System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Tatiana Maciejewska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 12 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Instagram i Facebook jako przestrzeń kreowania cielesności, Tatiana Maciejewska
// W: Obyczajowość seksualna Polaków - perspektywa interdyscyplinarna, 2019. / red. Krzysztof Wąż, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 327--341, ISBN: 9788380955363
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20716] [data modyf: 06-11-2019 13:25]
[2] Corporality - Aesthetics - Sexuality. Sexuality of Men Exercising at the Gym, Tatiana Maciejewska
// W: Eros w moralności i kulturze. Sacrum i profanum w kulturze, 2017. / red. nauk. Grzegorz Grzybek, Taras Dubrovnyy, Bernadeta Botwina, Łwów - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe 4), s. 47--65, ISBN: 9788379964994
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20474] [data modyf: 31-05-2019 11:33]
[3] Somato-męskość a współczesne koncepcje męskości, Tatiana Maciejewska
// W: Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa, 2017. / red. nauk. Andrzej Łukasik, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz, Anna Englert-Bator, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 390--401, ISBN: 9788379964840
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20129] [data modyf: 03-06-2019 11:17]
[4] Dziecko - Nauczyciel - Arteterapia, Tatiana Maciejewska, Teresa Samulczyk
// W: Dziecko / uczeń - edukacja artystyczna - terapia, 2016. / red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Zielona Góra - Skarbona : Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, s. 295--308, ISBN: 9788394446710
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18556] [data modyf: 04-01-2017 13:23]
[5] Fitness klub jako miejsce poprawy jakości życia, Tatiana Maciejewska
// W: Interdyscyplinarny wymiar zdrowia, 2016. / red. J. Żółtańska, M. Bujnowska, Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, s. 69--77, ISBN: 9788361389231
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18054] [data modyf: 14-07-2016 09:06]
[6] Seksualność mężczyzn ćwiczących na siłowniach w Polsce w kontekście współczesnych definicji męskości, Tatiana Maciejewska
// W: Różnice, edukacja, inkluzja, 2015. / pod red. Alicji Komorowskiej-Zielony i Tomasza Szkudlarka, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (Ars Educandi Monografie t. 5), s. 221--236, ISBN: 9788378653547
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18055] [data modyf: 14-07-2016 09:14]
[7] Art Therapy as a Method of Working with Children under the Threat of Exclusion, Tatiana Maciejewska
// W: Child of many Worlds: Focus on the Problem of Ethnic Minorities, 2014. / eds. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, s. 203--211, ISBN: 9783631656877
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[WZCZ-18053] [data modyf: 14-07-2016 09:00]
[8] Bigoreksja wśród mężczyzn - problem realny czy wymyślony? Komunikat z badań w zielonogórskich siłowniach, Tatiana Maciejewska
// W: Dyskursy młodych andragogów. T. 10, 2009. / red. nauk. Małgorzata Olejarz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 319--328, ISBN: 9788374812481
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16516] [data modyf: 15-01-2015 12:48]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Relacje syna z ojcem na przykładzie osób ćwiczących w siłowniach / Tatiana Maciejewska, 2017. Relacje. Studia z nauk społecznych, nr 3, 109--123, ISSN: 2543-5124, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: men's studies, męskość, relacje w związkach, tacierzyństwo
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21775] [data modyf: 10-10-2017 13:18]
[2] Siłownia jako miejsce konstruowania męskiej tożsamości cielesnej / Tatiana Maciejewska, 2014. Ars Educandi: Mężczyźni - kryzys, postęp, zmiana? [cz. 1] Panika moralna wokół gender - rekonstrukcje [cz. 2] t. XI, 79--95, ISSN: 1230-607X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: body, bodybuilding, ciało, masculinity, męskość, physical strength, siła fizyczna, tożsamość, ćwiczenia
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20827] [data modyf: 11-01-2017 10:30]
[3] Zachowania ryzykowne podejmowane przez mężczyzn zagrożonych bigoreksją / Tatiana Maciejewska, Paweł Trzciński, 2014. Rocznik Lubuski: Uwarunkowania zachowań ryzykownych Tom 40, cz. 1, 145--154, ISSN: 0485-3083, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: addiction, bigorexia, body dysmorphic disorder, sex identity, steroids
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18726] [data modyf: 29-07-2015 11:29]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Badanie zjawisk (nie)typowych - zastosowanie strategii jakościowych w badaniu mężczyzn ćwiczących na siłowniach / Tatiana Maciejewska // W: Dyskursy Młodych Andragogów .- 2013, t. 14, s. 269--285, ISSN: 2084-2740, rys. summ.
Słowa kluczowe: body industrialization, gym, masculinity, qualitative method, sex identity,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10053] [data modyf: 07-08-2015 09:32]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski