System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Radosław Grech
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Energetyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 15 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Mikrosieć energetyczna z turbiną gazową i instalacją PV / Radosław Grech, Emil Michta // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 11, s. 982--984, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Micro Gas Turbine, PV, Power Microgrids, mikrosieci energetyczne, mikroturbiny gazowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18891] [data modyf: 21-08-2015 09:32]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Manufacturing of energy fuel based on sewage sluge / Andrzej Greinert, Wojciech Szefner, Angelika Olkowicz, Radosław Grech .- Numer : PCT/IB2018/058416 .- Data zgłoszenia : 27-10-2018 .- Zgłoszenie do World Intellectual Property Organization. The International Patent System. Zgł.:BIOGAZOWNIA KLĘPINA Sp. z o.o.
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[2] Sluge processing systems / Andrzej Greinert, Wojciech Szefner, Angelika Olkowicz, Radosław Grech .- Numer : PCT/IB2018/058417 .- Data zgłoszenia : 27-10-2018 .- Zgłoszenie do World Intellectual Property Organization. The International Patent System. Zgł.:BIOGAZOWNIA KLĘPINA Sp. z o.o.
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[3] Znak graficzny opakowanie paliwa energetycznego / Andrzej Greinert, Wojciech Szefner, Angelika Olkowicz, Radosław Grech .- Numer : 00581031 .- Data zgłoszenia : 27-10-2018 .- BIOGAZOWNIA KLĘPINA sp. z o.o.; Zgłoszenie wzoru przemysłowego - logo : Urząd Unii Europejskiej ds Własności Intelektualnej (EUIPO)
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)
[4] Device integrating a heat pump, a heat source and electricity sources / Radosław Grech, Radosław Mamet .- Numer : EP 3 184933 A1 .- Data zgłoszenia : 23-12-2015 .- Zgłaszający: Radosław Mamet, 66-016 Zielona Góra ; data publikacji: 28.06.2017, Bulletin 2017/26
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[5] Dydaktyczne stanowisko układu pompy cieplnej / Radosław Grech, Dawid Kacperski, Grzegorz Tadra .- Numer : 41577 .- Data zgłoszenia : 23-12-2015 .- Zgłąszający: CEO Spółka z o.o., Gorzów Wlkp.
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[6] Electric heater / Radosław Grech, Bogdan Kasperski, Stanisław Ozimek, Grzegorz Kobyłecki .- Numer : EP3 184927 A1 .- Data zgłoszenia : 23-12-2015 .- Zgłaszający: Ozimek Stanisław "KEMIZO", 68-200 Żary; data publikacji zgłoszenia: 28.06.2017 Bulletin 2017/26
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[7] Fotowoltaniczny panel z układem odbioru energii cieplnej / Radosław Grech, Grzegorz Kobyłecki .- Numer : W.124722 .- Data zgłoszenia : 23-12-2015 .- Data udzielenia : 15-11-2017 .- Udzielenie prawa wyłącznego RWU.069888. Właściciel: Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o, Sulechów.
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)
[8] Ground source heat pump system with a cooling function / Radosław Grech, Dawid Kacperski .- Numer : EP 3 184936 A 1 .- Data zgłoszenia : 23-12-2015 .- EKOMATIC Spółka Cywilna, 66-400 Gorzów Wlkp. Numer zgłoszenia : 15460132.2
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[9] Photovoltaic panel with thermal energy collection system / Radosław Grech, Grzegorz Kobyłecki, Jacek Głuchowski .- Numer : EP 3 185412 A1 .- Data zgłoszenia : 23-12-2015 .- Zgłaszający: Jacek Głuchowski, Zielona Góra; ECOENERGIA, 65-018 Zielona Góra; publikacja 28.06.2017, Bulletin 2017/26
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[10] System do identyfikacji parametrów pracy i ewentualnych uszkodzeń urządzeń i instalacji grzewczych, chłodniczych i wentylacji z wykorzystaniem mobilnego laboratorium pomiarowego oraz sieci bezprzewodowej / Radosław Grech, Janusz Mstowski .- Numer : 415478 .- Data zgłoszenia : 23-12-2015 .- Zgłaszający: IGLOTECHNIK Sp. z o.o., Zielona Góra
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[11] Układ gruntowej pompy ciepła z funkcją chłodzenia / Radosław Grech, Dawid Kacperski .- Numer : 415540 .- Data zgłoszenia : 23-12-2015 .- Zgłaszający: Zaskórski Marek EKOMATIC Sp. cywilna, Gorzów Wlkp., Zaskórska Marzena
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[12] Urządzenie integrujące pompę ciepła, źródła ciepła i źródła energii elektrycznej / Radosław Grech, Radosław Mamet .- Numer : 415485 .- Data zgłoszenia : 23-12-2015 .- Zgłaszający: Mamet Radosław, EKOCIEPŁO GROUP RADOSŁAW MAMET, Zielona Góra
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[13] Altana / Radosław Grech .- Numer : 415470 .- Data zgłoszenia : 22-12-2015 .- Zgłaszający: MAZEL M.H. MAZURKIEWICZ Sp. Jawna, Zielona Góra
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[14] Układ wstępnego podgrzania dolotowego powietrza pompy cieplnej powietrze-woda / Radosław Grech, Jarosław Owsianny .- Numer : PAT.229365 .- Data zgłoszenia : 16-12-2015 .- Data udzielenia : 01-02-2018 .- właściciel patentu: Zakład Badawczo-Rozwojowy BIOEKOGAZ Sp. z o.o., Zielona Góra.
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski