System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Katarzyna Kaczmarek
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Politologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Bottom up - nowoczesne narzędzie partycypacji społecznej / Agnieszka Opalińska, Katarzyna Kaczmarek
// W: Współczesne oblicza władzy politycznej. Wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Marcina Rachwała .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2017 - s. 113--122 .- ISBN: 9788365817099
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19897] [data modyf: 03-06-2019 10:43]
[2] Lubuski Kongres Kobiet - integracja ruchów kobiecych na płaszczyźnie lokalnej / Agnieszka Opalińska, Katarzyna Kaczmarek
// W: Feminizm / red. Maria Malczewska-Rytko, Dorota Maj, Marcin Pomarański .- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015 - (Ruchy społeczne i polityczne) - s. 275--284 .- ISBN: 9788377846049
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17082] [data modyf: 02-09-2015 16:36]
[3] Polityczny kontekst działalności Matki Teresy z Kalkuty / Katarzyna Kaczmarek
// W: Polityka jako wyraz lub następstwo religijności / red. nauk. Ryszard Michalak .- Sieniawa Żarska : Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi Uniwersytetu Zielonogórskiego, Morpho, 2015 - (Politologia religii) - s. 301--310 .- ISBN: 9788362352258
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17193] [data modyf: 05-10-2015 09:02]
[4] Islamska Republika Iranu. Teokracja a demokracja / Katarzyna Kaczmarek
// W: Religijne determinanty polityki / red. nauk. Ryszard Michalak .- Sieniawa Żarska : Wydawnictwo Morpho, 2014 - (Politologia religii) - s. 113--121 .- ISBN: 9788362352203
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16031] [data modyf: 13-05-2014 10:31]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Prześladowanie Koptów w Egipcie / Katarzyna Kaczmarek // W: Młody Politolog .- 2012, R. 1, 2011, s. 185--188
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10009] [data modyf: 24-11-2014 14:18]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski