System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Marcin Garbat
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 161 pozycji bibliograficznych
26 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Historia niepełnosprawności : Geneza i rozwój rehabilitacji, pomocy technicznych oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, 2015. Marcin Garbat, Gdynia : Novae Res 851 s. , ISBN: 9788379426485, bibliogr. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12752] [data modyf: 15-10-2015 09:36]
[2] Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością - bariery i koszty, 2013. Marcin Garbat, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 394 s. , ISBN: 9788378420842, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12669] [data modyf: 09-09-2015 15:48]
[3] Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie, 2012. Marcin Garbat, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 577 s. , ISBN: 9788378420095, bibliogr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12670] [data modyf: 04-05-2016 11:05]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Systemy wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, Marcin Garbat
// W: Niepełnosprawność a społeczeństwo. Teoria i praktyka, 2018. / red. nauk. Paweł Prüfer, Gorzówk Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, s. 143--167, ISBN: 9788365466471
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20647] [data modyf: 04-06-2019 11:49]
[2] Godna praca dla osób z niepełnosprawnościami - rozważania teoretyczne, Marcin Garbat
// W: Człowiek. Społeczeństwo. Gospodarka, 2017. / pod red. Marii Agnieszki Paszkowicz, Anatoliiego Hrynenko, Bogusława Pietrulewicza . T. 3, Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, s. 43--56, ISBN: 9788394231347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18914] [data modyf: 05-04-2017 09:05]
[3] System rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce - ewolucja, struktura i finansowanie, Marcin Garbat
// W: Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej. T. 2: 25-lecie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Polsce, 2017. / red. nauk. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego, s. 35--58, ISBN: 9788378423065
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19862] [data modyf: 03-06-2019 10:35]
[4] Ekonomiczna efektywność aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Reintegracja - Edukacja - Adaptacja : Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem, 2015. / red. Mirosław Kowalski, Anna Knocińska, Przemysław Frąckowiak, Gniezno : Poligrafia KMB, s. 251--270, ISBN: 9788394316129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17235] [data modyf: 15-10-2015 12:46]
[5] Możliwości migracji zarobkowej osób z niepełnosprawnościami w obrębie chronionego rynku pracy w Unii Europejskiej, Marcin Garbat
// W: Aktywizacja zawodowa osób z orzeczoną niepełnosprawnością, 2015. / red. J. Borek, M. Olszewski, Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, s. 171--182, ISBN: 978837789392
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17960] [data modyf: 14-06-2016 16:15]
[6] Studenci z niepełnosprawnościami w przedsiębiorczości, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Ku pełnemu uczestnictwu w rynku pracy, 2015. / red. nauk. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 175--190, ISBN: 9788378422150
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17842] [data modyf: 06-05-2016 10:57]
[7] Turystyka w ocenie osób z niepełnosprawnością, Marcin Garbat
// W: Społeczne i medyczne konteksty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, 2015. / pod red. Jarosława Goldmana i Jana Wojtasia, Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona W Legnicy, s. 83--103, ISBN: 9788361389033
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17123] [data modyf: 25-09-2015 12:10]
[8] Zakłady aktywności zawodowej jako ogniwo rehabilitacji zawodowej, Marcin Garbat
// W: Wybrane zagadnienia aktywności zawodowej człowieka na rynku pracy, 2015. / red. nauk. B. Pietrulewicz, M. A. Paszkowicz, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 19--31, ISBN: 978839431323
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17776] [data modyf: 15-04-2016 14:55]
[9] Niepełnosprawność z perspektywy regionalnej województwa lubuskiego, Marcin Garbat
// W: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Wyzwania współczesnych uczelni wyższych, 2014. / red. nauk. Paweł Prüfer, Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża, s. 25--45, ISBN: 9788363134907
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17978] [data modyf: 20-06-2016 11:15]
[10] Student - przedsiębiorcą, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Człowiek - społeczeństwo - gospodarka : rynek pracy, 2014. / red. nauk. M. A. Paszkowicz, A. Hrynenko, B. Pietrulewicz . T. 1, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 181--201, ISBN: 9788393228072
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16819] [data modyf: 04-09-2015 13:10]
[11] Geneza i rozwój rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnością na ziemiach polskich, Marcin Garbat
// W: Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej [dokument elektroniczny], 2013. / red. nauk. M. A. Paszkowicz, M. Garbat . T. 1 : Praca zawodowa, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 19--35, ISBN: 9788387193997
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17945] [data modyf: 07-06-2016 09:58]
[12] Niezdolność do pracy w Polsce: skala zjawiska, jego przyczyny i skutki oraz ograniczanie, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Praca i rozwój zawodowy w warunkach współczesnych przemian, 2013. / red. nauk. B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 119--139, ISBN: 9788393228034
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15881] [data modyf: 04-09-2015 13:09]
[13] Osoby z niepełnosprawnością i ich aktywność zawodowa w Europie i w Polsce, Marcin Garbat
// W: Społeczne konteksty funkcjonowania osob z niepełnosprawnością, 2013. / pod red. nauk. Jana Wojtasia, Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, s. 69--87, ISBN: 9788361389699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17881] [data modyf: 17-05-2016 10:41]
[14] Pauperyzacja i powstanie polityki społecznej na przykładzie Anglii w epoce elżbietańskiej, Marcin Garbat
// W: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, 2013. / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34), s. 25--34, ISBN: 9788373389649
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17921] [data modyf: 31-05-2016 10:08]
[15] Systemy aktywizacji zawodowej osob z niepełnosprawnością oraz wspierania ich zatrudnienia w Europie, Marcin Garbat
// W: Praca i rozwój zawodowy w warunkach współczesnych przemian, 2013. / red. nauk. B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 151--162, ISBN: 9788393228034
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17882] [data modyf: 17-05-2016 11:18]
[16] Zatrudnienie chronione - ocena funkcjonowania systemu w warunkach rynku pracy w Polsce, Marcin Garbat
// W: Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej [dokument elektroniczny], 2013. / red. nauk. M. A. Paszkowicz, M. Garbat . T. 1 : Praca zawodowa, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 79--115, ISBN: 9788387193997
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17946] [data modyf: 07-06-2016 10:01]
[17] Bariery a jakość życia osób niepełnosprawnych, Marcin Garbat
// W: Globalno-lokalne wyzwania uczelni wyższych związane z niepełnosprawnością, 2012. / red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 61--76, ISBN: 9788363134488
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17805] [data modyf: 22-04-2016 11:46]
[18] Formy aktywizacji studentów z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Zielonogórskim, Marcin Garbat
// W: Wsparcie na drodze do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, 2012. / pod red. Barbary Olszewskiej, Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, s. 123--158, ISBN: 9788362684205
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17879] [data modyf: 17-05-2016 10:00]
[19] Praca dla osób z niepełnosprawnościami - wartość, rehabilitacja czy konieczność?, Marcin Garbat
// W: Labor czy opus?** : Socjopedagogiczne konteksty ludzkiej pracy, 2012. / red. nauk. Anna Dobrychłop, Ewa Kowalska, Paweł Prüfer, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 189--205, ISBN: 9788378420453
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17880] [data modyf: 17-05-2016 10:04]
[20] Aktywność studentów z niepełnosprawnością na Uniwersytecie Zielonogórskim, Marcin Garbat
// W: Uwarunkowania aktywności edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wybrane zagadnienia, 2011. / pod red. nauk. Jana Wojtasia, Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, s. 47--65, ISBN: 9788361389491
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17804] [data modyf: 22-04-2016 10:52]
[21] Instrumenty wspierania osób z niepełnosprawnością w dostępie do wykształcenia akademickiego, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Uczelnia przyjazna niepełnosprawności : pomiędzy stereotypami a rzeczywistością funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 2011. / red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer, Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 99--115, ISBN: 9788389682895
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14278] [data modyf: 22-04-2016 10:55]
[22] Integracja społeczna i przełamywanie barier studentów z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Zielonogórskim, Marcin Garbat
// W: Przełamywanie barier psychologicznych, społecznych i emocjonalnych w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 2011. / red. nauk. Beata Orłowska, Paweł Prüfer, Gorzów Wlkp. : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 70--81, ISBN: 9788389682192
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17803] [data modyf: 22-04-2016 09:54]
[23] Młodzież z niepełnosprawnością w kształceniu akademickim, Marcin Garbat
// W: Osoby z niepełnosprawnością w szkole wyższej : wybrane zagadnienia, 2011. / Helena Ochonczenko, Małgorzata Czerwińska, Marcin Garbat, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 89--108, ISBN: 9788374814249
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17122] [data modyf: 25-09-2015 10:35]
[24] Osoby z niepełnosprawnością słuchu, Marcin Garbat
// W: Osoby z niepełnosprawnością w szkole wyższej : wybrane zagadnienia, 2011. / Helena Ochonczenko, Małgorzata Czerwińska, Marcin Garbat, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 29--46, ISBN: 9788374814249
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17801] [data modyf: 22-04-2016 09:49]
[25] Uniwersytet Zielonogorski na rzecz studentów z niepełnosprawnością, Marcin Garbat
// W: Osoby z niepełnosprawnością w szkole wyższej : wybrane zagadnienia, 2011. / Helena Ochonczenko, Małgorzata Czerwińska, Marcin Garbat, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 205--224, ISBN: 9788374814249
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17802] [data modyf: 22-04-2016 09:50]
[26] Usługi społeczne i aktywizacja studentów z niepełnosprawnością na przykladzie działań podejmowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim, Marcin Garbat
// W: Osoby niepełnosprawne : szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, 2011. / red. J. Plak, Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, s. 131--150, ISBN: 9788361121459
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17800] [data modyf: 22-04-2016 09:44]
[27] Aktywizacja spoleczna i zawodowa studentów niepełnosprawnych na Uniwersytecie Zielonogórskim, Marcin Garbat
// W: Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej : źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej, 2010. / red. B. Gąciarz, Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, s. 277--292, ISBN: 9788376830186
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17109] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[28] Aktywność społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim, Marcin Garbat
// W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy, 2010. / red. nauk. B. Pietrulewicz, M. A. Paszkowicz, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, s. 97--121, ISBN: 9788392466987
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17799] [data modyf: 22-04-2016 09:29]
[29] Europejskie systemy wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych, Marcin Garbat
// W: Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych, 2008. / red. A. Barczyński . Z. 54, Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo- Rehabilitacyjna, s. 118--132, ISBN: 97883612900603
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17797] [data modyf: 20-04-2016 12:45]
[30] Instrumenty aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wybranych krajach Unii Europejskiej, Marcin Garbat
// W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Przygotowanie zawodowe = People with disabilities on the present labour market. Vocational preparation, 2008. / oprac. zbiorowe pod red.: Bogusława Pietrulewicza, Marii Agnieszki Paszkowicz, Heleny Ochonczenko, Zielona Góra : Fundacja Wydawnicza"JM", Uniwersytet Zielonogórski, s. 35--45, ISBN: 9788392442912
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17798] [data modyf: 22-04-2016 09:26]
[31] Polityka i instrumenty rynku pracy osób niepełnosprawnych na przykładzie wybranych krajów unii europejskiej, Marcin Garbat
// W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Mobilność pracowników, 2007. / red. nauk. Bogusław Pietrulewicz, Maria Agnieszka Paszkowicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, s. 87--102, ISBN: 9788374811163
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17796] [data modyf: 20-04-2016 12:32]
[32] Aktywizacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych w nowych państwach Unii Europejskiej, Marcin Garbat
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. II, 2006. / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 51--70, ISBN: 8373087273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17795] [data modyf: 20-04-2016 11:26]
[33] Bariery występujące w otoczeniu osób niepełnosprawnych, Marcin Garbat(*)
// W: Epidemiologia chorób niezakaźnych w Polsce, ich następstwa zdrowotne i społeczne. Definiowanie i nazewnictwo niepełnosprawności, 2005. / red. I. D. Karwat, Lublin : Liber, s. 467--476, ISBN: 8389868083
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17197] [data modyf: 05-10-2015 12:17]
[34] Metody aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w nowych państwach członkowskich wspólnoty europejskiej - przegląd narodowych planów rozwoju, Marcin Garbat
// W: Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników, 2005. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 165--173, ISBN: 8374810106
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17202] [data modyf: 05-10-2015 12:37]
[35] Mieszkanie bez barier warunkiem normalizacji życia osób niepełnosprawnych, Maria Agnieszka Paszkowicz, Karolina Kmiecik, Marcin Garbat
// W: Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych, 2005. / red. Cz. Kossakowski, A. Krauze, Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej T. 4), s. 523--528, ISBN: 8372993920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7504] [data modyf: 04-09-2015 13:06]
[36] Płaszczyzny integracji Polski z Unią Europejską a rehabilitacja osób niepełnosprawnych, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Zrozumieć społeczeństwo. Szanse i zagrożenia w sferze mentalności, kultury i gospodarki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, 2005. / red. nauk. Jacek Leoński, Szczecin : Zachodniopomorska Szkola Biznesu, s. 138--146, ISBN: 8385809554
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17230] [data modyf: 12-10-2015 11:18]
[37] Programy celowe PFRON szansą osób niepełnosprawnych na zdobycie wykształcenia, Marcin Garbat
// W: Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej, 2005. / pod red. Heleny Ochonczenko i Grażyny Miłkowskiej, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 167--179, ISBN: 8373085254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17147] [data modyf: 30-09-2015 16:29]
[38] Projekt EU-MED-EAST szansą na pobudzenie rozwoju regionalnego w sferze społecznej, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym, 2005. / pod red. nauk. J.Olszewskiego, Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, s. 143--150, ISBN: 8388018310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7840] [data modyf: 04-09-2015 13:14]
[39] Środowisko społeczne osób niepełnosprawnych : elementy i relacje, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Wybrane zagadnienia rozwoju człowieka, 2005. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 33--53, ISBN: 8392011821
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7771] [data modyf: 04-09-2015 13:10]
[40] Mieszkanie osoby niepełnosprawnej - jego funkcje oraz bariery w nim występujące, Marcin Garbat
// W: Problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie, 2004. / pod red. Leszka Soleckiego, Lublin : Instytut Medycyny Wsi, s. 228--238, ISBN: 8370900917
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17144] [data modyf: 30-09-2015 15:47]
[41] Bariery w otoczeniu osób niepełnosprawnych, Marcin Garbat
// W: Edukacja osób niepełnosprawnych, 2003. / pod red. Lucyny Frąckiewicz, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 137--160, ISBN: 8372463239
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17121] [data modyf: 25-09-2015 10:35]
[42] Elementy otoczenia społecznego osób niepełnosprawnych oraz ich wpływ na rehabilitację i integracje społeczną, Marcin Garbat
// W: Ergonomia niepełnosprawnym w przyszłości, 2003. / red. J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska, M. Sekieta, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, s. 341--351, ISBN: 8372831351
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17138] [data modyf: 29-09-2015 13:20]
[43] Integracja z Unią Europejską a problem osób niepełnosprawnych, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Wybrane problemy integracji Polski z Unią Europejską, 2003. / red. J. Jabłoński, Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, s. 245--266, ISBN: 8371435738
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5823] [data modyf: 04-09-2015 13:11]
[44] Selected elements of the technical environment and their functionality for people with disabilities, Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz, Karolina Kmiecik
// W: The ergonomics of rehabilitation equipment and objects of everyday use for disabled people, 2003. / ed. A. Kabsch, T. Marek, J. Pokorski, Kraków : Polish Academy of Sciences, s. 105--110, ISBN: 839173935X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6531] [data modyf: 04-09-2015 13:38]
[45] Struktura i finansowanie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Praca : zawód : rynek pracy, 2003. , Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, s. 375--382, ISBN: 8391199886
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6322] [data modyf: 04-09-2015 13:38]
[46] Współczesne determinanty jakości życia osób niepełnosprawnych, Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny : na pograniczach pedagogiki specjalnej, 2003. / red. K. D. Rzedzicka, A. Kobylańska, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 197--204, ISBN: 8373261850
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6197] [data modyf: 04-09-2015 13:08]
[47] Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania zakładów pracy, 2003. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ, s. 149--156, ISBN: 8391199894
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6358] [data modyf: 04-09-2015 13:38]
[48] Korzyści i koszty integracji z Unią Europejską w kontekście niepełnosprawności, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia się Europy, 2002. / red. J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska, M. Sekleta, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monografie), s. 258--268, ISBN: 8372830991
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5962] [data modyf: 04-09-2015 13:09]
[49] Wkład techniki w życie osób niepełnosprawnych, Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia się Europy, 2002. / red. J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska, M. Sekleta, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monografie), s. 114--123, ISBN: 8372830991
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5961] [data modyf: 04-09-2015 13:09]
[50] Wpływ środowiska na zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, Karolina Kmiecik
// W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe, 2002. , Zielona Góra : Instytut Podstaw Techniki UZ, Centrum Zastosowań Ergonomii, s. 65--75, ISBN: 8389044455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5112] [data modyf: 04-09-2015 13:09]
[51] Ocena jakości życia osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa lubuskiego, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, Edwin Tytyk
// W: Ergonomia niepełnosprawnym : jakość życia, 2001. , Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, s. 191--201, ISBN: 8372830541
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5123] [data modyf: 18-09-2015 11:19]
[52] Perspektywy poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle dokumentów rządowych, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Pracownik, edukacja, gospodarka : wybrane zagadnienia, 2001. , Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, s. 97--106, ISBN: 8391199843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2884] [data modyf: 04-09-2015 13:07]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] System wspierania zatrudnienia osób z niepełnospawnościami w Polsce - Pigou kontra Coase / Marcin Garbat, 2019. Ekonomista, nr 1, 93--110, ISSN: 0013-3205, , eISSN: 2299-6184, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: osoba z niepełnosprawnościami, podatek Pigou, system wspierania zatrudnienia, teoremat Coase
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)
[AWCZ-23796] [data modyf: 14-10-2019 10:25]
[2] Istota kosztów transakcyjnych. Przykład działania kwotowego systemu wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami - pigou contra coase / Marcin Garbat, 2018. Polityka Społeczna, nr 2, 8--15, ISSN: 0137-4729, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-22964] [data modyf: 30-07-2018 09:55]
[3] Systemy wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych w krajach Azji i Pacyfiku / Marcin Garbat, 2018. Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr 4, 7--35, ISSN: 2084-7734,
Słowa kluczowe: osoba niepełnosprawna, pracodawcy, system antydyskryminacyjny, system kwotowy, wspieranie zatrudnienia, zatrudnienie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-23584] [data modyf: 28-01-2019 08:53]
[4] Wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w świetle koncepcji Arthura Pigou i Ronalda Coase / Marcin Garbat, 2018. Rozprawy Społeczne tom 12, nr 2, 23--31, ISSN: 2081-6081, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: osoba z niepełnosprawnościami, podatek Pigou, system wspierania zatrudniania, teoremat Coase
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: https://doi.org/10.29316/rs.2018.13
[AWCZ-23036] [data modyf: 03-09-2018 09:04]
[5] Wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w świetle koncepcji Artura Pigou i Ronalda Coase / Marcin Garbat, 2018. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, nr 8, 31--55, ISSN: 2391-7830, , eISSN: 2545-3661, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: osoby z niepełnosprawnościami, podatek Pigou, system wspierania zatrudnienia, teoremat Coase
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2018.122
[AWCZ-23451] [data modyf: 02-01-2019 09:18]
[6] Rehabilitacja zawodowa oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w Chinach - litera prawa a twarda rzeczywistość / Marcin Garbat, 2017. Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr IV, 7--27, ISSN: 2084-7734, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: osoba z niepełnosprawnościami, rehabilitacja zawodowa, system, zatrudnienie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22203] [data modyf: 12-01-2018 12:15]
[7] Społeczny wymiar niepełnosprawności w teorii ekonomii / Marcin Garbat, 2017. Studia Oeconomica Posnaniensia vol. 5, nr 10, 63--84, ISSN: 2300-5254, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: instytucjonalizm, marksizm, osoba z niepełnosprawnościami, polityka społeczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: DOI: 10.18559/SOEP.2017.10.5
[AWCZ-22053] [data modyf: 05-12-2017 08:49]
[8] Vokational activity of persons with disabilities - the un convention and the polish reality / Marcin Garbat, 2017. Ekonomické Trendy, nr 1, 17--25, ISSN: 2464-580X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: persons with disabilities,, the UN Conve n tion on the Rights of Persons with Disabilities., vocational activation,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: DOI: 10.24045/et.2017.1. 3
[AWCZ-21259] [data modyf: 12-04-2017 09:32]
[9] An overall policy framework of promoting the employment of people with disabilities in EU countries / Marcin Garbat, 2016. Ekonomické Trendy, nr 1, 37--40, ISSN: 2464-580X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: disabled person, employment, employment policy, the European Union, the quota system
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20068] [data modyf: 19-05-2016 08:47]
[10] Analiza funkcjonowania polskiego systemu wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Ujęcie instytucjonalne / Marcin Garbat, 2016. Problemy Profesjologii, nr 2, 33--52, ISSN: 1895-197X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: New Institutional Economics, Nowa Ekonomia Instytucjonalna, koszty transakcyjne, osoba z niepełnosprawnościami, people with disabilities, transaction costs
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21169] [data modyf: 10-03-2017 14:42]
[11] Koszty utrzymania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością w Polsce / Marcin Garbat, 2016. Problemy Profesjologii, nr 1, 63--72, ISSN: 1895-197X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: aktywizacja zawodowa, employment, osoby z niepełnosprawnosciami, persons with disabilities, professional activation, zatrudnienie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20349] [data modyf: 14-09-2016 08:27]
[12] Organizacje i instytucje - system wsparcia osób z niepełnosprawnościami czy kontroli społecznej? / Marcin Garbat, 2016. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 3, 27--41, ISSN: 1642-1981, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20808] [data modyf: 09-01-2017 12:23]
[13] Protective capitalism and disability / Marcin Garbat, 2016. Ekonomické Trendy: Vědecký časopis, 2, 9--15, ISSN: 2464-580X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: disability, social rehabilitation, vocational rehabilitation, welfare state
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20256] [data modyf: 21-07-2016 08:53]
[14] Przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni wieków / Marcin Garbat, 2016. Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania IV (21), 33--55, ISSN: 2084-7734, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: a person with disabilities, aktywność zawodowa, entrepreneurship, osoba z niepełnosprawnościami, professional activity, przedsiębiorczość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20930] [data modyf: 23-01-2017 13:43]
[15] Public transaction costs of institutions of the support system for emploment of people with disabilities in Poland. / Marcin Garbat, 2016. Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies vol. 9, nr 4, 99--114, ISSN: 2083-3725, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: a contract,, a person with disabilities, institution,, transaction costs,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21192] [data modyf: 31-03-2017 09:50]
[16] Refleksje na temat godnego społeczeństwa, godnego człowieka, godnej niepełnosprawności / Marcin Garbat, 2016. Rozprawy Społeczne t. 10, nr 3, 14--19, ISSN: 2081-6081, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: a person with disabilities, godność człowieka, human dignity, osoba z niepełnosprawnościami, society, społeczeństwo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20530] [data modyf: 25-10-2016 08:53]
[17] Rights of people with disabilities in the human rights context / Marcin Garbat, 2016. Vědecký a analytický časopis Sociologie Člověka, nr 1, 56--60, ISSN: 2464-6776,
Słowa kluczowe: human rights, people with disabilities
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20069] [data modyf: 19-05-2016 08:58]
[18] Rozwój technik i urządzeń do pisania dla osób z niepełnosprawnością wzroku na przestrzeni XVIII i XIX wieku / Marcin Garbat, 2016. Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania I (18), 91--112, ISSN: 2084-7734, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Braille, osoba z niepełnosprawnością wzroku, pismo, technika pisania, the technique of writing, visually impaired person, writing
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19945] [data modyf: 04-04-2016 09:54]
[19] Costs of maintaining work places for the people with disabilities in Poland / Marcin Garbat, 2015. Social'no-Trudovi Vidnosini : Teoriâ ta Praktika, 108--115, ISSN: 2410-4752, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Found for the Rehabilitation of the Disabled costs, employment, people with disabilities, professional activation
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20155] [data modyf: 16-06-2016 12:17]
[20] Instruments supporting selfemployment / Marcin Garbat, 2015. Paradigmata poznání, 2, 121--124, ISSN: 2336-2642, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: instruments, people with disabilities, self-employment, supporting
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19256] [data modyf: 07-09-2015 13:06]
[21] Instruments supporting vacational activation of people with disabilities / Marcin Garbat, 2015. Sociosfera. Naučno-metodičeskij i teoretičeskij žurnal, 1, 110--116, ISSN: 2078-7081, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: instruments, people with disabilities, vocational activation
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19311] [data modyf: 17-09-2015 11:09]
[22] Niezdolność do pracy - bliżej inwalidztwa czy niepełnosprawności / Marcin Garbat, 2015. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr 2, 71--90, ISSN: 1642-1981, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19250] [data modyf: 07-09-2015 11:42]
[23] Professional Work of People with Disabilities - Positive and Negative Feedback / Marcin Garbat, 2015. Paradigmata poznání, No. 4, 39--43, ISSN: 2336-2642,
Słowa kluczowe: disability, economic inactivity health illness, unemployment, work
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19634] [data modyf: 16-12-2015 14:30]
[24] Social and vocational rehabilitation of the disabled in the system of social policy in Poland / Marcin Garbat, 2015. Paradigmata poznání, 1, 139--145, ISSN: 2336-2642, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: person with disability, social and vocational rehabilitation, system, work
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19255] [data modyf: 07-09-2015 11:42]
[25] Studenci z niepełnosprawnościami - dla siebie, dla innych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, 2015. Studia Oeconomica Posnaniensia vol. 3, no. 10, 131--148, ISSN: 2300-5254, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: aktywność społeczna, college, disability, niepełnosprawność, social activity, student, suport, szkola wyższa, wsparcie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20027] [data modyf: 04-05-2016 10:40]
[26] Studenci z niepełnosprawnościami na polskich uczelniach / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz, 2015. Studia Oeconomica Posnaniensia vol. 3, no. 10, 113--130, ISSN: 2300-5254, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: disability, niepełnosprawność, student, support, uczelnia, university, wsparcie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20026] [data modyf: 04-05-2016 10:38]
[27] The coast for entrpreneurs employing people with disabilities in Poland / Marcin Garbat, 2015. Journal of Social Sciences Research Vol. 6, No. 3, 1064--1072, ISSN: 2321-1091, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: costs, employment, market place, peole with disabilities
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20231] [data modyf: 05-07-2016 09:45]
[28] Urządzenia i notacje matematyczne dla osób niewidomych - geneza i rozwój / Marcin Garbat, 2015. Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania III/2015(16), 23--53, ISSN: 2084-7734, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: matematyka, mathematical notations, mathematics, notacje matematyczne, osoba z niepełnosprawnością wzroku, visually impaired person
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19501] [data modyf: 08-01-2016 12:03]
[29] Wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami - analiza kosztów systemu w latach 2009-2011 / Marcin Garbat, 2015. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 2, 81--100, ISSN: 1640-1808, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: osoba z niepełnosprawnością, systemu zatrudniania, wspieranie zatrudnienia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19636] [data modyf: 16-12-2015 14:48]
[30] Definiowanie niepełnosprawności / Marcin Garbat, 2014. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr 1, 3--16, ISSN: 1642-1981, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20164] [data modyf: 20-06-2016 10:26]
[31] Financing of the Polish social security system for people with disabilities / Marcin Garbat, 2014. Paradigmata poznání, 2, 278--283, ISSN: 2336-2642, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: barrier, disability, employee, social security system, work
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20166] [data modyf: 20-06-2016 10:53]
[32] Labour migration opportunities of people with disabilities within sheltered European Union labour market / Marcin Garbat, 2014. International Journal of Research in Social Sciences Vol. 4, No. 2, 57--62, ISSN: 2307-227X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: people with disability, sheltered employment, work place
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20167] [data modyf: 20-06-2016 11:04]
[33] Mutual interaction in the areas of work and disability / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, 2014. Problemy Profesjologii, nr 1, 53--65, ISSN: 1895-197X, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18675] [data modyf: 04-09-2015 13:00]
[34] Proponowane zmiany w systemie zabezpieczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami w Polsce / Marcin Garbat, 2014. Polityka Społeczna, nr 1, 6--10, ISSN: 0137-4729, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19251] [data modyf: 07-09-2015 11:42]
[35] Rehabilitacja zawodowa oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w XX i XXI wieku / Marcin Garbat, 2014. Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr II (11), 130--154, ISSN: 2084-7734, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: employment, osoba z niepełnosprawnościami, people with disabilities, rehabilitacja zawodowa, system, vocational rehabilitation, zatrudnienie
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20169] [data modyf: 21-02-2017 09:38]
[36] The structure of the Polish system of support for people with disabilities / Marcin Garbat, 2014. Paradigmata poznání, 4, 41--46, ISSN: 2336-2642, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: barrier, employee, person with disability, social security system, work
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19254] [data modyf: 07-09-2015 11:42]
[37] Bariery aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w opinii pracodawców z Zielonej Góry i okolic / Marcin Garbat, 2013. Nauki Społeczne = Social Sciences, 1 (7), 103--111, ISSN: 2080-6019, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: aktywizacja zawodowa, bariera, barrier, osoba z niepełnosprawnością, person with disability, praca, professional activation, work
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20111] [data modyf: 09-06-2016 15:29]
[38] Działalność gospodarcza i rolnicza osob z niepełnosprawnością / Marcin Garbat, 2013. Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr I (6), 103--124, ISSN: 2084-7734, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: bariery, barriers, business activity, costs, działalność gospodarcza, koszty, osoba z niepełnosprawnością, person with disability, support, wsparcie
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20060] [data modyf: 21-02-2017 09:06]
[39] European Policy Models of Employment of People with Disabilities / Marcin Garbat, 2013. Journal of Social Research & Policy Vol. 4, Iss. 1, 47--63, ISSN: 2067-2640, , eISSN: 2068-9861, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Employment, Employment Policy, Labor Market, Market Instruments, People with Disabilities
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)        Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-20165] [data modyf: 19-09-2016 09:15]
[40] Pol'skaâ sistema social'nogo obespečeniâ dlâ ludej s invaliddnost'u / Marcin Garbat, 2013. Žurnal Issledovanij Social'noj Politiki = The Journal of Social Policy Studies 11, 4, 561--574, ISSN: 1727-0634,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20139] [data modyf: 07-06-2016 09:38]
[41] Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością w epoce starożytnej / Marcin Garbat, 2013. Rozprawy Społeczne, nr 1 (VII), 19--36, ISSN: 2081-6081, .- [w j. pol. i ang.]
Słowa kluczowe: discrimination, dyskryminacja, osoba z niepełnosprawnością, person with disability, postawa społeczna, social attitude
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20113] [data modyf: 31-05-2016 09:54]
[42] Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami do końca XIX wieku / Marcin Garbat, 2013. Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr IV, 67--93, ISSN: 2084-7734, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: employment, osoby niepełnosprawne, persons with disabilities, rehabilitacja zawodowa, vocational rehabilitation, zatrudnienie
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20138] [data modyf: 21-02-2017 09:11]
[43] Społeczne i ekonomiczne modele niepełnosprawności / Marcin Garbat, 2013. Niepełnosprawność i Rehabilitacja r. XIII, nr 1, 15--29, ISSN: 1642-1981,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20061] [data modyf: 17-05-2016 10:24]
[44] Wsparcie osób z niepełnosprawnością wzroku ? krótka historia szkolenia psów przewodników i posługiwania się białą laską / Marcin Garbat, 2013. Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr III (8), 81--107, ISSN: 2084-7734, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: a guide dog, a white cane, biała laska, blind, osoba niewidoma, pies przewodnik
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20062] [data modyf: 21-02-2017 09:11]
[45] Zastosowanie modelu DMP w analizie rynku pracy osób z niepełnosprawnością / Marcin Garbat, 2013. Polityka Społeczna r. XL, nr 8, 24--31, ISSN: 0137-4729, bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20112] [data modyf: 31-05-2016 09:33]
[46] Aktywność i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych - czynniki, bariery i uwarunkowania / Marcin Garbat, 2007. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, 2-3 (10-11), 61--87 bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19995] [data modyf: 20-04-2016 11:32]
[47] Bariery a podróżowanie osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu / Marcin Garbat, 2007. Wędrujemy, nr 2 (11), 81--90
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19997] [data modyf: 20-04-2016 12:35]
[48] Identyfikacja barier zatrudniania osób niepełnosprawnych w badaniach empirycznych / Marcin Garbat, 2007. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, 4 (12), 195--226 bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19996] [data modyf: 20-04-2016 11:35]
[49] Koszty publiczne z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych / Marcin Garbat, 2007. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, 1(9), 159--192
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19994] [data modyf: 20-04-2016 11:20]
[50] Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w Uni Europejskiej / Marcin Garbat(*), 2006. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, 1-2 (5-6), 39--63 bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19402] [data modyf: 12-10-2015 12:16]
[51] eLearning europejskim instrumentem aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Marcin Garbat, 2006. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, 3-4 (7-8), 171--186 bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19404] [data modyf: 12-10-2015 12:21]
[52] Europejskie systemy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na przykładzie nowych państw członkowskich / Marcin Garbat, 2005. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, nr 3, 149--183
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19358] [data modyf: 05-10-2015 12:28]
[53] Instrumenty polityki zatrudniania osób niepełnosprawnych - propozycja do nowego modelu rehabilitacji zawodowej / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz, 2005. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, nr 1, 117--129 rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10601] [data modyf: 04-09-2015 13:00]
[54] Przełamywanie barier osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu na przykładzie działań podejmowanych w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej / Marcin Garbat(*), 2005. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, nr 4, 81--101 tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19359] [data modyf: 05-10-2015 12:32]
[55] Bariery występujące w otoczeniu osob niepełnosprawnych / Marcin Garbat, 2004. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr 4, 3--18, ISSN: 1642-1981,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-19345] [data modyf: 04-05-2016 11:07]
[56] Dorosłość - Niepełnosprawność - Czas Współczesny - relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, 2004. Niepełnosprawność i Rehabilitacja R. 4, nr 1, 89--96, ISSN: 1642-1981,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9583] [data modyf: 04-09-2015 12:59]
[57] Doświadczenia z uczestnictwa w programach celowych PFRON "Komputer dla Homera" i "Student" / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, 2004. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 3/4, 150--155
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10232] [data modyf: 25-09-2015 10:35]
[58] Elementy infrastruktury dla osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz, 2004. Niepełnosprawność i Rehabilitacja R. 4, nr 1, 57--70, ISSN: 1642-1981,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9582] [data modyf: 04-09-2015 12:59]
[59] Technika w życiu osób niepełnosprawnych. Pokonywanie przestrzeni / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, 2004. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 1-2, 94--104 bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9727] [data modyf: 04-09-2015 13:00]
[60] Osoby niepełnosprawne w środowisku społecznym / Marcin Garbat, 2003. Auxilium Sociale=Wsparcie Społeczne, 1 (25), 75--88 bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19328] [data modyf: 25-09-2015 12:10]
[61] Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim. Realizacja zadań ustawowych przez samorządy lokalne województwa lubuskiego (cz. 2) / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, 2003. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 1-2, 74--79
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9144] [data modyf: 25-09-2015 10:35]
[62] Środowisko fizyczne i spoleczne osób niepełnosprawnych / Marcin Garbat(*), 2003. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr 1, 18--33, ISSN: 1642-1981,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19327] [data modyf: 25-09-2015 12:10]
[63] Technika w życiu osób niepełnosprawnych. Wstęp / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, 2003. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 1-2, 84--87
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9146] [data modyf: 29-09-2015 13:20]
[64] Technika w życiu osób z dysfunkcją słuchu / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz, 2003. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 3/4, 113--124
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9537] [data modyf: 25-09-2015 10:35]
[65] Na temat pewnej propozycji rządowej słów kilka / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, 2002. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 2/3, 37--39
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9224] [data modyf: 25-09-2015 10:35]
[66] Osoby niepełnosprawne w polityce rządu i samorządu / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, 2002. Niepełnosprawność i Rehabilitacja R. 2, nr 4, 80--97, ISSN: 1642-1981,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8607] [data modyf: 04-09-2015 13:36]
[67] Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim. Zadania realizowane przez PFRON oraz administrację rządową (cz. 1) / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, 2002. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 4, 15--23 tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8954] [data modyf: 04-09-2015 12:59]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Niepełnosprawność jako przyczyna wykluczenia z rynku pracy / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze .- 2016, nr 4, s. 61--79, ISSN: 2391-7830, , eISSN: 2545-3661, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bezrobocie, employment, exclusion, labour market, osoby z niepełnosprawnościami, people with disabilities, rynek pracy, unemployment, wykluczenie, zatrudnienie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10349] [data modyf: 08-04-2016 13:08]
[2] Zatrudnienie chronione osób z niepełnosprawnościami - wybrane przykłady funkcjonujące w krajach Europy / Marcin Garbat // W: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy .- 2014, z. 39 (3/2014), s. 273--281, ISSN: 1898-5084, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: osoba z niepełnosprawnością, rynek pracy, zatrudnienie chronione,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10296] [data modyf: 16-12-2015 15:10]
[3] Pauperyzacja i powstanie polityki społecznej na przykładzie Anglii w epoce elżbietańskiej / Marcin Garbat // W: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy .- 2013, z. 34, s. 25--34, ISSN: 1898-5084, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10297] [data modyf: 16-12-2015 15:15]
[4] Kwotowe systemy zatrudniania osób niepełnosprawnych na przykładzie Polski, Czech i Węgier / Marcin Garbat // W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - (Polityka edukacyjna wobec rynku pracy) .- 2012, 115, s. 129--137, ISSN: 2083-8611, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10352] [data modyf: 22-04-2016 11:38]
[5] Bariery rozwoju kapitału ludzkiego osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy .- 2005, z. 7, cz. 2, s. 111--119, ISSN: 1898-5084, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7121] [data modyf: 04-09-2015 13:02]
[6] Wykształcenie szansą awansu zawodowego osób niepełnosprawnych / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy .- 2005, z. 7, cz. 2, s. 483--490, ISSN: 1898-5084, bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7122] [data modyf: 04-09-2015 13:02]
[7] Osoby niepełnosprawne w programach polityki regionalnej / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy .- 2004, z. 3, s. 425--433, ISSN: 1898-5084, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6530] [data modyf: 04-09-2015 13:02]
[8] Wyznaczniki jakości życia osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Studium Vilnense A .- 2003, vol. 1, nr 1, s. 159--162
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10249] [data modyf: 30-09-2015 15:32]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Employment of people with disabilities - UN Convention vs polish reality, 2017. Marcin Garbat // W: Imperativi ta innovacijni mehanizmi zabezpečennâgidboi praci v umovah stanovlennânovoi ekonomiki. Kiiv, Ukraina Kiiv : Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini, Deržavnij viščij navčal'nij zaklad Kiivs'kij Nacional'nij Ekonomičnij Universitet, 2017, s. 99--102, ISBN: 9789669261557
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22590] [data modyf: 11-05-2017 10:30]
[2] Wpływ zmian legislacyjnych na koszty funkcjonowania systemu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, 2017. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Wyzwania współczesnego rynku pracy : III międzynarodowa konferencja naukowa : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017, s. 24, ISBN: 9788387193713
Słowa kluczowe: costs, employment system, koszty, law, osoby z niepełnosprawnościami, people with disabilities, prawo, system zatrudniania

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23269] [data modyf: 13-11-2018 14:36]
[3] Państwo jako instytucja systemu wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, 2016. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Państwo a gospodarka : wyzwania współczesności : II międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016, s. 32, ISBN: 9788387193799
Słowa kluczowe: New Institutional Economics, Nowa Ekonomia Instytucjonalna, institution, instytucja, osoby z niepełnosprawnościami, państwo, people with disabilities, the state

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23273] [data modyf: 14-11-2018 09:32]
[4] Otkrytyj rynok truda v Pol'še - struktura i funkcionirovanie, 2015. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Aktual'ni problemi navčannâ ta vihovannâ ludej v integrovanomu osvitn'omu seredovišči u svitli realizacii Konvencii OON pro prava invalidiv : Tezi dopovidej XV naukovo-praktična konferenciâ (m. Kiiv, 18-19 listopada 2015 roku). Kiiv, Ukraina Kiiv : Universitet "Ukraina", 2015, s. 378--380
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22102] [data modyf: 23-03-2016 10:58]
[5] The vicious circle of financing of employment and vocational rehabilitation of people with disabilities in Poland, 2015. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Socio-economic, sociopolitical and sociocultural development of regions : Materials of the V international scientific conference on October 25-26, 2015. Prague, Czechy Prague : Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", 2015, s. 8--9, ISBN: 9788075260543
Słowa kluczowe: a disabled person, financing, the labour market, the system of rehabilitation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22031] [data modyf: 17-12-2015 12:22]
[6] Financing of the polish social security system for people, 2014. Marcin Garbat // W: Risks and safety in rapidly changing world : Materials of the II international scientific conference on May 10-11, 2014. Prague, Czechy Prague : Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", 2014, s. 142--151, ISBN: 9788087966303
Słowa kluczowe: barrier, disability, employee, social security system, work

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-22032] [data modyf: 17-12-2015 12:34]
[7] Unemployment of people with disabilities in Poland, 2013. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Social'no-ekonomičeskie problemy sovremennogo obscestva : materialy III meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Praga, Czechy Praha : Vědecko Vydavatelské Centrum, 2013, s. 84--97, ISBN: 9788087786444
Słowa kluczowe: people with disabilities, unemployment, unemployment person

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-22033] [data modyf: 17-12-2015 12:45]
[8] Vacational activation barriers of people with disabilities in employers' view from the Lubuskie Voivodeship, 2013. Marcin Garbat // W: Social'no-ekonomičeskie problemy sovremennogo obscestva : materialy III meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Praga, Czechy Praha : Vědecko Vydavatelské Centrum, 2013, s. 97--110, ISBN: 9788087786444
Słowa kluczowe: barrier, employment, person with disability, vocational activation

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-22063] [data modyf: 18-01-2016 15:32]
[9] Doświadczenia z bezpośrednich kontaktów z respondentami niepełnosprawnymi - wnioski, co do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej, 2007. Marcin Garbat // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej. Materiały konferencyjne. Warszawa, Polska Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007, s. 117--128, ISBN: 9788361290001
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22237] [data modyf: 19-09-2016 09:12]
[10] Kształcenie ogólne i zawodowe jako instrument aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 2006. Marcin Garbat // W: XIX. DIDMATTECH 2006. Komárno, Słowacja Komárno : Univerzita J. Selyeho w Komárne, 2007, s. 396--399, ISBN: 9788089234233
Słowa kluczowe: disability people, kształcenie zawodowe, osoba niepełnosprawna, professional education

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22113] [data modyf: 20-04-2016 11:10]
[11] Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 2005. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: XVIII. DIDMATTECH 2005. Presov, Słowacja Presov : Presovska Univerzita, 2005, s. 48--52 [CD-ROM], ISBN: 8080684243
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17702] [data modyf: 04-09-2015 13:05]
[12] Systemy zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych: Słowacja i Polska, 2005. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: XVIII. DIDMATTECH 2005. Presov, Słowacja Presov : Presovska Univerzita, 2005, s. 53--56 [CD-ROM], ISBN: 8080684243
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17703] [data modyf: 04-09-2015 13:05]
[13] Użyteczność wybranych elementów budynków dla osób z niepełnosprawnościami, 2005. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2005 : technicka a informacni vychova. Cervna, Czechy Olomouc : Univerzita Palackeho v Olomouci, 2005, s. 131--134, ISBN: 8072202278 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17255] [data modyf: 04-09-2015 13:37]
[14] Konieczność poszerzenia treści dotyczących niepełnosprawności w programach kształcenia nauczycieli techniki i informatyki, 2004. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2004 : technicka a informacni vychova : mezinarodni vedecko-odborna konference. Cervna, Czechy Olomouc : Votobia Praha, 2004, s. 210--213, ISBN: 8072201824
Słowa kluczowe: edukacja techniczno-informatyczna, osoba niepełnosprawna, program kształcenia, specjalne potrzeby edukacyjne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16461] [data modyf: 04-09-2015 13:04]
[15] Techniczne możliwości przekazu informacji osobom niepełnosprawnym, 2004. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2004 : technicka a informacni vychova : mezinarodni vedecko-odborna konference. Cervna, Czechy Olomouc : Votobia Praha, 2004, s. 167--170, ISBN: 8072201824
Słowa kluczowe: bariery, informacja, osoba niepełnosprawna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16460] [data modyf: 04-09-2015 13:04]
[16] Płaszczyzny integracji Polski z Unią Europejską a rehabilitacja osób niepełnosprawnych, 2004. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Zrozumieć społeczeństwo. Szanse i zagrożenia w sferze mentalności, kultury i gospodarki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej : [ogólnopolska konferencja naukowa]. Szczecin, Polska Szczecin : Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, 2003, s. 138--146, ISBN: 8385809554
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17962] [data modyf: 04-09-2015 13:05]
[17] Propozycja nowych rozwiązań w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 2003. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Polskie doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych : Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Warszawa, Polska Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2003, s. 179--190
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15905] [data modyf: 26-05-2017 11:19]
[18] Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w systemie zabezpieczenia społecznego, 2003. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Polskie doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych : Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Warszawa, Polska Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2003, s. 101--113
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15903] [data modyf: 20-06-2016 10:20]
[19] Współczesne determinanty jakości życia osób niepełnosprawnych, 2003. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny : na pograniczach pedagogiki specjalnej [materiały konferencyjne]. Gdańsk, Polska Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2003, s. 197--203, ISBN: 8373261850
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16140] [data modyf: 20-06-2016 10:21]
[20] Wybrane elementy środowiska technicznego człowieka i ich użyteczność dla osób niepełnosprawnych, 2003. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, Karolina Kmiecik // W: XVI. DIDMATTECH 2003 : mezinarodni vedecko-odborna konference. Olomouc, Czechy Olomouc : Nakladatelstvi Votobia Praha, 2003, T. 2, s. 708--711, ISBN: 8072201506
Słowa kluczowe: bariery, osoba niepełnosprawna, użyteczność, środowisko techniczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16459] [data modyf: 04-09-2015 13:03]
[21] Wyznaczniki jakości życia osób niepełnosprawnych, 2003. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Nauka a jakość życia : edukacja w perspektywie stulecia : VII Międzynarodowa konferencja. Wilno, Litwa Vilnius : Universitas Studiorum Polona Vilnensis, 2003, Studium Vilnense A, s. 159--162, ISBN: 9955596015
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15865] [data modyf: 04-09-2015 13:36]
[22] Wkład techniki w życie osób niepełnosprawnych, 2002. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia się Europy - MKEN 2002 : VIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2002, s. [10]CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15160] [data modyf: 04-09-2015 13:36]
[23] Dostępność infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim, 2001. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: XIV Didmattech 2001 : materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Radom, Polska Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001, s. 277--282
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13432] [data modyf: 18-09-2015 11:19]
[24] Ocena jakości życia osób niepełnosprawnych na przykładzie realiów województwa lubuskiego, 2001. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, Edwin Tytyk // W: Ergonomia niepełnosprawnym : Jakość życia - MKEN 2001 : VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2001, s. [9] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13875] [data modyf: 04-09-2015 13:03]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej. T. 2: 25-lecie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Polsce / (Red.) Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 302 s. .- ISBN: 9788378423065
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5688] [data modyf: 03-06-2019 11:16]
[2] Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Ku pełnemu uczestnictwu w rynku pracy / (Red.) Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 191 s. .- ISBN: 9788378422150
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5446] [data modyf: 06-05-2016 11:00]
[3] Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej [dokument elektroniczny] / (Red.) Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, T. 1, 160 s. .- ISBN: 9788387193997
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5196] [data modyf: 04-09-2015 13:11]
[4] Osoby z niepełnosprawnością w szkole wyższej : wybrane zagadnienia / (Red.) Helena Ochonczenko, Małgorzata Czerwińska, Marcin Garbat .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 242 s. .- ISBN: 9788374814249
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4944] [data modyf: 25-09-2015 10:35]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski