System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Maciej Marć
Wydział: Wydział Fizyki i Astronomii
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 55 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
CZASOP: 55 (13,75)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

11 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
23,89 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
CZASOP: 23,89 (5,97)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

4,78 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Adsorption of Methylene Blue on Titanate Nanotubes Synthesized with Ultra-Small Fe3O4 Nanoparticles / Maciej Marć, Mirosław Dudek, Jacek Juliusz Kozioł, Bartłomiej Zapotoczny(*) // NANO : Brief Reports and Reviews .- 2018, Vol. 13, no. 12, s. 1--9, ISSN: 1793-2920, , eISSN: 1793-7094, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: adsorption, magnetic materials, magnetite nanoparticles, nanostructures, titanate nanotubes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1142/S1793292018501424         Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[AWCZ-23611] [data modyf: 31-01-2019 16:35]
[2] Limitation of tuning the antibody-antigen reaction by changing the value of pH and its consequence for hyperthermia / J. Mleczko, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł, Thi Dung Nguyen, Agnieszka Mirończyk, Bartłomiej Zapotoczny, Julia Nowak-Jary, Ewelina Gronczewska, Maciej Marć, Mirosław Dudek // Journal of Biochemistry .- 2016, Vol. 159, no. 4, s. 421--427, ISSN: 0021-924X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Raman spectroscopy, antibody-antigen complex, isoelectric point, magnetic hyperthermia, magnetic nanoparticles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1093/jb/mvv120
[AWCZ-19975] [data modyf: 18-05-2016 10:08]
[3] On magnetite concentrate grains with respect to their use in concrete / J. Borucka-Lipska, W. Kiernożycki, N. Guskos, Mirosław Dudek, Dinh Quang HO, Wiktor Wolak, Maciej Marć, Jacek Juliusz Kozioł, Joanna Kalaga // International Journal of Engineering Research & Science (IJOER) .- 2016, Vol. 2, iss. 4, s. 97--103, ISSN: 2395-6992, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: compressive strength, concrete, magnetite concentrate, magnetite grains, pH value
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20250] [data modyf: 11-07-2016 12:10]
[4] Polygonal micro-whirpools induced in ferrofluids / Marcin Bacia, Weronika Lamperska, Jan Masajada, Sławomir Drobczyński, Maciej Marć // Optica Applicata .- 2015, Vol. 45, no. 3, s. 309--316, ISSN: 0078-5466, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: ferrofluid, hexagonal whirpool, optical tweezers, optical vortex
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/oa150304         Cytowania wg Scopus: 2 [15-04-2019]
[AWCZ-19642] [data modyf: 17-12-2015 14:34]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Degradation of thin solar-sail membrane films under interplanetary medium / Maciej Sznajder, Ulrich Geppert, Maciej Marć // W: The Fourth International Symposium on Solar Sailing. Kyoto, Japonia, 2017 .- -- : --, 2017, s. 1--6
Słowa kluczowe: molecular hydrogen bubbles, solar sailing

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22583] [data modyf: 28-04-2017 14:12]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski