System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Joanna Kalaga
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 28 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Witnesses of Quantum Chaos and Nonlinear Kerr-Like Oscillator Model / Joanna Kalaga, Marcin W. Jarosik, Wiesław Leoński, Radosław Szczęśniak
// W: Chaos Theory / ed. Kais A. M. Al Naimee .- London : IntechOpen Limited, 2018 - s. 119--137 .- ISBN: 9789535139454
Kod: MOR-INNE    BibTeX    DOI: 10.5772/intechopen.70747   (pkt: 5)
[WZCZ-20028] [data modyf: 06-06-2019 15:55]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Enhancement of the entanglement generation via randomly perturbed series of external pulses in a nonlinear Bose-Hubbard dimer / Joanna Kalaga, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Marcin W. Jarosik, R. Szczęśniak, Wiesław Leoński // Nonlinear Dynamics .- 2019, Vol. 97, iss. 2, s. 1619--1633, ISSN: 0924-090X, , eISSN: 1573-269X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Bell states, Bose-Hubbard system, Kerr-like nonlinearity, Nonlinear oscillator, Quantum entanglement
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1007/s11071-019-05084-5         Cytowania wg Scopus: 2 [02-12-2019]
[AWCZ-24221] [data modyf: 04-10-2019 17:41]
[2] Frequency variations in impulse excitations as a way of entanglement increase in the two-mode Bose-Hubbard model / Joanna Kalaga, A. Kowalewska-Kudłaszyk // Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics .- 2019, Vol. 36, no. 8, s. 2140--2146, ISSN: 0740-3224, , eISSN: 1520-8540, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1364/JOSAB.36.002140         Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-24297] [data modyf: 04-10-2019 17:42]
[3] Generation of Squeezed States in a System of Nonlinear Quantum Oscillator as an Indicator of the Quantum-Chaotic Dynamics / Joanna Kalaga, M. W. Jarosik, R. Szczęśniak, Wiesław Leoński // Acta Physica Polonica A .- 2019, Vol. 135, no. 2, s. 270--272, ISSN: 0587-4246, , eISSN: 1898-794X, : bibliogr.rys.wykr.summ. .- (Proceedings of XIX International Scientific Conference "New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering, Production Engineering and Physics", Czestochowa, Poland, June 7-8, 2018).
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.12693/APhysPolA.135.270         Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-24050] [data modyf: 29-04-2019 13:04]
[4] Nonclassical light at exceptional points of a quantum PT-symmetric two-mode system / Jan Perina jr., Antonín Lukš, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, Adam Miranowicz // Physical Review A .- 2019, Vol. 100, s. 053820-1--053820-12, ISSN: 2469-9926, , eISSN: 2469-9934, : bibliogr.rys.wykr.summ. .- [J. Kalaga, W. Leoński podwójna afiliacja]
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1103/PhysRevA.100.053820         Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-24574] [data modyf: 13-11-2019 17:52]
[5] Pulsed Nonlinear Coupler as an Effective Tool for the Bell-Like States Generation / Joanna Kalaga, M. W. Jarosik, R. Szczęśniak, Thi Dung Nguyen, Wiesław Leoński // Acta Physica Polonica A .- 2019, Vol. 135, no. 2, s. 273--275, ISSN: 0587-4246, , eISSN: 1898-794X, : bibliogr.wykr.summ. .- (Proceedings of XIX International Scientific Conference "New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering, Production Engineering and Physics", Czestochowa, Poland, June 7-8, 2018).
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.12693/APhysPolA.135.273         Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[AWCZ-24049] [data modyf: 29-04-2019 13:03]
[6] The Entanglement Generation in PT -Symmetric Optical Quadrimer System / Joanna Kalaga // Symmetry .- 2019, Vol. 11, s. 1--9, ISSN: 2073-8994, , eISSN: 2073-8994, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: PT--symmetry, entanglement, negativity
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/sym11091110         Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-24329] [data modyf: 06-09-2019 11:45]
[7] Anomalously high value of Coulomb pseudopotential for the H5S2 superconductor / Małgorzata Kostrzewa, Radosław Szczęśniak, Joanna Kalaga, Izabela A. Wrona // Scientific Reports .- 2018, Vol. 8, s. 1--12, eISSN: 2045-2322, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1038/s41598-018-30391-z         Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[AWCZ-23024] [data modyf: 28-08-2018 11:44]
[8] Einstein-Podolsky-Rosen steering and coherence in the family of entangled three-qubit states / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // Physical Review A .- 2018, Vol. 97, s. 1--12, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.97.042110         Cytowania wg Scopus: 9 [02-12-2019]
[AWCZ-22709] [data modyf: 27-04-2018 12:48]
[9] Influence of external extrusion on stability of hydrogen molecule and its chaotic behavior / M. W. Jarosik, Radosław Szczęśniak, A. P. Durajski, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // Chaos .- 2018, Vol. 28, s. 1--6, ISSN: 1054-1500, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1063/1.5008986         Cytowania wg Scopus: 4 [02-12-2019]
[AWCZ-22310] [data modyf: 07-02-2018 10:26]
[10] Characteristics of Superconducting State in Vanadium: the Eliashberg Equations and Semi-analytical Formulas / E. A. Drzazga, Izabela Domagalska(*), M. W. Jarosik, R. Szczęśniak, Joanna Kalaga // Journal of Superconductivity and Novel Magnetism .- 2017, s. 1--6, ISSN: 1557-1939, , eISSN: 1557-1947, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Coulomb pseudopotential, Electron-phonon superconductivity in vanadium, Eliashberg theory, Semi-analytical approach, Thermodynamic properties
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.10007/s10948-017-4295-y
[AWCZ-21753] [data modyf: 13-11-2018 12:06]
[11] Quantum steering and entanglement in three-mode triangle Bose-Hubbard system / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, R. Szczęśniak // Quantum Information Processing .- 2017, Vol. 16, s. 1--19, ISSN: 1570-0755, , eISSN: 1573-1332, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Bose-Hubbard model, Concurrence, Nonlinear oscillator, Quantum entanglement, Quantum steering, Three-qubit system
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s11128-017-1717-5         Cytowania wg Scopus: 14 [02-12-2019]
[AWCZ-21760] [data modyf: 05-10-2017 10:36]
[12] Quantum steering borders in three-qubit systems / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // Quantum Information Processing .- 2017, Vol. 16, s. 1--23, ISSN: 1570-0755, , eISSN: 1573-1332, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Concurrence, Negativity, Quantum correlations, Quantum entanglement, Quantum steering, Three-qubit system
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s11128-017-1627-6         Cytowania wg Scopus: 8 [02-12-2019]
[AWCZ-21515] [data modyf: 29-06-2017 12:44]
[13] Quantum steering in an asymmetric chain of nonlinear oscillators / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, Radosław Szczęśniak // Photonics Letters of Poland .- 2017, Vol. 9, no. 3, s. 97--99, ISSN: 2080-2242, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.4302/plp.v9i3.759         Cytowania wg Scopus: 4 [02-12-2019]
[AWCZ-21754] [data modyf: 04-10-2017 13:05]
[14] On magnetite concentrate grains with respect to their use in concrete / J. Borucka-Lipska, W. Kiernożycki, N. Guskos, Mirosław Dudek, Dinh Quang HO, Wiktor Wolak, Maciej Marć, Jacek Juliusz Kozioł, Joanna Kalaga // International Journal of Engineering Research & Science (IJOER) .- 2016, Vol. 2, iss. 4, s. 97--103, ISSN: 2395-6992, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: compressive strength, concrete, magnetite concentrate, magnetite grains, pH value
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20250] [data modyf: 11-07-2016 12:10]
[15] Quantum correlations and entanglement in a model comprised of a short chain of nonlinear oscillators / Joanna Kalaga, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński, Artur Barasiński // Physical Review A .- 2016, Vol. 94, s. 1--12, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.94.032304         Cytowania wg Scopus: 21 [02-12-2019]
[AWCZ-20490] [data modyf: 17-10-2016 13:10]
[16] Kullback-Leibler quantum divergence as an indicator of quantum chaos / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, Van Cao Long // Physics Letters A .- 2012, Vol. 376, no 15, s. 1280--1286, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.physleta.2012.02.049         Cytowania wg Scopus: 11 [02-12-2019]
[AWCZ-16431] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] The fidelity evolution for quantum chaotic kicked Kerr-like nonlinear oscillator and distance effect of the initial wave functions / Joanna Kalaga, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński, Van Cao Long // Žurnal Fizičnih Doslidžen = Journal of Physical Studies .- 2011, Vol. 15, no 1, s. [4] : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kerr nonlinear oscillator, entropy, fidelity, quantum chaos
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-15664] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[18] Long-time fidelity and chaos for a kicked nonlinear oscillator system / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // Physics Letters A .- 2009, Vol. 373, no 15, s. 1334--1340, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kerr nonlinear oscillator, entropy, fidelity, quantum chaos
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.physleta.2009.02.022         Cytowania wg Scopus: 23 [02-12-2019]
[AWCZ-14300] [data modyf: 23-12-2009 13:55]
[19] Wigner-function nonclassicality as indicator of quantm chaos / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // Physical Review E .- 2008, Vol. 78, no 6, s. 066219-1--066219-8, ISSN: 1539-3755, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1103/PhysRevE.78.066219         Cytowania wg Scopus: 18 [02-12-2019]
[AWCZ-14299] [data modyf: 23-12-2009 13:35]
[20] Quantum chaos systems and fidelity / Joanna Kalaga, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński // Acta Physica Hungarica B : Quantum Electronics .- 2006, Vol. 26, no 3-4, s. 237--241 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kerr nonlinear oscillator, fidelity, quantum chaos
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])    DOI: 10.1556/APH.26.2006.3-4.2
[AWCZ-14296] [data modyf: 23-12-2009 12:40]
[21] Quantum nonlinear oscillator, chaos and Wigner function / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // Acta Physica Hungarica B : Quantum Electronics .- 2006, Vol. 26, no 3-4, s. 243--246 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Wigner function, quantum chaos, quantum nonlinear oscillator
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])    DOI: 10.1556/APH.26.2006.3-4.3
[AWCZ-14295] [data modyf: 23-12-2009 12:27]
[22] Quantum chaos for nonlinear Kerr-like oscillator / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // Acta Physica Hungarica B : Quantum Electronics .- 2005, Vol. 23, no 1-2, s. 61--66 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kerr media, fidelity, nonlinear oscillator, quantum chaos
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-14292] [data modyf: 23-12-2009 11:54]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Einstein-Podolsky-Rosen steering and squeezing effect in system two coupled nonlinear oscillators / Joanna Kalaga, J. Peřina, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Lednice, Czechy, 2018 .- Bellingham : SPIE - International Society for Optical Engineering, 2018 .- Proceedings of SPIE, Vol. 10976, s. 1--5
Słowa kluczowe: EPR steering, Kerr-like nonlinear oscillator, squeezed states

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2518265   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[KONF-23375] [data modyf: 08-02-2019 09:07]
[2] Kerr-type nonlinear quantum oscillator - quantum correlations, chaotic and regular dynamics / Joanna Kalaga, M. W. Jarosik, A. Szczęśniak, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Lednice, Czechy, 2018 .- Bellingham : SPIE - International Society for Optical Engineering, 2018 .- Proceedings of SPIE, Vol. 10976, s. 1--5
Słowa kluczowe: Kerr-like nonlinear oscillator, quantum chaos, quantum correlations, second-order correlation function

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2516884   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[KONF-23376] [data modyf: 08-02-2019 09:26]
[3] Two proposals of quantum chaos indicators related to the mean number of photons - pulsed Kerr-like oscillator case / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference. Jasná, Słowacja, 2016 .- Bellingham : SPIE - International Society for Optical Engineering, 2016 .- Proceedings of SPIE, Vol. 10142, ISSN 0277-786X, s. 1--6 .- ISBN: 9781510607347
Słowa kluczowe: Kerr-like oscillator, bifurcations, quantum chaos

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2264447   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[KONF-22543] [data modyf: 10-04-2017 11:24]
[4] System of nonlinear quantum oscillator and quantum correlations - proposal for quantum chaos indicator / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, A. Kowalewska-Kudłaszyk // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 19th Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Wojanów, Polska, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014 .- Proceedings of SPIE, Vol. 9441, s. 1--8
Słowa kluczowe: Kerr-like nonlinear oscillator, Wehrl entropy, quantum chaos, quantum correlations

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2175885   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[KONF-21653] [data modyf: 07-09-2015 16:56]
[5] Three-mode system of nonlinear quantum oscillators and quantum correlations / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, A. Kowalewska-Kudłaszyk // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 19th Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Wojanów, Polska, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014 .- Proceedings of SPIE, Vol. 9441, s. 1--8
Słowa kluczowe: Kerr coupler, nonlinear oscillator, squeezed states

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2084893   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [02-12-2019]
[KONF-21654] [data modyf: 07-09-2015 16:56]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski