System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Monika Inków
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o zarządzaniu i jakości (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Czynniki kształtujące zaufanie do internetowych sprzedawców, Monika Inków
// W: Współczesne instrumenty innowacji : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, 2015. / red. L. Kowalczyk, F. Mroczko, Wałbrzych : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z Siedzibą w Wałbrzychu T. 36(6)), s. 321--331, ISBN: 9788360904435
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17409] [data modyf: 02-12-2015 12:47]
[2] Metody dochodowe w wycenie przedsiębiorstw, Karolina Mazur, Monika Inków
// W: Wycena przedsiębiorstw w procesie międzynarodowych fuzji i przejęć, 2015. / red. nauk. D. Ciesielska, K. Mazur, Warszawa : Wydaw. Poltext sp. z o.o., s. 13--39, ISBN: 9788375615548
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17344] [data modyf: 17-11-2015 13:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Measuring innovation maturity - literature review on innovation maturity models / Monika Inków, 2019. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, no. 1(51), 22--34, ISSN: 1507-3858, , eISSN: 2450-0003, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: dojrzałość innowacyjna, innovation capability, innovation maturity, innovation maturity models, modele dojrzałości innowacyjnej, zdolność innowacyjna
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 0000-0002-3179-9404
[AWCZ-24950] [data modyf: 17-02-2020 09:27]
[20] [1]
[2] Zarządzanie wiedzą a sprawność innowacyjna - wyniki badań światowej literatury / Monika Inków, Karolina Mazur, 2018. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 19, z. 4, cz. 3, 63--74, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: innovation performance, knowledge management
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-22773] [data modyf: 23-05-2018 09:56]
[7] [0,5]
[3] Methodological aspects of innovation performance measurement in the IT sector / Karolina Mazur, Monika Inków, 2017. Management Vol. 21, no. 2, 20--33, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: IT sector, innovation performance, metodyka badań, research methodology, sektor IT, sprawność innowacyjna, systematic review of literature, systematyczny przegląd literatury
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-22418] [data modyf: 22-02-2018 15:46]
[6] [0,5]
[4] Zaufanie a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw / Monika Inków, 2017. Handel Wewnętrzny, nr 6, 104--111, ISSN: 0438-5403, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: jakość relacji, przewaga konkurencyjna, zaufanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-22439] [data modyf: 28-02-2018 13:36]
[12] [1]
[5] Serious accidents at work in Poland and forecasts using an adaptive model and the least square method / Anna Łobos, Monika Inków, 2015. Internal Security Vol. 7, no. 1, 177--191, ISSN: 2080-5268, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: adaptive model, forecast, least square method, serious accidents
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.5604/20805268.1192762
[AWCZ-20040] [data modyf: 06-05-2016 14:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The concept of employee bargaining power in modern organizations, 2014. Monika Inków // W: International Doctoral Seminar - IDS 2014 [Dokument elektroniczny]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2014, s. 71--77, ISBN: 9788080961954
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21594] [data modyf: 07-09-2015 16:48]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski