System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Radosław Grech
Wydział: Wydział Zamiejscowy w Sulechowie
Jednostka: Instytut Energetyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 4 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 14 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
PAT-WZU: 14 (4,67)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

4,67 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
4,67 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
PAT-WZU: 4,67(1,56)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

1,56 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Mikrosieć energetyczna z turbiną gazową i instalacją PV / Radosław Grech, Emil Michta // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 11, s. 982--984, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Micro Gas Turbine, PV, Power Microgrids, mikrosieci energetyczne, mikroturbiny gazowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18891] [data modyf: 21-08-2015 09:32]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Manufacturing of energy fuel based on sewage sluge / Andrzej Greinert, Wojciech Szefner, Angelika Olkowicz, Radosław Grech .- Numer : PCT/IB2018/058416 .- Data zgłoszenia : 27-10-2018 .- Zgłoszenie do World Intellectual Property Organization. The International Patent System. Zgł.:BIOGAZOWNIA KLĘPINA Sp. z o.o.
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[2] Sluge processing systems / Andrzej Greinert, Wojciech Szefner, Angelika Olkowicz, Radosław Grech .- Numer : PCT/IB2018/058417 .- Data zgłoszenia : 27-10-2018 .- Zgłoszenie do World Intellectual Property Organization. The International Patent System. Zgł.:BIOGAZOWNIA KLĘPINA Sp. z o.o.
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[3] Znak graficzny opakowanie paliwa energetycznego / Andrzej Greinert, Wojciech Szefner, Angelika Olkowicz, Radosław Grech .- Numer : 00581031 .- Data zgłoszenia : 27-10-2018 .- BIOGAZOWNIA KLĘPINA sp. z o.o.; Zgłoszenie wzoru przemysłowego - logo : Urząd Unii Europejskiej ds Własności Intelektualnej (EUIPO)
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski