System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Ihor Kindrat
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 26 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Effect of silver co-doping on enhancement of the Sm3+ luminescence in lithium tetraborate glass / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, B. Kukliński, Adam Drzewiecki, V. T. Adamiv // Journal of Luminescence .- 2019, Vol. 213, s. 290--296, ISSN: 0022-2313, , eISSN: 1872-7883, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Ag+ ions, Borate glasses, Luminescence spectra, Quantum yield, Silver nanoparticles, Sm3+ ions
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1016/j.jlumin.2019.05.045         Cytowania wg Scopus: 1 [07-10-2019]
[AWCZ-24098] [data modyf: 24-05-2019 11:25]
[2] Optical spectroscopy and luminescence properties of a Tm3+-doped LiKB4O7 glass / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, R. Lisiecki, V. T. Adamiv // Journal of Non-Crystalline Solids .- 2019, Vol. 521, s. 1--10, ISSN: 0022-3093, , eISSN: 1873-4812, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- B. Padlyak - podwójna afiliacja
Słowa kluczowe: Borate glasses, Judd-Ofelt analysis, Luminescence kinetics, Luminescence spectra, Optical absorption, Tm3+ ions
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2019.119477         Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[AWCZ-24178] [data modyf: 24-06-2019 11:52]
[3] Enhancement of the Er3+ luminescence in Er?Ag co-doped Li2B4O7 glasses / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, R. Lisiecki, V. T. Adamiv, I. M. Teslyuk // Optical Materials .- 2018, Vol. 85, s. 238--245, ISSN: 0925-3467, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Ag+ ions, Borate glasses, Er3+ ions, Judd-Ofelt analysis, Luminescence spectra, Silver nanoparticles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.optmat.2018.08.052         Cytowania wg Scopus: 3 [07-10-2019]
[AWCZ-23051] [data modyf: 07-09-2018 11:48]
[4] Enhancement of the Eu3+ in Li2B4O7 glasses co-doped with Eu and Ag / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, B. Kukliński, Adam Drzewiecki, V. T. Adamiv // Journal of Luminescence .- 2018, Vol. 204, s. 122--129, ISSN: 0022-2313, , eISSN: 1872-7883, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Borate glasses, Eu3+ emission, Luminescence spectra, Quantum yield, Silver nanoparticles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jlumin.2018.07.051         Cytowania wg Scopus: 9 [07-10-2019]
[AWCZ-22977] [data modyf: 24-05-2019 11:26]
[5] Luminescence properties and quantum efficiency of the Eu-doped borate glasses / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak // Optical Materials .- 2018, Vol. 77, s. 93--103, ISSN: 0925-3467, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Borate glasses, Eu3+ ions, Judd-Ofelt analysis, Luminescence spectra, Quantum efficiency, Quantum yield
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.optmat.2018.01.019         Cytowania wg Scopus: 11 [07-10-2019]
[AWCZ-22479] [data modyf: 12-03-2018 09:41]
[6] Intrinsic luminescence of un-doped borate glasses / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, Adam Drzewiecki // Journal of Luminescence .- 2017, Vol. 187, s. 546--554, ISSN: 0022-2313, , eISSN: 1872-7883, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Borate glasses, Intrinsic luminescence, Luminescence kinetics, Photoexcitation, Recombination mechanism
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jlumin.2017.03.071         Cytowania wg Scopus: 15 [07-10-2019]
[AWCZ-21262] [data modyf: 04-05-2017 10:24]
[7] New effective luminescent materials based on the Sm-doped borate glasses / Bohdan Padlyak, Ihor Kindrat, Radosław Lisiecki, Volodymir T. Adamiv, Ihor M. Teslyuk // Advanced Materials Letters .- 2017, Vol. 8, s. 723--734, ISSN: 0976-3961, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Judd-Ofelt analysis, Sm3+ ions, borate glasses, luminescence kinetics, luminescence spectra, optical absorption, radiative properties
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.5185/amlett.2017.1436
[AWCZ-21261] [data modyf: 05-05-2017 09:50]
[8] Spectroscopy of new effective materials for UV - Vis converters of the sun radiation based on SM-doped borate glasses / Bohdan Padlyak, Ihor Kindrat // Žurnal Fizičnih Doslidžen = Journal of Physical Studies .- 2017, Vol. 21, no. 1/2, s. 9--10
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21576] [data modyf: 31-07-2017 13:16]
[9] Spectroscopic properties of the Ce-doped borate glasses / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, Sebastian Mahlik, Benedykt Kukliński, Y. O. Kulyk // Optical Materials .- 2016, Vol. 59, s. 20--27, ISSN: 0925-3467, : bibliogr.tab.wykr.summ. .- [B. Padlyak - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: Borate glasses, Ce3+ centres, Decay kinetics, EPR, Luminescence spectra, Optical absorption
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.optmat.2016.03.053         Cytowania wg Scopus: 19 [07-10-2019]
[AWCZ-20143] [data modyf: 23-02-2017 12:56]
[10] Judd-Ofelt analysis and radiative properties of the Sm3+ centres in Li2B4O7, CaB4O7, and LiCaBO3 / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, R. Lisiecki // Optical Materials .- 2015, Vol. 49, s. 241--248, ISSN: 0925-3467, : bibliogr.tab.wykr.summ. .- [B. V. Padlyak - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: Sm3+ ions, borate glasses, decay kinetics, luminescence spectra, optical absorption
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.optmat.2015.09.024         Cytowania wg Scopus: 23 [07-10-2019]
[AWCZ-19381] [data modyf: 22-02-2017 14:43]
[11] Luminescence properties of the Sm-doped borate glasses / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, Adam Drzewiecki // Journal of Luminescence .- 2015, Vol. 166, s. 264--275, ISSN: 0022-2313, , eISSN: 1872-7883, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Sm3+ centres, borate glasses, decay kinetics, local structure, optical absorption
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.05.051         Cytowania wg Scopus: 52 [07-10-2019]
[AWCZ-19138] [data modyf: 07-07-2015 11:38]
[12] Electron paramagnetic resonance and optical spectroscopy of the Ce-doped borate glasses / Bohdan Padlyak, Ihor Kindrat, Volodymyr Protsiuk, Benedykt Kukliński, Adam Drzewiecki, V. T. Adamiv, Ya. V. Burak, N. Guskos, G. Żołnierkiewicz // Žurnal Fizičnih Doslidžen = Journal of Physical Studies .- 2014, Vol. 18, no. 1, s. 1
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18097] [data modyf: 04-09-2015 09:59]
[13] Optical spectroscopy of Li2B4O7 and LiCaBO3 borate glasses doped with europium / Bohdan Padlyak, Ihor Kindrat, Volodymyr Protsiuk, Adam Drzewiecki // Ukrainian Journal of Physical Optics .- 2014, Vol. 15, no. 3, s. 103--117, ISSN: 1609-1833, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-18247] [data modyf: 20-08-2015 14:32]
[14] Spectroscopy and local structure of the rare-earth impurity ions in lithium tetraborate glasses / Bohdan Padlyak, Ihor Kindrat, Volodymyr Protsiuk, Adam Drzewiecki // Žurnal Fizičnih Doslidžen = Journal of Physical Studies .- 2014, Vol. 18, no. 2-3, s. 1 : bibliogr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18634] [data modyf: 03-09-2015 10:22]
[15] The EPR and optical spectroscopy of the Sm-doped borate glasses / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, Adam Drzewiecki // Žurnal Fizičnih Doslidžen = Journal of Physical Studies .- 2014, Vol. 18, no. 2-3, s. 1 : bibliogr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18635] [data modyf: 03-09-2015 10:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Radiative properties of trivalent samarium ions in borate glasses for efficient visible lasers / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, R. Lisiecki // W: Laser technologies. Lasers and their application : materials of international scientific and technical conference. Truskavets, Ukraina, 2015 .- Drohobych : [brak wydawcy], 2015, s. 29--31 .- ISBN: 9789663843452
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21774] [data modyf: 07-07-2015 12:09]
[2] Spectroscopic properties of the Ce-doped borate glasses and glass-ceramics / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, Sebastian Mahlik, B. Kukliński, Y. O. Kulyk // W: The Fifth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials - IWASOM : book of abstracts. Gdańsk, Polska, 2015 .- [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 135
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22094] [data modyf: 16-03-2016 12:24]
[3] Spectroscopic properties of trivalent samarium ions in borate glasses / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak // W: The 4th International Conference on the Physics of Optical Materials and Devices - ICOM 2015 : book of abstracts. Budva, Czarnogóra, 2015 .- Beograd : Institut za Nuklearne Nauke "Vinča", 2015, s. 284 .- ISBN: 9788673061344
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22095] [data modyf: 16-03-2016 12:34]
[4] Spectroscopy of Ce-doped borate glasses / Bohdan Padlyak, Ihor Kindrat, Sebastian Mahlik, Marek Grinberg, B. Kukliński, N. Guskos, G. Żołnierkiewicz, Y. O. Kulyk, S. I. Mudry // W: Joint Conferences on Advanced Materials and Technologies : abstract book. Zakynthos, Grecja, 2015 .- Gdańsk : Task Publishing, 2015, s. 49--51 .- ISBN: 9788393797950
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22097] [data modyf: 16-03-2016 12:46]
[5] EPR and optical spectroscopy of the V-doped borate glasses / Bohdan Padlyak, Volodymyr Protsiuk, Ihor Kindrat, Adam Drzewiecki, V. T. Adamiv, Ya. V. Burak, I. M. Teslyuk // W: Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and applications - OMEE-2014 : international conference. Lviv, Ukraina, 2014 .- Lviv : [brak wydawcy], 2014, s. 127--128 .- ISBN: 9786176075929
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[KONF-21355] [data modyf: 25-08-2015 12:25]
[6] EPR spectroscopy and optical absorption of the V-doped borate glasses / Bohdan Padlyak, Volodymyr Protsiuk, Ihor Kindrat, Adam Drzewiecki // W: III Forum Polskiej Grupy EMR/EPR. Kraków, Polska, 2014 .- Kraków : Wydaw. "ATTYKA", 2014, s. 58--62 .- ISBN: 9788362139583
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21342] [data modyf: 25-08-2015 12:11]
[7] Luminescence spectroscopy of Eu-doped borate glasses / Bohdan Padlyak, Ihor Kindrat, Adam Drzewiecki, Volodymyr Protsiuk // W: 17th International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Matter : book of abstracts. Wrocław, Polska, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 160
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21568] [data modyf: 07-09-2015 16:56]
[8] Optical spectroscopy of borate glasses, doped with europium / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, Volodymyr Protsiuk, Adam Drzewiecki, V. T. Adamiv, Ya. V. Burak, I. M. Teslyuk // W: Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and applications - OMEE-2014 : international conference. Lviv, Ukraina, 2014 .- Lviv : [brak wydawcy], 2014, s. 141--142 .- ISBN: 9786176075929
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[KONF-21356] [data modyf: 25-08-2015 12:25]
[9] Optical spectroscopy of the Sm-doped borate glasses / Ihor Kindrat, Bohdan Padlyak, Adam Drzewiecki, Volodymyr Protsiuk, V. T. Adamiv, Ya. V. Burak, I. M. Teslyuk // W: Workshop on parametrical optics dedicated to 80-th anniversary of Professor O. G. Vlokh : abstracts. Lviv, Ukraina, 2014 .- Lviv : [brak wydawcy], 2014, s. 32
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21683] [data modyf: 16-03-2017 17:20]
[10] Spectroscopic properties of Eu3+ ions in borate glasses / Ihor Kindrat // W: XIV Vseukrains'ka škola-seminar ta konkurs molodih včenih zi statističnoi fiziki ta teorii kondensovanoi rečovini - 2014. L'viv, Ukraina, 2014 .- L'viv : [brak wydawcy], 2014, s. 54
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21354] [data modyf: 07-09-2015 16:54]
[11] The X-ray excited and thermally stimulated luminescence of lanthanum phosphate, activated by lanthanide ions / Ihor Kindrat // W: Optics & High Technology Material Science - SPO 2013 : forteenth international young scientists conference. Kyiv, Ukraina, 2013 .- Kyiv : [brak wydawcy], 2013, s. 25--26
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21171] [data modyf: 25-08-2015 10:16]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski