System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Dagmara Sztolberg
Wydział: Wydział Fizyki i Astronomii
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 1 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 35 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
CZASOP: 35 (35)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

35 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
17,5 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
CZASOP: 17,5 (17,5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

17,5 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Spectroscopic properties and Judd-Ofelt analysis of LaAlO3 monocrystal doped with Tm3+ ions / P. J. Dereń, Dagmara Sztolberg, Bartosz Brzostowski, B. Bondzior // Journal of Luminescence .- 2016, Vol. 178, s. 400--406, ISSN: 0022-2313, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Cross-relaxation schemes in Tm3+, Density of states of LaAlO3, LaAlO3, Perovskite, Tm3+
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jlumin.2016.05.049
[AWCZ-20480] [data modyf: 14-10-2016 10:27]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski