System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Daria Podedworna (dawniej: Arkuszewska)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Politologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zaangażowanie kobiet w politykę Hiszpanii jako wyraz zmian społecznych i politycznych, Daria Podedworna
// W: Śródziemnomorski model zmian w państwie, 2019. / Rafał Dudała, Kielce : Jan Kochanowski University, s. 57--75, ISBN: 9788365850485
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20923] [data modyf: 31-05-2019 13:24]
[2] Polityka obyczajowa premiera José Zapatero w świetle polskiej prasy: przestroga czy wzór?, Daria Podedworna
// W: Adónde vas, Espana? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku, 2017. / red. nauk. Stefan Dudra, Łukasz Młyńczyk, Ryszard Michalak, Zielona Góra : Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogorskiego, Wydawnictwo Morpho, s. 151--162, ISBN: 9788362352425
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19655] [data modyf: 03-06-2019 09:22]
[3] Wojna czy konflikt interesów? Stosunki Państwo - Kościół w Hiszpani w okresie rządów José Zapatero, Daria Podedworna
// W: Polityczne uwarunkowania religii. Religijne uwarunkowania polityki, 2017. / pod red. Stafana Dudry, Ryszarda Michalaka i Łukasza Młyńczyka, Sieniawa Żarska : Wydawnictwo Morpho; Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi UZ (Politologia religii), s. 165--175, ISBN: 9788362352418
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19605] [data modyf: 31-05-2019 13:51]
[4] E-administracja a rejestracja pojazdu w teorii i praktyce, Daria Podedworna
// W: E-administracja publiczna i (nie)bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, 2015. / red. Marcin K. Zwierżdżyński, Mirosław Lakomy, Konrad Oświecimski, Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, s. 113--126, ISBN: 9788376142463
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18153] [data modyf: 14-09-2016 09:15]
[5] Zastosowanie modelu badawczego "po pierwsze wyglądaj" w analizie funkcjonowania przedstawicieli życia politycznego, Daria Podedworna
// W: Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, 2013. / red. nauk. Łukasz Młyńczyk, Bernadetta Nitschke, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 761--776, ISBN: 9788377807781
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15790] [data modyf: 21-01-2014 14:55]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "[...] najlepszy były premier" - wizerunek i działalność José Zapatero po zakończeniu sprawowania funkcji premiera Hiszpanii / Daria Podedworna, 2016. Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities: Adónde vas, Espana?, nr 5, 105--118, ISSN: 2084-848X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Zapatero, hiszpańska scena polityczna, political image, premier, prime minister, the Spanish political scene, wizerunek polityczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20434] [data modyf: 07-10-2016 16:27]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Aktorzy polityczni i media w procesie zarządzania informacją / Daria Podedworna // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2015, nr 9, s. 125--137, ISSN: 1899-2722, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10257] [data modyf: 12-10-2015 09:42]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Śmierć w Amazonii. Nowe eldorado i jego ofiary / / Artur Domosławski .- Warszawa : Wielka Litera , 2013 (Rec.) Daria Podedworna // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2014, nr 3, s. 207--209
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski