System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Weronika Górnicka
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Politologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 13 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Hiszpańskie odchylenie, hiszpańska zmiana? Analiza specyfiki przemian politycznych we współczesnej Hiszpanii / Weronika Górnicka
// W: Śródziemnomorski model zmian w państwie / Rafał Dudała .- Kielce : Jan Kochanowski University, 2019 - s. 78--92 .- ISBN: 9788365850485
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20924] [data modyf: 31-05-2019 13:27]
[2] Podemos versus Ciudadanos. Spór o "zmianę" w kontekście kryzysu bipartidismo w Hiszpanii / Weronika Górnicka
// W: Adónde vas, Espana? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku / red. nauk. Stefan Dudra, Łukasz Młyńczyk, Ryszard Michalak .- Zielona Góra : Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogorskiego, Wydawnictwo Morpho, 2017 - s. 141--150 .- ISBN: 9788362352425
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19654] [data modyf: 03-06-2019 09:22]
[3] "Hashtagrevolution". Wykorzystanie mediów społecznościowych w kampanii wyborczej w Hiszpanii w 2011 roku / Weronika Górnicka
// W: Technopolityka w świecie nowych mediów / red. Marcin K. Zwierżdżyński, Mirosław Lakomy, Konrad Oświecimski .- Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, 2015 - s. 149--172 .- ISBN: 9788376142418
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18112] [data modyf: 05-09-2016 11:21]
[4] Zjawisko sakralizacji klubu sportowego na przykładzie Falubazu Zielona Góra / Weronika Górnicka
// W: Religijne determinanty polityki / red. nauk. Ryszard Michalak .- Sieniawa Żarska : Wydawnictwo Morpho, 2014 - (Politologia religii) - s. 47--55 .- ISBN: 9788362352203
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16026] [data modyf: 13-05-2014 09:52]
[5] Model badawczy "més que un club" jako narzędzie analizy brandu / Weronika Górnicka
// W: Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii / red. nauk. Łukasz Młyńczyk, Bernadetta Nitschke .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013 - s. 777--799 .- ISBN: 9788377807781
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15791] [data modyf: 21-01-2014 14:57]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Catalan brinkmanship tool for political rivalry in Spain = Kataloński brinkmanship narzędziem rywalizacji politycznej w Hiszpanii / Weronika Górnicka // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities: World of Slavs = Świat Słowian .- 2017, s. 376--395, ISSN: 2084-848X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: "dylemat kurczaków", 'the game of chicken", Catalonia, Hiszpania, Katalonia, Spain, brinkmanship, independence, niepodległość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22600] [data modyf: 04-04-2018 11:01]
[2] Report from a nationwide scientific conference "The religious conditioning of politics / political determinants of religion", Łagów, 1-3.06.2017 = Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Religijne uwarunkowania polityki / polityczne uwarunkowania religii", Łagów, 1-3.06.2017 r / Weronika Górnicka // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities: World of Slavs = Świat Słowian .- 2017, s. 449--454, ISSN: 2084-848X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22603] [data modyf: 04-04-2018 11:08]
[3] Kreowanie pozornej bipolarności jako elementarny komponent działalności Podemos / Weronika Górnicka // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2016, nr 5, s. 129--147, ISSN: 2084-848X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Podemos, Ruch 15-M, agonizm, antagonism, antagonizm, apparent bipolarity, pozorna bipolarność, the Movement 15-M
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20305] [data modyf: 24-08-2016 11:40]
[4] Międzynarodowa Konderencja Naukowa "Pokój / wojna - humanistyka wobec wyzwań współczesności", Zielona Gora 18-18 listopada 2015 r. / Weronika Górnicka, Wioletta Husar-Poliszuk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia .- 2015, Vol. XXII, 2, s. 185, ISSN: 1428-9512,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20346] [data modyf: 06-03-2017 08:47]
[5] Od pop-polityki do e-populizmu? Projekt i działanie najnowszych ruchów kontestacyjnych na przykladzie partii Podemos w Hiszpanii / Weronika Górnicka // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia .- 2015, Vol. XXII, 2, s. 137--148, ISSN: 1428-9512, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Hiszpania, Podemos, Spain, pop-politics, pop-polityka, populism, populizm
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20344] [data modyf: 12-09-2016 08:40]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Missao dada, missao cumprida". Kino polityczne José Padilhi wiwisekcją problemów współczesnej Brazylii / Weronika Górnicka // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2015, nr 9, s. 139--151, ISSN: 1899-2722, : summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10258] [data modyf: 12-10-2015 09:47]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Barça vs. Real. Wrogowie, którzy nie mogą bez siebie żyć / / Alfredo Relano .- Kraków : Wydaw. SQN , 2015 (Rec.) Weronika Górnicka // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2016, nr 5, s. 309--311
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Niemiecka Europa. Nowe krajobrazy władzy pod znakiem kryzysu / / Ulrich Beck .- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN (Rec.) Weronika Górnicka // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2014, nr 3, s. 204--2006
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski