System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Adam Romanek
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Decentralized Scheduling of Sensor Networks for Parameter Estimation of Spatio-Temporal Processes, Adam Romanek, Maciej Patan, Damian Kowalów
// W: Advanced and Intelligent Computations in Diagnosis and Control, 2016. / ed. Z. Kowalczuk, Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 386), s. 145--157, ISBN: 9783319231792    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [24-02-2020]
[WZCZ-17103] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Communication scheduling for fast distributed averaging in sensor networks, 2016. Maciej Patan, Adam Romanek // W: 13th International Symposium on Wireless Communication Systems - ISWCS 2016. Poznań, Polska New York : IEEE Conference Publications, 2016, s. 109--113, ISBN: 9781509020614
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [24-02-2020]
[KONF-22469] [data modyf: 26-01-2017 12:05]
[2] Decentralized time-constrained scheduling for sensor network in identification of distributed parameter systems, 2015. Maciej Patan, Adam Romanek // W: 12th Workshop on Stochastic Models, Statistics and Their Applications. Wroclaw, Polska Cham : Springer International Publishing, 2015, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Vol. 122, s. 415--423, ISBN: 9783319138800
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-13881-7_46   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [24-02-2020]
[KONF-22927] [data modyf: 28-02-2018 10:17]
[3] Sequential design for model calibration in iterative learning control of DC motor, 2015. Damian Kowalów, Maciej Patan, Wojciech Paszke, Adam Romanek // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2015 : 20th International Conference. Miedzyzdroje, Polska Szczecin, 2015, s. 800--805, ISBN: 9781479987009 .- program and abstracts ISBN 978-83-7518-756-4; procedings: CD
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 9 [24-02-2020]
[KONF-21843] [data modyf: 30-05-2016 14:33]
[4] Decentralized multi-exchange scheduling of sensor networks for parameter estimation of distributed systems, 2014. Adam Romanek, Maciej Patan // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014 : 19th international conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2014, s. 624--629, ISBN: 9781479950829 .- abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [24-02-2020]
[KONF-21462] [data modyf: 02-09-2015 13:02]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski