System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Aleksandra Kruk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o polityce i administracji (100 %)
Jednostka: Instytut Politologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 76 pozycji bibliograficznych
25 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wolna Partia Demokratyczna po zjednoczeniu Niemiec (1990-2013) / Aleksandra Kruk .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 .- 190 s. .- ISBN: 9788378422211
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13048] [data modyf: 19-04-2016 13:52]
[2] Hans-Dietrich Genscher w polityce wewnętrznej i zagranicznej RFN w latach 1969--1992 / Aleksandra Kruk .- Katowice : UNIKAT 2, 2010 .- 201 s. .- ISBN: 9788392768630
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11789] [data modyf: 10-12-2013 17:01]
[3] Rolle und Bedeutung von Hans-Dietrich Genscher in der Innen- und Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1969-1992 / Aleksandra Kruk .- Katowice : UNIKAT 2, 2010 .- 141 s. .- ISBN: 9788392768630 .- [tłum. z j. pol; tyt. oryg. Hans-Dietrich Genscher w polityce wewnętrznej i zagranicznej RFN w latach 1969-1992]
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11790] [data modyf: 10-12-2013 17:08]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Przedwyborcza ocena relacji polsko-niemieckich / Aleksandra Kruk
// W: Wybory w Niemczech w 2017 roku z perspektywy politologicznej / red. Aleksandra Kruk, Helena Wyligała .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018 - s. 189--205 .- ISBN: 9788379773688
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.23817/2018.wybniem2017-10   (pkt: 20)
[WZCZ-20283] [data modyf: 04-06-2019 11:59]
[2] FDP's election defeat in 2013 - reasons and consequences / Aleksandra Kruk
// W: 25 lat niemieckiego zjednoczenia. Bilans ćwierćwiecza / pod red. Joanny Ciesielskiej-Klikowskiej i Ernesta Kuczyńskiego .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 - s. 211--224 .- ISBN: 9788380888395
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19852] [data modyf: 31-05-2019 11:51]
[3] Wpływ Zielonych na niemiecką scenę partyjną / Aleksandra Kruk
// W: Wpływ społeczny. Konteksty i zastosowania badawcze / red. nauk. Beata Pająk-Patkowska .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2016 - s. 123--132 .- ISBN: 9788362907786
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18506] [data modyf: 16-12-2016 08:34]
[4] Zagraniczna polityka kulturowa w Republice Federalnej Niemiec / Aleksandra Kruk
// W: Stosunki międzykulturowe. Strategie bezpieczeństwa i komunikacji we współczesnym świecie / pod red. Agnieszki Opalińskiej i Andrzeja Małkiewicza . t. 1 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 65--79 .- ISBN: 9788378422532
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18347] [data modyf: 03-11-2016 08:27]
[5] Kryzys ukraiński z niemieckiej perspektywy / Aleksandra Kruk
// W: Czas EuroMajdanu / red. nauk. Robert Potocki, Marcin Domagała, Dorota Miloszewska .- Warszawa : Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2014 - (Biblioteka Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych ; tom XII) - s. 652--663 .- ISBN: 9788364125119
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16722] [data modyf: 17-03-2015 09:12]
[6] Niemcy w pontyfikacie Jana Pawła II / Aleksandra Kruk(*)
// W: Niemcy, Szwajcaria, Austria na arenie międzynarodowej : Polityka - kultura - społeczeństwo / pod red. Ernesta Kuczyńskiego, Michała Tomczyka .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 - s. 163--174 .- ISBN: 9788379694013 .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16574] [data modyf: 03-02-2015 10:37]
[7] Stanowisko Niemiec wobec operacji wojskowych Unii Europejskiej w Afryce / Aleksandra Kruk
// W: Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce / pod red. Beata Przybylskiej Maszner .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2014 - s. 63--75 .- ISBN: 9788362907
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16289] [data modyf: 10-10-2014 11:59]
[8] Koordynator ds Współpracy z Polską - o działaniach Gesine Schwan i Cornelii Pieper / Aleksandra Kruk
// W: Ministerstwa spraw zagranicznych wobec wyzwań XXI wieku / red. Aleksandra Kruk .- Łódź : Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, 2013 - s. 304--317 .- ISBN: 9788360902813
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15816] [data modyf: 23-07-2014 10:12]
[9] Minister spraw zagranicznych - próba bilansu aktywności Guido Westerwelle / Aleksandra Kruk(*)
// W: Ministerstwa spraw zagranicznych wobec wyzwań XXI wieku / red. Aleksandra Kruk .- Łódź : Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, 2013 - s. 282--295 .- ISBN: 9788360902813 .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15794] [data modyf: 03-02-2015 10:38]
[10] Przeobrażenia niemieckiej sceny partyjnej - sposoby przełamywania impasu na przykładzie Partii Wolnych Demokratów / Aleksandra Kruk(*)
// W: Partie polityczne w Polsce i w Europie : Struktury, funkcje, strategie w zmieniającym się otoczeniu / pod red. Anny Pacześniak i Marii Wincławskiej .- Toruń - Wrocław : Echo Sp. z o. o., 2013 - s. 69--82 .- ISBN: 9788391797273 .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15808] [data modyf: 03-02-2015 10:38]
[11] Przywództwo Guido Westerwelle w Wolnej Partii Demokratycznej / Aleksandra Kruk(*)
// W: Polityka - kultura - społeczeństwo : Niemcy, Austria, Szwajcaria w pierwszej dekadzie XXI wieku / pod red. Ernesta Kuczyńskiego, Michała Tomczyka .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013 - s. 66--82 .- ISBN: 9788375259582 .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15796] [data modyf: 03-02-2015 10:35]
[12] Socjaldemokraci po "superroku wyborczym" 2009 / Aleksandra Kruk
// W: Niemiecka scena polityczna 2009-2013 : Aktorzy, zagadnienia i wyzwania / red. Aleksandra Kruk, Monika Sus .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013 - s. 103--117 .- ISBN: 9788374329521
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15807] [data modyf: 24-01-2014 16:07]
[13] Idea społeczeństwa obywatelskiego w programach niemieckiej Wolnej Partii Demokratycznej (Freie Demokratische Partei) / Aleksandra Kruk
// W: Społeczeństwo obywatelskie jako wspólne dobro / red. nauk. Lech Kacprzak, Bogdan Koszel, Adam Marcinkowski .- Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, 2012 - s. 43--52 .- ISBN: 97808362617203
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15795] [data modyf: 22-01-2014 14:45]
[14] Interests, Expectations and Fears of Germany in the Face of the Arab Spring / Aleksandra Kruk(*)
// W: The Arab Spring / ed. by Beata Przybylska-Maszner .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2011 - s. 169--177 .- ISBN: 9788362907168 .- [brak afiliacji UZ]
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15803] [data modyf: 24-11-2017 11:25]
[15] Niemieckie partie polityczne o "ludności z tłem migracji" / Aleksandra Kruk
// W: Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej : Pomiędzy otwartością a izolacją / pod red. Jarosława Jańczaka, Magdaleny Musiał-Karg .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2011 - s. 177--185 .- ISBN: 9788362907076
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15769] [data modyf: 07-01-2014 13:26]
[16] Stereotypy polsko-niemieckie / Aleksandra Kruk(*)
// W: Stereotypy w obszarze społecznym i politycznym / pod red. Beaty Pająk-Patkowskiej .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2011 - s. 61--71 .- ISBN: 9788360677083 .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15688] [data modyf: 03-02-2015 10:33]
[17] Stosunek do wartości wśród niemieckich partii politycznych z perspektywy superroku wyborczego 2009 / Aleksandra Kruk(*)
// W: Wartości w polityce : Między sprawnością a moralnością / red. nauk. Jolanta Miluska .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2011 - s. 57--68 .- ISBN: 9788362907113 .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15708] [data modyf: 03-02-2015 10:35]
[18] Wybory w Niemczech w 2009 roku. Program i profil polityczny II rządu Angeli Merkel. Zarys informacyjny / Aleksandra Kruk(*)
// W: Polska i Niemcy w Europie : Przyczynki z dziedziny kultury, polityki i historii współczesnej / red. Lucjan Meissner, Marian Wilk .- Łódź : Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, 2011 - s. 218--235 .- ISBN: 9788360902578 .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15806] [data modyf: 03-02-2015 10:36]
[19] Petera Sloterdiijka oceny współczesnego świata / Aleksandra Kruk
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : Bezpieczeństwo intelektualne Polaków / red. Magdalena Gawrońska-Garstka .- Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2009 - s. 313--316 .- ISBN: 9788361304159
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15707] [data modyf: 10-12-2013 15:51]
[20] Stosunki niemiecko-indyjskie po II wojnie światowej / Aleksandra Kruk(*)
// W: Indie w XXI wieku : Wybrane problemy / pod red. Anny Potyrały i Marcina Skobrtala .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2009 - s. 111--120 .- ISBN: 9788360677698 .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15771] [data modyf: 03-02-2015 10:36]
[21] Uwe Rada o pograniczu polsko-niemieckim / Aleksandra Kruk
// W: Pogranicze polsko-niemieckie po 2004 roku. Nowa jakość sąsiedztwa? / pod red. Jarosława Jańczaka i Magdaleny Musiał-Krag .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009 - s. 42--51 .- ISBN: 9788376112299
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15689] [data modyf: 04-12-2013 08:57]
[22] Gemeinsam in Europa, das das heißt mindestens zu zweit (Sonderpreis) / Aleksandra Kruk, Esther Williges
// W: Die "dritte Generation" : Essays und Beiträge zu den deutsch-polnischen Beziehungen / Jochen Franzke, Kilian Kindelberger, Bogdan Koszel, Raimund Krämer, Andrzej Sakson .- Potsdam : Universitätsverlag Potsdam, 2008 - (Welt Trends Thesis ; 2) - s. 64--69 .- ISBN: 9783940793478
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17460] [data modyf: 25-05-2016 09:18]
[23] Hans-Dietrich Genscher und der Balkan-Konflikt / Aleksandra Kruk(*)
// W: Europa XXI wieku : Perspektywy i uwarunkowania rozwoju / pod red. Kazimierza Robakowskiego .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, 2008 - s. 207--218 .- ISBN: 9788360677315 .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15801] [data modyf: 03-02-2015 10:35]
[24] Centrum przeciwko Wypędzeniom / Aleksandra Kruk(*)
// W: Współczesne spory i konflikty międzynarodowe : Studia przypadków / pod red. Anny Potyrały .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, 2007 - s. 19--26 .- ISBN: 9788360677271 .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15802] [data modyf: 03-02-2015 10:37]
[25] Günter Grass w służbie Waffen SS. Polskie reakcje / Aleksandra Kruk(*)
// W: Polacy i Niemcy w XXI wieku. Nowe oblicza partnerstwa? / pod red. Bogdana Koszela .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, 2007 - s. 189--197 .- ISBN: 9788360677100 .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15770] [data modyf: 03-02-2015 10:36]
[26] Idea integracji europejskiej w myśli politycznej Hansa-Dietricha Genschera / Aleksandra Kruk(*)
// W: 50 lat i co dalej? Europa i Unia Europejska między integracją a atomizacją... / pod red. Zbigniewa Czachóra .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, 2007 - s. 167--176 .- ISBN: 9788360677230 .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15690] [data modyf: 03-02-2015 10:37]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Multilateralizm i partnerstwo strategiczne w dyplomacji Heiko Maasa (marzec 2018 - marzec 2019) / Aleksandra Kruk // Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka .- 2019, nr 1, s. 17--34, ISSN: 1899-6264, , eISSN: 2451-0718, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: "sojusz multilateralistów", Heiko Mass, Niemcy, multilateralizm, partnerstwo strategiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24310] [data modyf: 28-08-2019 11:24]
[2] Refugee crisis - casus of Cottbus / Aleksandra Kruk // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities: Nations without state or states without nations .- 2018, nr 8, s. 279--292, ISSN: 2084-848X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: extremism, refugee crisis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23578] [data modyf: 25-01-2019 13:02]
[3] FDP w wyborach w krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec po 2013 roku / Aleksandra Kruk // Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu .- 2017, nr 1, s. 89--106, ISSN: 1899-3109, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Niemcy, Wolna Partia Demokratyczna, wybory
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21559] [data modyf: 10-07-2017 11:02]
[4] Kristian Lindner - lider vo vremâ krizisa? = Christian Lindner ? leader in time of crisis? / Aleksandra Kruk // Visnik Kiivs'kogo Nacional'nogo Universitetu Imeni Tarasa Ševčenka. Politologiâ .- 2017, 1, s. 11-15, ISSN: 1728-2632,
Słowa kluczowe: Free Democratic Party, Germany, political party
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21214] [data modyf: 30-03-2017 11:59]
[5] Kryzys migracyjny z perspektywy premierów niemieckich krajów związkowych / Aleksandra Kruk // Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka .- 2017, nr 1, s. 143--156, ISSN: 1899-6264 , : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Germany, Niemcy, kryzys migracyjny, premierzy krajów związkowych, refugee crisis, the prime ministers of state governments
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21507] [data modyf: 28-06-2017 09:45]
[6] Na Zachodzie bez zmian? Polsko-niemiecki jubileusz / Aleksandra Kruk // Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo .- 2017, vol. 25, s. 191--192, ISSN: 2084-252X,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22722] [data modyf: 09-05-2018 12:02]
[7] Peer Steinbrück - vita politica / Aleksandra Kruk // Forum Historyczno-Społeczne .- 2017, nr 5, s. 90--104, ISSN: 1899-7708, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Peer Steinbrück, SPD
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22376] [data modyf: 15-02-2018 10:33]
[8] The Free Democratic Party (FDP): a Polish perspective / Aleksandra Kruk // Gumanitarni Studii: zbirnik naukovih prac' .- 2017, v. 29, s. 71--80 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Free Democratic Party, Germany, Liberalism, polish-german relations
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21257] [data modyf: 10-04-2017 12:34]
[9] Francuskie reakcje wobec problemu zjednoczenia Niemiec po II wojnie światowej / Aleksandra Kruk // Rocznik Integracji Europejskiej .- 2016, nr 10, s. 275--290, ISSN: 1899-6256, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Francja, zjednoczenie Niemiec
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21053] [data modyf: 16-02-2017 10:18]
[10] V Międzynarodowa konferencja naukowa "Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa" w 70. rocznicę wysiedleń ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1946 (Słupsk, 24-26 września 2015r.) / Aleksandra Kruk // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2016, nr 5, s. 297--298, ISSN: 2084-848X, : bibliogr.summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20309] [data modyf: 24-08-2016 12:08]
[11] Alternatywa dla Niemiec (AfD) w Republice Federalnej Niemiec po 2013 roku - wyniki wyborów / Aleksandra Kruk // Studia Politica Germanica .- 2015, nr 1, s. 173--187, ISSN: 2299-372X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Alternatywa dla Niemiec, Republika Federalna Niemiec, system partyjny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-22987] [data modyf: 14-08-2018 10:13]
[12] Polityka Niemiec wobec Ameryki Łacińskiej / Aleksandra Kruk // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego .- 2015, vol. 9, nr 1, s. 94--104, ISSN: 1896-8848,
Słowa kluczowe: Ameryka Łacińska, Republika Federalna Niemiec, Urząd Spraw Zagranicznych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19060] [data modyf: 31-07-2015 12:32]
[13] Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze / Aleksandra Kruk // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities: Mniejszość niemiecka .- 2015, nr 4, s. 107--116, ISSN: 2084-848X, : tab.summ.
Słowa kluczowe: German minority, Lubus prowince, Zielona Góra, mniejszość niemiecka, województwo lubuskie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19245] [data modyf: 08-01-2016 12:04]
[14] Wielokulturowość w Niemczech - perspektywa Bassama Tibi i Thillo Sarrazina / Aleksandra Kruk // Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu .- 2014, nr 1 (7), s. 127--136, ISSN: 1899-3109,
Słowa kluczowe: assimilation, asymilacja, integracja, integration, migracje, multiculturalism, wielokulturowość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18920] [data modyf: 31-07-2015 11:52]
[15] Austria wobec integracji europejskiej / Aleksandra Kruk(*) // Rocznik Integracji Europejskiej .- 2013, nr 7, s. 239--249, ISSN: 1899-6256, : bibliogr.summ. .- [brak afiliacji UZ]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18460] [data modyf: 21-07-2015 13:04]
[16] Kariera polityczna Klausa Kinkela / Aleksandra Kruk // Rocznik Polsko-Niemiecki .- 2013, nr 21, s. 70--100, ISSN: 1230-4360, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17867] [data modyf: 21-07-2015 11:57]
[17] Liberałowie w Parlamencie Europejskim / Aleksandra Kruk(*) // Rocznik Integracji Europejskiej .- 2012, nr 6, s. 301--311, ISSN: 1899-6256, : summ. .- [brak afiliacji UZ]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17859] [data modyf: 03-02-2015 10:41]
[18] Niemieckie dylematy wobec wojny w Afganiztanie / Aleksandra Kruk(*) // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego .- 2012, 2011/2012, s. 229--241, ISSN: 1896-8848, : summ. .- [brak afiliacji UZ]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17860] [data modyf: 03-02-2015 10:42]
[19] Bezpieczeństwo i działalność na rzecz rozbrojenia w myśli politycznej Hansa-Dietricha Genschera / Aleksandra Kruk(*) // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa .- 2009, r. II, nr 3 (5), s. 113--130, ISSN: 1899-3524,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19533] [data modyf: 20-11-2015 12:35]
[20] Hans-Dietrich Genscher wobec rozszerzenia Unii Europejskiej / Aleksandra Kruk(*) // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa .- 2009, r. II, nr 2 (4), s. 76--81, ISSN: 1899-3524,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19532] [data modyf: 20-11-2015 12:32]
[21] Wolna Partia Demokratyczna (FDP) w Parlamencie Europejskim / Aleksandra Kruk // Rocznik Integracji Europejskiej .- 2009, nr 3, s. 355--366, ISSN: 1899-6256,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17858] [data modyf: 23-01-2014 13:25]
[22] 80-lecie Hansa-Dietricha Genschera / Aleksandra Kruk // Przegląd Zachodni .- 2008, nr 1, s. 245--252, ISSN: 0033-2437,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-17889] [data modyf: 29-01-2014 08:10]
[23] Echa poznańskiego czerwca 1956 roku w prasie niemieckiej / Aleksandra Kruk // Przegląd Zachodni .- 2006, nr 3, s. 197--207, ISSN: 0033-2437,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-17730] [data modyf: 16-12-2013 09:29]
[24] "Stosunki polsko-niemieckie w 60 lat po zakończeniu II wojny światowej" - konferencja z dnia 7 X 2005 r. w Instytucie Zachodnim w Poznaniu / Aleksandra Kruk // Przegląd Politologiczny .- 2005, nr 3, s. 145--147
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-17790] [data modyf: 07-01-2014 13:39]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka / (Red.) Beata Molo, Aleksandra Kruk .- Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,, 2019, nr 1 (XXXIV), 340 s. .- ISSN: 1899-6264
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5842] [data modyf: 24-09-2019 11:45]
[2] Wybory w Niemczech w 2017 roku z perspektywy politologicznej / (Red.) Aleksandra Kruk, Helena Wyligała .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018, 226 s. .- ISBN: 9788379773688
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5745] [data modyf: 29-05-2019 13:48]
[3] Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities : Mniejszość niemiecka / (Red.) Aleksandra Kruk, Piotr Pochyły .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, nr 4, 307 s.
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5344] [data modyf: 07-09-2015 11:42]
[4] Ministerstwa spraw zagranicznych wobec wyzwań XXI wieku / (Red.) Aleksandra Kruk(*) .- Łódź : Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, 2013, 317 s. .- ISBN: 9788360902813 .- [brak afiliacji UZ]
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5165] [data modyf: 02-09-2015 16:22]
[5] Niemiecka scena polityczna 2009-2013 : Aktorzy, zagadnienia i wyzwania / (Red.) Aleksandra Kruk, Monika Sus .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013, 357 s. .- ISBN: 9788374329521
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5167] [data modyf: 02-09-2015 16:19]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Advanced introduction to international policy economy / / Benjamin J. Cohen : Elgar , 2014 (Rec.) Aleksandra Kruk // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2018, nr 8
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Political Science, Politische Wissenchaft i Politologija. Antologia tekstów / / E.Jeliński, J. Wiśniewski, F. Biały, A. Bielawska, Ł. Dulęba, B. Hordecki (eds.) .- Poznań , 2017 (Rec.) .- Political Science, Politische Wissenchaft i Politologija - in the project of Poznań philosophers and political scientists / Aleksandra Kruk // Politex .- 2018, T. 14, No 1, s. 176--183
Kod: REC-KSI    BibTeX    DOI: 10.21638/11701/spbu23.2018.114   (pkt: 0)
[3] Zerbricht der Westen? Über der gegenwärtige Krise in Europa und Amerika / / Heinrich August Winkler .- München : C.H. Beck , 2017 (Rec.) Aleksandra Kruk // Stosunki Międzynarodowe .- 2018, t. 54, nr 2, s. 235--239
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Francja i Niemcy w procesie integracji europejskiej w latach 1992-2007 / / Joanna Ciesielska-Klikowska .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (Rec.) Aleksandra Kruk // Rocznik Integracji Europejskiej .- 2017, 11, s. 449--450
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Na szczęście jesteśmy zjednoczeni. Moja europejska droga / / Hans-Gert Pöttering .- Warszawa : Wydawnictwo Akcent , 2015 (Rec.) Aleksandra Kruk // Rocznik Integracji Europejskiej .- 2016, nr 10, s. 511--514
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] System partyjny i partie polityczne zjednoczonych Niemiec (1990?2013) / / Piotr Kubiak .- Poznań : Instytut Zachodni , 2014 (Rec.) Aleksandra Kruk // Stosunki Międzynarodowe .- 2015, t. 51, nr 4, s. 384--388
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Hans Dietrich Genscher. Die Biographie / / Hans-Dieter Heumann .- Padeborn-München-Wien-Zürich-Padeborn : Ferdinand Schöningh Verlag , 2012 (Rec.) Aleksandra Kruk // Przegląd Zachodni .- 2012, nr 3, s. 300--304
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Przejście do Europy. Historia pewnego początku / / Luuk van Middelaar .- Warszawa : Wydawnictwo ALETHEIA , 2011 (Rec.) Aleksandra Kruk // Rocznik Integracji Europejskiej .- 2011, nr 5, s. 504--506
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Menschen im Wandel : Polen und Deutsche, Minderheiten und Migranten in Europas Geschichte und Gegenwart / / Andrzej Sakson .- Potsdam , 2008 (Rec.) Aleksandra Kruk // Przegląd Politologiczny .- 2008, r. 13, nr 3, s. 167--169
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Polityka zagraniczna Niemiec. Kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej i transatlantyckiej / / Erhard Cziomer .- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe ELIPSA , 2005 (Rec.) Aleksandra Kruk // Przegląd Zachodni .- 2008, nr 1, s. 274--277
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Diktatur - Krieg - Vertreibung. Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und Deutschland seit 1945 / / Christoph Cornelißen, Roman Holec, Jiřî Pešek .- Essen : Klartext Verlag , 2005 (Rec.) Aleksandra Kruk // Przegląd Zachodni .- 2007, nr 1, s. 258--260
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Von den Anfängen bis zur Gegenwart / / Gregor Schöllgen .- München : - , 2005 (Rec.) Aleksandra Kruk // Przegląd Zachodni .- 2006, nr 2, s. 286--287
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Die fremde Stadt, Breslau 1945 / / Gregor Thum .- Berlin : Siedler Verlag , 2003 (Rec.) Aleksandra Kruk // Przegląd Zachodni .- 2005, nr 3, s. 235--236
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Warszawa 1944. I 63 giorni dell'insurrezione / / Krystyna Jaworska (red.) .- Torino : Edizione BLU , 2004 (Rec.) Aleksandra Kruk // Przegląd Zachodni .- 2005, LX, nr 2, s. 252--253
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[15] Zjednoczone Niemcy. Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990--2002) / / Piotr Kalka, Jadwiga Kiwerska .- Poznań : Wydawnictwo Instytutu Zachodniego , 2004 (Rec.) Aleksandra Kruk // Przegląd Politologiczny .- 2005, nr 2, s. 145--146
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski