zielona Góra : Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego , 2009 (Rec.) .- Duchy każdego z nas / Jakub Rawski // Pro Libris .- 2010, nr 1, s. 126--127
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski