System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Joanna Kalaga
Wydział: Wydział Fizyki i Astronomii
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 22 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 315 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 5 (5)    CZASOP: 265 (29,44)    KONF: 45 (15)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

24,23 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
181,67 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 2,5 (2,5)    CZASOP: 156,67 (17,41)    KONF: 22,5 (7,5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

13,97 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Witnesses of Quantum Chaos and Nonlinear Kerr-Like Oscillator Model / Joanna Kalaga, Marcin W. Jarosik, Wiesław Leoński, Radosław Szczęśniak
// W: Chaos Theory / ed. Kais A. M. Al Naimee .- London : IntechOpen Limited, 2018 - s. 119--137 .- ISBN: 9789535139454
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.5772/intechopen.70747   (pkt: 5)
[WZCZ-20028] [data modyf: 27-04-2018 13:51]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Anomalously high value of Coulomb pseudopotential for the H5S2 superconductor / Małgorzata Kostrzewa, Radosław Szczęśniak, Joanna Kalaga, Izabela A. Wrona // Scientific Reports .- 2018, Vol. 8, s. 1--12, ISSN: 2045-2322, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1038/s41598-018-30391-z         Cytowania wg Scopus: 0 [18-03-2019]
[AWCZ-23024] [data modyf: 28-08-2018 11:44]
[2] Einstein-Podolsky-Rosen steering and coherence in the family of entangled three-qubit states / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // Physical Review A .- 2018, Vol. 97, s. 1--12, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.97.042110         Cytowania wg Scopus: 5 [18-03-2019]
[AWCZ-22709] [data modyf: 27-04-2018 12:48]
[3] Influence of external extrusion on stability of hydrogen molecule and its chaotic behavior / M. W. Jarosik, Radosław Szczęśniak, A. P. Durajski, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // Chaos .- 2018, Vol. 28, s. 1--6, ISSN: 1054-1500, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1063/1.5008986         Cytowania wg Scopus: 3 [18-03-2019]
[AWCZ-22310] [data modyf: 07-02-2018 10:26]
[4] Characteristics of Superconducting State in Vanadium: the Eliashberg Equations and Semi-analytical Formulas / E. A. Drzazga, Izabela Domagalska(*), M. W. Jarosik, R. Szczęśniak, Joanna Kalaga // Journal of Superconductivity and Novel Magnetism .- 2017, s. 1--6, ISSN: 1557-1939, , eISSN: 1557-1947, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Coulomb pseudopotential, Electron-phonon superconductivity in vanadium, Eliashberg theory, Semi-analytical approach, Thermodynamic properties
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.10007/s10948-017-4295-y
[AWCZ-21753] [data modyf: 13-11-2018 12:06]
[5] Quantum steering and entanglement in three-mode triangle Bose-Hubbard system / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, R. Szczęśniak // Quantum Information Processing .- 2017, Vol. 16, s. 1--19, ISSN: 1570-0755, , eISSN: 1573-1332, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Bose-Hubbard model, Concurrence, Nonlinear oscillator, Quantum entanglement, Quantum steering, Three-qubit system
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s11128-017-1717-5         Cytowania wg Scopus: 7 [18-03-2019]
[AWCZ-21760] [data modyf: 05-10-2017 10:36]
[6] Quantum steering borders in three-qubit systems / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // Quantum Information Processing .- 2017, Vol. 16, s. 1--23, ISSN: 1570-0755, , eISSN: 1573-1332, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Concurrence, Negativity, Quantum correlations, Quantum entanglement, Quantum steering, Three-qubit system
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s11128-017-1627-6         Cytowania wg Scopus: 5 [18-03-2019]
[AWCZ-21515] [data modyf: 29-06-2017 12:44]
[7] Quantum steering in an asymmetric chain of nonlinear oscillators / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, Radosław Szczęśniak // Photonics Letters of Poland .- 2017, Vol. 9, no. 3, s. 97--99, ISSN: 2080-2242, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.4302/plp.v9i3.759         Cytowania wg Scopus: 3 [18-03-2019]
[AWCZ-21754] [data modyf: 04-10-2017 13:05]
[8] On magnetite concentrate grains with respect to their use in concrete / J. Borucka-Lipska, W. Kiernożycki, N. Guskos, Mirosław Dudek, Dinh Quang HO, Wiktor Wolak, Maciej Marć, Jacek Juliusz Kozioł, Joanna Kalaga // International Journal of Engineering Research & Science (IJOER) .- 2016, Vol. 2, iss. 4, s. 97--103, ISSN: 2395-6992, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: compressive strength, concrete, magnetite concentrate, magnetite grains, pH value
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20250] [data modyf: 11-07-2016 12:10]
[9] Quantum correlations and entanglement in a model comprised of a short chain of nonlinear oscillators / Joanna Kalaga, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński, Artur Barasiński // Physical Review A .- 2016, Vol. 94, s. 1--12, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.94.032304         Cytowania wg Scopus: 13 [18-03-2019]
[AWCZ-20490] [data modyf: 17-10-2016 13:10]
[10] Kullback-Leibler quantum divergence as an indicator of quantum chaos / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, Van Cao Long // Physics Letters A .- 2012, Vol. 376, no 15, s. 1280--1286, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.physleta.2012.02.049         Cytowania wg Scopus: 9 [18-03-2019]
[AWCZ-16431] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[11] The fidelity evolution for quantum chaotic kicked Kerr-like nonlinear oscillator and distance effect of the initial wave functions / Joanna Kalaga, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński, Van Cao Long // Žurnal Fizičnih Doslidžen = Journal of Physical Studies .- 2011, Vol. 15, no 1, s. [4] : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kerr nonlinear oscillator, entropy, fidelity, quantum chaos
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [18-03-2019]
[AWCZ-15664] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[12] Long-time fidelity and chaos for a kicked nonlinear oscillator system / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // Physics Letters A .- 2009, Vol. 373, no 15, s. 1334--1340, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kerr nonlinear oscillator, entropy, fidelity, quantum chaos
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.physleta.2009.02.022         Cytowania wg Scopus: 20 [18-03-2019]
[AWCZ-14300] [data modyf: 23-12-2009 13:55]
[13] Wigner-function nonclassicality as indicator of quantm chaos / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // Physical Review E .- 2008, Vol. 78, no 6, s. 066219-1--066219-8, ISSN: 1539-3755, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1103/PhysRevE.78.066219         Cytowania wg Scopus: 13 [18-03-2019]
[AWCZ-14299] [data modyf: 23-12-2009 13:35]
[14] Quantum chaos systems and fidelity / Joanna Kalaga, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński // Acta Physica Hungarica B : Quantum Electronics .- 2006, Vol. 26, no 3-4, s. 237--241 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kerr nonlinear oscillator, fidelity, quantum chaos
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])    DOI: 10.1556/APH.26.2006.3-4.2
[AWCZ-14296] [data modyf: 23-12-2009 12:40]
[15] Quantum nonlinear oscillator, chaos and Wigner function / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // Acta Physica Hungarica B : Quantum Electronics .- 2006, Vol. 26, no 3-4, s. 243--246 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Wigner function, quantum chaos, quantum nonlinear oscillator
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])    DOI: 10.1556/APH.26.2006.3-4.3
[AWCZ-14295] [data modyf: 23-12-2009 12:27]
[16] Quantum chaos for nonlinear Kerr-like oscillator / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // Acta Physica Hungarica B : Quantum Electronics .- 2005, Vol. 23, no 1-2, s. 61--66 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kerr media, fidelity, nonlinear oscillator, quantum chaos
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 0 [18-03-2019]
[AWCZ-14292] [data modyf: 23-12-2009 11:54]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Einstein-Podolsky-Rosen steering and squeezing effect in system two coupled nonlinear oscillators / Joanna Kalaga, J. Peřina, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Lednice, Czechy, 2018 .- Bellingham : SPIE - International Society for Optical Engineering, 2018 .- Proceedings of SPIE, Vol. 10976, s. 1--5
Słowa kluczowe: EPR steering, Kerr-like nonlinear oscillator, squeezed states

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2518265   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-03-2019]
[KONF-23375] [data modyf: 08-02-2019 09:07]
[2] Kerr-type nonlinear quantum oscillator - quantum correlations, chaotic and regular dynamics / Joanna Kalaga, M. W. Jarosik, A. Szczęśniak, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Lednice, Czechy, 2018 .- Bellingham : SPIE - International Society for Optical Engineering, 2018 .- Proceedings of SPIE, Vol. 10976, s. 1--5
Słowa kluczowe: Kerr-like nonlinear oscillator, quantum chaos, quantum correlations, second-order correlation function

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2516884   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-03-2019]
[KONF-23376] [data modyf: 08-02-2019 09:26]
[3] Two proposals of quantum chaos indicators related to the mean number of photons - pulsed Kerr-like oscillator case / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference. Jasná, Słowacja, 2016 .- Bellingham : SPIE - International Society for Optical Engineering, 2016 .- Proceedings of SPIE, Vol. 10142, ISSN 0277-786X, s. 1--6 .- ISBN: 9781510607347
Słowa kluczowe: Kerr-like oscillator, bifurcations, quantum chaos

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2264447   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-03-2019]
[KONF-22543] [data modyf: 10-04-2017 11:24]
[4] System of nonlinear quantum oscillator and quantum correlations - proposal for quantum chaos indicator / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, A. Kowalewska-Kudłaszyk // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 19th Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Wojanów, Polska, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014 .- Proceedings of SPIE, Vol. 9441, s. 1--8
Słowa kluczowe: Kerr-like nonlinear oscillator, Wehrl entropy, quantum chaos, quantum correlations

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2175885   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-03-2019]
[KONF-21653] [data modyf: 07-09-2015 16:56]
[5] Three-mode system of nonlinear quantum oscillators and quantum correlations / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, A. Kowalewska-Kudłaszyk // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 19th Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Wojanów, Polska, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014 .- Proceedings of SPIE, Vol. 9441, s. 1--8
Słowa kluczowe: Kerr coupler, nonlinear oscillator, squeezed states

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2084893   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-03-2019]
[KONF-21654] [data modyf: 07-09-2015 16:56]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski