System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Emilia Kostka
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 13 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Kronika Bojadeł. Tom 3 / Grzegorz Bosy, Emilia Kostka, Maciej Mamet ; red. nauk. Grzegorz Bosy, Emilia Kostka-Mamet, Maciej Mamet. .- Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum, 2018 .- 340 s. : bibliogr.summ. - (Źródła do dziejów Ziemi Lubuskiej) .- ISBN: 9788365716071
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14625] [data modyf: 28-05-2019 14:08]
[2] Kronika Bojadeł / oprac. / Grzegorz Bosy, Emilia Kostka, Maciej Mamet .- Zielona Góra : Wydaw. Eternum, 2016 .- 335 s. - (Źródła do dziejów Ziemi Lubuskiej ; T. 2) .- ISBN: 9788394023775
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13442] [data modyf: 12-12-2016 12:48]
[3] Kronika Bojadeł / oprac. / Grzegorz Bosy, Emilia Kostka, Maciej Mamet ; Grzegorz Bosy, Emilia Kostka, Maciej Mamet. .- Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum, 2014 .- 317 s. - (Źródła do dziejów Ziemi Lubuskiej ; tom 1) .- ISBN: 9788393474189
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12192] [data modyf: 22-10-2018 12:55]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Pozycja żeńskich bóstw w mitologii Celtów, Germanów i Słowian / Emilia Kostka
// W: Conjux. mater, filia, soror propoinqua, civis... Kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim / pod red. Marty Małkus i Kamili Szymańskiej .- Wschowa - Leszno : Stowarzyszenie Czas A.R.T., 2016 - s. 9--30 .- ISBN: 9788363363284
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19143] [data modyf: 03-06-2019 11:52]
[2] Wykorzystanie źródeł epigraficznych w nauczaniu historii / Emilia Kostka
// W: Na tropie źródła i jego interpretacji / red. Michał Dalidowicz, Jaroslaw Dudek, Adam Górski .- Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum, 2015 - (Zielonogórskie Spotkania Źródłoznawcze ; t. 1) - s. 290--299 .- ISBN: 9788394023737
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17385] [data modyf: 27-11-2015 12:32]
[3] Społeczeństwo Bojadeł / Emilia Kostka
// W: Kronika Bojadeł / oprac. / Grzegorz Bosy, Emilia Kostka, Maciej Mamet .- Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum, 2014 - (Źródła do dziejów Ziemi Lubuskiej ; tom 1) - s. 40--48 .- ISBN: 9788393474189
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16322] [data modyf: 29-10-2014 07:42]
[4] Wodą ukryty, czyli o legendarnym pochówku Alaryka / Emilia Kostka
// W: Królowie i biskupi, rycerze i chłopi - identyfikacja zmarłych : Funeralia Lednickie. Spotkanie 16 / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński .- Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 2014 - s. 199--205 .- ISBN: 9788393138869
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16048] [data modyf: 19-05-2014 13:15]
[5] Zabytki Bojadeł / Emilia Kostka
// W: Kronika Bojadeł / oprac. / Grzegorz Bosy, Emilia Kostka, Maciej Mamet .- Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum, 2014 - (Źródła do dziejów Ziemi Lubuskiej ; tom 1) - s. 57--70 .- ISBN: 9788393474189
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16323] [data modyf: 29-10-2014 07:43]
[6] Bojadła / Emilia Kostka, Maciej Mamet
// W: Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego 1815-1945 : Powiat zielonogórski; zeszyt 1 / red. naukowa Adam Górski . tom 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Eternum, 2013 - s. 13--109 .- ISBN: 9788393474103
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15266] [data modyf: 03-10-2018 09:36]
[7] Kije / Emilia Kostka, Maciej Mamet
// W: Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego 1815-1945 : Powiat zielonogórski; zeszyt 1 / red. naukowa Adam Górski . tom 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Eternum, 2013 - s. 189--197 .- ISBN: 9788393474103
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15267] [data modyf: 03-10-2018 09:38]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Epigraficznej w Zielonej Górze, 17 października 2012 roku / Emilia Kostka // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2013, nr 7, s. 241--242, ISSN: 1899-2722,
Kod: CIA-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9828] [data modyf: 22-07-2015 10:04]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Cmentarze bez żywych - powojenne losy nekropolii na przykładzie cmentarza ewangelickiego w Bojadłach / Emilia Kostka // W: Miejsce po - miejsce bez : konferencja zorganizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 9-11 kwietnia 2015 roku w ramach wydarzenia "Pamiętaj z nami". Kraków, Polska, 2015 .- Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2015, s. 255--268 .- ISBN: 9788375772197
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-22091] [data modyf: 02-03-2016 13:15]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Legendy lubuskie II / / Zbigniew Kozłowski .- Żary : Wydawnictwo eMBePe (Rec.) .- Bez księżniczek i smoków / Emilia Kostka // Pro Libris .- 2011, nr 3, s. 133--135
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski